Svoboda zavzema še RTV: Umik zadržanja novele zakona o RTV

Foto: Jernej Prelac
POSLUŠAJ ČLANEK

Danes smo lahko neuradno izvedeli, da je ustavno sodišče po ponedeljkovi oziroma sredini seji le sprejelo odločitev o noveli zakona o RTV Slovenija. Sklep sodišča naj bi bil, da odpravi začasno zadržanje novele, ki je bila zadržana od februarja. Vmes se je dogajalo veliko, očitno pa razreševanje članov programskega sveta ne bo potrebno.


Pogovarjali smo se s pravnikom Rajkom Pirnatom, nekaj informacij pa smo poskušali dobiti tudi od nekaterih glavnih akterjev na RTV Slovenija.Sodišče odločitev sprejelo s 4 glasovi za in 1 proti


Kot so poročali na RTV Slovenija, so za umik glasovali štirje sodniki, in sicer Matej Accetto, Rajko Knez, Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs. Proti je glasoval samo sodnik Svetlič, saj naj ostala sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič ne bi glasovala.


Zadržani so bili sprva prvi, drugi, četrti in peti odstavek 23. člena Zakona o RTV Slovenija, ki so med drugim določali, da bi se novi svet zavoda oblikoval najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi novele, prvo sejo sveta pa bi sklical vršilec dolžnosti generalnega direktorja, najkasneje v 15 dneh po objavi sklepov o imenovanju in izvolitvi večine vseh članov sveta v uradnem listu. Kljub tem zadržanju je bilo mogoče, da so bili izbrani oziroma izvoljeni člani novega sveta. Ta se bo tako lahko sedaj konstituiral, brezpredmetno pa je očitno postalo tudi razreševanje članov dosedanjega programskega sveta RTV Slovenija, česar so se pred kratkim lotili v Golobovi vladi.


https://twitter.com/ZigaTurk/status/1662186712376721416

Pirnat: Očitno so sodniki ocenili, da je škoda zaradi neizvajanja zakona večja od škode zaradi izvajanja. Odločitev sicer lahko spremenijo.


Stik smo poskušali vzpostaviti z dosedanjim vršilcem dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija, Andrejem Grahom Whatmoughom. Ta je sicer potrdil, da neuradna informacija drži, a da ta hip še nima nobenih uradnih informacij o odločitvi ustavnega sodišča, zadeve pa bo lahko komentiral šele po tem, ko bo informacija uradna. Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija je povedal, da neuradnih informacij ne bo komentiral, zaenkrat pa informacij še nismo uspeli dobiti od predsednika programskega sveta RTV Slovenija dr. Petra Gregorčiča.


Je pa Grah Whatmough v uradni izjavi za javnost že povedal, da spoštuje odločitev Ustavnega sodišča. Povedal je še, da bo v predpisanem roku sklical prvo sejo Sveta RTV Slovenija.

Smo pa se pogovarjali s pravnim strokovnjakom dr. Rajkom Pirnatom z ljubljanske pravne fakultete. Pirnat se je navezal na izjavo svojega kolega, nekdanjega ustavnega sodnika dr. Toneta Jerovška, ki je dejal, da bi tako odločitev, se pravi odločitev o tem, da se zakon uveljavi, ustavno sodišče moralo sprejeti z večino 5 glasov (od možnih 9). Sam sicer ni prepričan, da je temu tako, saj po njegovem mnenju ne gre za odločanje o glavni zadevi. Je pa Pirnat dejal, da bi bilo bolje komentirati, oziroma bo zanimivo videti, kako so sodniki svoje odločitve argumentirali.


V nadaljevanju bo prišlo do vprašanja, ali sploh še obstaja kakšna omejitev izvajanja zakona, če pa ne, se bo izvajanje zakona nadaljevalo. Tako bi se v nadaljevanju moral konstituirati svet. Očitno so sodniki presodili, tako Pirnat, da obstajajo okoliščine, zaradi katerih je škoda, ki nastaja zaradi neizvajanja zakona, bistveno večja od škode, ki bi nastala zaradi izvajanja, pri tem pa spremenili svojo odločitev. Da to lahko storijo, je nesporno, saj je v preteklosti do tega že prišlo, je povedal Pirnat. Je pa prepričan, da bodo v zraku različne razlage o odločitvi oziroma posledicah. Ena izmed teh, bi lahko bile, da gre za poseg v določene ustavne pravice. A kaj več pa bomo lahko povedali, ko bodo informacije uradne, je še povedal Pirnat.


Vmes je že prišlo do javne objave sklepa ustavnega sodišča. Kot so zapisali, so na seji 22. 5. 2023 sicer izglasovali vsebinsko odločitev, vendar je bila nato predlagana in izglasovana njena revotacija.
Ker ni bilo mogoče jasno predvideti, kdaj bo Ustavno sodišče lahko sprejelo končno odločitev v obravnavani zadevi, kar je njegova ustavna dolžnost, in ker so tudi že ob odločanju o začasnem zadržanju dokončne uveljavitve nove ureditve poudarili, da negotovo stanje v vsakem primeru terja hitro odločitev sodišča, so morali nato glede na opisani položaj presoditi, ali te okoliščine terjajo spremembo odločitve glede začasnega zadržanja izpodbijanega zakona.

Kot so poudarili, se pri odločanju o začasnem zadržanju niso spustili  v vsebinsko odločitev v tem smislu, da bi se vsebinsko opredelili do posamezne odločitve ali več potencialnih odločitev.
Ustavno sodišče je zato štelo, da niti glede nove ureditve upravljanja, vodenja in nadzora RTV Slovenija niti glede prehodne ureditve, ki ureja prenehanje mandatov po zakonu o RTV, z vidika prvega odstavka 39. člena Ustave oziroma institucionalne samostojnosti RTV Slovenija ne obstaja večinsko stališče, da bi bila ta protiustavna. Pri tem so imeli v mislih nemško ureditev, ki določa, da v primeru, kadar ni zahtevane večine za razveljavitev oziroma ugotovitev protiustavnosti izpodbijanega (splošnega ali posamičnega) akta, ta akt ostane v veljavi.

"Ob tehtanju razlogov za začasno zadržanje je Ustavno sodišče poudarilo, da bodo težko popravljive posledice za institucionalno samostojnost RTV Slovenija lahko nastale tako v primeru zadržanja ustavnoskladne nove ureditve kot tudi v primeru izvrševanja nove ureditve, če bi se ob njeni vsebinski presoji izkazalo, da sama protiustavno krni to institucionalno samostojnost, kar predvsem terja čim hitrejšo vsebinsko odločitev o zadevi. Tudi zato je izvrševanje ZRTVS-1B zadržalo le v tistem obsegu, ki začasno preprečuje dokončno uveljavitev nove ureditve, s čimer je vsaj deloma omejilo nastanek škodljivih posledic, obenem pa kar najmanj poseglo v druge postopke za omogočanje prehoda na novo ureditev", so še zapisali v obrazložitvi.https://twitter.com/BojanPozar/status/1662055017551917056

https://twitter.com/BojanPozar/status/1662140247902175233

 
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Ekskluzivno za naročnike

vzgoja, otroci, mobilni telefoni, digitalna tehnologija
Digitalni vrstniki
21. 7. 2024 ob 13:11
Film, Marija Magdalena
Marija Magdalena
21. 7. 2024 ob 9:30