Od kod potreba po dokumentu Zaščita otrok in mladostnikov znotraj Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov?

POSLUŠAJ ČLANEK
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) bo v nedeljo odločalo o sprejemu dokumenta z naslovom Zaščita otrok in mladostnikov, ki naj bi "pripomogel k ukrepanju v morebitnih situacijah, povezanih z nasiljem znotraj in zunaj organizacije."

A duh, ki veje iz dokumenta, delegatom poslanega v več delovnih verzijah, je zaskrbel nekatere znotraj skavtskih vrst. Sprašujejo se, ali gre za sledenje realnim potrebam sodobnega časa ali pa zgolj za izpolnjevanje pogojev, ki jih od ZSKSS zahteva pomemben sofinancer, Svetovno združenje ženskih voditeljic in skavtinj (WAGGGS).

Podali smo se po sledeh priprave in sprejemanja dokumenta Zaščita otrok in mladostnikov v ZSKSS ter preverili, zakaj so načela organizacije WAGGGS za nekatere sporna. 

Kot piše v dodatku k delovnemu gradivu novejšega dokumenta Zaščita otrok in mladostnikov v ZSKSS, naj bi slovenski skavti leta 2015 prejeli WAGGGS-ovo povabilo k pridružitvi v kampanjo “Stop the violence” (okr. STV). V okviru te so trem trenerkam omogočili brezplačno izobraževanje s področja preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti.

V nadaljevanju navajajo, da so bili uspešni pri prijavi za sofinanciranje in da so se tri skavtske voditeljice v New Yorku oktobra 2015 spoznale z učnim načrtom vzgoje za zaščito otrok pred nasiljem.

"Predpogoj za izvajanje tovrstnih programov v organizacijah, kjer so mlajši od 18 let, naj bi bil sprejet dokument o zaščiti in varstvu otrokovih pravic," nadaljujejo in dodajajo, da v ZSKSS ustreznega dokumenta še nimajo.

"Naša obljuba tako v projektu, povezanim z globalnim učenjem, kot v projektu »Stop the violence« je bila prejeto znanje trenerjev razpršiti na ostale voditelje in člane, tudi tiste mlajše od 18 let, zato smo se odločili, da pripravimo ustrezno podlago za usposabljanja in ozaveščanje o tematiki in postopkih ukrepanja, tj. dokument ZOM v ZSKSS."

V nadaljevanju pišejo, da so zasnovali delovno skupino in prevedli že obstoječi dokument organizacije WAGGGS in se pri tem posvetovali s slovensko Varuhinjo človekovih pravic.

Ugotovi so, da "v Sloveniji podobnega dokumenta ni, zato smo izbrali prevod Zaščita otrok in mladostnikov (ZOM) ter ga prilagodili potrebam ZSKSS."

Obrazložitev iz gradiva več vprašanj odpira, kot podaja odgovorov. Eno ključnih je, ali je sprejemanje dokumenta posledica realnih potreb, ki se v Sloveniji pojavljajo v situacijah na terenu, ali pa je, kot bi se dalo tolmačiti iz zgornjega besedila, predpogoj za izvajanje programov, za katere so prejeli sofinanciranje s strani WAGGGS-a.

Da bi razčistili te dileme, smo se s prošnjo po pojasnilu večkrat obrnili na ZSKSS, najprej pred sredinim člankom na to temo, nato pa še včeraj in danes. Obakrat smo na konkretna vprašanja dobili zgolj kratke splošne odgovore, ki niso v ničemer prispevali k razjasnitvi tematik, ki skrbijo nekatere skavte, o čemer smo pisali že v sredo.

Na ZSKSS smo v drugo naslovili naslednja vprašanja:
V »dodatku k dokumentu« delovne verzije »Zaščita otrok in mladostnikov v ZSKSS« med drugim pišete, da ste bili uspešni pri pridobitvi sofinanciranja s strani WAGGGS za projekt »Stop the violence«, kjer med drugim navajate, da je bil »predpogoj za izvajanje tovrstnih programov v organizacijah kjer so mlajši od 18 let, naj bi bil sprejet dokument o zaščiti in varstvu otrokovih pravic«.

Glede tega nas zanima:
1. Koliko sredstev ste iz omenjenega vira pridobili v ZSKSS?
2. Ali je sprejetje dokumenta »Zaščita otrok in mladostnikov v ZSKSS« posledica pogojev, h katerim ste se zavezali pri sodelovanju na razpisu in pridobitvi teh sredstev?
3. Lahko opišete konkretno situacijo na terenu, zaradi katere je sprejetje takšnega dokumenta potrebno?

V gradivu navajate, da so se: »tri skavtske voditeljice v New Yorku oktobra 2015 spoznale s učnim načrtom vzgoje za zaščito otrok pred nasiljem«

Glede tega nas zanima
1. Katere tri skavtske voditeljice so to bile in kakšno funkcijo imajo v skavtski organizaciji (so zaposlene (na kakšnem delovnem mestu), prostovoljke, kaj drugega?).
2. Kako dolgo je trajalo izobraževanje, kolikšni so bili stroški izobraževanja in kdo jih je pokril?
3. Na kakšen način se pridobljeno znanje na izobraževanju prenaša v skavtsko organizacijo?

Odgovor ZSKSS: 

Namen sprejetja dokumenta ZOM je preventiva oziroma pripravljenost na ukrepanje v morebitnih situacijah, povezanih z nasiljem znotraj in zunaj organizacije. Vse s tem povezane aktivnosti in razprave v organizaciji se dotikajo prepoznavanja medvrstniškega in drugega nasilja, ki so ga lahko deležni otroci in mladi v današnji družbi. Takšnih vsebin se v mladinskih organizacijah lotevamo iz vzgojnega in ne finančnega vidika.

To so vse relevantne informacije za zunanjo javnost v zvezi s tematiko, če obstajajo še kakšna druga vprašanja, pa bi vsekakor želeli pojasnilo o namenu vašega poizvedovanja, v temu primeru pa ne zadostuje namen razkrivanja vsebine dokumenta.
-------------------------
Na to smo dodatno pojasnili, da je naš namen iz vseh vidikov predstaviti problematiko, ki se tiče ZSKSS kot organizacije, ki deluje v javnem interesu, pri čemer si še posebej želimo predstaviti njihove poglede. Vendar do zaključka članka nismo prejeli dodatnih pojasnil.

Kaj je WAGGGS ...


Svetovno združenje ženskih voditeljic in skavtinj (s kratico: WAGGGS) se, kot pišejo na spletni strani, ukvarja s "podporo dekletom in mladim ženskam pri razvoju polnih potencialov kot voditeljic in aktivnih državljank sveta."

"Skozi naša inovativna izobraževanja in programe zagovorništva se ženske voditeljice in skavtinje seznanjajo s problemi, ki prizadevajo njihove družbene skupnosti in so vzpodbujane k aktivnem ukrepanju," še dodajajo.

Eden takšnih programov je tudi “Stop the violence – speak out for girls’ rights”, h kateremu so pristopile slovenske skavtinje in kot navajajo, zanj dobile finančna sredstva.

Ta se bo izvajal do leta 2020 in je namenjen globalnemu ozaveščanju o pomenu nenasilja nad dekleti, izobraževalnim programom, raziskavam in spremembam politik na tem področju pa tudi skupinski akciji proti vsakršnemu nasilju nad dekleti. Natančna navodila za implementacijo kampanje na lokalno raven so zapisana v dokumentu.

... in zakaj je za nekatere katoliške voditelje sporen


A predstavljeno poslanstvo in programi WAGGGS, v katerega je vključeno tudi slovensko združenje ZSKSS, po svetu dvigujejo mnogo prahu.

O tem je denimo pred meseci spregovori nadškof Robert Carlson iz ameriške nadškofije St. Louis. V javnem pismu je izrazil hudo zaskrbljenost  nad tem, da WAGGGS med mladimi dekleti konstantno promovira ideje, ki so nekompatibilne s katoliškimi vrednotami, vključno s promocijo splava in kontracepcije, ameriško združenje skavtinj pa naj bi imelo za škofa tudi problematična stališča do homoseksualnosti in transseksualnosti.

"Gibanje skavtinj razvija problematične vedenjske vzorce in jasno mi je, da se premikajo po tirnicah sveta, ki postaja vse manj kompatibilen z našimi katoliškimi vrednotami," meni škof.

Čeprav je ameriško Združenje skavtov podporo sporni ideologiji zanikalo, pa so nasprotno javno potrdile nekatere skavtske voditeljice same.

Zato je nadškof Carlson duhovnikom svoje škofije naročil, naj se sestanejo s skavtskimi voditeljicami, opravijo razpravo o teh tematikah in se pogovorijo o alternativnih opcijah za organiziranje katoliških deklet. Kot je še dejal, namreč obstajajo številne druge organizacije s katoliškim ali krščanskim zaledjem.

Da gre organizacija WAGGGS v drugo smer, kot si morda predstavljajo mnogi starši deklet, ki svoje hčere vpišejo k skavtom, pa kaže tudi finančna podpora organizaciji, ki prihaja s strani feminističnega Evropskega ženskega lobija in Evropskega inštituta za enakost spolov.

Gre za organizacije, ki preko svojih izpostav v Sloveniji (denimo Ženski lobi Slovenije) javno napadajo družini prijazne organizacije, se borijo za "pravico do splava", čim večjo razširjenost kontracepcije, širijo teorije spola in podobno.

KOMENTAR: Uredništvo
Razprava v dobrobit prihodnosti slovenskega skavtstva
V minulih dneh smo na članek, v katerem smo izpostavili pomisleke nekaterih ob sprejemanju dokumenta Zaščita otrok in mladostnikov v ZSKSS, dobili mnogo pozitivnih odzivov, pa tudi nekaj kritičnih opazk, češ da tendenciozno delamo iz muhe slona in da se teh reči ne bi smelo javno izpostavljati, sploh v medijih z nazorsko sorodnimi pogledi. To naj bi namreč škodilo ugledu skavtske organizacije. Najprej je treba jasno povedati, da namen naših člankov nikakor ni blatiti organizacijo, za katero menimo, da v Sloveniji opravlja izredno pozitivno vlogo ter združuje mlade, delovne in poštene ljudi, ki svoja znanja in veščine dobronamerno prenašajo na nove generacije. Prav tako smo na Domovini skeptični do razmišljanj, da naj bi skavtsko gibanje preplavile agende organizacij, ki imajo s katoliškim vrednotnim temeljem skavtstva na Slovenskem malo skupnega. A dejstvo je, da nekatera vprašanja, predvsem povezana s financiranjem in navezavo na promoviranje ter izvajanje programov WAGGGS znotraj Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov že nekaj časa vzbujajo določene pomisleke in skrbi, ki po naših informacijah kar nekako ne potihnejo. Pri tem se nam zdi ključno, da se okoli njih odpre odkrita in transparentna razprava in se s tem izogne pasti pometanja problemov pod preprogo, ki je v preteklosti že mnoge katoliške ustanove pripeljala na rob kolapsa. Skavti so namreč vseslovenska organizacija, ki deluje v javnem interesu in vključuje otroke mnogih predanih katoliških staršev, ki se jih vprašanja v zvezi z vrednotami in načeli, katerim ZSKSS sledi, še kako tičejo in jih upravičeno zanimajo. Prav zato bi si želeli bolj kooperativnega sodelovanja sedanjega vodstva ZSKSS, ki mu kljub dosedanjim skopim odzivom ponujamo medijski prostor za obrazložitev svojih stališč predvsem okrog pomislekov v zvezi z duhom dokumenta, ki ga nameravajo sprejeti na Svetu ZSKSS ta vikend.  
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike