Peter Lovšin: Pomembno je, da se jasno pove, kje ideologija trka na skavtska vrata in pove, kje ji je mesto (2. del)

Vir: Osebni arhiv Petra Lovšina

V drugem delu našega pogovora smo z ustanoviteljem slovenskih skavtov, Petrom Lovšinom, spregovorili o tem, kako gleda na povezovanje ZSKSS s svetovnim združenjem skavtinj WAGGGS, kaj pravi o nevarnosti vdiranju nekih novih ideologij v ZSKSS in kako gleda na delitve znotraj ZSKSS ter prihodnost organizacije. 

Zakaj vas je preiskovala Udba?

Zaradi ilegalnega skavtstva. Udba je bila takrat vedno bila nekje v oblaku, nihče ni vedel, kaj to je. Ko sem pa videl, da sem zapisan v registru Udba.net, sem se začel zavedati, da je imela država takrat neverjeten nadzor nad 16- in 17-letniki. V življenju ni naključij.

Ni pa se vam bilo treba zagovarjati?

Ne, imel sem srečo. Normalno sem dokončal srednjo šolo, odslužil vojaški rok, enostavno sem bil (le) nadzorovan s strani tajne policije.

Koliko so danes skavti še katoliški?

Toliko kolikor imajo/imamo vere v Jezusa Kristusa in krščanske vrednote tudi živimo.

Iz skavtskih vrst prihajajo govorice o delitvah na »konservativnejšo« in »liberalnejšo« strujo. Slednja naj bi imela bolj odprt odnos tudi do nekaterih zahtev LGBT skupnosti. Poznate te delitve in kako jih komentirate?

Morda bi bila bolj pravilna definicija tradicionalni in moderni skavti. Prvi živijo skavtsko življenje po principih ustanovitelja (katoliškega) skavtstva, drugi pa se prilagajajo in uvajajo nove ideologije. Ne samo v Sloveniji, tudi tuje skavtske organizacije se srečujejo z enakimi in podobnimi vprašanji. Pomembno je, da se o teh stvareh pove na glas; da se jasno pove, kje ta ideologija trka na skavtska vrata in da se tudi jasno pove, kje ji je mesto: pred vrati!

Zakaj ste kritični do tega?

Ker se bo izkazalo, da so vse te ideologije v službi kapitalskih vložkov, ki imajo omejen rok trajanja.

Dejali bi vam, da gre za še večjo odprtost …

To je tako kot da pojeste kilogram sladkorja. Sprva boste pokali  od veselja, ko pa bo sladkor popustil, boste nemočno obstali. Življenje je tek na dolge proge.

Kako to vpliva na delovanje skavtov?

Tako, da se bomo še bolj »urili« v razločevanju Duha, ki je “mati in varuh vseh kreposti”.

Kako bi to jasnost začrtali?

Sposodil si bom zapis p. Branka Cestnika: »V jeziku misleca Gioacchina da Fiore bi lahko dejali, da je zgodovina istočasno od Očeta (postava, disciplina, izročilo, tempelj), od Sina (ljubezen do bližnjega, darovanje samega sebe) in od Svetega Duha (svoboda, navdih, iskanje novih obzorij)«. Če so te stvari vsakomur razumljive, potem imamo prihodnost. Če pa se stalno vrtimo okrog temeljnih vprašanj in jih ne razčistimo, potem pa, ne samo kot skavti, ampak tudi sicer, ne bomo mogli dalje.

Vir: Osebni arhiv Petra Lovšina
Vir: Osebni arhiv Petra Lovšina

Bi lahko dejali, da se zavzemate za to, da bo ZSKSS izstopil iz WAGGGS-a?

Potrebno se je pogovarjati in poslušati. Četudi včasih kdo povzdigne glas, s tem ni nič narobe. Pomembno je, da je dialog in zaupanje ter da se dialog umesti v organe ZSKSS. Oni sprejemajo odločitev. Jaz sem svojo odločitev enkrat že sprejel.

Kje pa torej vidite rešitev osvoboditve pritiska?

V citatu iz Svetega pisma: »Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.« (Rim 5,5).

Mislite, da bo do te delitve prišlo tudi v Sloveniji?

Ne, upam, da ne. S tem se ne bi nič rešilo.

Sprejetje dokumenta o zaščiti in varstvu otrok in mladih pred nasiljem naj bi bil po nekaterih tolmačenjih predpogoj za izvajanje programov vzgoje za zaščito otrok pred nasiljem, za kar naj bi ZSKSS dobila denar od Svetovne organizacije ženskih voditeljic in skavtinj (WAGGGS) ter v sklopu tega tudi plačana izobraževanja za tri slovenske skavtinje v New Yorku. Kako gledate na tovrstno prakso delovanja v slovenskem skavtskem gibanju? Gre za običajne stvari, ki so del skavtstva že od vaših časov?

Ne, to je nekaj novega, ali je to zasledovanje duha časa bodo povedali delegati na zasedanju Sveta ZSKSS. Osebno sem opozoril le na pravno-formalni vidik, oziroma skladnost dokumenta tako s statutom ZSKSS, kakor tudi z Zakonom o društvih. In še ena zanimivost glede omembe tega zakona: predpis določa, da je delovanje vsakega društva javno, kar pomeni, da so tudi vsi dokumenti, ki se sprejemajo na ravni društev, združenj ali zvez javni.

ZSKSS vsebinsko takšen dokument potrebuje?

ZSKSS potrebuje takšne dokumente, ki bodo pripomogli k rasti posameznikov. Kakor v mnogih inštitucijah vodstvo predlaga gradivo, organ odločanja pa vsebino potrdi ali jo dopolni, seveda na podlagi predhodne razprave. Dokument, ki je v obravnavi ni takšne narave, da bi morali izključiti javnost, če pa je bilo tako mišljeno pa bi moralo v gradivu navesti pravno podlago za njeno izključitev.

Kakšno prihodnost napovedujete ZSKSS?

Lepo. Naj živi v troedinosti, iz katere izhaja. Tam je ključ za prihodnost.

Bolj natančno?

Odkrivati Baden Powella, da njegova dediščina ne bo le naša začimba. Odkrivati patra Sevina DJ, ki o skavtski vzgoji pravi: »Namen je torej iz otroka narediti moža: »Gre za izoblikovanje telesa, duha in duše. Za to je potrebno pravo ravnovesje. Če razvijate le telo, boste napravili čudovito žival: to je potem reja in ne vzgoja. Če glavo polnite samo z znanjem, potem tvegate vzgojo lažnih ali celo nevarnih duhov. Če pa se posvečate samo duši, v tri četrt primerih dečki ne bodo prišli k vam. Resnično strokovna vzgoja se mora torej posvetiti duši, duhu in telesu hkrati.« Tukaj je skrita vsa ta filozofija. Jaz težim samo k temu, da smo skavti normalni in doprinesemo nekaj k družbi, ter pustimo svet za seboj boljši.