To je razlog, da je Ministrstvo za okolje ustavilo revizijo Jankovićevega kanala čez vodovarstveno območje

Foto: Alpe Adria Green
POSLUŠAJ ČLANEK
Pred dnevi je odjeknila novica, da je Ministrstvo za okolje in prostor ustavilo revizijo izgradnje kanala C0, ki bi po trenutnih načrtih kanalizacijo iz Medvod, Vodic in severnega dela Ljubljane proti čistilni napravi v Zalogu speljal prek vodnega zajetja Kleče.

A kot se je izkazalo po poizvedovanju, na ministrstvu niso dalizelene luči Mestni občini Ljubljana za izgradnjo kanalizacije čez vodonosnik, ampak so zgolj ocenili, da revizija projekta, ki ga zdaj čaka tudi presoja vplivov na okolje, ni smiselna, dokler le ta ni opravljena.

Čisto ZATE – »najskrbneje nadziran projekt v državi«, ki se je presoji vpivov na okolje izognil s pridobivanjem gradbenega dovoljenja po delih


Konec leta 2018 je Mestna občina Ljubljana začela projekt »Čisto ZATE« Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je po navedbah MOL »največji kohezijski projekt v državi«. S projektom bi na kanalizacijo priključili 22.000 prebivalcev, s čimer bi se delež gospodinjstev, priključenih na kanalizacijo v Ljubljani povzpel na 98 %.

A problem projekta je, da je povezovalni kanal, ki bi povezal Brod in Zalog, predviden prek ožjega vodovarstvenega območja v Klečah, s čimer bi ogrozil osrednji vir pitne vode za Ljubljano. Da bi se izognili izvajanju presoje vplivov na okolje, so na MOL povezovalni kanal formalno razdelili na več manjših delov in nato za vsakega posebej pridobivali gradbeno dovoljenje, s čimer so se izognili presoji vplivov na okolje za celoten projekt. In to kljub temu, da trasa kanala poteka čez ožje vodovarstveno območje.

Konec leta 2019 so informacije prišle v javnost. Državni zbor je novembra priporočil Ministrstvu za okolje, da naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Priporočili so mu tudi, naj preveri postopke umeščanja trase cevovoda v prostor.

Podoben sklep, ali pa vsaj informiranost občanov na to temo je decembra lani skušala doseči svetniška skupina SDS s sklicem izredne seje mestnega sveta, ki pa jo je Lista Zorana Jankoviča obstruirala in tako povzročila nesklepčnost mestnega sveta. S tem izgovorom pa tudi izločila zainteresirano javnost s spremljanja seje, o čemer smo na Domovini že pisali.

MOL: Izbrana trasa in tehnične rešitve so optimalne


V podjetju Voka-Snaga, ki v imenu Mestne občine Ljubljana izvaja projekt, vse očitke o ogrožanju pitne vode zavračajo. Kot pravijo, so v celotnem procesu izvedli celo dodatne varovalne ukrepe, ki jih po zakonu niti niso dolžni izvesti. Skupaj z Geološkim zavodom so izdelali Program zaščite podzemne vode uvedli pa so tudi dodatne ukrepe.

Med drugim imajo hidrogeološki nadzor med gradnjo, pregled kanala s tv kamero pred obratovanjem, izdelavo treh vrtin za monitoring podzemne vode, monitoring vplivov, pregled vodotesnosti kanala enkrat letno, meritev pretoka in nepropustna armirano-betnoska kineta.

Kot še dodajajo v podjetju Voka-Snaga: "Cevi so iz centruifugiranega poliestra, skupaj s spoji je to najboljša tehnologija na svetu. Garantirana življenjska doba je 150 let. Cevi bodo na dolžini 2,1 kilometra nad tokom podzemne vode položene v armiranobetonske kinete, šest metrov pod zemljo. Največja polnitev bo v času padavin, to je do 40-odstotna, običajno pa bo zmogljivost cevi zasedena do 20-odstotno. Komunalna odpadna voda, pomešana s padavinsko, teče gravitacijsko, ne pod pritiskom.

Po njihovih besedah je izbrana trasa optimalna, tudi druge pa bi potekale po vodovarstvenih območjih, saj na njih leži večji del Ljubljane, cela Ljubljana pa na napajalnih območjih različnih zajetij za oskrbo s pitno vodo.

Revizija ni smiselna, dokler ni narejena presoja vplivov na okolje


Revizijo projekta sta zahtevala Državni zbor in Ministrstvo za okolje, a ob prejemu ponudb za revizijo se je Ministrstvo za okolje pod novim vodstvom odločilo, da za omenjeno revizijo v proračunu nimajo sredstev saj varčujemo zaradi korona-krize.

Resnični razlog za ustavitev revizije Ministrstva za okolje, sodeč po njihovi izjavi tako ni pomanjkanje sredstev, ampak dejstvo, da mora Mestna občina najprej zaključiti postopek Presoje vplivov na okolje. Prek presoje vplivov na okolje bodo »posledično obdelane vse možne tehnične rešitve in pogoji za umestitev kanala C0 na področju ljubljanske podtalnice. Revizija je bila namenjena pregledu tehničnih rešitev izvedbe C0, zato ni smiselno, da se pregled in presoja možnih tehničnih rešitev opravlja dvakrat, torej, da se podvaja.«

Po zagotovilu Ministrstva za okolje se »Projekt ne bo nadaljeval, dokler ne bo izveden postopek PVO, ki ga je pričela Agencija RS za okolje (ARSO). ARSO bo v postopku presoje vplivov na okolje preveril možne rešitve in nato odločal o nadaljevanju izvedbe projekta.« Projekta, ki bo izveden tako, da bo vodni vir v Klečah ustrezno zaščiten.

Ustavitev revizije na ministrstvu za okolje tako nikakor ne pomeni zelene luči za nadaljevanje projekta, kot je bilo zmotno razumeti poročila nekaterih osrednjih medijev na to temo.

Še več, po prepričanju strokovnjaka za komunalno inženirstvo Franca Maleinerja bi bila omenjena revizija pravzaprav stran vržen denar, »saj »strokovnjak«, ki za pregled tako zahtevne projektne dokumentacije, za tak objekt skupne vrednosti preko 139 milijonov € računa zgolj 6.100 € (pri na IZS priporočeni ceni ure inženirske storitve 72.- €) sploh ne zna oceniti obsega, zahtevnosti in odgovornosti strokovnega dela, ki ga mora sprovesti. Predvsem pa ne verjamem, da bi se za ta drobiž upal zameriti in ogroziti svojo eksistenco.«

Glede na izkušnje objavljanja strokovnih kritik v medijih, ki jih ni poslušal nihče, pa se sprašuje tudi, če v Sloveniji sploh še obstaja kakšen neodvisen strokovnjak, ki bi premogel toliko strokovnega znanja in izkušenj ter civilnega poguma, da bi izdelal tako odgovorno oceno projekta.

Ljubljanska SDS in NSi vseskozi nasprotujeta aktualni trasi kanalizacije in opozarjata na ogroženost pitne vode


Oglasili so se tudi v svetniških skupinah SDS Ljubljana in Nova Slovenija Ljubljana, ki gradnji kanala, na način kot je zastavljena vseskozi nasprotujeta. Predsednik SDS Ljubljana in minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar nam je zagotovil, da SDS ostaja zavezana boju za čisto pitno vodo. Kot do zdaj bodo še naprej aktivno nasprotovali gradnji kanalizacije čez vodovarstveno območje, prijave v zvezi s tem pa so že podali na različne organe, ki se s projektom ukvarjajo.

Mojca Sojar, svetnica Nove Slovenija se zavzema, »da se najde druga trasa za kanalizacijski kanal, ki gotovo obstaja. Vemo da bi lahko potekal po Obvozni cesti, ki bi ob tem doživela prepotrebno rekonstrukcijo ali pa bi se kanalizacija priključila že obstoječim vodom na Celovški cesti.«

Kot še opozarjajo v NSi, je poleg vpliva na pitno vodo opozorila tudi na kmete, ki so lastniki polj na Kleškem polju, ki jim bo gradnja povzročila precej škode in so zaradi gradnje kanala celo začasno razlastninjeni. V NSi napovedujejo pomoč kmetom pri njihovi pritožbi na Upravno sodišče. Kot dodaja svetnik Jožef Horvat (NSi), pa kanal v resnici ne bo koristil niti občinama Vodice in Medvode, ki bosta tudi priključeni na omenjeni kanal.

Projekt kanala C0, kot je zastavljen, je predrag, predvsem pa nesmiseln ter ekološko škodljiv


Načrt za priključitev Vodic in Medvod na ljubljansko kanalizacijo je bil narejen pred 29 leti, ki sta bili občini še del skupne občine Ljubljana – Šiška. A od tedaj so bili izdelani tudi že načrti za bolj smotrno priključitev na kanalizacijo. V Vodicah se z izgradnjo kanala C0 namreč na kanalizacijo ne bo priključevalo večjega števila novih hiš, temveč v glavnem tiste, ki so že priključene na obstoječo čistilno napravo v Vodicah.

Franc Malaeiner pa nas opozori še na en detajl. »Hidravlična zmogljivost kanala CO je izkoriščena zgolj 20 odstotno.« Kot predvideva, je rezerva namenjena kasnejši pozidavi trenutno še nezazidljivih zaščitnih con ljubljanske pitne vode.

»Kanal CO in širitev Centralne čistilne naprave, ki ju bomo hudo drago plačevali potrošniki, nista samo predraga, popolnoma nepotrebna, pomanjkljiva objekta, temveč sta tudi hudo ekološko ter zdravstveno nevarna ter škodljiva! Ljubljančani pa smo v bodoče obsojeni na pitje vode s priokusi fekalij!«
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike