Oznaka: informacije

Anketa med udeleženci Stične mladih: mediji, ki jih uporabljajo in teme, ki jih zanimajo

Na kakšen način informacije dandanes pridejo do mladih ljudi? Jih še dosežeta tisk in televizija, ali so dosegljivi le preko družabnih omrežij? To je zgolj eden izmed sklopov vprašanj, ki smo jih na lanskem festivalu Stična v anketnem vprašalniku zastavili...