Ravnanje zadržanja državnih izplačil skupini SIJ je bilo izvedeno kot oblastno, enostransko ravnanje in brez pravne podlage, je odločilo sodišče

vir: freepik.com
POSLUŠAJ ČLANEK

Upravno sodišče je javni agenciji SPIRIT Slovenija naložilo izplačilo vseh zamrznjenih obrokov državne pomoči zaradi visokih cen energentov družbi SIJ Ravne Systems skupaj z zamudnimi obrestmi, so sporočili iz SIJ-a. Družbe iz jeklarske skupine SIJ so sodne postopke zoper Javno agencijo RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit Slovenija) sprožile zaradi začasne zamrznitve izplačil po zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Družba SIJ, ki jo vodi Tibor Šimonka, je izplačala dividende, čeprav so hčerinske družbe prejele pomoč zaradi visokih cen energentov. A take prepovedi ni bilo v zakonu, kar je izrecno priznal in pojasnil celo gospodarski minister Matjaž Han. A prav Han je po viharju, ki ga je povzročila javna objava izplačila 5,8 milijona evrov dividend, hčerinske družbe SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne ter invalidsko podjetje SIJ ZIP center ter obrambno podjetje SIJ Ravne Systems pozval, naj vrnejo pomoč, agencija SPIRIT pa je zamrznila izplačila pomoči, ki še niso bile izplačane.

SIJ je na sodišču zmagal, SPIRIT mora družbi SIJ Ravne Systems plačati okrog 33 tisoč evrov in zamudne obresti. Sodba še ni pravnomočna. Sodba mariborskega sodišča se nanaša na družbo SIJ Ravne Systems. V Skupini SIJ pričakujejo enake razsodbe tudi v primerih tožb družb SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ ZIP Center, saj obravnavajo enako dejansko in pravno stanje kot v primeru SIJ Ravne Systems.

Cene energentov razlog za pomoč

Stroški energentov v letu 2022 v Skupini SIJ so narasli za 79,8 milijona evrov, z 80 na 159,8 milijona evrov, prav tako so bili glede na leto 2021 podvojeni tudi v letu 2023. Družbe Skupine SIJ so v letu 2022, ko so trg pretresala cenovna nihanja in rekordne cene energentov, stroške energentov še lahko relativno dobro prenašale na kupce. V letu 2023 pa to ni bilo več mogoče. Razlogi so bili ohlajeno gospodarstvo, znaten padec industrijske proizvodnje na ključnih evropskih trgih in, najpomembnejše, postavitev domačih energetsko intenzivnih podjetij, tudi Skupine SIJ, v nekonkurenčen položaj zaradi visokih cen energentov, zakupljenih pri slovenskih energetskih podjetjih.    

Jeseni leta 2022 so zapisali: »Kot energetsko intenzivna industrija seveda močno občutimo nesorazmerno visoke cene energentov. V prvem polletju smo podražitve energentov in surovin še uspeli uravnavati s prodajnimi cenami, kar zdaj na vseh proizvodnih programih žal ni več mogoče.«

V družbi SIJ kot matičnem podjetju skupine so večkrat poudarili, da sami niso bili prejemniki pomoči, zato so delničarji skladno z omenjenim zakonom, pogoji izplačila dividend in Zakonom o gospodarskih družbah lahko povsem zakonito izglasovali sklep o izplačilu sicer zakonsko določene minimalne višine dividend. Zakonska prepoved tovrstnih izplačil velja namreč samo za neposredne prejemnike pomoči, ne pa tudi za povezane družbe.

Krovna družba jeklarske skupine je tako lastnikom, med katerimi je s 25 odstotki tudi država, izplačala 5,8 milijona evrov dividend, ob tem pa je skupščina SIJ-a potrdila tudi za približno 20 milijonov evrov nagrad poslovodstvu SIJ-a. Po navedbah SIJ-a SPIRIT v družbah iz skupine ni začel postopka nadzora, prav tako ni zahteval kakršnihkoli pojasnil in dokumentacije. V SIJ-u so zatrdili, da že od začetka opozarjajo, da po zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje ali drugih zakonih ni pravne podlage za zadržanje plačil, tudi če bi se postopek nadzora že začel.

Vladni odločitvi nasprotoval tudi FURS

Vlada je sredi junija celo sprejela sklep, s katerim je naložila FURS-u, naj čim prej izterja neupravičeno prejete pomoči, a je FURS takoj povedal, da to ni po pravilih. FURS bi izterjavo opravil, če bi SPIRIT izdal odločbo o vračilu sredstev, česar pa ta ni storil, saj za to ni pravne podlage. Sodišče je ugotovilo, da je bila zamrznitev izplačil pomoči nezakonito ravnanje, obvestilo o zamrznitvi izplačil ni imelo sestavin upravnega akta in se nanj ni bilo mogoče pritožiti, SPIRIT se je skliceval na člen, ki sploh ne omogoča zadržanja izplačila.

Upravno sodišče Republike Slovenije, oddelek v Mariboru, je odločilo, da mora SPIRIT skupaj z zamudnimi obrestmi izplačati že odobreno finančno pomoč. Razsodilo je, da SPIRIT ni sledil zakonski ureditvi, kršil je temeljne pravice, zagotovljene z Ustavo RS, in z ničemer ni pojasnil razlogov za takšno ravnanje. Prav tako je ugotovilo, da takšno ravnanje predstavlja zlorabo oblasti, izkoriščanje položaja nadrejenosti organa nad položajem stranke ter prekomerno rabo oblasti.

»Ravnanje zadržanja izplačil je bilo izvedeno kot oblastno, enostransko ravnanje in brez pravne podlage, saj se je z njim poseglo oziroma odvzelo že pridobljeno pravico do izplačil finančne državne pomoči brez ustreznega pravnega akta in postopka, ki bi stranki omogočil ustrezno pravno varstvo še pred dokončnostjo odločitve,« je zapisalo sodišče.

»Upravno sodišče Republike Slovenije, oddelek v Mariboru, je odločilo, da mora SPIRIT skupaj z zamudnimi obrestmi izplačati že odobreno finančno pomoč. Razsodilo je, da SPIRIT ni sledil zakonski ureditvi, kršil temeljne pravice, zagotovljene z Ustavo RS, in z ničemer ni pojasnil razlogov za takšno ravnanje, prav tako je ugotovilo, da takšno ravnanje predstavlja zlorabo oblasti, izkoriščanje položaja nadrejenosti organa nad položajem stranke ter prekomerno rabo oblasti,« so sporočili iz skupine SIJ.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike