Analiza BS: Golob prevzema Slovenijo v izvrstni gospodarski kondiciji

POSLUŠAJ ČLANEK
Ob skorajšnjem prevzemu oblasti s strani nove vlade pod vodstvom Roberta Goloba velja nekaj besed nameniti tudi temu, v kakšnem stanju je pravzaprav Slovenija in kakšni ekonomski izzivi bodo v prihodnjih mesecih čakali novo vlado.

Sodeč po zadnjih ekonomskih analizah je gospodarsko stanje v Sloveniji izjemno ugodno. Do sedaj zbrani podatki kažejo, da se odlična gospodarska gibanja nadaljujejo in da je bila Slovenija lani, pa tudi v prvem četrtletju letošnjega leta, izjemno uspešna.

Bolj negotove so napovedi za prihodnost. Tudi naše države pri napovedih ni obšla negotovost glede razvoja situacije v Ukrajini. Marca se je tako (nepresenetljivo) občutno poslabšala gospodarska klima, saj potrošnike močno skrbijo podražitve cen energentov in vse višje cene hrane.

Vendar pa njen upad trenutno ne kaže na obdobje hujše recesije, temveč bolj na obdobje nestabilnosti, ko se bodo morale v finančnih sistemih vzpostaviti nova ravnovesja, ki bodo upoštevala dvig nekaterih cen.

O tem, kako negotovi so trenutno gospodarski časi, priča včerajšnja zaustavitev dobav ruskega plina Poljski in Bolgariji. Ob tem je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zatrdila, da so bili na ta scenarij pripravljeni. Toda zgolj nekajurna prekinitev je povzročila, da se je cena zemeljskega plina na nizozemskem vozlišču TTF v primerjavi z včerajšnjo ceno povzpela za 21 odstotkov. Prav izogibanje takšnim šokom pa bo ena ključnih nalog za evropsko, pa tudi slovensko politiko v prihodnjih mesecih.

Gospodarska rast se bo upočasnila


Kot ugotavlja ta mesec objavljena analiza Banke Slovenije, se morebitno slabšanje ekonomskih razmer za zdaj ne kaže še v nobenem od objektivnih kazalnikov, je pa občuten padec gospodarske klime. Ta se je v marcu v primerjavi s februarjem znižala za 5,2 odstotne točke.Toda ta upad je mnogo manjši kot ob začetku preteklih recesij, kar nakazuje na to, da gospodarski akterji ocenjujejo, da nam ne grozi obdobje hujše recesije, ampak bolj upočasnitev trenutno ugodnih gospodarskih gibanj.

Po napovedih Banke Slovenije naj bi Slovenija v prvem četrtletju letošnjega leta dosegla 1-odstotno gospodarsko rast.

BDP visoko nad predkrizno ravnijo


Covidna kriza je močno zaznamovala evropsko gospodarstvo. Prav vse evropske države so se v tem času spopadle z upadom gospodarske rasti, ki se je za tem začela vračati v stare tirnice.

Trenutne ugotovitve kažejo, da je Slovenija to obdobje prestala odlično. Njen BDP je namreč v tem trenutku visoko nad predkrizno ravnjo. V zadnjem četrtletju lanskega leta je bil njen BDP v primerjavi z zadnjim predkriznim kvartalom leta 2019 višji kar za 6,6 odstotka.

Poročilo BS ob tem navaja, da se je v tem času povprečni BDP evrskega območja povečal le za 3 %, v nekaterih slovenskih trgovinskih partnericah, kot so Nemčija, Avstrija in Hrvaška pa celo nekoliko zmanjšal.Na koncu lahko tako ugotovimo, da je bilo slovensko gospodarstvo v pandemiji sicer močno prizadeto, vendar pa manj kot drugje v evrskem območju. Leta 2020, ko so bili ukrepi zoper širjenje virusa najhujši, je BDP v Sloveniji upadel za 4,2 %, medtem ko je bilo krčenje na ravni evroobmočja s 6,4 % še občutnejše.

Slovenija je tako predkrizno raven BDP ujela eno četrtletje prej kot evrsko območje.

Glede na do sedaj zbrane podatke je bila gospodarska rast lani v Sloveniji kar 8,1 odstotka, medtem ko je bila ta v evrskem območju le 5,4 odstotna.


Brezposelnost na ravni leta 2008


Ugodni ekonomski kazalci se kažejo tudi na trgu dela. Medletna rast zaposlenosti se je po ugotovitvah BS začetku leta še okrepila. Povečevanje števila delovno aktivnih izvira tako iz zniževanja brezposelnosti, prehajanja oseb iz neaktivnosti v aktivnost pa tudi zaposlovanja tuje delovne sile.

Ob ohranjanju visoke zaposlenosti imajo podjetja čedalje večje težave pri zaposlovanju. Po po podatkih SURS je v Sloveniji v tem trenutku prostih več kot 22.900 delovnih mest, kar je največ do sedaj. Po podatkih ZRSZ podjetja najbolj iščejo delavce za preprosta dela.

Stopnja registrirane brezposelnosti se je zmanjšala na okoli 64.783 brezposelnih oseb, kar je za 26,4 odstotka manj kot pred enim letom, in je  druga najnižja v zgodovini.


Obeti za prihodnje


Trenutni gospodarski trendi so, kot izhaja iz poročila, izjemno ugodni. A ni zagotovila, da ne bomo že v kratkem priča težavni zaostritvi razmer.

Če bi se v luči ukrajinske krize zgodilo drastično poslabšanje v geopolitičnih odnosih, bi to namreč lahko močno zavrlo močno medletno rast mednarodne menjave, ki raste že vse od lanskega marca. Po opažanju SURS-a so številna podjetja v marcu močno znižale ocene pričakovanega izvoza v prihodnjem trimesečju.

V primeru hujše krize bi sicer Slovensko gospodarstvo le to pričakalo bistveno bolje pripravljeno kot leta 2008 saj je zasebni sektor po ocenah BS le malo zadolžen. Nizka ostaja tudi zadolženost gospodinjstev in je močno pod povprečjem evrskega območja.

Prav danes je vlada obravnavala tudi letošnjo napoved gospodarske rasti. Povečana tveganja v mednarodnem prostoru se že poznajo tudi na gospodarskih napovedih. Septembra lani je UMAR Sloveniji napovedal gospodarsko rast v višini 4,7 odstotka, po njegovi zadnji napovedi pa naj bi bila le ta za pol odstotne točke manjša, in sicer 4,2 odstotka.

https://twitter.com/UMAR_si/status/1519641339012472833
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike