Kaj leva kulturniška in profesorska srenja zdaj pričakuje od strank leve opozicije

foto: youtube
POSLUŠAJ ČLANEK
Leto Janševe tretje vlade je tudi obdobje pogostih javnih pisanj raznovrstnih intelektualcev ter drugih aktivistov, kulturnikov, profesorjev levega politično-ideološkega zaledja. V njih večinoma izražajo zgražanje nad sedanjo "avtoritarno" oblastjo, ter hkrati podajajo bolj ali manj prikrita navodila strankam leve opozicije, kako se naj v parlamentu do oblasti vedejo.

Na tak način so svojim parlamentarnim predstavnikom vsilili projekt KUL, ki pa je nedavno neslavno propadel. Zdaj imajo zanje že nove napotke, ki jih podajajo v "javnem pismu slovenski politični opoziciji", objavljenem v Mladini.

Prvo javno pismo "pred grozečo avtoritarno oblastjo" je bilo iz teh krogov javnosti posredovano že 17. februarja, pred prisego 3. Janševe vlade. Sledilo je še nekaj javnih pisem s podobno tematiko in izrazoslovjem. Osmega maja so denimo pisali, da bo koalicija državo popeljala proti "avtoritarnemu sistemu trde roke," oktobra pa si je predvsem stara profesorska garda zaželela demokratičnega preporoda.Tudi v začetku tokratnega pisanja ne pozabijo izpostaviti svoje "zgroženosti nad slovensko družbeno razvalino", ki je prizadela vsa področja, s katerimi upravlja politika. In, kot pravijo, se v tej zgroženosti zavedajo, da Slovenija potrebuje temeljito preobrazbo.

"In da je treba odločno preseči in onemogočiti trenutno aktualne avtokratske tendence uveljavljanja avtoritete moči in oblastnega enoumja," pišejo, ter dodajajo, da je v skladu z odločitvijo za samostojno in neodvisno državo treba odločno onemogočati vse nedemokratične politične težnje ter sankcionirati zlorabe.

Po tudi že poznani in običajni kritiki predsednika republike, ki glede sedanje vlade vztraja v "krvni slepoti in gluhosti nekakšnega oprode", naslavljajo poziv na opozicijo, da "sodelovanje z neprikrito avtokratskim režimom in njemu podrejenimi političnimi karikaturami odločno zavrne."

Podpisniki javnega pisma: "Ker pa takšna zavrnitev sodelovanja sama po sebi še ni dovolj, hkrati od opozicijskih strank pričakujemo dobro načrtovano, široko zastavljeno in usklajeno družbeno akcijo za uveljavljanje demokratičnih ustavnih načel in moči strokovnih argumentov na vseh prizadetih področjih. Prepričani smo, da je le v skladu z večinskim javnim interesom mogoče oblikovati za Slovenijo nujno potreben program prenove in demokratične perspektive."


Po njihovem prepričanju je slovenska politična opozicija pred velikim izzivom, od uspešnega soočenja s katerim je, kot pravijo, odvisna družbena legitimnost vsake opozicijske stranke posebej, s tem pa tudi upravičenost njenega obstoja.

"Razmere so, skratka, skrajno problematične, skrajno resne. In slovenska večinska javnost od demokratičnih političnih strank pričakuje, da bodo delovale v njenem interesu. Ta interes pa je preseganje plenilskega, oblastiželjnega rivalstva, laži, hinavščine, priskledništva in strankarskega kanibalizma – in odločen obrat v novo slovensko demokratično perspektivo," zapišejo.

Za "novo slovensko demokratično perspektivo" pa sta nujni razvojna vizija ter konkretno zastavljen organizacijski in izvedbeni načrt, trdijo, zato želijo javno podpreti vsa morebitna prizadevanja v tej smeri.

Konkretneje. Kot pravijo, od opozicijskih strank pričakujejo vsaj naslednje:

  1. Sodelovanje pri reševanju zdravstvene krize, s čemer imajo v mislih sestavo strokovne in politično dovolj neodvisne skupine, ki bi s prepričljivo raziskavo in z argumenti stroke ustrezno razjasnila vladno nebulozo, da "odgovornost za tisoče presežnih okužb ter obolelih in mrtvih prevali na nekoga drugega."

  2. Obramba ustavnosti in zakonitosti, pri čemer od opozicije pričakujejo sestavo skupine uglednih strokovnjakov, ki bodo dovolj kontinuirano in pregledno spremljali odstopanja od ustavnih načel, zakonitosti, morale in demokratičnih standardov ter kršitve na državni in lokalnih ravneh in s konkretnimi strokovnimi analizami obveščali javnost.

  3. Vprašanja ekonomske realnosti in perspektive. Kot pišejo, zahtevajo, da opozicija poskrbi za strokovno kompetenten javni nadzor nad upravljanjem s sredstvi za okrevanje v pandemiji, za seznanjanje javnosti z vsemi netransparentnostmi pri njihovi porabi in vlaganjih ter sproženje razprav in postopkov v okviru pristojnih institucij

  4. Kontinuirano spremljanje socialne problematike, "Ker je na socialnem robu in pod njim zmeraj več posameznikov in družin," od opozicije zahtevajo, da se opredeljuje do vladne socialne politike. Ponovno pričakujejo vzpostavitev skupin strokovnjakov, ki bodo problematiko spremljale in obveščale javnost, obenem pa politiko, ki bo presegala zgolj kritiziranje vladne politike in obstoječega stanje

  5. Oblikovanje nove kulturne politike in kulturnega modela. Podpisniki ugotavljajo, da  so v odnosu do tega področja, ki pomeni "podobo in civilizacijsko živost nacije," tako vladne kot opozicijske politike že dalj časa gluhe in slepe in nevedne, zato pa seveda tudi neustrezne in nedorasle področju, s katerim upravljajo. Zahtevajo novo kulturno reformo in nov slovenski kulturni model, ki bo povezan iz "izobraževanjem, turizmom, z medgeneracijskimi odnosi, s človekovimi pravicami in nič manj s trajnostno naravnano uravnoteženostjo med naravnim, družbenim in gospodarskim kapitalom." Opažajo, da "dejavne opozicijske politike pa na tem področju tako rekoč ni."


"Opozicijska politika mora nemudoma v dobro organizirano, široko družbeno akcijo"


Ker Slovenija vse to potrebuje, po mnenju podpisnikov "čakanje na priložnost za prevzem oblasti v teh razmerah zagotovo ni prava politika."

Prav tako  jalovo kritizerstvo sedanje vladne politike brez strokovno argumentirane, široko sprejemljive in javno ozaveščene razvojne alternative sedanjim opozicijskim strankam ne bo prineslo potrebne legitimitete.

Zato je po njihovo "treba v akcijo", v "organiziranje strokovno kompetentnih dejavnosti, ki bodo lahko pomenile ustrezno družbeno platformo za nov razvojni ciklus."

Po njihovem prepričanju se večina državljank in državljanov zdaj dovolj dobro zaveda, da politika argumentov moči ne vodi k dobremu. "Vendar ob tem ne pričakujejo rivalskih poglabljanj razdora – in s tem podaljševanja obdobja slovenske družbene in politične razvaline."

"Opozicija se jim, skratka, mora predstaviti in približati z jasno razvojno vizijo, pozitivno sugestijo in iskreno, strokovno prepričljivo zavzetostjo za potrebne spremembe," pravijo.

Tega pa bo zmožna le v široko zastavljeni, programsko in izvedbeno usklajeni akciji ter ob posledično pridobljenem javnem zaupanju in podpori, podpisniki zaključujejo svojo javno pismo.

Podpisniki: Vlado Žabot, Dušan Merc, Boris A. Novak, Florjan Lipuš, Alojzija Zupan Sosič, Mojca Kumerdej, Stanka Hrastelj, Igor Bratož, Dušan Šarotar, Rudi Mlinar, Vinko Moederndorfer, Tomaž Kosmač, Manica K. Musil, Gabriela Babnik Ouattara, Ivana Komel Solo, Slavko Pregl, Ana Svetel, Pavle Rak, Dušan Čater, Edelman Jurinčič, Tone Partljič, Andrej Rozman-Roza, Marjana Moškrič, Peter Kovačič Peršin, Mate Dolenc, Cvetka Bevc, Draga Potočnjak, Vesna Mikolič, Cvetana Tavzes, Miran Hladnik, Tanja Tuma, Saša Jenko Pahor, Barbara Verdnik, Vojko Pahor, Božena Ambrozius, Branko Matič, Erik Majaron, Maja Bavdaž Gross, Kasilda Bedenk, Vesna Marija Tomc Lamut, Franc Malečkar, Matej Kranjc, Brane Mozetič, Darko Štrajn, Božidar Flajšman, Niko Toš, Boris Vezjak, Rudi Rizman, Jože Mencinger, Vlado Miheljak, Lucija Stupica Enbohm, Remzo Skenderovič, Darja Zaviršek, Spomenka Hribar, Jasna Knez, Petja Grafenauer, Rado Riha, Božo Repe, Dušan Keber, Svetlana Slapšak, Božidar Slapšak, Igor Koršič, Marija Cvetek, Mojca Dobnikar, Jurij Krpan

Pismo po sklepu upravnega odbora podpisuje tudi Slovenski center PEN.


KOMENTAR: Uredništvo
Lepo je, da končno priznajo vsebinsko praznost leve politične opcije. A zakaj ne poskusijo sami?
Ob znanih obtožbah, žalitvah, demoniziranju ter odrekanju demokratične legitimnosti nasprotni politični opciji, kot smo jih iz preteklih pisanj in javnih nastopov podpisnikov že vajeni, je tokrat treba pohvaliti njihovo spoznanje, da brez vsebinskega političnega programa leve parlamentarne opcije enostavno ne gre več naprej. Ampak tukaj so natrosili kup stvari, katere naj bi intelektualno in kadrovsko omejene stranke, predstavnice leve politike v državnem zboru, speljale v samo letu dni. Na prvo žogo, pa tudi po globljem razmisleku se, poznavajoč domet sedanje leve opozicije, zdi praktično nemogoče. Očitno se tega po tihem zavedajo tudi podpisani in drugi akterji iz ozadja, saj se v tovrstnih pisanjih pokroviteljsko postavljajo nad politične predstavnike v parlamentu, ki jih štejejo za svoje. Pridigajo jim torej s pozicije nekoga, ki je nad njimi, ki ve in zna več od njih; s te pozicije so jim tudi podarili "izjemno KUL projekt", ki ga pa ti s svojo nesposobnostjo niso znali oplemenititi, bi lahko začutili očitek v ozadju. Morda je vse to res in so podpisniki bolj inteligentni, pametni od svojih izvoljenih političnih zastopnikov. Ampak poanta je ravno v tem - ti so izvoljeni, sami pa ne. Če vse to, kar so napisali, znajo in vedo, kako izpeljati v starnosti, so dobrodošli, da to storijo, tudi formalno stopijo iz sence na politični parket ter oni sami premagajo Janeza Janšo, bi lahko slišali upravičen očitek iz klopi levega dela parlamenta. Pa tudi od sedanje oblasti, katero neprestano žalijo iz varnih zavetij svojih državnih in akademskih mehurčkov, nikoli pa odkrito ne stopijo tja, ker se demokracije v resnici meri - v volilnem ringu.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

OCT
06
Prvi petek
06:30 - 07:30
OCT
13
Javni rožni venec
06:30 - 07:15