Slovenski skavti dobivajo varuha otrok in mladostnikov. Nujna prilagoditev zahtevam časa ali vdor permisivne vzgoje v skavtsko gibanje?

Vir: mczos.si

Po ukinitvi vojaškega roka v Sloveniji na začetku tisočletja se je izbor organizacij, ki bi mlade fante (in dekleta) vzgajal za preživetje v naravi oziroma za življenje z naravo, jih premaknil iz cone ugodja v zahtevnejše pogoje skrbi zase in za druge ter jih učil reda in discipline, močno zožal.

Večina tega so mladi do sedaj še lahko dobili v taborniških in skavtskih organizacijah.

A očitno se z navadami sodobne družbe tudi to spreminja. Združenje katoliških skavtinj in skavtov namreč pripravlja dokument z naslovom “Zaščita otrok in mladostnikov v ZSKSS”, ki se v mnogih točkah oddaljuje od splošnih predstav poslanstva skavtskega gibanja. 

Skavtske aktivnosti ponavadi potekajo v naravi, kjer je lahko tudi zelo mrzlo ali pa zelo vroče. Tabori so na prostem, kjer ni vedno blizu reke, še manj tuša. Ob sekanju drv, kurjenju ali pa lovljenju po gozdu se je že marsikdo popraskal, se opekel ali si celo zvil gleženj ali zlomil nogo. In večina otrok preizkuša meje svojih voditeljev in zato ve, kaj se skriva pod pojmom odkupnina.

A vse to je del skavtske vzgoje in nepozabnih dogodivščin vsakogar, ki je bil deležen vzgoje po skavtski metodi. Vse lepo in prav, boste dejali … dokler povsem vsakdanje opisane skavtske aktivnosti čez noč ne zapadejo pod definicijo nasilja, kot jo predvideva osnutek dokumenta, ki ga namerava v soboto sprejeti Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS).

1Delovna skupina je namreč pripravila dokument z naslovom “Zaščita otrok in mladostnikov v ZSKSS”, ki naj bi organizacijo zavezal k nenasilju in prinesel smernice, ukrepe in postopke za preprečevanje, prepoznavanje in odzivanje v situacijah, ko pride do namernega ali nenamernega nasilja pri izvajanju skavtskega programa in izven njega.

Nad uresničevanjem tega naj bi bedel Varuh otrok in mladostnikov, kot nekakšen inšpektor znotraj skavtske organizacije.

Predlagatelji: dokument je odraz časa, v katerem živimo

Kot pojasnjujejo v ZSKSS, je dokument  začel nastajati kot posledica pogovorov z mladinskimi voditelji, raziskav, ki so jih opravljali v zadnjih letih v organizaciji in predvsem kot odraz časa in družbe, v kateri živimo.

“Nenasilje je bilo že od nekdaj vrednota delovanja v organizaciji, vendar nikoli ni bilo posebej izpostavljeno.  /…/ Z dokumentom, ki je še v delovni verziji in nepotrjen, želimo spodbuditi organizacijo, da se zavestno zaveže k nenasilju, da v svoja usposabljanja vključi te tematike in da so mladinski voditelji na to področje pozorni,” pravijo na ZSKSS.

Kritiki: dokument skavtsko metodo postavlja pod vprašaj in ruši avtoriteto voditeljev

Predlog je veliko prahu dvignil še pred obravnavo na sobotnem svetu ZSKSS, saj je po prepričanju nekaterih skavtov napisan preveč ohlapno in nejasno, s čimer dopušča, da se povsem običajni vzgojni pripomočki skavtske metode lahko interpretirajo kot nasilje nad otroki in mladino.

Mnogi so mnenja, da iz dokumenta veje duh permisivne vzgoje, ki v zahodnem svetu ruši avtoriteto staršev, učiteljev in vzgojiteljev.

Dokument naj bi nastal kot posledica tihega pritiska mednarodnih organizacij, ki promovirajo permisivno vzgojo in skušajo ta svoj način razmišljanja in vzgoje vsiliti tudi drugim organizacijam.

“Potrebno je delati s premislekom, se posvetovati z interdisciplinarno skupino strokovnjakov in napraviti takšen dokument, ki bo odgovarjal na vsa zapletena vprašanja zaščite otrok in mladostnikov v ZSKSS.”

Dokument denimo predpostavlja, da je za zaščito otrok in mladostnikov pri skavtih potrebno zagotoviti dobro vzgojno okolje, v katerem je: “poskrbljeno za osnovne potrebe (temperatura, hrana/pijača, možnost izražanja), dobro higieno, dostopnost in ustreznost materialov ter urejene, sočutne in odprte odnose.”

Kritiki opozarjajo na neupoštevanje dejstva, da je pri vzgoji potrebno, da nekatere potrebe niso vselej zagotovljene in da je tudi to del nenadomestljivih skavtskih doživetij kot so “molčečnež”, “lakotnik”, kraja zastave v mrzli noči, tabor čete, ki blizu tabornega prostora nima reke, ali pa je temperatura te precej nizka in podobno.

Pri tem je zelo problematično, da ocena o tem ali prihaja do kršitev tovrstnih pogojev, ostaja povsem subjektivna in daje veliko moč v roke novega varuha otrok in mladine, dokument s svojo nejasno in preobširno definicijo nasilja pa lahko neupravičeno poseže v avtonomijo voditeljev.

Ta je dodatno omajana z dikcijo o ustvarjanju “kulture odprtosti, kjer vsakdo lahko postavi vprašanje ali izrazi zaskrbljenost ter se o vsem lahko razpravlja.” 

Prav prosta razprava denimo o odločitvah, ki jih sprejmejo skavtski voditelji, pa dodatno ruši njihovo avtoriteto, še menijo nekateri.

Dokument celo predvideva, da se zaposlenega ali prostovoljca, ki je obtožen in osumljen zlorabe, odpusti ali izključi brez odpravnine oziroma povrnitve stroškov, četudi obtožbe na njihov račun niso resnične.

Namreč: “Ta ukrep ne predpostavlja, da so obtožbe resnične, pač pa je uporabljen za zaščito otrok/mladostnikov, ki so domnevno vključeni v zlorabo, pa tudi za zaščito domnevnega storilca pred nadaljnjimi obtožbami, nadlegovanjem ali ustrahovanjem s strani otrok ali prič,” lahko preberemo v dokumentu. 

Mnogi znotraj skavtske organizacije so zato prepričani, da dokument v primeru obtožb ne varuje voditeljev in omogoča lov na čarovnice, saj mehanizem, ki bi voditelja branil pred neresničnimi in neutemeljenimi obtožbami, ne obstaja.

DODANO 8. 11. OB 23.05: ZADNJA VERZIJA DOKUMENTA

Pozno zvečer so nam iz ZSKSS poslali gradivo, ki naj bi bila povsem zadnja verzija delovnega dokumenta “Zaščita otrok in mladostnikov v ZSKSS”.

V najnovejši izvedbi, ki ima današnji datum, je dokument okleščen na zgolj 7 strani, izpuščena pa je večina zgoraj izpostavljenih spornih dikcij delovne verzije z datumom 13. oktober.  V dokumentu ostajajo zgolj najsplošnejše dikcije o preprečevanju nasilja, dobrem vzgojnem okolju in podobno.

V novem dokumentu prav tako ni več termina varuh otrok in mladostnikov, ki je nadomeščen z odgovorna oseba za zaščito otrok in mladostnikov, katerega zadolžitve, naloge in pristojnosti so precej manj definirane.

Dokument, ki si ga lahko ogledate tukaj, naj bi bil po naših virih jutri poslan delegatom sveta ZSKSS in naj bi zamenjal prejšnjo, daljšo verzijo iz našega članka, ki je bila delegatom dostavljena pred tem.

Oče slovenskega skavtskega gibanja: dokument je v nasprotju s pravnim redom ZSKSS in države

Da je predlagan dokument tudi nasprotju s pravnim redom ZSKSS in celo Republike Slovenije, pa opozarja ustanovitelj slovenskih skavtov Peter Lovšin. “Mimo statuta ZSKSS in obstoječih organov znotraj ZSKSS uvaja nov organ Združenja – Varuha otrok in mladostnikov ter mu ne podeljuje ne vsebine, ne ukrepov, ne opolnomočenja,” je povedal za Domovino.

1“ZSKSS je vključena v svetovno zvezo skavtinj (WAGGS), kjer tovrstne resolucije nastajajo. Pobuda je ponovno prišla nekje od »zgoraj« in ne od »spodaj«, kjer se nahajajo člani in njihovi voditelji. Namesto da bi se vsebina dokumenta zgledovala po že preverjenih vsebinah v slovenskem izobraževalnem sistemu, poskuša kopirati neka načela, ki so nastala v neki drugi kulturi, drugem okolju in drugem pravnem redu,” ocenjuje Lovšin

Prvi slovenski skavtski načelnik še opozarja, da je materija s področja zaščite otrok in mladostnikov sila kompleksna in opazno dela težave tudi pristojnim ustanovam v Republiki Sloveniji.

Zato je po njegovem potrebno delati s premislekom, se posvetovati z interdisciplinarno skupino strokovnjakov in napraviti takšen dokument, ki bo odgovarjal na vsa zapletena vprašanja zaščite otrok in mladostnikov v ZSKSS.

Daljši intervju s Petrom Lovšinom o razmerah v skavtskem gibanju v Sloveniji boste na Domovini lahko prebrali v petek in soboto.

Kje so otroci sploh še varni pred permisivno vzgojo?

Kritiki stanja duha v slovenskem skavtskem gibanju opozarjajo, da vanj na velika vrata vdirajo vzgojne in druge modne muhe modernega časa, od permisivnega duha do idej, ki zelo spominjajo na ideološko agendo LGBT skupnosti in celo teorije spola.

Ob branju delovnega dokumenta se vtisu, da gre vsaj za poklon permisivnosti, če že ne kaj več, ne more izogniti tudi neodvisni opazovalec.

Sprejemanje aktov z naslovi “Zaščita otrok in mladostnikov” in zahtevami po zagotovitvi “vzgojnega okolja”, kjer je poskrbljeno za primerno temperaturo, hrano in pijačo, higieno ter podobne potrebe, bi človek prej pripisal kakšnemu novo ustanovljenemu vrtcu ali nižji stopnji osnovne šole, kot pa gibanju, ki naj bi otroke vzgajalo v duhu življenja in preživetja v naravnem okolju.

Kaj potem sploh še preostane staršem, utrujenim od vsakodnevnega bežanja pred principi permisivnosti, ki lezejo iz vseh družbenih por, če se bodo sedaj tovrstnemu “odrazu časa” prilagajale celo skavtske in taborniške organizacije?!?

Na srečo mnogih staršev in otrok za razmislek o tem, kaj naj bi bil resnični prispevek skavtskega gibanja v današnjem svetu podivjanega sledenja udobju in užitkom, še ni prepozno.

Za skavtske voditelje sodobnega časa pa bo dovolj poiskati odgovor na vprašanje, ali se naj otroci skavtskih dni spominjajo po tem, da jim je bil zagotovljen topel obrok, tuš in udobna postelja, ali morda po mnogo manj prijaznih izzivih, ki so jih premagali in jih je pred njih postavljala narava ter odločni, neizprosni in nepopustljivi voditelji.

11 komentarjev

 1. O skavtih vse najboljše! Bili so pomemben del moje mladosti. Prepričana sem, da so skavtje danes še 10x bolj potrebni – vendar v vsej svoji pristnosti in preprostosti.

  Zadnja leta le opazujem od zunaj in dejansko me skrbi kam bo vse skupaj zapihalo. Ta močna rast prihodkov ni vir organske rasti, ampak izključno razpisov. Moje mnenje je, da denar iz razpisov ne naredi drugega kot pokvari – še posebej, če ga delijo EU agende. Resnično me je strah, da je tale varuh samo znanilec večjih sprememb.

 2. skavti na svojem sedežu so kot politična stranka….en kup interesov, predvsem za svoje položaje, ugodnosti, potovanja, službe, itd. v to politiko je vpeto veliko takih skavtov, ki kakih taborov in otsalih skavtskih aktivnosti niso videli od blizu, nato pa pametujejo o vsem in vse. sploh se imajo za jako pametne, ker so dali čez razna izobraževanja, katera si tako ali tako pripravljajo sami sebim.

 3. In tako bodo dečki/fantje izgubili še enega (izmed zadnjih) načinov življenja, kjer so bili vzgajani trdno in pravično. Prav žal mi je za skavte. Nekoč je bilo normalno, da si se popraskal umazal tudi potolkel, ranil ali polomil. Sedaj bodo delalo pa le še origamije.

 4. Nekoč skavt, ti nimaš pojma. Osebno poznam dve osebi, ki delata na sedežu združenja, obe dolgoletni skavtinji in skavtski voditeljici. Ne piši o stvareh, o katerih nič ne veš. Skavti so bili vsaj pri nas vedno organizacija mladih za mlade, temeljijo na tem, da se mladim zaupa. Delegati bodo na svetu združenja odprto razpravljali in odločali o tem dokumentu, jaz jim popolnoma zaupam, tudi če se bodo odločili drugače, kot bi se sam.

 5. Huh velike mučke se gredo tole v vodstvu. Včeraj sem si snel dokument, ki ga je Domovina linkala. Danes vidim, da je večji del pobrisan in t.r. čez noč spremenjen. Prej so ga pa od marca do oktobra usklajevali in uskladili – datirano 16.10. Noč ima svojo moč.

  Torej “potreba” po dokumentu je prišla iz WAGGS in ne članstva skavtov. To pa zato, da so uspeli na razpisu in so šle tri članice skavtov brezplačno v New York. Potem pa niso vedeli kako se lotiti dokumenta kot najbolj “napredna” mladinska organizacija in so vzeli za osnovo kar je nastalo v našem levem političnem vrtu. Dodatne razlage niso potrebne.

  Pa še skopiram kar je bilo v orginal dokumentu do VČERAJ ZVEČER:

  Bili smo uspešni pri prijavi za sofinanciranje in tri skavtske voditeljice so se v New Yorku oktobra 2015 spoznale s učnim
  načrtom vzgoje za zaščito otrok pred nasiljem. Predpogoj za izvajanje tovrstnih programov v organizacijah, kjer so mlajši od 18 let, naj bi bil sprejet dokument o zaščiti in varstvu otrokovih pravic. V ZSKSS ustreznega dokumeta do takrat še nismo imeli. Naša obljuba tako v projektu, povezanim z globalnim učenjem, kot v projektu »Stop the violence« je bila prejeto znanje trenerjev razpršiti na ostale voditelje in člane, tudi tiste mlajše od 18 let, zato smo se odločili, da pripravimo ustrezno podlago za usposabljanja in ozaveščanje o tematiki in postopkih ukrepanja, tj. dokument ZOM v ZSKSS.

  Pri procesu prevajanja in posvetovanja z Varuhinjo človekovih pravic v Sloveniji smo ugotovili, da v Sloveniji podobnega dokumenta ni, zato smo izbrali prevod Zaščita otrok in mladostnikov (ZOM). Dokument smo prilagodili potrebam ZSKSS in predstavili zbranim mladinskim voditeljem na strateškem svetu ZSKSS, marca 2016. Po strateškem svetu smo vključili zbrane predloge in komentarje ter posodobljeno različico podali še v pregled in mnenje Izvršnemu odboru ZSKSS ter strokovnim sodelavcem ZSKSS. Nastal je dokument Zaščita otrok in mladostnikov v ZSKSS (ZOM), ki ga predlagamo v uradno potrditev Svetu Združenja, novembra 2016.

  S sprejetjem ZOM bomo Skavti prva mladinska organizacija v Sloveniji, ki ima tovrsten dokument in vnaprej pripravljeno strategijo (zavedanje, preprečevanje, ukrepanje in sklepanje dogovorov) za zaščito otrok in mladostnikov.

 6. Pravilno je, da se je predstavilo širšo sliko in da je tudi uporabnik ‘Anton’ pod komentarji izpostavil svojo stran.

  Sam se tokrat strinjam z mnenjem Uredništva – permisivnost je problem in škoda je, če bi (preko lažnih pobud) vdrla med slovenske skavte,ki so se vzgojno dobro profilirali v zadnjih letih.

  Sicer pa:Domovina ima jasno uredniško stališče in kot ste že ob ustanovitvi napisali, lepo da sledite politiki, da je jasno ločeno izraženo.
  Ne strinjam se z uporabnikom ‘Slavkom’: medij Domovina po mojem mnenju ne dela konflikta na desnici ampak z odpiranjem prostora za debato desno/katoliško sfero širi. Izmenjava mnenj uje na trenutke kar ognjevita ampak za slovenski nivo na dobrem nivoju.
  Tudi zdi se, da imate kar počasi rastoč nabor komentatorjev, ki se vedno ne ponavljajo in ki kot kaže zajemajo presenetljivo široko sliko: nazorsko (katoliški/libertalni/narodni), spolno (m in ž), starostno (mladina/odrasli/starejši odrasli), strankarsko (SDS/NSI/in ostale desne in sredinske liberalne iniciative. Domovina tako ne trpi za sindromom nekaterih sicer dobrih spletnih desnih medijev, ki imajo omejeno število prisotnih komentatorjev – tak primer je sicer zelo soliden Časnik.si

 7. Ob vsem sprejemnju dokumentov, programskih načel in smernic se včasih pozabi na bistvo skavtstva – življenje v naravi. Malega volčiča ali nadebudne izvidnice najbrž tole čisto nič ne zanima, voditelji pa se morajo po mojem mnenju osredotočati na program in kako bodo navduševali mladež, ne pa da se morajo sedaj še bati, da jim bo za vrat dihal nek varuh, ker pač niso zagotovili vsega “nujno potrebnega ugodja”. Že tako se morajo kdaj boriti s sitnimi starši in ne vem, kdo bo čez nekaj let sploh še želel postati skavtski voditelj. Bistvo skavtov je ravno sproščenost, neformalnost in tudi sama sem si najbolj zapomnila preizkušnje in naporne trenutke – što ne ubija, jača :))

  Misli globalno, delaj lokalno. Samo misliti globalno pomeni tudi misliti s svojo glavo in ne z branjem nekih dokumentov, ki se sprejemajo daleč nekje v Maleziji (https://www.scout.org/wsbkl)….

 8. Janez2, tudi sam poznam veliko teh skavtov, ker kot sem napisal v svojem imenu, sem bil nekoč skavt. veliko je fajn skavtov in delajo za vse skavte. žal pa se na združenju najde en kup nekih, ki so kot neke politične pijavke… v svojem stegu niso bili sposobni (oz se jim predvsem ni dalo ker niso imeli nič od tega) organizirati enega samega samcatega sprejema luči miru, pa so se vseeno prerinili v neke vodstvene položaje na združenju in skrbijo samo za lastne interese, potujejo na šrilanko, itd.

Komentiraj