Vladna kadrovska analiza pokazala 1,63% povečanje zaposlenih v organih državne uprave. Kaj sedaj?

vir: freepik.com
POSLUŠAJ ČLANEK
Vlada RS se je seznanila z analizo podatkov o novih zaposlitvah in premestitvah v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022, zbranih na podlagi sklepa Vlade RS z dne 1. 6. 2022.

O opozorilih glede teh seznamov smo pisali v tem članku, kjer je med drugim tudi dr. Virant dejal, da imajo ti seznami zlovešč prizvok revanšizma in so slab začetek dela nove vlade, pa tudi odraz neznanja.

Namen analize ni bil presoja zakonitosti posameznih postopkov zaposlitev, saj to ni v pristojnosti Ministrstva za javno upravo, pač pa inšpekcijskih organov, poleg tega posamezne postopke zaposlitve v celoti izvaja posamezen državni organ.

Med drugim so ugotovili tudi, da mora vlada podatke o zaposlenih v državni upravi vsakič posebej zbirati iz štirih različnih podatkovnih baz, kar je, po besedah Ministrstva za javno upravo, v dobi digitalizacije nesprejemljivo, saj morajo biti podatki odločevalcem na voljo v najkrajšem možnem času.

Odločitev sprejeta na prvi seji nove vlade


Na prvi seji vlade je poleg običajnih imenovanj in nekaterih drugih imenovnj vlada ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam naložila, da pripravijo poimensko preglednico vseh novozaposlenih in premeščenih med 1. januarjem 2020 in 1. junijem 2022.

Pri novozaposlenih vlada je vlada želela seznam z nazivi, plačnimi razredi, tipom zaposlitve ter posebno oznako, ali je z zaposlenim že prej obstajalo delovno razmerje ter pravno podlago predhodnega razmerja. Pri premestitvah na seznamu pa poleg imen še nazive, plačne razrede pred premestitvijo in po premestitvi tako med organi kot znotraj posameznega organa.

https://twitter.com/vladaRS/status/1562805950041300994

 

Glavne ugotovitve niso presenečenje - pred koncem vlade povečanje zaposlovanja


V analiziranem obdobju, od pred koncem Šarčeve vlade vse do konca Janševe vlade, se je skupno število zaposlenih v organih državne uprave povečalo za 512 (iz 31.334 na 31.846), kar predstavlja 1,63% povečanje.

V analiziranem obdobju je bilo skupno število kabinetnih zaposlitev 243. Podatki kažejo, da je 79 javnih uslužbencev, ki so bili kabinetno zaposleni, nadaljevalo z delom v organih državne uprave (za določen ali nedoločen čas), tudi po prenehanju mandata funkcionarja, na katerega zaupanje so bili vezani, kar znaša 32,5% vseh kabinetnih zaposlitev.

Pri tem je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik v svoji predstavitvi izpostavila zadnja dva meseca Janševe vlade, ko je bilo število prehodov iz kabinetnih zaposlitev v zaposlitev za določen ali nedoločen čas 17, torej 8,5 na mesec oziroma več kot trikrat toliko, kot znaša mesečno povprečje v celotnem obdobju analize. Ta je namreč po podatkih ministrstva 2,7. To pomeni tudi, da je v izdihljajih mandata Janševe vlade prišlo do več kot petine tovrstnih prehodov.

V analiziranem obdobju je bil za 49,8% kabinetnih zaposlitev ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi določen višji plačni razred, kot bi jim sicer pripadal glede na zahtevnost delovnega mesta, saj je bil uporabljen institut plačnega sistema, ki izjemoma omogoča določitev višjega plačnega razreda.

vir: Ministrstvo za javno upravo


Premestitve večinoma le redna napredovanja


Glede premestitev znotraj organov državne uprave podatki kažejo, da je bilo v analiziranem obdobju opravljenih skupaj 23.388 premestitev, od tega med posameznimi organi 1507 premestitev.

Ugotoviti je možno, so zapisali na spletni strani Ministrstva za javno upravo, da je velika večina premestitev znotraj posameznega državnega organa, kar je lahko povezano tudi s premestitvami na drugo delovno mesto, zgolj iz razloga višanja plačnih razredov, ne pa iz potreb delovnega procesa. Malo je primerov premestitev med posameznimi organi, ki bi kazali na mobilnost javnih uslužbencev znotraj internega trga dela.

Načrti za prihodnost v smer centralizacije nadzora
Na Ministrstvu za javno upravo so že v pripravi izhodišča za nadaljnji razvoj uslužbenskega sistema, ki bodo med drugim naslovila tudi ukrepe za krepitev strokovnosti in neodvisnosti javnih uslužbencev ter večjo fleksibilnost pri upravljanju s kadri v javni upravi.

V zvezi s postopki ob novih zaposlitvah bodo pripravljena izhodišča za razvoj uslužbenskega sistema, ki bodo po vzoru drugih evropskih držav predlagala, da se presojo kandidatk in kandidatov vodi centralizirano oziroma se jo izloči iz posameznega organa.

Stopnja mobilnosti javnih uslužbencev med posameznimi organi državne uprave je na zelo nizki ravni, kar ni optimalno z vidika učinkovitosti državne uprave, so zapisali v sklepih analize. Mobilnost javnih uslužbencev znotraj internega trga dela organov državne uprave je pomembna z vidika razvoja interdisciplinarnosti, prenosa znanja, hitrejšega in bolj optimalnega pridobivanja ključnih kadrov in strokovnjakov znotraj državne uprave in ne neprestanega višanja števila zaposlenih. V ta namen je v pripravi digitalno orodje, ki bo omogočalo lažje iskanje kandidatov znotraj državne uprave in prostih mest.

Večja fleksibilnost tudi za kabinetne zaposlitve


Prav tako bo treba vključiti v okvir sprememb tudi institut, ki omogoča uvrstitev kabinetno zaposlene osebe v višji plačni razred oziroma se takšni osebi določi višja osnovna plača. V tej zvezi po treba določiti jasne kriterije, kdaj je zvišanje plačnega razreda upravičeno.

Glede tovrstnih analiz v prihodnje se kaže, da so te (predvsem z vidika načrtovanih sistemskih sprememb) potrebne in so uporabno orodje. Pripravljene bodo v obliki rednih letnih poročil, so še zaključili v vladni analizi.
KOMENTAR: Martin Nahtigal
Vzpostavitev trajnega nadzora in smiselnost fleksibilnosti
Kabinetne zaposlitve so zaposlitve na t.i. zaupanje. Na ministrovo zaupanje in kabinet naj bi predstavljal politično ekipo, ki naj bi bila v podporo ministru pri vodenju ministrstva. V svetovalni in operativni kapaciteti. Velikokrat pa temu ni tako ampak so kabinetne zaposlitve najprej nagrade za preteklo delo v stranki, potem zaposlitev lastne komunikacijske ekipe, ker tisti na ministrstvu ni za zaupati ter šele nato strokovno-politični posvetovalno operativni organ. To je slovenska realnost, ki je velikokrat zgrešena vendar ima tudi svetle izjeme k temu "pravilu". Omenjena centralizacija zaposlovanja tudi kabinetnih zaposlitev pomeni nekaj, kar je komurkoli, ki je pomolil nos v državno upravo na tej ravni, takoj jasno - ohranjanje nadzora in odtekanje informacij v javnost. Uporabno predvsem, ko se znajdeš v opoziciji. Namreč kadrovska služba je organ, ki lahko ministru in zaposlenim na ministrstvu olajša delovanje ali pa zagreni do zadnjega diha. Kajti stvari se lahko odvijajo s tempom, kot je možno; ali pa kot se da, ali pa kot so skrajni zakonski roki. Realizacija nekega razpisa, zaposlitve, premestitve itd. pa se lahko razpotegne iz nekaj tednov na nekaj mesecev. Sestaviti in skadrovati centralni kadrovski organ, ki bi bdel nad vsem zaposlitvami v javni upravi pa pomeni, da se pripravljaš na čase, ko boš v opoziciji in boš želel takratni vladi greniti življenje. Namreč kadrovanje v kabinetih je stvar "zaupanja" ministra. Je pa tudi res, da bi morali potem te ljudi tudi tako javno, medijsko in politično obravnavati. Medtem, ko so realno ti ljudje popolnoma nevidni celoten mandat. Z izjemo novic ob zaposlitvi in potencialne novice ob možni premestitvi ali zaposlitvi za nedoločen čas. Zaposlovanje za nedoločen čas ob izteku mandata pa tudi ni ravno presenečenje ampak bolj ustaljena praksa in zanimivo bi bilo primerjati številke ne za zadnji dve vladi ampak kar za vse. In občutek mi pravi, da bi ugotovili, kdo je bolj "darežljiv", ko pride do zaposlovanja v javni upravi. Življenjska realnost pa je tudi, da je za marsikoga delo v kabinetu odskočna deska za delo v državni upravi in marsikdo sploh sprejme takšno mesto ravno s tem ciljem v mislih. Kajti delo v kabinetu je (večinoma) delo 24/7 za (pre)majhno plačo. Vsaj, če si del ekipe in vlade, ki dela. Kar pa nas pripelje do pozitivnega dela načrta Golobove vlade - namreč fleksibilnost za zaposlovanje v kabinetih in prehajanje v državni upravi. Namreč vsak minister vam bo, če bo iskren, povedal, da je težko zapolniti določene profile, kot so denimo komunikatorji, strokovni svetovalci in podobni v kabinetu. Namreč takšni profili so na trgu veliko bolje plačani in marsikdo zavrne možnost zaposlitve v kabinetu, saj mu prinaša več težav kot karkoli drugega. Zato pa marsikje pride do kabinetnih zaposlitev na podlagi političnih in prijateljskih uslug, ker mest preprosto ni moč zapolniti s ponudbo, ki jo minister lahko da. In ne, niso vsi isti.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike