Ekskluzivno objavljamo celoten sporazum s kmeti. Kmetijska ministrica ponovno zavaja. Kmetje upognili hrbet v upanju na naklonjenost Goloba.

vir: X @LukaSvetina
POSLUŠAJ ČLANEK

Predstavniki kmečkih organizacij so se odločili, da torkovega protesta v Ljubljani ne bo. Predsednik sindikata kmetov Anton Medved je po sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo povedal, da so dobili pozitivne odgovore na večino zahtev. »Kmetom dajemo zavezo, da jih bomo v nadaljnjih usklajevanjih tvorno in vztrajno zagovarjali,« je dejal.

Vendar ni vse tako lepo, kot se zdi na prvi pogled. V redakciji smo namreč pridobili celoten sporazum, iz katerega izhaja, da ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije z izjavo, da se bodo pogajanja nadaljevala, zavajajo javnost.

Pogajalci zadovoljni, med kmeti vre

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je pojasnil, da je bilo pri dogovorih ključno, da so se dogovorili z Ministrstvom za naravne vire in prostor za protokol »okoli umeščanja vodne infrastrukture pri vodnih zadrževalnikih in pri drugi infrastrukturi, ki posega na kmetijsko zemljišče, in da se seveda pri tem maksimalno ščitijo najboljša kmetijska zemljišča«. »To je zelo obširen dogovor z veliko točkami, ki zahteva celotno presojo vplivov na okolje do presoje, kaj to pomeni za vsako posamezno kmetijo, pridelke, zdravje ljudi, kakor tudi zdravje živali na tem območju. Če se bo zgodil ta poseg na kmetijska zemljišča, se bo seveda individualno obravnavala vsaka kmetija in za vsako kmetijo bo narejen tudi sanacijski načrt,« je pojasnil Žveglič.

Glede morebitnega izvzetja plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD-plačila) iz obdavčitve je vlada obljubila »odprtje« zakona o dohodnini. Žveglič je poudaril, da ni bilo nobenega napredka pri pristojbinah za plačilo za vzdrževanje gozdnih cest.

»Bistveno je, da ostaja še naprej pri medvedu t. i. imenovani kvotni odstrel in da poskušamo priti tudi pri volku do kvotnega odstrela. Ministrstvo je zagotovilo, da se bodo vloge za izredne odstrele, pri katerih bodo nastajali škodni primeri, pospešile, da ne bo trajalo več mesecev,« je dejal Žveglič na tiskovni konferenci po podpisu sporazuma. »Vemo pa, da se volk ponavadi v enem dnevu ali dveh vrne na ta škodni dogodek, in ko bo počila puška, se bo tudi volk kot zelo oportunistično živo bitje začel tega malo bati,« je dodal.

Pogajalci so sicer neuradno zadovoljni z doseženim, čeprav iz sporazuma ne izhaja konkretizacija, ki bi delovala več kot samo obljubljanje. Posamezni predstavniki kmetov so sicer že izrazili nestrinjanje z odločitvijo stanovskih organizacij, da se uklonijo ministrstvu. V zadnjem času naj bi prihajalo do napetosti tako znotraj posameznih organizacij kot tudi med organizacijami samimi, saj ima marsikateri vključen kmet občutek, da so se vodstva organizacij znašla pred izzivom, ki ga drugače kot s sprejemanjem vladnih obljub ne znajo in ne zmorejo rešiti.

Kdo še bere podrobnosti?

V izjavi za STA je ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić dejala, da se bodo pogajanja nadaljevala. Pri tem pa v sporazumu piše naslednje: »Z dnem podpisa tega dogovora se pogajanja zaključijo, vzpostavlja pa se utečen postopek z rednim vključevanjem kmetijskih organizacij skozi delovni proces Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za finance in Ministrstva za naravne vire in prostor.« Verjeti torej ministrici ali podpisanemu sporazumu?

Pri tem je zanimivo, da je v sporočilu za javnost Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zapisala tudi: »Pogajanja glede protestnih zahtev se nadaljujejo.« V prvem odstavku drugega člena pa piše naslednje: »Stranke tega dogovora so soglasne, da so protestne zahteve iz poglavja I. Priloge 1 dogovorjene in s tem se zaključijo pogajanja v zvezi s protestnimi zahtevami.«

To ni prvič, da kmetijska ministrica zavaja slovensko javnost. V javni objavi Državne volilne komisije 31. 3. 2022 se je volivcem na seznamu potrjenih kandidatov predstavljala kot univerzitetna dipl. inž. agronomije. Medtem ko je iz repozitorija Univerze v Ljubljani razvidno, da gre za diplomsko delo na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje, torej da ni diplomirala na univerzitetnem študijskem programu. Več v prispevku na tej povezavi.

Kmetijske organizacije so po njenih besedah dokazale pripravljenost na plodno sodelovanje in sklepanje kompromisov. »Ponosna sem, da nam je uspelo skupaj zakorakati proti istim ciljem: pridelati na dostojen način varno hrano, umestiti čisto vsakega, ki je ključen v verigi preskrbe s hrano, ob tem pa tudi ustvariti medsebojno zaupanje in sodelovanje,« je dejala. Izjava, ki po neuradnih informacijah o stanju med kmeti ni niti približno v stiku z realnim stanjem.

Kmetijske organizacije kmete pozivajo k enotnosti, saj bodo usklajevanja s kmetijsko ministrico in ostalimi pristojnimi ministri potekala vseskozi: »Če tisto, kar smo danes v dogovoru podpisali, ne bo izvršeno, se umikamo iz sporazuma in gremo na štartno točko,« je še povedal Žveglič. Ta argument naj bi bil po naših neuradnih informacijah tudi orodje, ki je služilo kot izsiljevanje med organizacijami in posameznimi člani organizacij, ki so želeli, da se protest izpelje. Zgolj obljuba ureditve davčne situacije z izplačili OMD in načelna zagotovila, da je za to na voljo dovolj proračunskih sredstev, je bila namreč drobtinica, ki je spravila predstavnike stanovskih organizacij pod vladno perut.

O tej veliki »zmagi« je v samem sporazumu zapisano naslednje: »Vlada RS se je seznanila s predlogom kmetijskih organizacij, da se OMD izvzame iz obdavčitve. Zavedati se je treba, da je ta zahteva vezana na spremembo zakonodaje in kot taka ni v celoti v pristojnosti vlade. Vsak predlog za spremembo davčne zakonodaje je treba skrbno proučiti in analitično ovrednotiti, ne zgolj z vidika vpliva na posamezno skupino zavezancev, temveč tudi z vidika širšega davčnega sistema in morebitnega neutemeljenega razlikovanja glede na druge skupine zavezancev v primerljivih položajih.«

Kmetijske organizacije pa so povabljene k sodelovanju pri pregledu metodologij za določanje katastrskega dohodka in OMD plačil. Slednje ni ne obljuba o realizaciji ne obljuba o denarju, ampak le obljuba, da se je vlada sploh pripravljena pogovarjati s kmeti. Nizek standard za zmago, če vzamemo v zakup, kako si vladno kljuko podajajo številne druge nevladne organizacije.

Podobno je denimo tudi pri situaciji z volkovi. Že leta spremljamo situacijo, v kateri kmetje ne pridejo do primerne podpore, niti vlada ne pripravi primerne rešitve. Ena od zavez, ki jo je dalo ministrstvo, se glasi: »Za večji poseg v populacijo volka iz socio-ekonomskih razlogov na določenih območjih bo MNVP pristopil po prejemu ustrezno argumentirane vloge. Poleg tega bo MNVP naročil strokovno ekspertizo o izboljšanju doseganja cilja varstva vrste in sobivanja z ljudmi.« Se bere, kot da bo rešitev realizirana kmalu? 

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike