Nama nič več slovenska

Vir: Pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK

Zavarovalnici Triglav in Generali sta prodali deleže v znameniti ljubljanski veleblagovnici Nama.

Ljubljanska veleblagovnica bo dobila nemške lastnike. Iz rok Triglava in Generalija bodo prešli v roke posebni nemški družbi za upravljanje Katera P11, ki je pod okriljem nepremičninskega sklada KGAL. Le-ta je z odkupom deleža Name od 19. aprila dalje postala lastnica več kot 87 odstotkov družbe. Edini preostali večji lastnik je zdaj vzajemni sklad Triglav steber, medtem ko imajo mali delničarji v lasti 1,45 odstotka delnic Name. Po poročanju častnika Delo, namerava kupec v roku dati ponudbo za prevzem vseh 953.795 delnic Name, o čemer je že obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, varuha konkurence, poslovodstvo in predstavnike delavcev veleblagovnice.

Iz objave na spletni strani družbe, ki jo od septembra lani vodi Mateja Erman, je Nama družba, ki se ukvarja z upravljanjem lastnih nepremičnin, saj upravlja z več kot 25.000 kvadratnimi metri nepremičnin na šestih lokacijah. Poleg tega je lastnica družb Nama IN, ki se ukvarja s trgovino tekstilnih in kozmetičnih izdelkov. Nama IN ima še prodajalno sladoleda Grefino. Konec lanskega leta je bilo v skupini 70 zaposlenih.

Iz lanskoletnega letnega poročila objavljenega na Ajpesu izhaja, da je Nama v letu 2023 ustvarila 3,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, ki se skoraj v celoti nanašajo na prihodke od najemnin. To je 11 odstotkov več kot leto pred tem. Za 11 odstotkov se je na 1,2 milijona evrov povečal tudi dobiček iz poslovanja. Čisti dobiček, ki vključuje tudi slabitve naložbe v odvisno družbo Nama v višini 480.000 evrov, pa je bil pri 472.000 evrih večji za 32 odstotkov. Delnica Name kotira v standardni kotaciji Ljubljanske borze. 6. marca, ko je bil sklenjen zadnji posel s to delnico, je njen tečaj znašal 15 evrov.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike