Vojaki in policisti vladi Roberta Goloba očitajo »podle politične interese«

Vir: Pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK

Vojaški in policijski sindikati so ogorčeni nad ravnanjem vlade. Napovedujejo stavko in protest. Trdijo, da bo vlada Roberta Goloba odgovorna za povečanje kriminala, za neobvladovanje nezakonitih migracij, kar bo imelo katastrofalne posledice za varnost Slovenije in njeno prebivalstvo.

Vojaški in policijski sindikati so z osuplostjo končali pogajanja s predstavniki vlade Roberta Goloba. Po tem, ko je vlada našla milijone za nevladne organizacije, ko je RTV-ju ob posredovanju Nike Kovač brez težav nakazala kar 15 milijonov evrov za reševanje finančnih težav in po tem, ko je napovedala, da bo za gradnjo novih stanovanj vsako leto namenila dodatnih 100 milijonov evrov, so tudi vojaki in policisti zahtevali uskladitev plač. Zlasti zato, ker je minister Luka Mesec na vprašanje, kje bodo vsako leto dobili dodatnih 100 milijonov, odgovoril, da denar ne bo težava.

Toda vlada, ki je že na zavračanju zdravnikov in javnih uslužbencev dokazala, da se o njihovih plačah ne namerava pogajati, je vojakom in policistom ponudila zgolj simbolično zvišanje.

Hladen tuš za vojake in policiste

Med vojaki, policisti in vladnimi pogajalci so dlje časa potekala intenzivna pogajanja za prenovo plačnega sistema, katerega prvi cilj naj bi bila odprava plačnih nesorazmerij, nastalih v osnovnih plačah po letu 2018. Na zadnjih pogajanjih pa so v začetku tedna predstavniki sindikatov v policiji in vojski doživeli presenečenje, ker so nekaterim primerljivim državnim uradnikom ponudili višje plače kot vojakom in policistom.

V skupni izjavi so razočarano zapisali: »Ta dejanja vlade jasno kažejo, da Vlada Republike Slovenije namenoma krši veljavna pravila in kriterije, ki veljajo za uvrščanje delovnih mest v plačne razrede, ter popolnoma zanemarja zahtevnost, odgovornost ter prepovedi in omejitve, ki izhajajo iz dela policistov in vojakov ter delno tudi iz dela strokovno tehničnega kadra, in jih tako želi povsem razvrednotiti v primerjavi z ostalimi poklici in poklicnimi skupinami v javnem sektorju. Namesto pravične, pravne in strokovne obravnave, kar je temelj pravne države, smo priča podlim političnim interesom, ki uničujejo motivacijo in integriteto naših varuhov reda in stopnjo varnosti – vse to pa ima znake PROTIPRAVNEGA RAVNANJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Vojaki in policisti se ne čudijo vaškim stražam

V ostri izjavi vojaki in policisti vladi Roberta Goloba poleg »podlih političnih interesov« trdijo, da vlada »z neodgovornim in nespoštljivim ravnanjem do ključnih stebrov varnosti države in državljanov grobo spodkopava stabilnost in varnost Slovenije, posledično pa tudi varnost drugih držav članic EU-ja«.

Trdijo, da so dolžni opozoriti na ravnanje vladajoče koalicije, ker je njihova dolžnost, da zaščitijo integriteto in vrednost svojega dela ter zagotavljanje visoke stopnje varnosti vseh prebivalcev Slovenije, s tem pa tudi prebivalcev EU-ja, kar pa po njihovem mnenju za vlado ni mogoče trditi. Vladno ponudbo so zavrnili kot »nesprejemljivo in ponižujočo« ter napovedujejo stavko.

Ob trenutnem odnosu vlade do vojske in policije trdijo, da bomo zato priča povečanju kriminala: »Nas ne čudi, da smo vse pogosteje priča ustanavljanju tako imenovanih vaških straž in drugih skupin, katerih namen je nezakonito prevzemanje nalog policije. Pričakovati je, da bomo zaradi takšnega odnosa lahko kmalu soočeni še z neobvladovanjem migracij, povečanjem števila kaznivih dejanj in vse manjšo operativnostjo policijskih in vojaških enot, kar bo imelo katastrofalne posledice za varnost države in njeno prebivalstvo

Skupno izjavo so podpisali za Policijski sindikat Slovenije – Rok Cvetko, Sindikat policistov Slovenije – Adil Huselja, Sindikat ministrstva za obrambo – Marjan Lah, Sindikat vojakov Slovenije – Gvido Novak, Sindikat varnosti, obrambe, zaščite in družine – Janez Ilnikar in Sindikat pilotov ministrstva za obrambo – Matija Zupančič.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike