Prijemi, s katerimi Agencija ZN za ženske po svetu ravna pot neomejenemu dostopu do splava

Foto: UN Women/Dzilam Mendez
POSLUŠAJ ČLANEK
Osnutek ciljev Agencije Združenih narodov za ženske razkriva radikalno agendo na področju splava. Osnutek je bil pripravljen v okviru Foruma generacijske enakosti, ki je konec marca potekal v Mehiki.

Agencija bo prek poskusov sprememb zakonodaje, družbenih norm, spolne vzgoje in odpravljanja omejitev za splav skušala splav »približati« dodatnim 50 milijonom žensk do leta 2026.

Z druge strani Atlantika pa prihajajo tudi dobre novice v zvezi z zaščito nerojenega življenja.

The Generation Equality Forum, ki je v Mehiki potekal pod okriljem Agencije Združenih narodov za ženske, je razkril osnutek konkretnih ciljev agencije, ki jih skušajo doseči do leta 2026. Osnutek bodo dokončno in s konkretnimi finančnimi investicijami potrdili konec junija na konferenci v Parizu. Akcijska koalicija, združena v forumu, bo skušala omenjene cilje doseči z mobilizacijo vlad, feminističnih, mladinskih in mednarodnih organizacij v tej smeri. Načrte so usmerili v šest področij, med katerimi je tudi Telesna avtonomija ter spolno in reproduktivno zdravje in pravice.

https://twitter.com/phumzileunwomen/status/1376575520557707265

Vizija slednje skupine je, da bi ženske in dekleta uveljavljale pravico do »spolnega in reproduktivnega zdravja«. Le to je definirano kot dostop do informacij, povezanih z »reproduktivnim zdravjem«, izobraževanje v zvezi s tem, dostop do storitev [splav], k čemur jih vzpodbujajo vrstniki, družina in družba. Za doseganje ciljev omenjene vizije so pripravili štiri konkretne akcije z jasno opredeljenimi cilji.

Agencijo združenih narodov za ženske (UN Women) je Generalna skupščina združenih narodov z glasovanjem ustanovila leta 2010 in sicer z namenom prizadevanja za enakopravnost spolov in opolnomočenje žensk po svetu.

Spreminjanje družbenih norm in zakonodaje za sprejem »spolne vzgoje« v vse pore družbe


Prva akcija je razširitev dostopa do »celostne spolne vzgoje« za dodatnih 50 milijonov mladostnikov. Le-to bodo vključevali v nacionalne kurikulume, ki naj bodo obvezni od zgodnjega otroštva (vrtec) do univerzitetnega izobraževanja. V ta namen je potrebno spremeniti družbene in kulturne norme, da ustvarijo okolje, ki podpora tako spolno vzgojo. Pozivajo k povečanemu financiranju izobraževanj s tega področja za učitelje in povezovanje z nevladnimi organizacijami.

Spolna vzgoja pa ne sme biti omejena samo na šolski prostor. Okrepiti želijo tudi dostop do teh vsebin prek otrokom in mladostnikom »prijaznih storitev«, kot so delavnice, prenašanje informacij prek vrstnikov, na družabnih omrežjih, televiziji in digitalnih medijih.

Z okrepljeno spolno vzgojo se bo povečalo povpraševanje po storitvah, povezanih s "pravicami s področja spolnega in reproduktivnega zdravja". To povečano povpraševanje je potrebno »povezati s storitvami spolnega in reproduktivnega zdravja, ki naj bodo znane kot prijazne storitve. Še posebej se je treba potruditi, da te storitve dosežejo mlade, ki se soočajo z največ ovirami.«, čemur je namenjena druga akcija.

Dostop do splava zagotoviti brez vsakršnih omejitev


Cilj druge akcije je omogočiti dostop do kontracepcije in splava za dodatnih 50 milijonov deklet do leta 2026. Ocenjujejo, da je treba povečati potrebno dostopnost, razpoložljivost ter sprejemljivost splava in kontracepcije. To nameravajo doseči z vključitvijo splava v osnovne zdravstvene storitve ter odpravo finančnih, zakonskih in družbeno-kulturnih ovir pri dostopu do splava.

Sprostiti je po njihovem mnenju potrebno tudi dostop do opravljanja splava izven klinik, prek izdajanja abortivnih sredstev prek dostave in telemedicine. V ta namen je potrebno odpraviti vse regulatorne in politične omejitve pri splavu ter povečati finančna sredstva, usmerjena v postopek splava. Svetujejo celo investiranje v analizo trga, zavarovanje teh »dobrin« ter strateške nakupe.

Odprava patriarhije, soglasja staršev pri splavu mladoletnic, spreminjanje spola in financiranje feminističnih združenj


Tretja akcija je usmerjena v spremembo družbenih norm glede odločanja o lastnem telesu, ki predvideva boj proti »patriarhiji«, naslavljanje toksične moškosti in odpravljanje stigme glede norm v spolnosti in spolu. Odpraviti je potrebno tudi omejitve, kot so starost, spolna identiteta in soglasja drugih deležnikov, da se v polnosti »zaščiti pravica mladostnic, žensk in spolno ne-binarnih oseb, da se odločajo o svojem telesu«. 

Četrta akcija predvideva krepitev feminističnih organizacij in združenj, da bodo vse zgoraj omenjeno promovirali in sodelovali pri sprejemanju odločitev. Omenjena združenja je potrebno tudi finančno okrepiti.

Besedišče v dokumentih Združenih narodov je za bralce, ki niso vajeni pomena zapisanih besed, pogosto zavajajoče. Celostna spolna vzgoja se v glavnem nanaša na promocijo splava in kontracepcije, storitve spolnega in reproduktivnega zdravja pa v glavnem pomenijo postopek splava. Telesna avtonomija pomeni prepričanje, da ženska lahko s svojim otrokom, dokler je noseča, počne karkoli, ga tudi ubije. Prav tako pomeni, da lahko vsakdo, ne glede na starost in druge okoliščine prejme učinkovine, kot so hormoni za spreminjanje spola. Predvsem je poudarjena odprava vpliva družbe in okolice, ki ni v skladu z radikalno agendo.

Lubbock, mesto v velikosti Ljubljane, na referendumu povsem prepovedalo izvajanje splavov na svojem območju


Kljub ciljem Agencije Združenih narodov za ženske po zagotovitvi in celo promociji splava brez omejitev po vsem svetu, pa iz ameriške celine prihajajo tudi pozitivne novice v zvezi z zaščito nerojenega življenja.

Mesto Lubbock v Teksasu, ki je po velikosti primerljivo z Ljubljano, je postalo največje ameriško mesto, ki je znotraj svojega območja razglasilo »varno zavetje za nerojene«, saj je na celotnem območju prepovedano opravljati splave. Tako so na referendumu odločili meščani, ki so odločitev podprli z 62,5 %. Lubbock do nedavnega ni imel abortivne klinike, Planned Parenthood pa je 15. aprila lani odprl svojo prvo v mestu, kar je vzpodbudilo zahtevo po glasovanju. V tej kliniki so prepričani, da gre za protiustavno odločitev in napovedujejo pravni boj.

Podobno odločitev, da na svojem območju ne dovolijo splavov, je sicer sprejelo že 24 manjših mest v Teksasu in dve v Nebraski. A Lubbock je prvo, kjer se dejansko nahaja abortivna klinika.

Teksas upa, da bo njihov zakon "srčnega utripa" prestal sodno presojo


Spremembe pa se odvijajo tudi na ravni celotne zvezne države Teksas. V četrtek je Teksaški kongres sprejel "zakon srčnega utripa", ki na ravni celotne države prepoveduje opravljanje splava, če je možno zaznati otrokov srčni utrip. Sam zakon sicer ne določa gestacijske starosti, a običajno govorimo o šestem tednu nosečnosti. Zakon mora podpisati še guverner Greg Abbott, ki pa je že napovedal, da bo zakon podpisal.

Zakone srčnega utripa je pred Teksasom sprejelo že več drugih zveznih držav, vendar je uveljavitev zakona običajno padla na sodišču. V Teksasu so sicer prepričani, da je njihov zakon spisan tako, da "drži vodo" tudi na sodišču. Izvajalcev splava namreč ne bodo preganjali organi pregona ampak državljani na zasebno tožbo, ker je taktika, ki je niso preiskusili še v nobeni drugi zvezni državi. Izjema je splav v primeru posilstva in v primeru urgentnega zdravstvenega stanja. Zagovorniki splava medtem skušajo dokazati, da pri 6-tedenskem otroku ne gre za srčni utrip ampak "embrionični pulz" in se kot tak ne uvršča pod zaščito zakona. O varljivem tehničnem besedišču na polju splava je pred dnevi pisal Gabriel Kavčič

Dostop do sredstev za opravljanje kemičnega splava sta te dni omejili tudi Zahodna Virginija in Indiana. Zakon ponudnike splava tudi zavezuje, da matere ustrezno informirajo o možnostih, da kemični splav prekinejo, preden učinkovine začnejo učinkovati.

O spremembi zakona, ki zahteva pokop ali kremacijo teles splavljenih otrok, pa smo na Domovini obširneje poročali tukaj.

KOMENTAR: Peter Merše
Agenda, ki se lepo sliši, a ima strašljive učinke
Razkriti cilji so napisani v jeziku, ki je za ušesa zelo prijeten. Zato se zdijo celo plemeniti. Kdo pa ne bi želel omogočiti vsem dekletom sveta pravice do reproduktivnega zdravja in avtonomije glede svojega telesa? Žal pa se za lepim jezikom skriva radikalna agenda, ki ponekod celo ni več skrita. Cilj povečanja dostopa do splava so tokrat celo eksplicitno zapisali. Da mislijo resno, pa kažejo zadnji dogodki, ko so splav legalizirale nekatere izrazito katoliške države, pred nekaj leti Irska, pred nekaj meseci pa tudi Argentina. Velikanski pritisk se vrši na Poljsko, ki je v Evropi eden zadnjih branikov zaščite življenja. A kljub temu nam upanje vlivajo v delih sveta, kjer se aktivno upirajo politiki splava in na tak ali drugačen način skušajo zaščititi svoje nerojene otroke.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

OCT
06
Prvi petek
06:30 - 07:30
OCT
06
Za junake / FKK 1
19:30 - 21:30