Deset manipulacij v treh minutah oddaje Utrip na TV Slovenija, katerim ste morda nasedli

Vir posnetka: Oddaja Utrip, arhiv MMC RTV Slovenija
POSLUŠAJ ČLANEK
Skoraj samoumevno je, da Slovenci od nacionalnega medija pričakujemo najvišji nivo strokovne profesionalnosti in resnicoljubnosti.

A vedno znova se lahko na konkretnih prispevkih prepričamo, da ti standardi prepogosto ostajajo nedoseženi.

Ob številnih odličnih novinarjih naše javne hiše se nekaterih drugih prijemlje vse drugačen sloves. Kakšen, največ povedo njihovi novinarski izdelki.

Urednica dnevnoinformativnih oddaj na TV Slovenija, Mojca Pašek Šetinc, zagotovo ne sodi med novinarke, o strokovnosti katerih bi vladal večinski javni konsenz. Tudi zaradi oddaj, kot je bil sobotni notranjepolitični tedenski pregled Utrip.

V njem se je med drugim lotila političnih preigravanj glede izenačitve financiranja javno veljavnega programa v državnih in zasebnih šolah, ki ga z odločbo že tri leta neuspešno od poslancev zahteva ustavno sodišče.

Pri tem je zgolj v triminutnem prispevku navedla toliko zavajujočih netočnosti, neresnic in manipulativnih interpretacij (v spodnjem tekstu označene z rdečo), da smo jih lahko zbrali v deset vsebinsko različnih načinov, kako prispevek manipulira z javnostjo.

Mojca Pašek Šetinc v Utripu:

"Potem ko se je odprla Pandorina skrinjica zaradi neupoštevanja ustavne odločbe iz leta 2014 o obveznem 100 odstotnem financiranju zasebnih šol, je premier ob ob obisku katoliške zasebne šole obljubil tole ...

... Čeprav je ustavna odločba kljub zapletenemu pravnemu besedišča zelo jasna, to je, da je zakon o financiranju šol neustaven, ker ne omogoča 100 % financiranja obveznega javno veljavnega programa tudi v zasebnih šolah, se apetiti pričakovano širijo na vse strani, torej tudi na razširjeni šolski program.

In zdaj SMC desnici zavoljo ljubega miru ponuja, da se financira 65 % tudi razširjen šolski program ...  za desnico je to premalo. Zahteva, da morajo davkoplačevalci zasebne šole financirati v celoti. 

Sporno odločbo je sprejela tenka večina petih ustavnih sodnikov. Štirje so bili proti in to potem, ko je ustavno sodišče v neki drugi sestavi o istem zakonu enkrat soglasno že odločilo, da ni protiustaven. A če se gremo navadno matematiko: pet ustavnih sodnikov proti trinajstim je torej presodilo, da je zakon v delu, ki se nanaša na financiranje obveznega šolskega programa, neustaven.  

Vse je pravzaprav preprosto. Gre za interes po demontaži slovenske javne šole."


Vse novinarkine manipulacije v treh minutah sobotnega Utripa


Manipulacija 1: Odločba ustavnega sodišča se nanaša zgolj na osnovne šole in ne na vse šole v zasebni lasti, ki izvajajo javno veljavni program. Novinarka v prispevku niti enkrat ne omeni, da gre le za financiranje programa osnovnih šol.

Manipulacija 2: Odločba ustavnega sodišča ne zahteva obveznega 100 % financiranja zasebnih (osnovnih) šol, kot trdi novinarka, temveč le financiranje javno veljavnega programa, ki ga te izvajajo po odobritvi tega s strani Ministrstva za izobraževanje. Zasebne šole pa še vedno morajo same financirati infrastrukturo (objekte in vzdrževanje ...), materialne stroške (opremo, kurjavo, elektriko ...) in ves razširjeni nadstandardni program iz njihove ponudbe.

Manipulacija 3: Odločba ustavnega sodišča ne zahteva financiranja programa v vseh (osnovnih) šolah v zasebni lasti, temveč le v tistih, ki so del javnega sistema osnovnih šol v smislu, da izvajajo s strani države potrjen javno veljavni program (ne pa denimo zasebnih šol, ki tega ne izvajajo, kot so British International School v Ljubljani in podobne).

Manipulacija 4: Apetiti se ob obveznem javno veljavnem programu, katerega 100 % financiranje zahteva ustavno sodišče, ne širijo tudi na razširjeni program. Tu je ključno razumevanje, da je obvezni javno veljavni program (ki ga šola mora izvajati) sestavljen iz (za učence) obveznega (matematika, biologija ...) in razširjenega dela (dopolnilni pouk, podaljšano bivanje ...). In tako prvi kot drugi se v vseh zasebnih šolah, ki izvajajo javno veljavni program, že sedaj financirata 85 odstotno (formula 85 + 85).

Ustavno sodišče je presodilo, da se mora ta program financirati v celoti (torej 100 + 100) ter v 25. točki izrecno napisalo, da to ne zajema financiranja dodatnih vsebin, ki so odvisne od vrednostnih usmeritev posameznih izvajalcev osnovnošolskega izobraževanja (tako imenovani razširjeni, oziroma nadstandardni program, kot je denimo verouk in podobne vsebine, za katere se šole odločijo same).

Karikirano: razprava torej ne poteka o financiranju predmetov kot je verouk, temveč o financiranju dopolnilnega pouka, podaljšanega bivanja in podobno, kar morajo osnovne šole z javno veljavnim programom po zakonu svojim učencem ponuditi, pa najsi so v državni ali zasebni lasti (bolje razloženo tukaj). DeSUS je tako financiranje javno veljavnega programa predlagal po formuli 100+0, kar bi de facto pomenilo, da bi bil program v zasebnih OŠ financiran celo manj kot pred odločbo ustavnega sodišča, SMC pa predlaga formulo 100+65, kar bi pomenilo približno enako financiranje sedanjemu neustavnemu stanju.

Manipulacija 5: SMC desnici ne ponuja 65 % financiranja razširjenega programa, kar "tej ni zadosti" (kot pravi novinarka), temveč največja vladna stranka želi zmanjšati obstoječe financiranje razširjenega javno veljavnega programa iz 85 % na 65 %.

Manipulacija 6: Desnica ne zahteva, da morajo davkoplačevalci zasebne šole financirati v celoti, kot nadalje trdi Paškova. Temveč ustavno sodišče zahteva, da se v celoti financira javno veljavni program v zasebnih osnovnih šolah. Niti US niti desnica pa ne zahtevata nikakršnega financiranja zasebnih šol v celoti, kar bi vključevalo tudi stroške infrastrukture, vzdrževanja, materiala, ter izvajanja razširjenega nadstandardnega programa, za katerega se šola odloča sama (denimo verouk v obeh cerkvenih šolah)

Manipulacija 7: Novinarka trdi, da je ustavno sodišče v neki drugi sestavi o istem zakonu enkrat soglasno že odločilo, da ni protiustaven. To ne drži, ker sodišče po pravnem redu o isti stvari ne more odločati dvakrat in se takšna pobuda, če se pojavi, zavrže. US je v odločbi iz leta 2001 na pobudo presojalo ustavnost drugih členov zakona ZOFVI kot leta 2014. Podrobnosti so na voljo v pritrdilnem ločenem mnenju takratnega ustavnega sodnika Jana Zobca.

Manipulacija 8:  "Navadna matematika pet proti trinajstim" Paškove ne drži, ker ustavni sodniki v dveh različnih sestavah niso presojali o isti stvari.

Manipulacija 9: Da gre za interes po demontaži slovenske javne šole je sicer vrednotna sodba, do katere je novinarka v komentatorskem prispevku upravičena. Pri tej oceni torej ne gre za navajanje neresničnih ali zavajajočih dejstev kot pri ostalih točkah manipulacije.

Za spoznanje, da je strašenje novinarke odveč, pa je dosti vedeti, da se vprašanje vrti okrog šestih (od več kot 700) slovenskih osnovnih šol, ki bi namesto financiranja javno veljavnega programa po formuli 85 % + 85 % dobila financiranje tega v celoti. Pri tem je RKC ustanoviteljica zgolj dveh od šestih osnovnih šol.


Manipulacija 10:
  Novinarka vseskozi poudarja, da gre za vprašanje financiranja zasebnih šol, v nobenem trenutku pa ne omeni bistva, ki se ga tiče odločba ustavnega sodišča. To je, da slovenskih otrok, ki obiskujejo obvezne osnovne šole z javno veljavnim programom ne smemo obravnavati različno, če obiskujejo takšno OŠ v državni in zasebni lasti, ker jim s tem kršimo ustavne pravice. Gre torej za izenačitev pravic otrok, ki sedaj v OŠ v zasebni lasti plačujejo šolnino, ker država javno veljavnega programa ne financira v enaki meri kot v državni šoli.


KOMENTAR: Uredništvo
Novinarska nesposobnost ali zlonamerna manipulacija?
Kaj reči ob takšnem nivoju priprave elitne tedenske informativne oddaje na naši nacionalni televiziji? Možnosti sta dve: ali gre za izrazito novinarkino nevestnost, malomarnost, nesposobnost, ali pa za zlonamerno manipulacijo, ki jo lahko pripišemo le ideološki zadrtosti, značilni za neke druge čase. A glede na to, da niti najbolj nesposobni novinarski pripravnici v tri minute prispevka najbrž ne bi uspelo vriniti toliko netočnosti, napak in neresnic, je odgovor na zgornjo dilemo bržkone znan. Žrtev tovrstnih manipulacij smo predvsem gledalci, ki za ustavno zajamčeno pravico do obveščenosti nacionalni televiziji plačujemo obvezni prispevek v višini 153 evrov na leto. V zameno za naš denar pa dobimo novinarske izdelke, ki so cehu in nacionalnem mediju lahko v sramoto. 
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

JUL
13
Mohorjevo v Renčah
17:00 - 22:30
JUL
20
16. Festival Arsena
21:00 - 23:59