Ključni dnevi za razdelitev deset tisoč računalnikov

POSLUŠAJ ČLANEK

Glede na način, kako bodo na štipendijskem skladu sprejemali vloge za dodelitev prenosnih računalnikov v brezplačno izposojo, so zdaj ključni dnevi, ko si upravičenci lahko zagotovijo najboljši startni položaj. Pojasnjujemo, zakaj in kako ter kdaj to lahko dosežejo.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad (Sklad) je 12. aprila objavil javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Gre za razvpite računalnike, ki jih je prek razpisa kupilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo pod vodstvom ministrice Emilije Stojmenove Duh. Prenosnikov je na voljo še slabih deset tisoč, saj so jih od skupaj nabavljenih 13 tisoč na omenjenem ministrstvu 39 že do januarja razdelili občinam prizadetim v poplavah, skoraj tri tisoč pa nedavno srednjim šolam in zavodom, katerih ustanoviteljica je država.

Upravičenci

Razdelitev preostalega dela bo potekala prek Sklada, pri čemer bodo pri slednjem odločili o prispelih vlogah, vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s prevzemom računalniške opreme pa so v pristojnosti Ministrstva za digitalno preobrazbo. Toda način oddajanja vlog po načelu »kdor prvi pride, prej melje« utegne povzročiti večje težave. Na Skladu so v javnem pozivu zapisali, da lahko do (brezplačne) dveletne izposoje prenosnika pride vlagatelj vloge, ki izpolnjuje oba naslednja pogoja: je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred, in ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje. Po preteku dveh let izposoje se bo obdobje izposoje na predlog upravičenca lahko podaljšalo. Upravičenci so torej socialno šibki z osnovnošolskim otrokom oziroma otroki.

Kaos zaradi gneče?

Pozornost vzbuja predpisani način vlaganja vlog. Oddajajo se od 22. aprila od 9. ure zjutraj do 22. junija, in sicer do razdelitve vseh računalnikov. Na Skladu bodo o vlogah odločali sproti v roku 30 dni od prispele vloge. Določili so tri načine oddaje. S priporočeno pošiljko, pri čemer bo za datum in uro prejema štel čas oddaje pošiljke na pošto. Pri navadnih poštnih pošiljkah bo za datum in uro oddaje vloge štel dan, ko bo Sklad vlogo prejel, čas prejema bo za vse navadne pošiljke ob 9. uri na tisti dan. In še tretja možnost oddaje – osebno v prostorih Sklada v času poslovnih ur. Te se začnejo vsak delovnik ob 9. uri zjutraj, končajo pa med 13:30 in 16:00.

Ravno možnost osebne oddaje vlog v prostorih Sklada utegne povzročiti izredno gnečo. Na to pristojni tudi opozarjajo, zato svetujejo oddajo s priporočeno pošto. Sklad ima prostore zgolj na naslovu Dunajska cesta 20 v Ljubljani v bližini Gospodarskega razstavišča. Zaposleni so v skrbeh, prostori Sklada so majhni, na voljo je zgolj eno okence za sprejem vlog, bojijo se, da ne bi v ponedeljek 22. aprila prišlo do kaosa. Na vprašanje z Domovine, ali ne pričakujejo na ta dan velikega navala upravičencev, so na Skladu odgovorili, da »bo zagotovo nekaj upravičencev uporabilo tudi to možnost«. Še enkrat so svetovali oddajo vlog priporočeno po pošti v izogib gneči.

Kako biti prvi v vrsti

Vse vloge, ki bodo prispele na Sklad pred ponedeljkom, 22. aprilom, bodo zavržene. Pri priporočenih pošiljkah bo za datum in uro prejema štel čas oddaje pošiljke na pošto. Zanimalo nas je, ali bo vloga, oddana z navadno pošto, ki bo na Sklad prispela 22. aprila, imela prednost pred vlogo s priporočeno pošto, oddano v poštni poslovalnici 22. aprila ob 9:05. Odgovor je bil: da. Če pa bo upravičenec vlogo poslal s priporočeno pošto v ponedeljek 22. aprila do 9. ure zjutraj, bo tudi v tem primeru za čas prejema vloge štela 9. ura zjutraj na ta dan. Pomeni, da bo v enakem položaju, kot tisti, ki bo pošiljko z navadno pošto oddal danes (19.4.) ali pa še jutri (20.4.) na dežurnih poštah. Na eni od poštnih poslovalnic so nam pojasnili, da je popolnoma zanesljiv način, da pošiljka z navadno pošto res prispe do naslovnika naslednji delovni dan, hitra pošta, za kar je cena 12 evrov. Kdor bo vlogo z navadno pošto oddal z oznako »standardno pismo prednostno«, bo plačal le 0,86 evra, vendar ni povsem gotovo, da bo pošiljka res prišla na cilj že naslednji delovni dan. Možnost naj bi bila okoli 80-odstotna.

Na vprašanje na Sklad, zakaj so se odločili za prejem vlog na omenjene načine, ki lahko vzbujajo negotovost, nejasnost, pravijo, da gre za stalne utečene poti oddaje vlog na njihovih razpisih. Na primer pri Zoisovih štipendijah in štipendijah za deficitarne poklice.

Birokratska razlaga

Zapletom bi se lahko izognili recimo na način, da bi imeli prednost tisti socialno šibki, ki izpolnjujejo oba pogoja in imajo v primerjavi z drugimi v tej skupini nižje dohodke. Lahko bi šlo za kriterij od najnižjih dohodkov navzgor v okviru omenjene skupine upravičencev. Zakaj se niso odločili za tak enostaven kriterij pri odločanju? Odgovor je tipično birokratski. Pogoje za pridobitev opreme določa Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. V skladu s tem so to pač »prejemniki otroškega dodatka, uvrščeni v prvi dohodkovni razred, ki imajo hkrati vsaj enega otroka vključenega v osnovnošolsko izobraževanje«.

Preiskava na AVK zaradi suma kartelnega dogovarjanja

Ravno ta četrtek je Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) objavila, da je preiskala prostore dobaviteljev 13.000 prenosnih računalnikov. Nakup slednjih je bil tudi eden glavnih razlogov za (neuspelo) interpelacijo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Ministrica je šla lani poleti v nabavo računalnikov, ne da bi sploh vedela, komu natanko bodo namenjeni. To je bilo določeno šele nedavno. Štiri podjetja, ki so 13 tisoč prenosnikov dobavila, AVK sumi nedovoljenega dogovarjanja o cenah in usklajeno ravnanje pri oddaji ponudb na razpisu. Kakor po naključju so se namreč podjetja Lancom, Unistar, Gambit Trade in Acord-92 ob oddaji ponudb razvrstila na način, da je vsako dobilo posel za enega od štirih sklopov dobave, torej 3.250 računalnikov. Pred nekaj tedni smo pri Domovini že podrobno obravnavali to javno naročilo in sami ugotavljali sume kartelnega dogovarjanja med ponudniki. Njihove cene prenosnikov so bile le malenkost različne: od 495 evrov do 499,59 evra za en prenosnik.

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki je bilo naročnik, se branijo, da preiskava AVK z delom ministrstva ni povezana in ne vpliva na postopek razdelitve prenosnikov.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Zadnje objave

Napad na vidnega politika SLS
18. 5. 2024 ob 14:19
Evrovizija, 2024, Nemo
Evroshizofrenija
18. 5. 2024 ob 12:22
Fatima, film, devica Marija
Fatima
17. 5. 2024 ob 17:01

Ekskluzivno za naročnike

Evrovizija, 2024, Nemo
Evroshizofrenija
18. 5. 2024 ob 12:22
Fatima, film, devica Marija
Fatima
17. 5. 2024 ob 17:01