Oznaka: aktivizem

Po »osvoboditvi« je stroko povozila revolucija, v času Svobode pa jo je povozil aktivizem

Petega januarja 1946 so bili na drugem zasedanju mestne ljudske skupščine okrožnega mesta Ljubljana razrešeni dolžnosti stalnih sodnikov štirje usposobljeni in izobraženi sodniki. Na istem zasedanju so bili za stalne sodnike izbrani krojač, mizar, delavec in trije uradniki. Stroko je...

Zmotne predpostavke, s katerimi operirajo komentatorji v medijih, vodijo v zmotne odločitve volivcev

Tako v znanosti, kot tudi v družbi in vsakdanjem življenju vsakodnevno sprejemamo odločitve, na podlagi podatkov in informacij, ki so nam na voljo, iz katerih potegnemo sklepe. Ti so seveda točni, v kolikor so osnovna dejstva, na podlagi, katerih sklepamo,...

Zakaj v konservativni civilni družbi ni političnega aktivizma, ki se ga gredo na levici

Pred bližajočimi se volitvami smo priča veliki aktivnosti levo usmerjene civilne družbe, ki z aktivizmom po eni strani mobilizira volivce, po drugi pa pritiska na politiko s ciljem spreminjanja družbe. Ob tem pa se zdi, da je civilna družba pomladne...

Vdor političnega aktivizma na univerze je ena največjih nesreč današnjega časa

Pred dvema dnevoma preminulemu političnemu filozofu siru Rogerju Scrutonu je Inštitut medkolegijskih študij (Intercollegiate Studies Institute  -ISI) septembra 2019 podelil gala nagrado za Zahodno civilizacijo. Govor, ki ga je Scruton povedal ob prejemu nagrade, v katerem predvsem brani zahodno civilizacijo,...

Smrt interneta? Panika je pretirana.

Evropski parlament je v torek opravil drugo branje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje nevtralnosti interneta in ukinitvijo gostovanja v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji. Kot je prišlo pri odločitvah v zvezi z internetom že v...