Spreminjanje verske identitete Evrope: cerkve so prazne, prihaja nova vera

POSLUŠAJ ČLANEK
Verska podoba Evrope se v zadnjih desetletjih močno spreminja. Zaradi sekularizacije, ki je pojav zahodnega sveta, in izgube verske identitete, se v Evropi odpira nov prostor za druge vere, prepričanja in vrednote.

Raste število ljudi, ki niso verni, malo je kristjanov, ki še prakticirajo vero.

Raziskovalni inštitut Pew Research Center je v svoji raziskavi meril, kako je z vero v zahodni Evropi. Vedno več ljudi, ki so bili vzgajani v krščanski veri, je v odrasli dobi vero opustilo in se opredeljuje za neverujoče. Največji osip sta doživeli Belgija in Norveška (28 %), najmanjši pa Avstrija, Švica in Združeno Kraljestvo (6 %).

Kliknite za povečavo


Čeprav je v Evropi še vedno največ Kristjanov, se število nevernih - v to kategorijo spadajo ateisti, agnostiki in tisti, ki so neopredeljeni - povečuje. Največ nevernih je na Norveškem, kar 48 %, najmanj pa na Irskem, Portugalskem in v Italiji, kjer je nevernih 15 %.

Večina neverujočih Evropejcev je krščenih (67 %) in so tudi bili vzgajani v krščanski veri (60 %). 28 % jih danes verjame v neko višjo silo, 1 % jih verjame v Boga, kot je ta opisan v Svetem pismu. 61 % jih ne verjame v nič, vseeno pa jih 74 % verjame, da imajo dušo.


Zaradi znanosti Evropejci ne potrebujemo vere


63 % zahodnih Evropejcev, ki niso verni, je mnenja, da je zaradi znanosti vera neuporabna. Med prakticirajočimi kristjani je takih 17 %, med tistimi, ki vere ne prakticirajo pa 27 %.

[caption id="attachment_184873" align="alignright" width="307"] Klik za povečavo[/caption]

Po mnenju 60 % anketirancev je Cerkev in državo treba ločiti. Kljub temu tisti, ki se opredeljujejo za kristjane menijo, da bi morala država podpirati krščanske vrednote.

Kljub vsemu pa 48 % nevernih anketirancev meni, da cerkvene in druge verske organizacije igrajo pomembno karitativno vlogo.

Bi v svojo sosesko sprejeli muslimana ali juda?


Čeprav je zahodnoevropska družba močno sekularizirana in se v Evropi mešajo različne nacionalnosti in vere, pa je med verniki, tako tistimi, ki vero prakticirajo in tistimi, ki je ne, moč opaziti zadržan odnos do drugih ver. Na trditev, da je islam v svojem bistvu nezdružljiv s kulturo in vrednotami države, je 61 % Avstrijcev, ki prakticiraj vero, odgovorilo z da, njihovih nevernih sodržavljanov pa le 45%.

[caption id="attachment_184875" align="aligncenter" width="606"] Odstotek tistih, ki menijo, da bilo treba zmanjšati število migrantov, ki jih sprejema država - med neverniki, neprakticirajočimi in prakticirajočimi kristjani.[/caption]

Podobne razlike se kažejo tudi pri vprašanju migracij. Kristjani migrante vidijo kot neiskrene in ne dovolj delavne. Razlike se kažejo tudi pri omejevanju migracij. Kristjani so bolj naklonjeni temu, da bi se priseljevanje omejilo. Priseljevanje bi omejilo 63 % prakticirajočih kristjanov v Italiji in le 36 % nevernih Italijanov.

Seveda pa teh izsledkov ne gre posploševati. Gledano celostno ima le manjšina kristjanov negativno mnenje do judov, muslimanov in drugih migrantov.

Istospolnim porokam in splavu odločno nasprotujejo le aktivni kristjani


87 % neverujočih in 85 % vernih, ki vere ne prakticirajo, podpira splav. Med aktivnimi katoliki pa je podpornikov splava 52 %. Močno odstopajo danski in švedski aktivni kristjani. Kar 80% jih podpira splav. Podoben trend se kaže tudi pri podpori istospolnim porokam.

[caption id="attachment_184874" align="aligncenter" width="525"] Odstotek podpore splavu in istospolnim porokam med neverniki, neaktivnimi in aktivnimi kristjani[/caption]

Kakšni so trendi v Sloveniji?


Pew Research Ceter Slovenije v svojo raziskavo ni vključil, a se podobni trendi kažejo tudi pri nas. V poročilu Katoliške Cerkve za leto 2017, ki smo ga na Domovini že povzemali, se je za katoličane opredelilo 73 % Slovencev. Število katoličanov pa se v zadnjih desetih letih niža. To se odraža predvsem v številu krstov, ki je od leta 2006 do 2016 padlo za 17 %.

Število nedeljnikov se je, glede na podatke za škofiji Murska Sobota in Koper, ki so edini na voljo, v istem obdobju zmanjšalo za 20 do 25 odstotkov.

V prihodnjih člankih o spreminjanju verske identitete Evrope se bomo osredotočili na vere, ki, predvsem z migracijami, zapolnjujejo nastalo praznino.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

OCT
01
Camerata Laibach
19:00 - 21:00
OCT
01