Pregled programov: kako bodo stranke reševale problem pomanjkanja dostopnih stanovanj

Stanovanjska soseska Novo Brdo (foto: Domovina)
POSLUŠAJ ČLANEK
Cene nepremičnin v Sloveniji so v zadnjih letih močno narasle, kar predstavlja resno oviro, še posebej mladim, ki rešujejo svoje prvo stanovanjsko vprašanje in iščejo prostor, kjer si bodo lahko ustvarili svojo družino. Tako je vprašanje stanovanj močno povezano tudi z vprašanjem demografije, a ga bomo zaradi kompleksnosti problema tokrat obravnavali ločeno.

Problemov, ki se pojavljajo na tem področju, je več. Pomanjkanje površin za stanovanjsko gradnjo, ki je nato podvržena dolgotrajnim in dragim birokratskim postopkom, zaradi česar investitorji pogosto investirajo le v izgradnjo novih luksuznih stanovanj. Zaradi spremenjenih pravil Banke Slovenije je velik del Slovencev kreditno nesposoben pri najemu stanovanjskega kredita.

Mnogi, ki pa niso, stanovanja kupujejo kot investicijo, ki nato pogosto ostajajo prazna. Na trgu zato vlada pomanjkanje stanovanj, tako za nakup kot tudi najem, zaradi česar cene nakupa in najema rastejo.

Del problema predstavlja tudi centralizacija, ki povzroča, da je veliko povpraševanje predvsem po stanovanjih v večjih urbanih središčih, še posebej v Ljubljani. Pomanjkanje študentskih domov in postelj v domovih starejših pa ima za posledico, da stanovanja, ki bi bila sicer na trgu, zasedajo študentje in starejši, ki si v resnici želijo v študentski dom ali dom starejših.

Večina stanovanj v Sloveniji je lastniških in tudi na splošno, kdor lahko, teži k temu, da si zagotovi lastniško stanovanje, najemanje pa predstavlja za večino začasno obliko, do takrat, ko si zagotovijo trajno rešitev.

Stranke imajo do stanovanjskega vprašanja različne poglede in posledično so tudi rešitve, ki jih zagovarjajo, precej različne. Pregledali smo njihove ključne rešitve ter glede na mesto v programu ocenili tri stvari: kako prioritetno jim je področje, kako konkretni so z rešitvami ter kako obsežno, oziroma celovito pristopajo k problemu.

Slovenska demokratska stranka
Za tiste, ki v nekem trenutku niso sami zmožni rešiti stanovanjskega vprašanja, SDS predlaga solidarnostno pomoč, opažajo tudi pomanjkanje vzpodbud za trajno reševanje stanovanjske problematike. Njihov ključni ukrep je stanovanjska jamstvena shema, ki predvideva, da država jamči kot garant za kredit mladim, ki si sicer kredita za stanovanje ne bi mogli privoščiti. Tovrstni zakon je bil nedavno v parlamentu tudi sprejet.

Državne subvencije bi dajali mladim, kadar bi se ti odločali za nakup nepremičnin na podeželju, pri neprofitnih najemnih stanovanjih pa bi absolutno prednost dali mladim družinam. Te bi po petih letih bivanja v državnem najemnem stanovanju imele možnost stanovanje od države odkupiti, pri čemer bi najemnine štele kot del kupnine. Kot rešitev predlagajo tudi gradnjo novih študentskih domov.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke SDS (Vodnik_SDS)

Nova Slovenija
V Novi Sloveniji predlagajo ustanovitev projektne skupine, ki bi se celostno lotila tega vprašanja, med konkretnimi predlogi pa v prvi vrsti stavijo na ljudi, da si bodo stanovanjsko vprašanje rešili sami, na način, kakršen jim najbolj ustreza. Da bi jim pri tem kar se da pomagali želijo zagotoviti komunalno opremljena zemljišča za stanovanjsko gradnjo, pripravljena na gradnjo, odprava administrativnih ovir in skrajšanje birokratskih postopkov, hitrejše prilagajanje občinskih prostorskih načrtov in spremembo zakonodaje za hitrejšo aktivacijo praznih zemljišč.

Za mlade pripravljajo jamstveno shemo, ki omogoča najem kredita s poroštvom države za rešitev prvega stanovanjskega problema, pri čemer želijo rojstva otrok vzpodbujati tudi z delnim odpisom dolga za vsakega otroka, ki se družini s takšnim kreditom rodi.

Najemnega trga bi se lotili z znižanjem obdavčitve najemnin, kjer bi 27,5 % davčno stopnjo spustili na 15 %, uvedli pa bi tudi davek na nepremičnine za tista stanovanja, v katerih nihče ne živi. Na tak način računajo na trg spraviti približno 100.000 dodatnih stanovanj, ki so danes prazna, okrepiti pa nameravajo tudi pravno varnost najemodajalcev.

Državna najemna stanovanja vidijo kot prehodno rešitev, ki naj bo časovno omejena, gradnjo novih stanovanj pa bi vzpodbujali tudi z davčnimi olajšavami za podjetja, ki gradijo kadrovska stanovanja. Poenostavili bi tudi postopke dedovanja, ki zaradi dolgotrajnosti pogosto onemogočajo investicije v stanovanja, ki so predmet dedovanja.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke NSi (Vodnik_NSI)

Levica
Prav nasproten kot od Nove Slovenije pa je načrt Levice. Tam obljubljajo izgradnjo kar 30.000 javnih najemnih stanovanj, kar bi državo sicer stalo več kot pet milijard evrov. Denar vidijo v davku na dedovanje, tudi v prvem kolenu, kjer bodo obdavčili vse nepremičnine, s katerimi si dediči ne rešujejo lastnega stanovanjskega vprašanja. S trga bi umaknili tudi vse nepremičnine na DUTB, predvidevajo pa tudi uvedbo nepremičninskega davka, ki bo bolj obdavčil tiste, ki imajo več stanovanjskih nepremičnin, drugi pa bodo plačevali davek primerljiv s trenutnim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Predvidevajo tudi posebno mesečno obdavčitev praznih stanovanj ter oddajanja stanovanj na Air BNB in Bookingu.

Delodajalcev k gradnji kadrovskih stanovanj ne bi vzpodbujali, ampak kar zavezali, da ta stanovanja za lastne zaposlene zagotovijo, vsaj za tiste, ki si stanovanja ne morejo zagotoviti drugače. Na področju najemnin predvidevajo regulacije najemnin in uvedbo centralnega registra najemnih pogodb. Najemne pogodbe se bodo pod njihovo vladavino lahko sklepale izključno za nedoločen čas.

Predvidevajo tudi ureditev stanovanjskih zadrug in drugih alternativnih oblik bivanja.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke Levica (Vodnik_Levica)

Socialni demokrati
V podobno smer kot Levica se odpravljajo tudi Socialni demokrati, le da oni bolj realistično obljubljajo 10.000 novih najemnih stanovanj, kar bo državo po njihovih predvidevanjih stalo 1,3 milijarde evrov. Napovedujejo, da bo za povprečno 65 m2 stanovanje neprofitna najemnina znašala 350 evrov na mesec. Sredstva nameravajo pridobiti z novim davčnim virom, morda davkom na nepremičnine.

Z ukrepi nameravajo olajšati uporabo javnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, zgraditi 5000 novih postelj v študentskih domovih ter podpreti stanovanjske zadruge. Pri svojem programu se zgledujejo po modelu Dunaja, v ospredju pa so najemna stanovanja, glede izgradnje lastnih nepremičnin pa nimajo konkretnejših načrtov.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke SD (Vodnik_SD)

Povežimo Slovenijo
Povežimo Slovenijo zagovarja kombiniran model pri reševanju stanovanjske krize. V prihodnjem mandatu želijo zagotoviti izgradnjo 15.000 novih stanovanjskih, pri čemer se zanašajo na tri temelje: javno-zasebno partnerstvo, stanovanjski sklad za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj ter zagotovitev komunalno opremljenih ugodnih zemljišč za gradnjo mladim družinam. Zgled tega je občina Kobarid, ki to že počne tako, da prodaja 700 m2 velike komunalno opremljene parcele za 20 evrov na kvadratni meter.

Predvidevajo tudi pomoč države pri revitalizaciji mestnih jeder, kjer številna stanovanja ostajajo prazna, še piše v njihovem programu.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve koalicije Povežimo Slovenijo (Vodnik_POS)

Gibanje svoboda
Na izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj stavi tudi Gibanje Svoboda Roberta Goloba. Slednjo bi financirali z izdajo namenskih obveznic. Mladim bi omogočili državne garancije  za posojilo za nakup prvega stanovanja.

Želijo si več regulacije kratkotrajnega oddajanja nepremičnin v najem (Air BNB, Booking) in sprejem zakonske podlage za gradnjo stanovanj prek stanovanjskih zadrug, tudi medgeneracijskih. Stanovanjski sklad bi povsem prenovili, z večjim poudarkom na energetski učinkovitosti, potresni varnosti in dvigalih, dodatna sredstva pa bi zagotovili tudi za izgradnjo kapacitet za študente in študentske družine.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke Gibanje svoboda (Vodnik_Svoboda)

Lista Marjana Šarca
LMŠ predvideva kombinacijo ukrepov, od stanovanjskih zadrug do gradnje najemnih stanovanj prek javno-zasebnega partnerstva, vzpostavitve javne najemne službe. Zagotovili bi tudi poroštva za stanovanjska posojila in možnost pridobitve prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine ter vzpostavitev javne najemne službe.

Poudarek dajejo tudi zaščiti kmetijske zemlje, kljub temu pa si želijo pospešitve pridobivanja gradbenih dovoljenj. Je pa njihov program sicer dokaj splošen.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke Lista Marjana Šarca (Vodnik_LMS)

Stranka Alenke Bratušek
V SAB so glede stanovanjskega vprašanja zelo kratki. Zagovarjajo pa poroštveno shemo za posojila za nakup stanovanja in zagotovitev več neprofitnih stanovanj za mlade. Koliko, kako in na kakšen način pa iz njihovega programa ne izvemo.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve Stranke Alenke Bratušek (Vodnik_SAB)
 
KOMENTAR: Peter Merše
Radikalna levica v podržavljanje nepremičnin, desni pol v opolnomočenje za reševanje lastnega stanovanjskega problema
Na področju stanovanj bi si bila levi in desni pol težko bolj različna. Medtem ko desna sredina z ukrepi želi zagotoviti, da mlade družine pridejo do lastne nepremičnine, želi Levica, v veliki meri pa tudi Socialni demokrati, da bi ljudje živeli v državnih najemnih stanovanjih. Lastništvo nepremičnine kot tudi "jazbinškov" zakon, ki je po osamosvojitvi ljudem omogočil, da so prišli do svojih stanovanj, pa vidijo kot nekaj negativnega. NSi denimo tako išče postopke, kako olajšati gradnjo in ljudem dati sredstva, da se gradnje lastne hiše lotijo sami oz. da se bo splačalo graditi za trg tudi manj luksuzna stanovanja, kot se gradijo danes. Na trg bi dali tudi obstoječa s previdno premišljenim davkom na nepremičnine, ki ne bi udaril družin, ki so si v znoju zgradile lastne domove. Na drugi strani gredo ideje Levice v smer razlastitve, posebej so jim problematični tisti na podeželju, kjer prevladujejo večje družinske hiše, ki zaradi izselitve dedičev pogosto samevajo. Njihov program predvideva ekspanzivno javno gradnjo, ki bi zasebni trg nepremičnin povsem uničila, (kolikor še ni), financirali pa bi ga iz sredstev, ki so jih prigarale generacije, gradeče velike družinske domove v 70' in 80' prejšnjega stoletja. LMŠ, SAB in Svoboda, pa tudi Povežimo Slovenijo, zagovarjajo kombiniran pristop, kjer bi se v Svobodi za izvedbo pač zadolžili (izdaja obveznic), medtem ko pri ostalih ni točno jasno, kako bi svoje načrte financirali. A glede na to, da koaliciji KUL tempo diktira Levica, je nekoliko dvomljivo, koliko jamstev za lastne nepremičnine bi vlada pod njihovim vodstvom dejansko dala. Verjetneje bi bolj obdavčila dedovanje med generacijami in izvajala množično gradnjo najemnih stanovanj. Če računate na to, da boste kdaj živeli v lastni nepremičnini, še posebej, če je to hiša na podeželju, potem vso srečo pri Koaliciji KUL. Ne le, da vam ne bodo pomagali, če ne boste del njihove najemne stanovanjske (pretežno mestne) sheme, jo boste pač izdatno financirali, z davkom na nepremičnino, ki jo boste morda uspeli zgraditi v znoju in odpovedi drugim stvarem v življenju.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

JUN
20
16. Festival Arsena
21:00 - 23:59
JUN
21
JUN
27