Pogoji uporabe in komentiranja

Domovina.je se splošni dnevno-informativni spletni portal. Uredništvo odgovarja za vsebino, objavljeno v avtorskih novinarskih člankih na Domovina.je (www.domovina.je).

Domovina.je ne prevzema odgovornosti za vsebino objav gostujočih komentatorjev v rubriki Pogledi, za morebitne netočne navedbe in kršitve avtorskih pravic v njih.

Domovina.je prav tako ne prevzema odgovornosti za vsebine komentarjev obiskovalcev, objavljenih pod posameznimi članki na Domovina.je

Za komentiranje zapisov se morajo obiskovalci registrirati na Domovina.je z imenom, priimkom in pristnim e-mail naslovom. Ob objavi prispevka na strani se pokaže izbrani vzdevek, kar komentatorjem zagotavlja javno anonimnost, njihovo identiteto pa pozna uredniška ekipa Domovina.je.

Na Domovina.je ni dovoljeno širiti rasne, verske ali druge nestrpnosti, objavljati pornografskih ali žaljivih vsebin ali na kakšen drug način rušiti osnovnega reda spletnega portala. Uredništvo si pridružuje pravico, da po lastni oceni presodi o morebitnem kršenju pravil in načel, podanih v pogojih uporabe in spornih komentarjev ne objavi ali jih umakne s spletnega portala ali po svoji presoji ukrepa drugače. Če menite, da je vsebina na Domovina.je neprimerna, oziroma da so vam kršene avtorske pravice ali druge pravice, sporočite na [email protected]

Slikovni material na Domovina.je je bodisi avtorsko delo uredništva in sodelavcev, bodisi izbran iz brezplačnih zbirk slikovnega materiala na internetu ali povzet od avtorjev posredovanih zapisov.

Domovina.je, vse pravice pridržane, 2015.