Obravnava spolne zlorabe s strani lazaristov v Sloveniji: “pometanje pod preprogo” ali “neutemeljeno obrekovanje”?

Uredništvo
21

Na odmevno tiskovno konferenco iniciative Dovolj.je, na kateri je spregovoril tudi lazarist Janez Cerar, po lastnih besedah tudi sam žrtev spolne zlorabe, so se odzvali v Misijonski družbi lazaristov.

Cerarjev opis obravnave spolne zlorabe Damiana Černaka in njega samega, oziroma ocene, da je vodstvo probleme “pometalo pod preprogo”, so označili za “neutemeljeno obrekovanje”. Svojemu duhovniku očitajo, da na povabilo, da kot tožnik proti domnevnemu storilcu poda izjavo, tega ni storil.

Cerar jim odgovarja, da je 2. avgusta 2017 na sedežu slovenske province Misijonske družbe lazaristov v Ljubljani pred dvema pričama prebral zapriseženo izjavo, v kateri je predstojnika vprašal o zagotovilu, da bo “zadevo tokrat vzel kot pomembno in bil pripravljen poslušati, slišati in narediti spremembe”. A odgovora, kot pravi, nikdar ni prejel. 

“Na tiskovni konferenci v hotelu Union 19. februarja 2019 je Janez Cerar, ki je formalno sicer član Misijonske družbe lazaristov, vendar že več let živi zunaj skupnosti, podal primer domnevne »spolne zlorabe«, ki naj bi se zgodila v tej družbi, obenem pa je izjavil, da je tudi sam pred leti doživel podobno zlorabo,” svojo izjavo za javnost na straneh Katoliške cerkve začenja predstavnik Misijonske družbe lazaristov v Sloveniji, Franc Rataj.

Kot zapiše, je po prijavi domnevnega primera spolne zlorabe, ki ga je kot prvega navajal g. Cerar (Damian Černak), vodstvo slovenske province Misijonske družbe v skladu s kanonskim pravom izpeljalo postopek za ugotovitev morebitne krivde storilca.

“V dejanje sta bili vpleteni polnoletni, poslovno sposobni osebi. Po končanem postopku sta se vpleteni osebi spravili, proti pobudniku dogodka pa je bil izrečen cerkveni disciplinski ukrep v skladu s težo dejanja.” Po njihovih besedah je bil dogodek “zadostno, primerno in pravilno obravnavan,” kar naj bi potrdile tudi višje instance.

Glede Cerarjevih izjav, da je bil v 90. letih, že v času svoje polnoletnosti, tudi sam žrtev zlorabe, pa so zapisali: “Ko je leta 2017 provincialno vodstvo v teku preiskave prvega omenjenega primera o tem prejelo obvestilo, je takoj pripravilo vse potrebno in g. Cerarja povabilo, da kot tožnik proti domnevnemu storilcu poda izjavo, iz katere bo lahko razvidno, za kaj je šlo in vse druge okoliščine, ki so potrebne za oceno dejanja. G. Cerar tega ni storil. Zato omenjenega dogodka ni bilo mogoče raziskati.”

Po njihovih besedah je zato trditev, da je vodstvo probleme »pometalo pod preprogo«, neosnovana, vodstvo Misijonske družbe pa navajanje Janeza Cerarja zavrača kot “neutemeljeno obrekovanje.”

Janez Cerar: izjavo sem podal pred dvema pričama

Na izjavo Misijonske združbe lazaristov se je danes pisno odzval tudi Janez Cerar.

Po opisu svoje redovniške poti med Lazaristi (izjavo v celoti preberite tukaj) nadaljuje:
“Večkrat sem želel predstojnikom predstaviti izkušnje in poglede, ki so me leta 2013 pripeljali do odločitve, da se umaknem iz skupnosti. To se je zgodilo šele 6. in 9. februarja 2017 v prostorih Nadškofije Ljubljana. Svojo življenjsko zgodbo sem predstavil škofu in generalnemu vikarju msgr. dr. Franciju Šuštarju in predstojniku (vizitatorju) gospodu Pavletu Novaku.”

V nadaljevanju še enkrat predstavlja Damianov primer, za kar ima njegovo pooblastilo. “V Zapriseženi izjavi, ki jo je Damian Črnak 31. marca 2017 poslal Prefektu Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja kardinalu João Braz de Avizu, sta opisana tako dogodek zlorabe kot tudi srečanje, na katerem je sicer prišlo do spravnega dejanja, a je Damian vztrajal, da so v postopku nepravilnosti, ki jih je potrebno razrešiti. Ker ni prejel odgovora, se je končno obrnil na prej omenjeno Kongregacijo, ki je 12. januarja 2016 preko podtajnika poslala odgovor, da se zbirajo nove informacije o zadevi.”

 Janez Cerar: “15. maja 2016 je tajnik Kongregacije, nadškof Carballo sporočil, da je vrhovnemu predstojniku Misijonske družbe svetoval, katere ukrepe naj prevzame. Damian se je 7. oktobra 2016 znova obrnil na Kardinala Prefekta, saj je od novega vrhovnega predstojnika lazaristov gospoda Tomaža Mavriča prejel odgovor (28. avgusta 2016): »da smo s strani Misijonske družbe in Kongregacije naredili vse, kar je mogoče, da bi se primer rešil najboljše«. Po dolgem premoru je Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja Damianu 1. marca 2017 poslala pismo, v katerem je bila prošnja, naj pošlje zapriseženo izjavo, kjer prvikrat omenja tudi moje ime. To izjavo je poslal 31. marca 2017.” 

Kot v nadaljevanju piše Cerar, je nekdanji predstojnik slovenske province Misijonske družbe Lazaristov Pavle Novak v pismu Damianu Črnaku julija 2014 zapisal, da sta bila »v upravnem postopku ugotovljena primera, ko se je g. _____ do Vas neprimerno vedel.«

Sam pa je, kot nadalje piše, 2. avgusta 2017 na sedežu slovenske province Misijonske družbe Lazaristov v Ljubljani pred dvema pričama prebral zapriseženo izjavo.

“V Izjavi sem predstojnika slovenske province vprašal o zagotovilu, da bo zadevo tokrat vzel kot pomembno in bil pripravljen poslušati, slišati in narediti spremembe”.

Vse to z namenom, da, skupaj z vrhovnim predstojnikom “podpre resnico, zaščiti v konkretnih dejanjih ranjeno osebo ter se opredeli do neprimernih dejanj člana naše Družbe: to je žaljivega in zlorabljajočega odnosa do tretje osebe – tudi člana/ov naše Družbe.” 

Kot je povedal na novinarski konferenci prejšnji teden, odgovora na to izjavo nikdar ni prejel.

Cerarjeva izjava, ki jo je 2. avgusta 2017 pred dvema pričama prebral na sedežu slovenske province Misijonske družbe Lazaristov v Ljubljani: »Kakšno zagotovilo mi daš, da zadevo jemlješ kot pomembno in si pripravljen poslušati, slišati in narediti spremembe? Glede na to, da sem skozi več let želel ubesediti mnogo, kar sme doživel v času 25. letnega bivanja v Misijonski družbi Lazaristov, nazadnje 18. marca 2017 in se je gospod Generalni superior (vrhovni predstojnik ) Lazaristov (v Ljubljani na Maistrovi 2) o tem izrazil s stališčem, da je »stvar za Sveti Sedež sklenjena), ti pa že poprej, »da si naredil vse«, v čem sta oba pripravljena spremeniti stališče in konstruktivno ukrepati z namenom, da: podpreta resnico; zaščitita v konkretnih dejanjih ranjeno osebo, v tem primeru odraslo ranljivo osebo (prim. Frančišek, motu propio ‘Coma una madre amorevole’, čl. 1, par. 3); in se opredelita do neprimernih dejanj člana naše Družbe: žaljivega in zlorabljajočega odnosa do tretje osebe – tudi člana/ov naše Družbe«.
Primer obravnave primera prijave spolne zlorabe z ročno zavoro?
Do primerov prijav spolnih zlorab znotraj Cerkve (in tudi sicer) je nedvomno potrebno pristopati z vso potrebno diskretnostjo in občutljivostjo, da se pred preverbo očitkov in raziskavo konkretnega dogodka ne poseže v dobro ime kogarkoli.

A kot je v komentarju na Domovini zapisala Andreja Barat, je obtoženi v odnosu do žrtve vedno na poziciji moči, vsekakor neprimerljivo bolj kot morebitna žrtev. Zato je empatični odnos do domnevne žrtve s strani pristojnih cerkvenih organov ne samo potreben, temveč nujen, še posebej, če je ta nezaupljiva in negotova do postopkov, ki so ji na razpolago.

In še posebej upoštevajoč Frančiškove besede, da so duhovniki, ki zlorabljajo, »orodje v rokah satana«. In ker je Cerkev prva poklicana, da se bori proti satanovem delu, je sama po sebi na strani žrtve in ne storilca. Oziroma bi sama po sebi na strani žrtve morala biti.

Kakorkoli obračamo zgornje dopisovanje med Misijonsko družbo Lazaristov in njenim duhovnikom, ki ji je sporočil, da je tudi sam žrtev enega od redovnih bratov, se zdi njihov odnos do žrtve prej brezbrižen kot pa ji v njeni stiski naklonjen. Ali se Cerarjevo izjavo lahko interpretira kot tisto, na kateri naj bo zasnovan postopek ali ne, je v tem smislu povsem brezpredmetno, saj je tako iz njegovih kot Damianovih besed jasno, da ob slednjem zelo verjetno obstaja vsaj še ena žrtev istega duhovnika, ki, po naših informacijah, po odsluženi “kazni” – nekajmesečnem umiku v tujino – svojo duhovniško službo še danes nemoteno opravlja.

V takšnem primeru odločitev, da se postopek konča, ker “se ga ne da raziskati”, vsekakor ne moremo razumeti v smislu izraza ničelne tolerance do spolnih zlorab v Cerkvi, o kateri je bilo toliko govora zadnje dni v Vatikanu.

Pravzaprav je Damianova in Cerarjeva zgodba vzorčna za ustvarjanje vtisa, da se Cerkev na Slovenskem tega problema loteva z ročno zavoro, oziroma skepso do trditev domnevnih žrtev. In za cerkvene voditelje je še kako na mestu vprašanje, kako naj se ob takšnih signalih žrtve sproščeno in s popolnim zaupanjem, ki je za tovrstno travmatično izpoved potrebno, izpovejo cerkvenim organom, ki se naj bi borili proti takšnim dejanjem v lastnih vrstah.

Prav v tem pogledu lahko ima neodvisna iniciativa, kakršna je Dovolj.je, pomembno dopolnilno vlogo Cerkvenim postopkom. Odpira namreč možnost žrtvam, ki iz osebnih razlogov, upravičenih ali ne, pristojnim cerkvenim organom ne zaupajo dovolj za iskreno izpoved ter izpostavitev krivcev.  S tem se zaokroža skupno poslanstvo Cerkve na Slovenskem in laične iniciative, da se s spolnimi zlorabami znotraj njenih institucij enkrat za vselej opravi.

21 KOMENTARJI

  • Tako je,Krasevka. Pokvarjenost vodilnih tudi v naši cerkvi nima meja,podobno kot po svetu. Posamezniki se izpostavijo,pa ga takoj hočejo potlaciti in označiti za lažnivca.
   Tudi večina ljudi nima razcisceno v glavi,kaj pomeni totalna institucija,kar cerkev je. rkc ima totalno moč in nadzor nad posameznikom,ki je vodljiv. Večina ljudi v naši državi brani sistem,čeprav ga za štirimi stenami doma kritizira. Ko se nekdo izpostavi in pove za zločine,krivice,napake,pa je on črna ovca,ne pa vodstvo in sistem.

   • A ti vlečeš pa kar vzporednico s popustljivostjo delovnih ljudi in občanov do naše ljudske oblasti, koalicije, vlade in premierja Šarca, ki nam jih je vse izbral ter določil Forum 21!?

  • Kristjan, predstavljajte se dvajsetletnega fanta, brez izkušen, ki svojega “šefa” zelo ceni in spoštuje, ko se ta agresivno spravi nadenj je lahko dejanje storjeno prej, kot se žrtev zave kaj se dogaja in gospod je zadovoljen , žrtev pa zaznamovana z vse življenje.

   • P, marsikaj je možno,vendar ima Kristjan prav ! Včasih je poleg empatije potreben tudi zdrav razum.Hudo pa je biti naiven,vse verjeti in zaupati.
    Vse kaže,da se je iz različnih razlogov znotraj Cerkve izjemno močno razbohotil homoseksualni lobij,ki vse bolj očitno povzroča ogromne probleme.Papežu ni in ne bo lahko.
    Slovenska RKC ni imuna pred težavami.So in bodo ! Potrebno se je soočiti z njimi.
    Civilna inciativa Dovolj.je ni rešitev.Po vsem prebranem,nimam dobrega občutka.

  • Lele,beri raje o svojih levičarjih,Šarcu,Lebnu,Cerarju,Erjavcu in še kom.Tiste zlorabe so za tvojo usodo veliko bolj zanimive,kot so notranje težave polnoletnih oseb v Cerkvi.
   Notranje zadeve Cerkve so zadeve članov,vernikov Cerkve in ne vse javnosti.Saj ti si menda ateist,nevernik ? Zakaj vtikaš nos,kjer te ne “srbi”,ali pač ? A,imaš ti kakšne težave ? Morda interes v tej smeri? Iščeš kakšne kontakte ?
   Čudno se obnašaš in nekak zaletavo deluješ.Vidim,da te moralni ljudje motijo.
   Sicer pa, zamisli si tisti čas Sokrata,morda bi pa ti takrat užival ?

  • Lele,a ti nočeš,da je Cerkev ločena od države ?
   Ne,nisi me razumel,kar me ne preseneča ! Tvoje namigovanje,kaže,da je moja zaskrbljenost nad tvojim obnašanjem in delovanjem močno upravičena. Čuden si mi od vsega začetka.
   Cerkev ni nad zakoni ! Ti tega očitno ne razumeš,ne poznaš,ne veš,a vseeno “vreščiš”.Morda,da bi koga spodbudil v “duet” ? Si pa zvit kot “presta” !

 1. Meni se zdi odgovor Lazaristov , da Cerar OBREKUJE zelo, zelo nekrščanski in aroganten.
  Jasno kaže, da je na strani Lazaristov človek, ki je prepričan, da ima dovolj moči, da bo z levo roko opravil z neznatnim hribovskim župnikom.
  Vendar ni vsa moč v človeških rokah ;
  PASTIRČEK DAVID JE S FRAČO PREMAGAL GALJOTA !!! In še tisto; BOG SE PREVZETNIM ZOPERSTAVLJA !!!
  Zato sem prepričana, da bo g. Cerar prišel do svoje pravice. Opogumlja me tudi primer kardinala Pella, ki je bil skoraj najvišji človek v Cerkvi pa se je le spotaknil.
  Zaupam v BOŽJO POMOČ !!!

  • P,vidiš, kaj pomeni različen zorni kot ?.Meni pa se zdi odgovor “lazaristov” povsem normalen in nič “pocukran”.Odgovori tistim,ki poznajo vsebine, morajo biti jasni,nedvoumni,čisti. Po mojem okusu, bi moral biti odgovor celo še bolj direkten.
   Kje ti vidiš prevzetnost,aroganco,nekrščanskost ? A je “pastirček” Cerar ? Če je,zakaj že potrebuje “fračo” ? “Fračo” potrebuješ menda v “vojni” ? A ti misliš,da se v Cerkvi že dogaja “vojna” ? To pa je res “nora” domneva !
   P,in kaj je pravica v primeru “Cerar” ? Daj razsvetli nas in nam vsem povej.Ne namiguj,ampak povej! Kristjan naj bi bil iskren in odkrit.Če si začel,povej vse ! Ne puščaj dvomov,ki zavajajo! Bodi moški !

 2. SLOVENSKI ŠTOR, očitno si o celi zadevi premalo obveščen, oziroma nisi vsega skupaj skrbno poslušal, ali prebral. G.Cerar je jasno povedal kdaj se je zgodilo in kako se je zgodilo, njemu in njegovemu prijatelju. Kako je njegov prijatelj stvar prijavil in poskušal priti do pravice, kako se je z odgovori mutilo dokler dobil sporočila, da je stvar zaključena.
  Bistveno pri tem je, da je med enim in drugim dogodkom preteklo skoraj dvajset let, da je bil obdolženi duhovnik vedno na istem položaju in je VELIKO vprašanje kolikokrat je med tem časom svoj greh ponovil ???
  ZARADI TEGA SE MI ZDI ODOVOROR LAZARISTOV AROGANTEN !!!

 3. Enako kot jaz mislijo tudi drugi ( komentar iz PORTAL PLUSA na zapis Branka CESTNIKA );

  Thomas / 28. 02. 2019 10:09:34
  Vedno se je potrebno vprašati, kaj naj si vendar pošten človek misli ob vsej tej množici zlorab najbolj ranljivega dela naše družbe, otrok. Ko preberem tekst g. Cestnika nimam težav z razumevanjem njegovega sporočila v nekem smislu je na prvi mah celo odziv sočustvovanje z njim. Ko ga preberem ponovno pa sem v bistvu negativno presenečen. Razumsko bi bilo sprejemljivo sprejeti podane argumente potem, ko bi Avgijev hlev bil očiščen. Vendar v primeru Katoliške cerkve še ena reka “očiščenja” ni bila preusmerjena v hlev (po mitološki zgodbi). Pa bom začel na širši sliki. Morda z zadnjo novico, ki je bila na VAtikanskem vrhu podana s strani Nemškega kardinala Richarda Marxa na vrhu bilo podano grozljivo priznanje, da so bili papirji, ki naj bi vsebovali grozljiva priznanja žrtev spolnih zlorab uničeni, ali pač nikoli pripravljeni. Z vsem spoštovanjem g. Cestnik ampak naslavljate napačno javnost. Vaše sporočilo bi imelo pristati ravno v Vatikanu. Ravno na vrhu, ravno tam, kjer je bilo tudi vodeno to vseobsežno znotraj celotne katoliške cerkve segajoče toleriranje in podpiranje pedofilije. Danes pisati nam, javnosti da ne boste žrtvena jagnja je presneto drzno, da ne rečem provokativno. Spoštovanje do žrtev naj bi bilo prvo. Sami učite, da potem pride pokora. V vašem tekstu je ni čutiti. Naše misli, vaše javnosti, pa gredo v smer žrtev v ZDA, na Irskem, Avstraliji, Nemčiji….lahko nadaljujem povsod kjer je rdeči talar. Do Slovenije. In še ob zadnji priložnosti, ko se je po doglih letih prizadeto in obupano izpovedal duhovnik, ga vaša institucija napada s pozicije moči, arogantno in ga obtožuje da je neverodostojen. Zloraba ne pozna zastarlnega roka. Torej očistite hlev g. Cestnik, z vsem spoštovanjem vam potem prisluhnemo!
  12
  Prijavite sporen komentar

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime