Mladinska knjiga v imenu strpnosti enači družino s homoseksualno skupnostjo – v delovnem zvezku za 1. razred

Peter Merše

POSLUŠAJ ČLANEK
Naslovnica samostojnega delovnega zvezka Spoznavanje okolja 1 (mladinska knjiga)


V novem delovnem zvezku za Spoznavanje okolja Mladinska knjiga otroke že uči o homoseksualnih skupnostih kot družinah. Subtilni vstop LGBT ideologije v šolo prek šolskih gradiv zagovarjajo v imenu »strpnosti« in »objektivnosti«.

V delovnem zvezku, katerega država kupi staršem otrok v šolah z učbeniki Mladinske knjige, bodo z ideologijo istospolnih zvez obremenjevali že prvošolce. Kot pravijo v Mladinski knjigi, to počnejo z namenom, da lahko starši svoje otroke "primerno podučijo o svojih vrednotah".

Previdnost pri preverjanju, kateri delovni zvezek so učitelji vašega otroka predpisali v vaši šoli, glede na okoliščine nikakor ni odveč.

LGBT aktivisti so svojo ideološko agendo v slovensko zakonodajo skušali vsiliti že dvakrat, a so njihove ideje državljani z referendumom obakrat zavrnili. Zdaj so se lotili nove strategije, ki je usmerjena v kar se da neopazen vstop v šolski prostor pod pretvezo strpnosti in človekovih pravic, kar smo na Domovini že razkrivali. Ideja je, da vplivajo na otroke, ki bi potem o "strpnosti" in "spoštovanju do drugačnosti" izobraževali svoje netolerantne in ozkogledne starše.

Nov pristop je očiten tudi v novem delovnem zvezku Mladinske knjige za prvi razred osnovne šole Spoznavanje okolja 1 avtorice Vanje Jovićević. Gre za svež izdelek, ki ga bodo šole, ki so ga izbrale, v uporabo uvedle z novim šolskim letom. V katerih šolah so ga izbrali, oziroma če je kje že predpisan kot gradivo, nam z Mladinske knjige niso želeli sporočiti.

Delovni zvezek 6-letnikom nalaga, naj poimenujejo "družinske člane" in opišejo istospolno skupnost ter jo primerjajo z družinami


[caption id="attachment_249252" align="alignleft" width="370"] Sporna stran v samostojnem delovnem zvezku Spoznavanje okolja 1, kjer na isti strani prikazujejo družine in istospolno skupnost, učencem pa nalagajo, naj poimenujejo družinske člane in opišejo razlike. Klik za povečavo.[/caption]

Delovni zvezek Spoznavanje okolja 1 v poglavju o družini, ki je sicer del učnega načrta, izenačuje istospolno skupnosti z drugimi družinami, čeprav posvojitve otrok s strani istospolnih parov v Sloveniji niso uzakonjene.

Na strani 50 tako na vrhu najdemo napis: »Družine so lahko različne.«, pod njim pa štiri fotografije. Na njih so družina z dvema otrokoma, družina s starimi starši, mati z otrokom in dva moška z otrokom.

Pod fotografijami pa nato sledi navodilo prvošolcu, naj pripoveduje o družinah na slikah, naj poimenuje družinske člane ter opiše, v čem so si družine na fotografijah podobne in v čem različne. Interpretacija in izvedba aktivnosti je v celoti prepuščena učitelju.

Učiteljeva interpretacija lahko vodi v travmatične izkušnje otrok


Na praktičen primer takšne interpretacije iz časa referendumske kampanje opozarja Metka Zevnik, sovoditeljica Koalicije Za otroke gre. Takrat se je podobna slikica pojavila v reviji Ciciban (ki prav tako izhaja pri Mladinski knjigi).

Ena izmed učenk je v šoli ob pogledu na slikico učiteljico vprašala, kje je na slikici mama. Učiteljica ji je, očitno v stiski, odgovorila, da je mamica umrla. Deklico je to prizadelo in je doma v joku spraševala mamico, če bo ona res umrla, namesto nje pa bo dobila še enega očka.

Zaradi ideološkega pritiska po "družbeno sprejemljivih" odgovorih bodo učitelji prvošolčke najverjetneje podučevali o družinah brez mamic, torej o družinah z dvema očkoma (ter seveda o družinah z dvema mamicama). S tem bodo spodkopavali osnovno naravno predstavo šestletnikov o družini, ki je za večino ena najtrdnejših osnov za življenje. V zgornjem primeru smo videli, kakšno stisko lahko to povzroči pri otroku, nezrelem za razumevanje družbenih odklonov od družine, ki omogoča rojstvo življenja po naravni poti, kot sad ljubezni očeta in mame.

Mladinska knjiga učni načrt interpretira zelo široko


Za pojasnilo smo se obrnili tudi na Mladinsko knjigo, kjer so nam odgovorili, da pri pripravi gradiv upoštevajo »načela strokovnosti, didaktične primernosti in učnega načrta«, kar dosegajo z izbiro strokovnih in kompetentnih avtorjev in recenzentov ter učnim načrtom, ki ga sprejema Zavod RS za šolstvo.

[caption id="attachment_249254" align="alignright" width="353"] Podobna naloga iz dosedanjega učbenika Dotik okolja 1, učbenika za 1. razred, ki ga je prav tako izdala in ga še vedno prodaja Mladinska knjiga. V tem učbeniku iste cilje v učnem načrtu dosežejo brez vsiljevanja LGBT ideologije. Klik za povečavo.[/caption]

Kot pravijo na Mladinski knjigi, je delovni zvezek pregledala dr. Ljubica Marjanovič Umek, ki s stališča razvojne psihologije ni imela pomislekov glede načina obravnave teme o družini in izboru fotografij. Tovrstno stališče Umekove ni presenetljivo, saj gre za eno najglasnejših podpornikov redefinicije družine pri nas, njena mnenja pa so drugačna od številnih drugih razvojnih psihologov.

O podučevanju prvošolcev o istospolnih družinah prav tako ničesar ne pravi učni načrt. Ta med učne cilje v sklopu »Skupnosti« uvršča: »Učenci prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih.« Nikjer pa ne zahteva obravnave homoseksualnih parov.

Isti učni cilj brez mešanja istospolnih skupnosti med družine dosega tudi starejši, še vedno veljavni učbenik Dotik okolja 1, ki ga je ista založba izdala leta 2009. Tudi ta učbenik je recenzirala Ljubica Marjanovič Umek.

Ideologija v imenu strpnosti


Mladinska knjiga v svojem odgovoru razlaga, da sta prvi dve družini predstavljeni kot najbolj pogosti, slika mame z otrokom, ki sta druge rase (temnopolta) in homoseksualni par z otrokom, pa sta namenjena doseganju cilja strpnosti. Hkrati sicer priznavajo, da niso predstavili vseh oblik družin. Zakaj so izpustili bistveno bolj običajno »veliko družino« - družino z več kot dvema otrokoma, pa ne zapišejo.

V Mladinski knjigi so prepričani: »Da tovrstne vsebine v učnih načrtih in učnih gradivih tako učiteljem kot staršem odpirajo široko polje za pogovor z otroki o teh družbenih pojavih v Sloveniji in po svetu ter nam dajejo možnost, da otrokom argumentirano predstavimo družinske vrednote, ki jih živimo.«

Pri tem pa izpuščajo, da bodo delovni zvezek in omenjene naloge otroci predelovali v šolah, daleč od staršev, edino katerim pripada presoja, ali je res že čas, da tako majhne otroke obremenjujejo s vsebinami, povezanimi s homoseksualnostjo.

Metka Zevnik: Teptanje volje ljudi in manipulacija z otroki


Metka Zevnik opozarja, da referendumska volja ljudi, ki so kar na dveh referendumih zavrnili posvojitve v homoseksualna partnerstva, še vedno velja. »Avtorica in recenzentke delovnega zvezka te večinske volje nikakor ne upoštevajo in v učnem gradivu manipulirajo s 6-letnimi otroki v imenu svoje interpretacije učnih ciljev. Vsiljujejo predstavo o družini z dvema "očetoma" v skupini družin, ki to dejansko so.«

Pri tem se sprašuje, kaj naj pove otrok o sliki z dvema moškima z otrokom v kontekstu družine. Kako naj poimenuje družinske člane? Zevnikova dodaja, da je slogan »Za otroke gre!« tudi danes še kako aktualen ter poziva Mladinsko knjigo »naj delovni zvezek v tem delu korektno popravi. Da ne bo otroških travm!«

Podobno meni tudi predsednik Družinske pobude, Tomaž Merše, ki opozarja, da se istospolna skupnost predstavlja kot družbeno enakovredna oblika družinam, ki jih otroci vidijo na prejšnjih slikah. S tem se pri otrocih takšne izbire normalizira in vzpodbuja. Vse skupaj pod izgovorom strpnosti, s čimer že zdaj otroci nimajo težav.

Celoten delovni zvezek lahko pregledate na tej povezavi. Sporno vsebino najdete na strani 50 (52 vključno s platnico)


KOMENTAR: Peter Merše
Zloraba otrok za doseganje ciljev LGBT aktivistov
Mladinska knjiga se skriva za »objektivnostjo, strpnostjo in izogibanju vrednostnih sodb«, pri čemer zamolčijo, da so vrednostno sodbo v resnici podali s tem, ko so homoseksualni par postavili poleg družine in ju tako vrednostno izenačili. Še najbolj groteskno pa izpade sprenevedanje o tem, da s tem omogočajo, da starši otrokom argumentirano predstavijo svoje družinske vrednote. Težko bi bili dlje od resnice. Pri tej starosti (govorimo o 6-7 letnikih) se namreč o družini pogovarjamo na povsem drugem nivoju, otroci pa so z ideologijo pri tej starosti še povsem neobremenjeni. Ker se tudi avtorji delovnega zvezka zavedajo, da so otroci v prvem razredu za teme kot je homoseksualnost in podobno še premladi, prav to izkoriščajo z namenom, da otrokom svojo ideologijo vsilijo še preden bi jih starši na to lahko ustrezno pripravili in še preden so dovolj zreli, da bi o teh stvareh lahko trezno razmišljali. Otroke tako načrtno vzgajajo v aktiviste svoje ideologije. Omenjeno strategijo so predstavili na simpoziju za učitelje, ki je potekal lani jeseni. Gre za načrtno zlorabo otrok z namenom, da družbi prek njih vsilijo svojo ideologijo. Živimo v času, ko morajo biti starši vse bolj pozorni, katera gradiva njihovim otrokom predpisuje šola. Spoznavanje okolja 1 je le eden od delovnih zvezkov. V kolikor ga vaša šola predpiše, je dobro vedeti, da je na trgu vedno na voljo ustreznejše gradivo, saj obstaja več ponudnikov osnovnošolskih učbenikov. V kolikor pa bo vaš otrok sporni delovni zvezek primoran uporabljati, poskrbite, da mu, kot od vas navsezadnje pričakuje Mladinska knjiga, pravočasno »argumentirano predstavite svoje družinske vrednote«.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike