Koalicija neprepričljiva v pojasnjevanju, zakaj toliko zavlačuje z vprašanjem 2. bloka JEK

Foto; Matija Sušnik, http://dz-rs.si
POSLUŠAJ ČLANEK

Tako kot ostale države EU se Slovenija sooča z energetsko krizo. Večino elektrike uvažamo, večino lastne pa proizvedemo s pomočjo Jedrske elektrarne Krško. Na Vlado letijo očitki, da bolj podpira obnovljive vire energije ter zanemarja jedrsko energijo, ki je najčistejša za okolje. Dokaz za to naj bi bilo tudi zavlačevanje pri gradnji prepotrebnega drugega bloka krške elektrarne.

Danes je potekala seja Odbora za infrastrukturo, ki jo je sklicala SDS. Vladna stran je odgovarjala tudi na zgoraj omenjene očitke. Izvedeli smo, kdaj naj bi do t. i. JEK2 prišlo in na kakšen način bi projekt lahko pospešili.

Drugi blok naj bi začel z obratovanjem šele leta 2049

Slovenija se sooča z energetskimi problemi. Močno smo odvisni od uvažanja energije, saj je sami proizvedemo manj kot polovico, z električno energijo pa smo 70 % samozadostni. Večino domače energije proizvede nuklearna elektrarna Krško. Med strokovnjaki je praktično enotno mišljenje, da je nujno treba zgraditi njen drugi blok, in to čim prej.

Odločitev o drugem bloku (JEK2) pa se zamika. Vlada odločitev prepušča državljanom, saj naj bi o tem, ali bo do drugega bloka prišlo, odločali z referendumom, ki se bo zgodil predvidoma šele leta 2027. Temu bi kasneje sledila še finančna konstrukcija, potrebno bi se bilo dogovoriti še glede sodelovanja ostalih držav (sploh Hrvaške) ter izbrati dobavitelja.

Trenutno projekt še vodi državno podjetje Gen Energija pod vodstvom Dejana Paravana, v prihodnosti pa bi lahko naložbo prenesli na posebno projektno podjetje v lasti bodisi države bodisi Gen Energije.

Kot je junija letos v Krškem povedal predsednik vlade Robert Golob, bi lahko tako JEK2 v omrežje priključili šele leta 2047, če bi sprejeli poseben projektni zakon, pa 10 let prej. Konec septembra je Golob povedal, da bo do priključitve na omrežje prišlo leta 2049. Razlog za tako spremembo sicer ni znan, sklepa pa se, da je prišlo do spremembe predvidenih gabaritov objekta. Koliko naj bi JEK2 stal, zaenkrat ni znano. Odvisno je tudi od tehnologije in izvajalca del, približna ocena pa znaša trenutno 10 milijard evrov.

Foto; Matija Sušnik, http://dz-rs.si

Lokalno prebivalstvo investicijo podpira. Seršenova: Ta Vlada je na področju jedrske energije naredila največ do sedaj

Foto; Matija Sušnik, http://dz-rs.si

Dr. Dejan Paravan, direktor podjetja GEN energija, je povedal, da je Slovenija soočena z izzivi razogljičenja in samooskrbe. Po njegovem mnenju smo v preteklosti premalo investirali v nizkoogljične vire.

Oba omenjena problema naslavlja NEPN, je povedal Paravan. Do leta 2030 bo treba maksimalno vlagati v obnovljive vire. Smo zadnji v Evropi na tem področju, kot pa je poudaril, je poleg tega treba vlagati v jedrsko energijo, kar je zapisano tudi v strateškem razvojnem načrtu.

Paravan je povedal tudi, da se na projektu drugega bloka NEK dela prepočasi. Prvič je bil projekt omenjen namreč že leta 2005. Študije zaenkrat kažejo, da bo ob upoštevanju minimalnih rokov in če ne bo nobenih pritožb, z obratovanjem NEK2 začel leta 2049. Da se bo zadeva pospešila, je potreben specialni zakon, ki mora proces narediti učinkovitejši. Paravan je povedal, da mora vseeno priti do ustreznega nadzora, transparentno, in ne na način, kakršen je bil v primeru TEŠ6.

KOMENTAR: Jakob Vid Zupančič
Da se jim z jedrsko energijo ne mudi, je jasno, manj pa, zakaj toliko zavlačujejo

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike