Pravila volilne kampanje

V skladu z zakonom o volilni kampanji Domovina.je na tem mestu objavlja pravila, ki jih bo upoštevala v času predsedniških volitev, ki bodo 23. oktobra 2022, lokalnih volitev, ki bodo 20. 11. 2022 ter referendumske kampanje za referendume, ki bodo v nedeljo, 27. 22. 2022

V uredništvu skladno z zakonom in s svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno obravnavo tematik v volilni kampanji in stališč njenih udeležencev. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov na Domovina.je, ki govorijo o kampanji, odloča uredništvo samostojno, skladno z uredniško politiko. Med merili za pojavljanje akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov oziroma bralcev. To velja tako za pogostost objav kot tudi za obseg posamezne objave in njeno umestitev znotraj medija.

Domovina.je redakcijskega prostora ne bo namenjala objavi uradnih obvestil, sporočil ali drugih dokumentov v zvezi s kampanjo. Na Domovini nobeni politični stranki, gibanju, posamezniku ali društvu ne bo omogočena  brezplačna predstavitev ali objava promocijskih vsebin.

Oglaševanje na spletnem mesu Domovina.je bo na voljo komurkoli pod enakimi cenovnimi pogoji in ob jasni označitvi oglasa.

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo zakoniti interesni predstavniki, lahko pa tudi novinarji in bralci.

Ljubljana, 7. 9. 2022