»Normalni in nenormalni« otroci v "Jankovićevih" vrtcih

Vir foto: pixabay
Ob protestih staršev, ki zahtevajo odprtje šol z argumentom ustavne pravice do izobraževanja, in vseh ostalih peripetijah okoli Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), poteka v državnem zboru že vrsto let ideološka bitka za »pravilno« interpretacijo izvrševanja javne storitve na področju izobraževanja. Prepoznamo jo po krilatici javno-zasebno. Pri bitki prednjačijo politiki levo od sredine, saj trdijo, da javno storitev kakršnegakoli izobraževanja lahko izvajajo le državni/občinski (monopolni) subjekti, ostali pa so za delovanje sistema izrazito škodljivi.


Posnetek komentarja Marka Balažica je na voljo na koncu prispevka.
Agenda MOL


Zadnja epizoda omenjene bitke je novela Zakona o vrtcih, ki so jo opozicijski poslanci vložili v proceduro 29. 1. 2021. Ta želi na pritisk Mestne občine Ljubljana (MOL) podeliti županom ekskluzivno pravico, da odklonijo sofinanciranje otrok v zasebnih vrtcih, v kolikor imajo sami dovolj kapacitet. Pa čeprav je MIZŠ te vrtce pripoznal kot primerne in naložil občinam, naj otrokom vrtec sofinancirajo v višini 85 % cene programa, ki jo določi občina. MOL sicer trdi, da ima na voljo 1.000 prostih mest, a hkrati pozabi omeniti, da ima na čakalni listi kar 700 otrok, ki jih starši ne želijo vpisati. Z zakonom bo denimo Zoranu Jankoviću podeljen vzvod, da lahko v Ljubljani ukine vse zasebne vrtce ter s tem presežkom otrok zapolni mesta v »svojih«. To je pred leti že sam napovedal.

Če pustimo ob strani hipokrizijo opozicije, ki MOL-u očita lomastenje po Rogu, po drugi strani pa do pike natančno izvršuje njegovo agendo, sprožajo podobni predlogi nevarne precedense. Verjetno se strinjamo, da so monopoli za pluralnost pogledov izrazito škodljivi, saj praviloma zaradi zasledovanja svoje koristi izključujejo. Verjetno se tudi strinjamo, da je denar, ki ga davkoplačevalci namenimo za izobraževanje, namenjen razvoju otrok in njihovih talentov, in ne kakršnikoli instituciji ali občini, ki to izobraževanje izvršuje – denar mora slediti otroku! Ljubljanskemu županu bi kvečjemu lahko očital nesmotrno porabo (tudi mojega) denarja. Verjetno razlog za številko 1.000 ne tiči le v zasebnih vrtcih, ampak slabi strategiji, ki je na dolgi rok podobne ad hoc rešitve ne bodo izboljšale.

Da ne bo pomote, ne govorimo kar tako povprek. Govorimo izključno o vrtcih, katerih ustanovitev potrdi MIZŠ. To naredi šele, če vrtec izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev (kader, prostori, normativi, program, igrišče ...) in to preverja vsako leto. Beseda zasebni v tem kontekstu pomeni le to, da ustanovitelj ni občina, ampak pravna oseba. Izključni namen zakona je torej, da bo en deležnik na polju izvajanja javne storitve lahko popolnoma obvladoval drugega. Si mar zopet želimo planskega gospodarstva?
Izključni namen zakona je, da bo en deležnik na polju izvajanja javne storitve, lahko popolnoma obvladoval drugega.

Enakopravnost


Odločitev staršev za vpis otroka v vrtec ali šolo je ena pomembnejših družinskih odločitev. Nanjo vplivajo naš način življenja, vrednote, pedagogika, itd. Starši, ki se iz kakršnegakoli razloga poslužujemo javnega programa, ki ga izvaja zasebnik, smo že v osnovi zaradi izbire postavljeni v neenakopravni položaj, saj je naš otrok vreden le 85 % »normalnega« otroka v Sloveniji. Namesto da bi se pogovarjali o tem, kako to krivico odpraviti in »normalizirati« vse otroke, smo venomer priča temu, da se nas za našo izbiro kaznuje. Konkretno, po novem zakonu bo lahko o tem, kje in na kakšen način želim izobraževati otroka v sistemu javne predšolske vzgoje, odločal le župan.

Zatorej, dragi odločevalci, ne mešajte jabolk in hrušk in naših otrok ne izključujte. Ne očitajte elitizma, saj ga hočete ustvariti sami. Podobno ne učite demokracije na način, da ponujate samo en pogled. Potrudite se raje v polnosti zagotoviti, da ustvarite pogoje za razvoj zelo raznolikih talentov generacije, ki vas bo nekoč nadomestila in skrbela za vaše pokojnine. Če boste zatrli pluralizem idej, se vam (nam) slabo piše.


Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

OCT
06
Prvi petek
06:30 - 07:30
OCT
06
Za junake / FKK 1
19:30 - 21:30