Dobre strani koalicijske pogodbe, ki so jo danes podpisali Golob, Fajonova in Mesec

Foto: Bor slana, STA

Voditelji strank Gibanja Svoboda, SD in Levica, Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec, so danes podpisali koalicijsko pogodbo, katere vsebina je znana od prejšnjega tedna. Predsednika LMŠ-ja in SAB-a, ki sta kljub izpadu iz parlamenta dobila svoje resorje v vladi, podpisu nista prisostvovala.

Vsebina 74 stranskega dokumenta je vzbudila mnogo pozornosti, predvsem pa skrbi in ocen strokovnjakov za gospodarstvo, finance, zdravstvo … o njeni nerealnosti. Najbolj sporne točke smo na Domovini prejšnji teden analizirali tako v Odmevu tedna, kot v številnih člankih in komentarjih,

Tokrat smo se potrudili izbrskati nekatere dobre strani, ki jih koalicijska pogodba bodoče leve vlade vendarle predvideva in ki bi, če bodo tudi uresničene, lahko prinesle napredek v kvaliteti življenja v Sloveniji.  

“Ko smo dobili na volitvah zelo jasno izraženo voljo ljudi in mandat, kaj ljudje od nas pričakujejo in želijo, je bila odločitev o tem, s kom naj se pogovarjamo o koaliciji, enostavna. In ravno hitrost pri vzpostavljanju koalicije je bila dokaz, da je bila odločitev enostavna in volja ljudi jasna, saj se sicer ne bi uspeli tako hitro dogovoriti o tem, kateri so smeri, projekti in vrednote, ki jih bomo skupaj zagovarjali v bodoči vladi.” 

Tako je bodoči predsednik vlade Robert Golob pospremil podpis koalicijske pogodbe še s strankama, s katerima so si tako sorodni, da je bila sestava pogodbe enostavna, vlada pa bi lahko bila formirana “v rekordnem času”, kot si zelo prizadeva njen prvi mož.

Število ministrstev v evropskih državah (vir: Twitter)

Skorajda rekordno, vsaj za zadnji desetletji, pa je tudi število ministrstev, ki ga načrtujejo. Golob je to danes razložil z besedami, da koalicijska pogodba določa novo organizacijo, ki “na videz povečuje kompleksnost vlade, v resnici pa so ta nova ministrstva dejansko namenjena ravno tistemu, kar bo to vlado razlikovalo od prejšnje: namenjene so ustvarjanju novih priložnosti, novih projektov, novih znanj.”

Ob podpisu pogodbe je bil vidno zadovoljen tudi koordinator radikalne leve stranke, Luka Mesec. “Dobivamo obrise vlade, ki se zaveda, da gospodarstvo v več kot 90 odstotnem delu niso delodajalske zbornice, temveč delavstvo, zaposleni, v zdravstvu niso tisti zdravniki, ki skušajo zdravstvo postavljati kot tako, temveč pacienti, tehnično osebje, medicinske sestre in vsi, ki zdravstvu delajo in ga potrebujejo,” je ob tem povedal.

Vidno zadovoljna ob vstopu v koalicijo z Robertom Golobom in prevzemom funkcije ministrice za zunanje zadeve je bila tudi Tanja Fajon.

Dobre strani koalicijske pogodbe

Poudarek na decentralizaciji in regionalnem razvoju

Ambicijo prejšnje vlade, da Slovenijo decentralizira in regionalizira, vsaj na papirju ohranja tudi Golobova koalicija. Med drugim lahko v koalicijski pogodbi preberemo, da si bodo prizadevali za regionalizacijo Slovenije z ustanovitvijo manjšega števila avtonomnih regij, ki bodo sposobne odgovarjati na izzive družbenoprostorskega razvoja.

Pospešili bodo postopke decentralizacije in dekoncentracije državnih institucij in jih razporedili po vsej državi, ter spodbujali medobčinsko sodelovanje skozi širjenje možnosti ustanavljanja medobčinskih skupnih služb.

Pod točko “skladen in enakomeren regionalni razvoj” prav tako pišejo, da si bodo prizadevali za pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo omogočilo
decentralizacijo razvoja na področju vseh vrst politik. “Prenovili bomo zakonodajo s
področja regionalnega razvoja s ciljem boljšega zagotavljanja javnega interesa.”

Načrtujejo tudi revitalizacijo podeželskih naselij tako, da bodo na demografsko ogrožena obmejna območja in na podeželje usmerjali sredstva EU ter pripravili učinkovite spodbude za gospodarske dejavnosti, odpravili razvojne zaostanke in izpeljali ključne regionalne in lokalne projekte.

Pozornost na mladih, tudi na podeželju

Koalicijska pogodba se na več tematskih področjih ukvarja z mladimi. Pod naslovom “dostopnost bivalnih kapacitet za mlade na podeželju” med drugim pišejo, da bodo  uredili spodbude za obnove starejših hiš na podeželju in mladim omogočili, da
izkoristijo obsežen stanovanjski fond, ki bi z obnovo postal ponovno zanimiv za nove
generacije družin.

Prepričani so, da bodo z uvedbo naprednih urbanističnih konceptov tudi podeželski kraji
postali privlačni za življenje mladih.

Dotikajo se še ene pereče problematike in sicer pomanjkanja cenovno dostopnih postelj za študente. Napovedujejo povečanje sredstev za gradnjo javnih študentskih domov, pri čemer bodoupoštevani najsodobnejši standardi bivanja.”

Na šolskem področju napovedujejo tudi spremembe kriterijev za vpis v srednje šole. V dialogu s stroko bi spremenili kriterije omejitve vpisa, da pri tem ne bi bile upoštevane samo ocene v okviru pouka, temveč tudi  rezultat, dosežen na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). Hkrati bodo tudi upoštevali specifike in izkazan talent pri preizkusih nadarjenostih pri vpisu na programe umetniške gimnazije.

Napovedujejo tudi okrepitev bralne kulture otrok in mladostnikov, pri čemer bodo posebej spodbujali dejavnosti, ki otroke in mladostnike spodbujajo k branju knjig.

Šport kot način življenja

Koalicijska pogodba omenja tudi “okrepitev telesne dejavnosti otrok in mladostnikov”, kar se nanaša tako na zgornjo temo, kot tematiko športa kot načina življenja.

V novi koaliciji obljubljajo, da bodo poskrbeli za več športnih vsebin v učnih načrtih in brezplačne športne vsebine.

Cilj jim je ustvarjati motivacijsko okolje za mlade, da prosti čas preživljajo s športom. Sredstva bodo, tudi s pomočjo štipendij, spodbud, možnosti za izobraževanje … usmerjali v razvoj programov za potrebe športa otrok, mladine in tekmovalnega športa, izboljšavi socialnega statusa »mladih« športnikov in spodbujanja dvojne kariere športnikov.

K lažjemu prehodu na trg dela bodo pomagali tudi športnikom v zaključku ali po zaključku športne poti.

Na splošno koalicija pravi, da mora imeti šport  posebno mesto v slovenski družbi. “Zato bomo vlagali v promocijo športa in gibalne dejavnosti ter spodbujali skladen razvoj vseh pojavnih oblik športa in gibalne dejavnosti,” med drugim zapišejo in dodajajo, da bodo s pomočjo promocije olimpizma in vrednot športa “okrepili zavest ljudi o pomenu gibanja, solidarnosti, enakosti, fair playu, itd. ter na tak način prenašali te vrednote na druga družbena področja.” 

Digitalna preobrazba 

Kar precej pozornosti koalicijska pogodba namenja digitalni preobrazbi Slovenije, ki jo je zastavil že odhajajoči minister NSi, Mark Boris Andrijanič.

Tudi v Golobovi koaliciji izkazujejo ambicijo zagotoviti digitalno usposobljeno prebivalstvo in zmanjšati digitalni razkorak.

V tej smeri bi prenavljali šolske vsebine, Slovenijo bi naredili privlačno za visoko usposobljene strokovnjake na digitalnem področju, poskrbeli bi za ustrezno in dostopno digitalno infrastrukturo vseh slovenskih gospodinjstev ter za visoko stopnjo digitaliziranosti javnih storitev.

Med drugim pišejo tudi o zagotavljanju ustreznega nivoja varnosti ter zasebnosti na internetu, ter slovenščini kot pomembnemu jeziku digitalnih rešitev.

Krepitev aktivnega državljanstva

Aktivno državljanstvo pomeni vzgoja, izobraževanje in navajanje ljudi k participaciji pri demokratičnem odločanju. Koalicija napoveduje razširitev že vpeljanih vsebine aktivnega državljanstva v srednjih in osnovnih šolah in nadgradnjo ukrepov za izboljšanje participacije mladih preko formalnega in neformalnega izobraževanja na področju aktivnega državljanstva.

“Z državljansko vzgojo želimo mlade ustrezno pripraviti na življenje v naši družbi. Učni načrti bodo zato usmerjeni v spodbujanje politične participacije mladih, finančno in funkcionalno pismenost, medijsko pismenost, digitalnih kompetenc, okoljske pismenosti in pravic delavcev,” lahko med drugim preberemo. 

Ostalo

Ob drugih že navedenih dobrih straneh koalicijske pogodbe lahko naštejemo še spoštovanje odločb ustavnega sodišča v najkrajšem možnem roku in ne glede na to ali se z vsebino ustavne odločbe strinjamo ali ne, ohranitev profesionalne Slovenske vojske, avtomatiziranje dodeljevanja letnih pravic kot so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca …), uporabnikom prijazen servis na področju izdaje gradbenih dovoljenj in umeščanja v prostor, modernizacijo sistema javnega potniškega prometa ter preučitve možnosti sistema ponovnega zaposlovanja upokojencev

Ni vse rdeče, a pozorno bo treba gledati, kaj bo uresničeno
V koalicijski pogodbi bodoče Golobove vlade resda najbolj izstopajo tiste stvari, ki nas bodo udarile po žepu, oziroma ideje in predlogi, ki se zdijo v oblakih, daleč od realnosti.

Pa vendar ob skrbnem pregledu najdemo tudi kopico rešitev, ki obetajo. Zgoraj navedena področja so že takšna. Čeprav dejansko niso v ospredju omemb vodilnih ljudi bodoče koalicije, bo njihova realizacija v veliki meri odvisna od operativne sposobnosti in volje ljudi, ki bodo ta področja vodili. Prej na srečo kot na žalost to ne bodo najbolj izpostavljeni politični akterji te 3+2 koalicije.

Zato je pomembno, da se jih zavedamo, da jih spremljamo, o njihovem napredku povprašujemo in narejeno tudi pohvalimo. Naj s teh vidikov ne ostanejo v senci področij, na katerih se bodo lomila politična kopja.

Oglejte si še Odmev tedna: znana je koalicijska pogodba, ljudje ne plešejo več:

15 komentarjev

 1. Pozitivno! Ampak tople vode niso izumili. Za vse našteto se je zavzemala tudi odhajajoča vladna koalicija – vendar so bile v preteklih dveh letih druge prioritete (reševanje situacije Covid, vodenje EU).
  Nekateri se radi kitijo s tujim oerjem.
  A nič zato – če jim bo v teh pozitivnih točkah uspelo, bo to dobro za Slovenijo.

 2. Spoštovani novinarski ceh!
  Tako se bere in komentira. Dobre stvari se pohvalijo in slabe izpostavijo kot problematične. Tega praktično več ne vidijo medijske hiše, ki zagovarjajo samo “naše”. Vsebina jim žal ni pomembna.
  Še predlog. Za novinarje RTV, POP TV in Odlazkove medije pripravite seminar o načinu poročanja. Večina se bo morala naučiti tega od začetka. Potem, ja šele potem se nam bo prikazala svetla prihodnost. Ne zaradi nove oblasti, katerakoli že bo.

  • Slogaštvo s plenilci ni ravno čednost. Ampak zgleda, da se nekateri pripravljajo točno na to. Vprašanje je tudi, koliko je to politično oportuno. Volivci si bodo namreč to zapomnili oziroma jih bodo zainteresirani na to spomnili pred volitvami. Seznam desnih strank, ki so se povaljale v postelji z levimi in izginile, je poučen: SLS, SKD, Narodni demokrati…

 3. Vse te “dobre” stvari je treba brati z veliko mero smisla za levi novorek.

  Decentralizacija bo zanesljivo pomenila ustanavljanje podružnic 8. marca in podobno na podeželju.

  Spoštovanje odločb Ustavnega sodišča ne bo problem, dokler bodo odločbe take, kot jih gibanje želi. Verjetno se bodo tega celo držali, saj bo Ustavno sodišče 3:6 vedno razsojalo v njihovo korist. Da obvladajo samo rezultatsko sojenje, je šesterica ustavnih sodnikov na čelu s Čeferinom že velikokrat dokazala.

  Digitalna preobrazba pomeni samo to, da bodo njihova podjetja dobivala veliko javnega denarja za študije za odkrivanje tople vode in to digitalne tople vode.

  Zabavno bo gledati okoljsko pismenost. To samo pomeni, da bodo vzgajali okoljske skrajneže takega kalibra, da bo celo Lučka Kajfež Bogataj za njih skrajno neokoljska.

  Je pa ta članek zlovešča napoved, da bo NSi zagotavljala glasove za nepovratne spremembe ustave. V zameno za standardno tarifo, 30 srebrnikov. Kaj se je s prejemnikom tega denarja zgodilo, je pa tudi splošno znano.

  • Nsi je bila vseskozi sfingersko naravnana! Ni cenila 5 ministrov, ki ji jih je omogočila Janševa vlada! Ne. Čakajo na 30 srebrnikov in dovoljenje, da bodo lahko v jesen nosili aktovke!

   Se še vprašate, zakaj nimajo na volitvah višjega odstotka? Rezultat je na dlani! Če si enkrat Judež – ostaneš Judež.

 4. Dobro napisano, a ne skrbimo preveč.
  Ta R. Golob – meni špasnega videza in vedenja – seveda ni tako NEVAREN
  kot je bil trdi avtokrat nedobrega slovesa t.i. TITO.
  Jaz gledam na zamenjavo OK VLADE J. JANŠE – s POZITIVNE STRANI.
  DELOVNI J. JANŠA NAJ SI NEKOLIKO ODDAHNE, NAJ MOČNO OKREPI SDS.
  Novi
  t.i. DEŽURNI KRVEC ZA VSE JAVNO – KAR NE BO OK – BO PA R. GOLOB.
  DANES JE V CENTRU LJ – MIRNO.
  Prejle sem bil v CENTRU Ljubljane, NIČ DRAMATIČNEGA – SE NE DOGAJA.
  – t.i. kraljev ulice, KLOŠARJEV je bilo nekaj več in še bolj PIJANIH kot običajno,
  – gospod HARMONIKAR, ki na TROMOSTOVJU LEPO IGRA SLOVENSKE PESMI
  mi je potarnal, da je poleg klošarjev – vse več NIKJER ZAPOSLENIH iz vseh vetrov,
  ki se klatijo in težijo po centru Ljubljane in ga motijo PRI IGRANJU NA HARMONIKO,
  – pri RTVSLO je – VSE MIRNO: le lokal BANGLADESH je še bolj POLN KOT
  OBIČAJNO, gostje, domnevno RTVSLOVCI PA ZELO GLASNI IN PIJANI.
  Samo mimo sem šel. Toliko. L.r. Janez KK

Komentiraj