Bodo župnije po novem plačevale davek, ki so ga bile oproščene celo v socializmu?

depositphotos.com

Župnijam do nedavnega ni bilo treba plačevati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za cerkve, saj je iz zakonodaje jasno izhajalo, da so stavbe, ki se uporabljajo za verske dejavnosti, pri plačevanju izvzete. To bi se lahko spremenilo. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča je namreč Ministrstvo za okolje in prostor občinam priporočilo, naj prakso spremenijo.

Pozivu ministrstva sta prvi sledili občini Postojna in Ilirska Bistrica. Župnijam sta tako že odmerili plačilo nadomestila, in sicer v znesku več tisoč evrov, poroča Družina. Župniji sta z občinama v sporu, o pritožbah pa bo odločilo Ministrstvo za finance.

Zakon iz leta 1984 pri plačilu nedvoumno izvzema stavbe, ki se uporabljajo za verske dejavnosti

Zdi se, da leži srž težave v nejasnosti zakonodaje, ki se je v zadnjih dvajsetih letih večkrat spremenila. Interpretacije, kakšna je trenutno veljavna zakonodaja oziroma katere določbe so v veljavi, so različne.

Osnova, na podlagi katere so bile župnije izvzete pri plačevanju NUSZ, je sicer zakonodaja iz časa prejšnjega sistema. Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 namreč nedvoumno določa, da se nadomestila ne plačuje za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost: “Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe […] in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.”

Kot poroča Družina, je zakon iz leta 1984 vmes sicer prenehal veljati, a so ostale v veljavi določbe VI. poglavja o NUSZ. Do obrata pa je prišlo zaradi dveh odločb Ustavnega sodišča, leta 2004 in 2020. Pomembna je zlasti druga, na podlagi katere je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo sistemska priporočila občinam, naj verskih objektov pri plačilu nadomestila ne izvzema več. Odločba Ustavnega sodišča se naslanja na 218. člen Zakona o graditvi objektov (tudi ta zakon od leta 2018 sicer ne velja več).

Slovenska škofovska konferenca: Slovenska zakonodaja sledi državam Evropske unije

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) po poročanju radia Ognjišče zakonsko podlago za takšne odmere že naslavlja. Njihovo načelno mnenje pa je, da so zgradbe za versko dejavnost oproščene plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč; slovenska zakonodaja pa da sledi vsem državam Evropske unije, kjer so takšne zgradbe izvzete iz plačila nadomestila oziroma davka na nepremičnine.

Podatki o tem, v koliko občinah so župnijam že zaračunali stavbno nadomestilo za cerkev, niso znani. To so storili v občini Postojna in Ilirska Bistrica. V obeh župnijah so vložili pritožbo. Župnija Postojna se v pritožbi med drugim sklicuje na že omenjeno določbo 1. odstavka 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984.

“Želim si, da se k temu vprašanju pristopi tudi v dogovarjanju med Cerkvijo in državo oz. med verskimi skupnostmi in državo. In to že v pripravi novega zakona, ki bo moral biti precej bolj jasen, kot so obstoječi na tem področju,” je povedal za Družino tamkajšnji župnik mag. Jožef Koren.

Kakšen strošek predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča?

O tem, kako se določi višina NUSZ, na spletni strani Finančne uprave piše: “Pri določitvi višine nadomestila se upošteva namembnost stavbnega zemljišča (gospodarski namen, poslovni namen, stanovanjski namen itd.), lega oz. območje (ožje mestno središče, mestno obrobje ipd.) in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo.«

Dve postojnski župniji, Studeno in Postojna, sta občini v dveh letih plačali že slabih 3400 evrov, v občinsko blagajno Ilirske Bistrice pa se je iz tega naslova samo letos steklo približno 3000 evrov. Župnik v Ilirski Bistrici Stanko Fajdiga pravi, da gre ves denar iz žepov vernikov in da bi sredstva sicer porabili za druge župnijske potrebe in za Karitas.

25 komentarjev

 1. Tole je pa res – vredno premisleka,
  tudi s pogledom v preeklos.
  IN kako je s plačevannji EMLJIŠKIH PRISPEVKO – za stavbe ex ZZBNOV, RAZNIH NVO-JE , EX KP, ZK STRANK itd.
  Poudarjam, da je bila preeklosti do naših prednikov Slovencev vedno pozitivno delujoča
  slovenska RKC – zlasti za časa vrlega ORLOVSKEGA knezoškofa A.B. Jegliča tudi GOSPODARSK AKTIVNA
  IN DOMNEVAM – UDI – lastnica KAPITALA, TUDI DENARNEGA.
  Končno – vrli škof A.B. JEGLIČ je le dal zgraditi – t.i. ŠKOFOBE ZAVODE OZ. PRVO SLOVENSKO GIMNAZIJO S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM v VIŽMARJAH pri LJ.
  Slovenska RKC je gotovo financirala tudi izgradnjo
  t.i. BARAGOVEGA SEMENIŠČA=t.i. FESTIVALNA dvorana oz. Pionirski dom.
  Plečnikov
  ORLOVSK STADION – pa je bil v letih 1923-1939 zgrajen – BREZ VLOŽKA DENARJA s strani slovenske RKC: denat za stadion so ORLI zbrali – s t.i. EFEKTNIMI TOMBOLAMI, srečke so seveda kupovali – le slovenski RK VERNIKI, DRUGI Slovenci – pa ne. emeljska drla so s prostovoljnim dlom opravili člani in članiceSLOVENSKEGA ORLA in katoliških zvez ZFO – FANJE IN ZDK-DEKLETA V 19300 ČETIH – NEPLAČANO, S BREZPLAČNIM T.I. “KULUKOM”
  Podatke o tem najdete v knjigi “NAŠ BEŽIGRAD”, ki je izšla malo pred 2. vojno.
  Še manj znno je, da je bila slovenska RK – sofinancerk in slastnica – hotela UNION.
  Gradnjo HOTELA Union JE VZPODUDIL ZDRAVNIK in gospodarstvenik
  DR. Vinko Gregorič,
  KI JE BIL NATO SOLASTNIK holela Union in član uprave hotela zgrajenega 1905.
  DR. V. GREGORIČ je najprej kupll zemljišče za
  FRANČIŠKANSKO CERKVIJO,
  PRiDOBIL JE SOVLAGATELJE. In gradnja še danes lepega HOTELA UNION
  – je uspela.
  V novem HOTELU UNION so imeli vrli – ORLI TELOVADNICO – v dvorani e KINA UNION.
  Nasproti hotela UNION pa je KATOLIŠKA SLS dr. J.E. Kreka
  – zgradila LEPO STAVBO SLS – KATOLIŠKE “LJUDSKE POSOJILNICE”
  – delujoče po za prebivalstvo ugodnem RAIFFEISEN SISTEMU.
  Lepa staba ex KATOLIŠKE LJUDSKE POSOJINICE – nasproti hotela UNION – stji še dane, stavba s kipi na vrhu.
  STAVBA SEDANJE Pravne fakultete je bila zgrajena kot SLS KATOLIŠKA TISKARNA, pri Zmajskem mostu. Za ustanovitev oz. itgradnjo te še dane epe stavbe ima zasluge naša lo RKC, OSEBNO PA DR. KREK, duhovnik in kat. organizator DR.Luka SMOLNIKAR in še mnogi.
  Skratka: nasploh pozitivne katoliške ustanove, RKC, REVIJE … – NAJ SE PO VZGLEDU NA GOSPODARSKO USPEŠNO – staro dobro – SLS dr. Kreka in dr. Korošca
  ukvarjajo tudi
  s pozitivnimi in uspešnimi gospodarskimi dejavnotmi – p bodo materialno – živeli – bolje.
  Mar ne.
  L.r. Janez Kepic-Kern

  • Dodajam.
   SEDANJI Slovenci – ŽAL – SLABO POZNAMO NAŠO LASTNO POLITIČNO katoliško – gospodarsko itd. POZITIVNO PRTEKLOST.
   Pred 2. VOJNO JE BILA industrijska in trgovska zbornica
   V STAVBI,, KJE JE SEDAJ – Ustavno sodišče.
   Gospodarski dosežki naši prednikov – političnih katolikov Slovencev
   – niso bili majhni:
   od zadružnih posojilnic in trgovin-konzumov in delavnic dr. J.E. KREKA iz 1890. let – do GOSPODARSKE ZVEZE S CENTRALO “NAPROZA” pri železniški postaji v LJ
   – slovenske prve elektrarne v ZAVRŠNICI, ki jo je nadziral SLS vrli dr. E. LAMPE in poskrbel, da je bila v rokah SLOVENCEV.
   Pa do izgradnje NEBOTIČNIKA in ORLOVSKEGA Plečnikovega STADIONA (1923-1939)
   Ponavljam. Ker je pomembno.
   BOGDAJ EN LEP DOBER DAN
   – VSEM BEROČIM IN AVTORJEM NA DOMOVINI…
   Nehvaležnst – ni lepa lastnost: grdo bi bilo, če bi Bogu in staršem – ne bili hvaležni – zato – da sploh – SMO ŽIVI.
   in nekrščansko in grdo bi bilo, če bi ne bili – iskreno hvaležni – ljudem – kot je J. Janša, ki so veliko pozitivnega za nas Slovence in za našo Slovenijo – NAREDILI, V PRAKSI.
   Glede
   vrlega gospoda SDS Janeza Janše smo lahko veseli, da OBSTOJI-ŽIVI in da je tolikodobrega storil za nas Slovence i za našo Slovenijo.
   Ne more pa biti on osebno g. J. Janša – večna opora -POLITIKE NAS SLOVENCEV.
   Ker pišem VERODOSTOJNO KNJIGO o star, dobri SLS (CCA 1890-1945) dr. KREKA in dr.. KOROŠCA – IN O ODLIČNI VSESLOVENSKI ORGANIZACIJI
   – slovenski OREL (1906-1929)
   LAHKO VERODOSTOJNO ZATRDIM, da v naši sedanji slo “DESNI” politiki – EN POMEMBEN ELEMENT – MANJKA – da bi bila uspešna.
   Konkretno: v oktobru 1917
   je dr. Krek s težavami zaradi žil in srca – nenadoma UMRL.
   Vendar
   TO NI POVZROČILO KAR razpada – stranke SLS.
   Od prej sta obstajali dve močni dr. Krekovi organizaciji in sicer
   SLOVENSKA KRŠČANSKO-SOCIALNA ZVEZA (1899-1922) in
   – slovenski OREL (1906-1929)
   Obe ti dve organizaciji sra ORLOVSKI ŠKOF A.B. Jeglič in MB OREL dr. Korošec – obnovlia in ojačala.
   Leta 1920 so RKC IN ORLI ORGANIZIRLI – mogočen shod ORLOV – v MARIBORU.
   Leta 1923 pa so organizirali
   5. vseslovenski KATOLIŠKI SHOD v Ljubljani.
   Zelo pomemben nastop na njem je ime primorski zdravnik dr. A. BRECELJ: POUDARIL
   je ODLOČILNO POMEMBNOST USMERJENOSTI NAIH PREDNIKOV Slovencev . v LATNO – DRUŽINSKO ŽIVLJENJE, SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE, GOSPODARSKO LASTNO AKTIVNOST itd.
   Sedanji Slovenci zelo slabo poznamo svojo pozitivno
   KATOLIŠKO POLITIČNO TRADICIJO, NA KATERO SMO LAHKO – PONOSNI.
   L.r.
   vztrajnik Odbora 2014,Janez Kepic-Kern, 70 let, ex OK knjižničar v LJ, nečlan strank in neformalnih združenj, nenaročen, od nikogar plačan – osebni zapis, nealkoholik sem, nekaznovan: ne želim replik in ne odgovarjam na replike t.i. proputinistov, zagovornikov komunsocializma, sovražnikov slo RKC vere in Cerkve itd
   P.S.
   VSE TO, KAR OMENJAM – DOBITE V KVALITETNIH KATOLIŠKIH MEDIJIH OD 1890-1945.
   ĆASOPISE: Slovenec Domoljub, orlovske revije MLADOST, KRES, VIGRED.
   Dostopne so na INTERNETU – na DIGITALNI KNJIŽNICI Nuk-a.
   V Google iskalno okence vnesete “NUK D LIB”, greste nato na PERIODIKO, nato pa na ZGODOVINSKE ČASOPISE, ki so TAM po urejeni – po ABC.

 2. Povzetek:
  Komunizem je bil manj brutalen od Golobizma.

  Dilema:
  Revolt z nevarnostjo trenutnih sankcij, ali
  Kuhanje tihe žabe?

  Vladajoči Golobizem je produkt negativne selekcije levih strank (fokusiranih na antijanšizmu, ne na realnih programih) in zblojenega navijaškega žurnalizma. In tako na oblast dobimo zaslepljene nesposobneže.

  Nesposobni, kot so, pač iščejo sovražnika. Ker nam le z mahanjem s sovražnikom lahko mečejo pesek v oči. Cerkev je pa že od nekdaj priročen sovražnik vseh totalitarizmov.

  Prihaja čas protestov na naši strani ???

 3. Na župnikovem mesti jaz ne bi plačal. Pustil bi se rubiti. Naj rubijo, če imajo kaj, recimo monštranco in jo potem na dražbi prodajo. To bi imela Evropa kaj videti! Ali pa naj dajo hipoteko na cerkev in jo kasneje na dražbi prodajo. Bilo bi zabavno. Recimo tam nam
  prešercu bi bila dražba za frančiškansko cerkev: kdo da več….. Vprašajte Francoze, če na primer za Notredame plačujejo nadomestilo za uporabo…..

 4. GROZA!
  To je SvoboDA, ki so nam jo vsilili rdeči moguli M.Kučana!
  —————————————————————————————————————————
  Krasen izziv za Slovensko Krščansko Stranko NSI / pričakovanje krščanskih volilcev

  * prispevek- 1. točka za Toninovo Samorefleksijo

  *2. točka za Samorefleksijo : Pogreb pobitih Ciganov Slovenije in pobitih iz Macesnove gorice

 5. Videti je, da lezemo v obliko socializma, ki je hujši od tistega, ki ga poznamo iz 80. let prejšnjega stoletja. Krščanskim cerkvam, še posebej Katoliški, se bo še kako otepala njihova politična medlost zadnjih tridesetih let, ko si niso upale javno nastopiti proti komunistom. Islamskim organizacijam (džamija v Ljubljani) si oblasti seveda ne bodo drznile zaračunati zemljiškega davka.

 6. Zadeva ni tako enostavna kot se jo prikazuje. Verske objekte je treba vzdrževati. Občine bi imele denar od NUSZ pustile bi jih razpadati, čeprav imajo korist od njih. Trenutno cerkvene ustanove kot pravne osebe že plačujejo davek od vseh stavbnih zemljišč, razen za cerkve kot sakralne objekte. Glede na to da veliko turistov pride gledati te objekte, korist imajo občine. Verski objekti so zelo koristni za državljane, le treba je ustvariti pogoje za njihovo uporabo.

 7. Komentatorji kar lepo počasi. Vlada SDS – NSI -….. je bile dve leti na oblasti in ni spremenila zakon ki zahteva plačilo komunalnega prispevka.
  Če 27 poslancev, ki včasih celo glasuje tega ne razume potem pa nje mi verniki plačamo. Prav in potem se bomo zapomnili. Samo potem ne udrihati čez SD ali Svobodo, kar naši so taki bizgeci, ki tega ne razumejo. Kje je sedaj Tonin, pa velika ministra Vrhovec in Kralj (da samo Kralj saj svojega priimka ne zasluži) ja pa tisti brihtič iz Novega mesta, ki je uredil bone za 67 penzionistov. Lahko je spakovati se pred TV zasloni, težje pa je resnično odelati kar je treba.
  Da seveda o pametnih poslancih in ministrih SDS sploh ne govorim.
  Ja najprej pred domačim pragom potem pa po tujem,…….. ja spoštovani g. jezuit Cukjati.
  Treba je delati, pa misliti z glavo in ponavadi vsaj 20 do 22 ur na dan in ne biti utrujen kakor kakšno revše!!!
  Sramota za takšno vlado, ki tega ni opazila in je samo zaposlovala revčke prisklednike, ki jih nobeden ne bi vzel v službo, kar so kakor pošteni. Ja res so pošteni, ker prepočasi mislijo. Samo če nimaš pameti še nisi primeren za državno službo.
  Radi pa so imeli cvičkarja Vizjaka in Košoroka prava carja barabinske energetske verige, priskledarjev. Norca se delajo iz vseh ostalih ker imajo ritnike za vse kaj drugega kot se za biologijo spodobi.
  Sirkovo metlo in počistiti, bo pol lažje predvsem pa bodo ljudje razumeli zakaj gre. Za pravo Slovenijo!!!!

 8. No, TI POMSLEKI O DOVOLJ ALI NE-DOVOLJŠNJI REPREZENTATIVNOSTI
  sedanjih ljudi v vodstvih obeh vsaj deklarativno “nekomunističnih” strani – SDS in NSI – NISO REŠLJIVI – IZ SAME SEDANJE SITUACIJE v vodstvih obeh strank – sedaj.
  Jaz nisem član – sem pa zanesljiv volilec in podpornik – meni kar OK stranke SDS, ki jo je doslej vodil – vrli slovenski osamosvojitelj gospod Janez JANŠA.
  Za reprezerntativnost in resnično primernost ljudi v obeh vodstvih sedanje SDS in NSI
  — SE BO PA POTREBNO OZRETI V PRECEJ ODDALJENI LETI
  – 1890 – dr. Ivan ŠUŠTERŠIČ je tedaj ustanovil – katoliško slovensko politično društvo iz katerega se je nato razvila najprej katoslišk stranka KNS, nato p SLS, po združitvi s Ptajerci dr. Korošca – pa VSLS n nato v kraljevini YU spet – SLS.
  – IN V LETO 1892 – ki e bio leto 1. KATOLIŠKEGA vseslovenskega shoda.
  Kdo so bili ljudje, katoliški SLOVENCI – na začetkih
  pozitivnega in uspešnega
  SLOVENSKEGA POLITIČNEGA KATOLICIZMA, v letih 1890 in1892.
  KNEZOŠKOFA J. MISSIA IN A.B. JEGLIČ – ZAGOTOVO.
  In odlični dr. J.e. Krek – in še marsikdo.
  Več v nadaljevanju.
  L.r.
  vztrajnik Odbora 2014,Janez Kepic-Kern, 70 let, ex OK knjižničar v LJ, nečlan strank in neformalnih združenj, nenaročen, od nikogar plačan – osebni zapis, nealkoholik sem, nekaznovan: ne želim replik in ne odgovarjam na replike t.i. proputinistov, zagovornikov komunsocializma, sovražnikov slo RKC vere in Cerkve itd

 9. Mogoce bi pa morale zupnije enostavno bankrotirati.
  Cerkev, kot zgradba, ni vredna nic. Nima uporabne vrednosti, ker je ne mores ne prodati, ne oddati v najem. Lahko jo edino podres in zgradis nekaj drugega.
  Nekaj drasticnega se mora zgoditi, tako da se bodo v inozemstvu zbudili. In tega se SLO oblastniki najbolj bojijo. So videli kako Bruselj strize peruti Orbanu.

 10. Bogdaj – dober dan vsem.
  Z mojimi zapisi želim predvsem povedati, da bi bil dobro, ko bi se mi za SLOVENSTVO in za OHRANJANJE IN OŽIVLJANJE SLOVENSKE RKC in RK vere zavzeti Slovenci
  lahko bolj natančno ozrli pozitivno tradicijo naših vrlih
  POLITIČNIH KATOLIKOV S KONCA 19. IN Z ZAČETKA 20. STOLETJA.
  V primerjavi z obsežno organiziranostjo naši klasičnih slovenskih res pozitivnih katolikov
  – KI JIH JE “RIMSKEM KATOLIKU” 1889 – VZPODBUDIL POGUMNI IN NAČELNI
  dr. Anton Mahnič
  – je organiziranost sedanje NSI in tudi SDS – precej – SKROMNA.
  Knezoškofa J. Missia in A.B. JEGLIČ
  ter slovensku usmerjeni vrli teologi dr. J.E. KREK, dr. A. Ušeničnik, dr. A. KOROŠEC in še mnogi so znali pritegniti k sodelovanjo večino tedaj aktivnih in izobraženih te sposobnih katoliških Slovencev.
  Organizirali so pravo, dobro politično stranko SLS – SLOVENSKO LJUDSKO STRANKO
  TER – DR. KREK – SKSZ – KI JE OPIRALA, S TISOČI ČLANOV IZ VSE SLO – SLS.
  Danes NSI in SDS preveč čakata
  na NEGOTOVE IN NA DOSTI SKROMNE VOLILNE IZIDE
  – ne vložita – dovolj trida in dela – v delo s konkretnim prebivalstvom
  v krajih po vsej SLOVENIJI.
  MNOŽIČNO, VSESLOVENSKO DRUŠTVENO ZVEZO – SKSZ (1899-1922)
  tudi tedanje delavce JE ORGANIZIRAL DR. KREK v katoliška delavska društva
  in gospodarstvenike:
  INDUSTRIALCA Karla Pollaka in zdravnika-gospodarstvenika dr. Vinka GREGORIČA, ki je zaslužen za izgradnjo hotela UNION ITD.
  dr. Korošec in njegovi Štajerci so izdajali odlično glasilo
  SLOVENSKI GOSPODAR (1867-1941)
  ter vzpodbudili tudi katoliško delo v prid tedanje KATOLIŠKE MLADINE.
  LETA 1904 JE DR. KOROŠEC PRIPELJAL ŠTAJERSKO MLADINO NA ROMANJE NA Brezje na Gorenjskem. Tedaj se je rodila zamisel o mladinski katoliški organizaciji “OREL”
  ŽE LETA 1906 PA SO MLADI katoliški DELAVCI – “ORLI” zatelovadili – na Jesenicah. ird.
  Skratka: sednji sicer pozitivni stranji SDS in NSI s meni osebno
  ZDITA
  – KOT DVE DREVES – S PREMALO – ZEMLJE ZA USPEŠNO RAST.
  Z
  mojo knjigo o vrlih ORLI IN O KATOLIŠKIH ZVEZAH “ZFO” slovenskih fanriv in slo deklet ZDK – iz 1930.let – bom podal osnovne info za boljše poznavanje
  naše pozitivne poštene katoliške polpreteklosti.
  Z mojim podjetjem d.o.o. in z mojima dvema SLOVENIANA društvoma
  pa bom poskrbel ZA OBNOVITEV – MNOŽIČNE, POZITIVNE VSESLOVENSKE – SKSZ SLOVENSKE KRŠČANSKO-SOCIALNE ZVEZE (1899-1922).
  Kot bivši priznano OK knjižničar iz LJ
  – članske organizacije, društva – seveda znam organizirati, korektno delat z ljudmi – pa tudi- znam.
  Moje kontaktne podatke najdete pod SLOVENIANA d.o.o. – le resni, resno zanteresirani se mi sevea – lahko brez zadrege – oglasite.
  Vesel Vas bom. Dodatno bomo raziskovali in objavljali realna
  domoznanska dogajanja po vseh okoljih – naše domovine Slovenije.
  In
  postavljali spominske sobe, muzeje ter spomenike
  doslej premalo poznanim in
  JAVNO PTIZNANIMM SLOVENCEM:
  dr. J.E. Kreku, dr. A. Korošcu, organizatorju slo gospodarstva in ORLOV
  – vrlemu trgovcu in knjigovodji – Ivanu PODLESNIKU (1881-1936)
  – prof. d. Karlu VERSTOVŠKU, orgaitatorju Orlov v MB ter slo UNIVERZE ITD. ITD.
  Ponavljam.
  Res je – objektivne tudi faktografske raziskave
  naših OK akademskih zgodovinarjev- SO NAM DALE VELIKO NOVEJŠIH REALNIH OSVETLITEV – STAHOTNEGA STALINISTIČNEGA KOMUNISTIČNEGA NASILJA, LIKVIDACIJE ITD. S STRANI NEDVOMNO STALINISTIČNE SLO KPS, STALINISTIČNE OF , stalinističnih “stalin partizanov, VOS” ITD.
  Vendar bo teba te podatke dodatno dokumentirati
  Z AVTENTIČNIMI, S PRIČEVALSKMI – DOMOZNANSKIMI PODATKI.
  Iz vseh okolij naše Slovenije.
  Podatkov o pozitivnih ljudeh in o pozitivnih dosežkih naših, izvirno slovenskih
  POLITIČNIH KATOLIKOV dr. J.E. Kreka,in dr. Korošca.
  VEČINA PODATKOV
  O MORILSKI NASILNOSTI – STALINIZMA V STALIN SZ, V VOJNI V ŠPANIJI je bila NAŠIH PREDNIKOM Slovencem – popolnoma dostopnih v tedanjih slovenskih časopisih SLOVENEC, DOMOLJUB ITD
  TE KVALITEZNE KLASIČNE NAŠE SLOVESKE ČAOPIS – najdte lahko od doma –
  na DIGITALNI KNJIŽNICI – NUK: ti dve besedi vnesete v GOOGLE ISKALNO OKENCE
  IN PRITISNETE TIPK enter.
  Pod PERIODIKO najdete ZGODOVINSKE ČASOPISE, ki so urejeni po ABC.
  Dodajam le,
  ke dokončujem mojo knjigo o vrlih, pozitivnih katoliških ORLIH (1906-1929) IN O o
  ORLE NADALJUJOČIH KAT. DRUŠTVIH
  – ZFO- slovenski fanje in ZDK -SLO KAT. DEKLIŠKI KROŽKI (1930-1941)
  ŠE NEKAJ
  DODATNO OSVETLITVENIH PODATKOV..
  Dne 29.4. 1941
  – so bivši ORLI ITD. v Ljubljani organizirali tajno kat. SLOVENSKO LEGIJO
  s SAMOOBRAMBNIM
  NAMENOM ZAŠČITE ŽIVLJENJ SLOVENCEV – KATOLIKOV .
  NAJPRE SO V 1942. LETU ORGANIZIRALI vaške straže,
  leta 1943 – pa
  samoobrambno slovensko domobransko vojsko.
  TE ODATKE JE NATANČNO ZAPISALL
  Slovenec, pravnik in SLS poslanec Rudolf SMERSU,
  ki je bi eden od neposredmih organnizatorjev – SAMOOBRAMBNIH – VAŠKIH STRAŽ
  IN SLO DOMOBRANSKIH ENOT.
  V 1920. letih je bil Rudolf SMERSU “OREL” in telovadni vaditej ORLOV.
  To je R.S. zapisal v knjigi F.PERNIŠKA “ZGODOVINA SLOVENSKEGA ORLA”. Buenos AIRES 1989.
  Perniškova knjiga je dostopna v NUK, V MKL SLOVANSKI KNJIŽNICI itd.
  L.r.
  vztrajnik Odbora 2014,Janez Kepic-Kern, 70 let, ex OK knjižničar v LJ, nečlan strank in neformalnih združenj, nenaročen, od nikogar plačan – osebni zapis, nealkoholik sem, nekaznovan: ne želim replik in ne odgovarjam na replike t.i. proputinistov, zagovornikov komunsocializma, sovražnikov slo RKC vere in Cerkve itd

Komentiraj