Slovenski škofje od žrtev spolnih zlorab pričakujejo, da o storilcih javno molčijo do “pravnomočno dokazane krivde”

Vir posnetka: spletna strank katoliska-cerkev.si

Na spletni strani Slovenske škofovske konference je bilo objavljeno sporočilo, da je Ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK odprta za pogovore na temo zaščite otrok. V njem zapišejo, da želi Slovenska škofovska konferenca (SŠK) javno poudariti, da ob lastnem prizadevanju za zaščito otrok spremlja tudi prizadevanje vseh civilno družbenih pobud in državnih organov na tem področju ter je odprta za sodelovanje z njimi.

A v sporočilu so tudi zapisi, ki so z uvodnim nagovorom precej kontradiktorni in vsaj moralno zelo sporni. Zmoti zlasti zadnji del njihovega zapisa, ki govori o ukrepih proti povzročiteljem spolnih zlorab. Zapisano namreč postavlja močan dvom v to, da so njihov osrednji fokus žrtve. 

Še posebej v oči bode izraženo obžalovanje, da nekateri posamezniki in pobude v javnosti izpostavljajo imena domnevnih storilcev spolnih zlorab, ne da bi jim bila krivda pravnomočno dokazana. Praksa v svetu je namreč povsem drugačna od tovrstnih pričakovanj slovenskih škofov, združenih pod SŠK. 

Prav tako bi SŠK odgovornost za raziskovanje primerov predala zgolj v roke policije. Čeprav ima tudi sama možnost številnih ukrepov.

V zapisu SŠK sporoča, da želijo škofje in redovni predstojniki sprejemati predvsem žrtve in njihove svojce ter jim biti blizu pri soočanju s posledicami spolnih zlorab. Za strokovno pomoč jih napotujejo na Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK, ki nudi žrtvam pravno in psihološko pomoč ter škofom in predstojnikom predlaga primerne ukrepe. Ekspertna skupina mora kot strokovni organ sodelovati tudi s civilnodružbenimi pobudami in državnimi organi, ki se ukvarjajo z zaščito otrok. Članom teh pobud zato priporočajo, da z njimi vzdržujejo stike prek te strokovne skupine (ne pa, da se neposredno obračajo na škofe, kot je želja iniciative Dovolj.je).

Škofje in redovni predstojniki zato predstavnikov civilne iniciative ne sprejemajo, ker “želijo sprejemati predvsem žrtve in njihove svojce ter jim biti blizu pri soočenju s posledicami spolnih zlorab.” 

Dovolj.je odgovarja:

“Ekspertna skupina je bila doslej popolnoma neučinkovita tako pri pomoči žrtvam, kot tudi pri sankcioniranju storilcev. Poleg tega je pomembno opozoriti, da je ekspertna skupina le posvetovalni organ SŠK in nima nikakršnih pristojnosti odločanja o posameznih primerih.

Tudi svojo svetovalno vlogo je doslej kljub “ekspertnosti” v nazivu opravljala slabo. Zato je po našem mnenju iluzorno pričakovati, da bo skupina (v isti sestavi) kar naenkrat začela delati povsem drugače kot doslej (t.j. v smeri zaščite žrtev in iskanja resnice).”

Začetek cerkvenih postopkov pogojujejo z obvezno naznanitvijo državnim organom

V oči bode naslednje stališče SŠK, ki je ravno nasprotno od tega, kakršno je bilo v praksi do sedaj. Zdaj namreč Cerkev ne namerava sprožiti postopkov, dokler niso “vsi indici, informacije in sumi spolnih zlorab naznanjeni državnim organom.” Do zdaj Cerkev naznanil oz. prijav ni nujno tudi prijavljala državnim organom.

To po njihovo ne pomeni, da ti primeri ne bodo tudi ustrezno cerkveno pravno obravnavani. “S takšnim pristopom želimo zgolj omogočiti policiji, da brez motenj opravi ustrezna preiskovalna dejanja oz. forenzične postopke, ki so potrebni za zavarovanje dokazov in zaščito pričevanj, da se lahko v morebitnih nadaljnjih pravosodnih postopkih z gotovostjo ugotovi resnica,” pišejo in poudarjajo, da so od tovrstnih ugotovitev v veliki meri odvisni tudi cerkveno pravni postopki.

Zakaj ne vzporedno?
Namesto smiselne srednje poti, kjer se cerkveni postopek sproži takoj, dejanje pa se naznani tudi državnim institucijam, se Cerkev zdaj skriva za “državnimi organi”.

Ti verjetno ne bodo obravnavali primerov, ki so pravno zastarali, kar pa ne pomeni, da se niso zgodili.

Zdi se, da se Cerkev s skrivanjem za hrbtom državnih organov skuša izogniti obravnavi primerov, ki so po državnem pravu zastarali, po cerkvenem pa nikakor.

Žrtve naj o storilcih do pravnomočne sodbe javno molčijo?!?

V izjavi SŠK je še posebej izstopajoč stavek, da “SŠK obžaluje, da nekateri posamezniki in civilnodružbene pobude v javnosti izpostavljajo imena domnevnih storilcev spolnih zlorab, ne da bi jim bila krivda pravnomočno dokazana,” češ da jim je integriteta storilcev prav tako pomembna kot integriteta žrtev.

Praksa v svetu pa je precej drugačna.

V tujini takšnega ščitenja domnevnih storilcev ni

V tujini te postopke jemljejo nekoliko drugače. Domneva nedolžnosti je svetinja, a zaradi ponovitvene nevarnosti je potrebno delovati previdno. Pri ukrepih je potrebno zaščititi zlasti žrtev, ki je v tem primeru šibkejši udeleženec.

To velja tako za navadne duhovnike kot za tiste z vrha cerkvene hierarhije. Zgovoren je primer nedavno tretjega človeka Vatikana, avstralskega kardinala Georgea Pella, ki so ga februarja letos zaradi spolne zlorabe mladoletnikov nepravnomočno obsodili na šestletno zaporno kazen.

Obtožbe na račun kardinala Pella so bile v javnosti prisotne že več let pred sodnim procesom, kaj šele prvostopenjsko sodbo. Njegov primer je bil zadnje leto ali dve v središču pozornosti vseh največjih svetovnih medijev.

Po kriterijih Slovenske škofovske konference pa zanj javnost še vedno ne bi smela vedeti, saj je sodba prvostopenjska in mu “krivda še ni pravnomočno dokazana”.

Molk se je izkazal kot problematičen tudi pri pedofilskih škandalih v ZDA. Dokler so žrtve ovajale storilce le cerkvenim oblastem, se ni zgodilo nič. Šele po seznanitvi javnosti za kako nevarne ljudi gre, so se zadeve začele premikati.

Ime uglednega in vplivnega ameriškega kardinala Theodora McCharricka je bilo zaradi spolnih zlorab nad semeniščniki v javnost sporočeno na podlagi cerkvenega in ne sodnega postopka, potem ko so njegove spolne avanture z mladoletniki iz sedemdesetih desetletja veljale za “javno skrivnost”. Razkril jih je trenutni newyorški nadškof, kardinal Timothy Dolan, papež Frančišek pa je najprej “sprejel njegovo odstopno izjavo iz kardinalskega zbora”, nato pa ga laiciziral, oboje kot prvega kardinala po letu 1927.

Ukrepanje proti McCarricku ni bilo posledica pravnomočne sodbe sodišča, temveč izpeljanega cerkvenega postopka.

Danes Cerkev v Čilu, ZDA, Franciji, Belgiji in številnih drugih državah zaradi nesmiselnega ščitenja storilcev pretresajo odstopi škofov in drugih cerkvenih dostojanstvenikov, ki so vsi po vrsti vedeli za zlorabe, a ničesar storili.

Gledanje zgolj na ''ugled Cerkve'' v očeh javnosti je pogubno

Pismo Slovenske škofovske konference je napisno tako, da bi prepričalo, da se vrh slovenske Katoliške cerkve želi ukvarjati s problemom spolnih zlorab. A ob pozornem branju opazimo, da je tako le na videz. Opazi se nelagodje ob pojavu različnih civilnih iniciativ, ki bi jih radi potisnili vstran, brez možnosti za neposredno sodelovanje z vrhom slovenske Cerkve.

Ob tem se ni mogoče znebiti vtisa, da je Ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK pomembna zgolj za ustvarjanje videza, da se na tem področju nekaj dogaja, medtem pa bi vrh Cerkve, ki ima dejansko moč sprememb, dogajanje spremljal nekje ob strani.

Slednji želi odgovornost za preiskave spolnih zlorab dati s svojih pleč, a pri tem pozablja, da ima kot vsaka organizacija, kjer se zlorabe dogajajo, dolžnost, da te na vseh nivojih zaznava in preprečuje.

Njeno delo mora biti obsežnejše od samega kazenskega pregona, zlorab ne sme le prijavljati, ampak tudi preprečevati. Pri tem so lahko civilne iniciative v veliko pomoč.

Prav zato je skoraj nespodobno od civilne iniciative in žrtev pričakovati, da bodo javno molčale glede storilcev, dokler jim “krivda ne bo pravnomočno dokazana”. Še posebej, kadar morajo prizadete ob tem gledati, kako ti storilci ostajajo vključeni v pastoralno delo, tudi z mladoletnimi osebami.

Obenem pa se cerkveno delo ob obsodbi storilca, pa tudi ob zastaranju kaznivih dejanj, ne zaključi. Cerkev mora tudi takšne ljudi, čeprav je do zlorab prišlo že pred dvajsetimi in več leti, že ob prisotnem sumu iz pastorale umakniti in se pri tem ne ozirati zgolj na svoj kratkoročni ugled.

[do_widget id=podcast-playlist-3]

30 komentarjev

  • Igor,jaz sem tu ! Gledal sem tv-serijo “Kursadžije”,no,ne,oprosti,spremljala sem slovenske oddaje o volitvah v EU-parlament. Vidim,da kličeš “na pomoč”! A imaš,kaj nerodnega v “riti” ? Boljšega odgovora se ne spomnim,glede na tvoje “krike” “pomagajte”.Tvoje “provakcije” so najbolj “primitiven” levičarski izpad človeka,ki gotovo potrebuje socializem,da bi se zmogel vsaj malo “orientirati” v prostoru in času.
   Sicer pa,zakaj kličeš na “pomoč” nas desničarje,če pa imaš ob sebi kopico “vrhunsko usposobljenih” levičarjev ?
   Če si “zaškaljen” ti bodo oni najbolje pomagali.Saj si menda ateist ?

 1. Narava je dobro in zlo dokaj enakomerno porazdelila med ljudi dobro in zlo. V vsaki družbi so dobri in slabi. Tudi duhovščina ni izjema.
  Zato ne preseneča, da so tudi med duhovniki devianti, storilci kriminalnih dejanj.
  Kljub temu pa afere zadnega časa, ki pretresajo celi svet, ne dajejo realne slike zla, ki se je, se še in se najvrejtneje tudi bo v bodoče dogajal med predstavniki cerkve.
  Preveč očitno je, da se nenadoma pojavljajo afere povsod in vtis je, kot da je katolištvo en sam veliki kupleraj.
  Katolištvo je okrog 20 % človeške opulacije. Kaj se dogaja med ostalimi 80% verujočih?
  Že tu ni odgovora.
  Da se razumemo, zločin je zločin in popolnoma vseno je, kdo ga je zagrešil. Ta mora odgovarjati in mora biti kaznovan.
  Prav gotovo so bili zločini v cerkvi prikrivani in zamolčani. Vendar preveč očitno je, da gre sedaj za načrtno pogromaštvo, ki presga nomalnost.
  Že za ostali svet je mogoče trditi, da gre za frontalni napad na cerkev. V Sloveniji pa so razmere še mnogo hujše.
  Tukaj je cerkev nenehno na prangerju. Ni sicer prepovedana, je pa odnos do cerkve sovražen, kot ni bil niti v času gorečega komunizma. Posedica tega je upad verujočih. Posledica je izginanje kulture in omike, ki je tisočletje bazirala na katolištvu.
  Če se vrnem k osnovnemu dejstvu, da je zlo tudi med katoliškimi duhovniki, tudi v Sloveniji, ni nič novega. Seveda pa se lotiti izkoreninjenje tega na način, kot se dogaja v Sloveniji ni dostojno.
  Ko beremo Igorja vidimo kam to vodi. To vod k pogromu katolištva. Mar se vračamo v dobo Deoklicijana?
  Potrebno je le več strpnosti in poštenja. Kdo naj brani duhovnike? Vsi so namreč označeni za zločince. Mar je res doupustno ožigosati vse?
  Če velaj za Jankoviča, da je nedolžen, ker pač ni obsojen, naj enako velja tudi za duhovnike.
  Je bila farmacevka, res farmacevtka? Takš dvom je upravičen celo za sodstvo. Kaj pa priduhovnikih? Ali je izjava nekoga, ki naj bi bil žrtev nasilja , že kronski dokaz, ki ožigosa zločinca?

 2. Igor ob o,42
  V komentarju me “iščeš”, toko kot še druge res dobre komentatorje. Vsi ti, ki jih omenjaš, sem prepričana, da ločijo prav, od narobe. Ti pa imaš večkrat narobe obrnjeno – Kaj je prav? in Kaj je narobe?

  Zločin je zloćin, pa naj ga povzroči kdor koli. Ti Igor in tebi podobni pa bi hotel kazati samo PROTI Cerkvi. Jaz vse pedofile strogo OBSOJAM.

  APMMB2 ob 6,24 – strinjam se z vami. Tudi sama zagovarjam, naj zakoni VELJAJO za vse – tudi za Jankoviča, Kučana, Cerarja, Magajno in Janšo ter Peterleta. Enako tudi za dzhovnike. Ni prav, da po duhovniškem poklicu neupravičeno polivamo “umazano vodo”. Kako grdo in s konstruktom, so pokazali poslanca Magajno, kot pedofila. TRV je imela to na vseh poročilih. Potem pa je policija “izgubila” dokazno gradivo, kar dokazuje, da Magajna v pedofilijo ni bil nikoli vpleten. So ga pa na tak način POLITIČNO UMORILI. Tega Magajnovega primera, se je “šla igrati” LEVICA. Katastrofa pa je, da je LEVICA to delala z roko.v roki s policijo in TELEVIZIJO, ki je takoj GLASNO poročala. Zato je potrebno OBTOŽBE res dobro raziskati.

  LAŽNE obtožbe, bi morali tudi šteti h kriminalu. Nekoč sem poslušala, da so v Stari Avstriji LAŽNO obtožbo hudo KAZNOVALI.

  Vsi tisti, ki so obtoženi za dejanja pedofilije, ne bi smeli imeti delovnega mesta, kjer bi jim bili zaupani v varstvo, izobraževanje, zdravljenje, trening – mladoletni otroci. Veliko je poklicev, ki bi morali biti “pod drobnogledom.

  Škofi se bojijo, da ne bi kdo kakega DUHOVNIKA po nedolžnem obsodil. To bi bilo res hudo, zato hočejo, da se pred pravnomočno obsodbo, ne bi omenjalo imen storilcev. To je razumljivo, vendar bi lahko rekli, da je tudi “DVOREZEN MEČ”. Zgodi se lahko, da v tem času kdo s spolnimi dejanji nadaljuje in je potem ŠKODA še večja.

  Najbolje bi bilo, da bi škofje s civilnimi iniciativami SODELOVALI. V času teh sodelovanj, pa bi bil res bolj potreben MOLK.
  Vse institucije (SODSTVO, ZDRAVSTVO, CERKEV, ŠOLSTVO) se težko sami sebe “prečistijo”.
  Še vedno velja stari rek: “Vrana, vrani, nikoli ne skljuje oči”.

  • APMMB2 ,
   Lucidni komentator! Hvala!
   In “moja”Kraševka(ker imam tudi sama nekaj kraške krvi),sta povedala vse kot je treba,tudi Barbarin komentar je na mestu,treba je biti glasen,seveda,tudi na način S.Korena.
   Komur je mar seveda ne bo nikoli! “vedel in bil tiho”,pa naj si gre ,da ga “serje”njegov najbližji ali kdorkoli drug,to je najbrž vsakemu zdravemu jasno,mar ne?
   Edino modeli tipa Igor,ne morejo nikakor sprejeti,da je zločin in zločinca potrebno sankcionirati!
   Zanj je edini zločinec albanski komunist J.J. in pedofilska,zavajajoča in lažniva RKC.
   Sicer pa normalno razvit in minimalno informiran osebek,to hitro opazi v njega komentarjih,zato jih (ne gre drugače) seveda težko jemlje resno,včaisih bi se kar zjokal,tudi od smeha…
   Je treba pucat,dnevno,tedensko,…lepo sproti,sicer se usmradi in smrdi še daleč naokoli.
   Smo par dni nazaj čistili cerkev ,pa sem vmes razmišljala ravno o tem…
   Cerkev” se je umazala” tudi zaradi slehernega od nas,če smo prav pošteni,zato je treba izprašati tudi svojo vest,kje smo tudi sami kdaj slabiči? pomankljivi v trdnosti in strpnosti?
   Koliko krat tudi sam vstopim v cerkev z “umazanimi čevlji?”
   Iniciativa ,ki je nastala zaradi takih,ali drugačnih razlogov se je nedvomno morala pojaviti,morala je razburkati morje ,da odvrže kar se je slabega ,skozi čas,skrilo v njem.
   Umazanija (greh)se začne kaj hitro razkrajati in umaže še vse naokoli.
   Vsekakor bo moral “krmila” prevzeti takšen duhovnik(Še najbolje kar on sam!),kot je recimo duhovnik Sandi Koren.
   Naj zmaga resnica,naj zmaga Jezus!

   • Sirotek kremeniti
    Si v marsikaterem komentarju pokazal siromaštvo, si usmerjen kot fijakarski konj brez potrebne širine! Pljuvanje po nekaterih ti najbolj leži, to pa ni neki presežek!

 3. moli in delaj…

  le kaj vam ni jasno, verniki… da bi se pritozevali nad nečem… pa daj.. niso vas tako učili…

  prvi, ki je brez greha, naj vrže kamenj..
  ne glejte, kaj delajo, ama poslušatje, kaj govorijo..
  pa sej vemo, da ni vse tko kot je treba pri rkcju, ama a veste ka dobr učijo…

  ka tele parolce ne delujejo vec al kaj?

 4. Med žrtvami niso samo žrtve pedofilov, ampak tudi žrtve lažnih obtožb. Primer župnika Klopčiča je kričeč primer lažnivega obtoževanja nedolžnega človeka in vlačenje pred brezpravnim sodstvom. Tako za lase privlečen primer (na podlagi sanj domnevne žrtve) bi moralo sodišče, ki da kaj nase, nemudoma zavreči, pri nas pa ga že pet let vlači in ga je na neki instanci celo obsodilo. Tudi primer avstralskega kardinala je skrajno dvomljiv. Očitno za duhovnike ne velja civilizacijsko pravilo, da je obtoževalec dolžan dokazati obtožbe, ne pa obtoženi svoje nedolžnosti.

 5. Domobranec ob . 037
  Popolnoma se z vami strinjam. Tudi župniki morajo biti deležni VSEH ČLOVEKOVIH pravic, kot jih ima SLEHERNI DRŽAVLJAN.

  Lažne obtožbe, pa bi morale biti strogo kaznovane. Večkrat se spomnim na bivšega poslanca, Andreja Magajna, ki so ga: Vladajoči komunisti, skupaj s POLICIJO in tožilcem lažno OBTOŽILI pedofilije. RTV je te laži veselo podajala pri vsakih POROČILIH. Hišne preiskave so bile skupaj z novinarji RTV. Ob zasegu 5 računalnikov, pa kasneje niso nobenega vrnili, ker so jih (policija) “izgubili”.
  Tu bi morala biti obtožena tožilka, ker je dala obtožbo brez dokaza in vrh policije, ki je neupravičeno zasegel računalnike. OBTOŽBA brez dokazov, je hudo KRŠENJE človekovih pravic.

  Za čuda, pa se dokaze levičarjem (Jankoviču) dovoljeno zavrže. Tudi to je hudo narobe.

 6. Normalen,razsoden človek je ob takem članku res žalosten.Tako dober portal,kot Domovina je,bi si po mojem mnenju, ne smel dovoliti,tako “žalostnega” članka.Kar nekaj komentatorjev je opozorilo, v čem je problem. Tako preprosti pozivi na “linčanje” niso dostojni, niti niso na nivoju resnosti problema.
  Če smo v tem trenutku v resnični zadregi s problemom spolnih zlorab ne le v Cerkvi,ampak v celotni družbi (kjer pa se tudi zelo močno,tako mislim jaz,”skriva” in “pometa pod preprogo” ali pa prikriva s primernimi izrazi,recimo,”mobing” ),kaj bo šele takrat,ko bo recimo,dobro nastajajoča nova manjšina “rekla”,da je “to” del njene kulture ? Kaj pa potem ?
  Zaenkrat so spolne zlorabe pri nas zločin,ki ga je potrebno z vso resnostjo,odgovornostjo,odločnostjo,učinkovitostjo preganjati.Zelo resno pa se je potrebno izogibati načinom,ki spominjajo na metode “pozivanja k linču”.
  Pri branju članka sem bil vsebolj “objet” v neugodje ,da si nekdo močno prizadeva očrniti Cerkev in kler,ne pa toliko “zločince” ( te se lahko hitro “pospravi”). Tudi “žrtve” so postranskega pomena.Nekako, se nisem mogel znebiti občutka obstoja hude jeze in maščevati se vrhu slovenske Cerkve za nekaj,kar se je zgodilo ali pa se dogaja ali pa se bo zgodilo. Nekomu je vrh slovenske Cerkve “stopil na žulj” in ga je potrebno zato čimbolj “kaznovati”. In kaj je lepšega za javnost,kot spolne zlorabe katoliškega klera in domnevno prikrivanje spolnih zlorab s strani samega (!) vrha slovenske Cerkve ? Sprožanje “salv” zvitih “prijetnih” informacij med ljudstvo lepo “dviga pritisk” proti slovenskemu kleru in vodstvu slovenske Cerkve,čeprav ta glavni v teh “napadih ” trdijo,da to ni proti slovenski Cerkvi. Kar pa seveda ni res.Vsi pa res nismo tako naivni.
  V slovenskih razmerah v družbi,ki je vse bolj levičarska,je povsem jasno,kam “pes taco moli”.Kristjani delamo in delujemo sami proti sebi.
  V takšnih razmerah je realno in točno samo to,da nedolžnih ni.Enako pa se tudi ve, kako in na kakšen način delovati in ukrepati. V slovenski Cerkvi se natančno ve kdo je kdo.In natančno se ve,kaj je potrebno storiti.
  Tisto,kar mene moti je,neodločnost tistih “šestih” in plus enega,da “udarijo po mizi” in ustvarijo pogoje za vzpostavitev reda v Cerkvi. In to je “dovolj” !
  Civilna inciativa Dovolj.je pa naj “zajame” zrak ( premor za premislek),se umiri in začne delati res strokovno.In gre v javnost,ko je to res potrebno in v korist pravih žrtev.
  Ne bi bilo odveč malo bolj spremljati dogodke z afero “vrtec in spolne zlorabe” in kako se zadeve tam odvijajo.Povsem nasprotno od tega primera.O kaj bi bilo,če bi si kdo “upal” “dregniti” v “osirje” na drugi strani.Tam pa ni pravega “junaka”.Seveda mi smo “poštena družba” !

 7. Poglej, Slovenski štor ob 15;31
  Veliko si napisal, a imam občutek, da pa nisi prebral članka, ali pa vsaj ne zbrano.
  Poanto si namreč povsem zgrešil.
  Govoriš o linčanju. Škoda, ker ne poznaš akterjev na Dovolj.je. Predani verniki, ki to poslanstvo opravljajo z bolečino.
  Nekdo pač MORA. Ker je le prisila motivator napredka; škofje in redovni predstojniki pa so se zavili v lagodnost molka in prevelike tolerance.
  … je realno in točno samo to,da nedolžnih ni… , si napisal. Žalostno! Govora ni o kurjih tatvinah, ampak o ZLOČINIH!

  Poglej, sedaj ni čas, da se *glanca frajh* na Cerkvi. Njena podoba je že itak zasvinjana zaradi zločinskih dejanj nekaterih duhovnikov in zaradi prikrivanja njihovih nadrejenih. Ja, gnilo jabolko MORA iz gajbice, sicer je potrebno zavreči vsa jabolka.
  S poimenovanjem dotičnih duhovnikov se ščiti žrtve.
  Ni namen njim škodovati, ampak preprečiti nove škode, nove doživljenske travme!

  Naj spomnim: govor je o SPOLNEM NASILJU !
  govor je o SPOLNEM NASILJU NAD OTROCI !
  O SPOLNEM NASILJU DUHOVNIKOV NAD OTROCI !!!!

  • Hribarjev Rafko,članek sem večkrat prebral.Dobro vem,kaj sem pisal. Trdim,da se proti krivicam ne da borit z novimi krivicami.Nimam nič proti Civilni inciativi Dovolj.je.Opozoril sem na previdnost in ali so sposobni prevzeti vso odgovornost za svoja dejanja in odločitve.Kdo je predan in kdo nepredan vernik je pa res neumestno.Preprosto zato,ker se spet ponavlja “selektivnost”.Objavljanje imen,sploh nimam problema s tem.Povej mi kdo bo vrnil dobro ime,recimo duhovniku Klopčiču ? Pet let dokazuje,da ni zločinec.Dokaz koliko hočeš,da ni zločinec,da ni pedofil. In..kdo bo prevzel odgovornost ? Zato je moj poziv k previdnosti,odločnosti in odgovornosti.In še k : iskrenosti in odkritosti. Pozivam vse tiste,ki so že omenjeni v komentarjih na tem portalu,če imajo pogum,naj povedo vse. Problem je,ker mnogi od teh vedo veliko več,vendar ne povedo vsega. Zakaj ? Ker se ne upajo biti do konca odkriti,zaradi takšnih in drugačnih razlogov.Poiskati pa je potrebno male “grešnike”,naivne in velike grešne kozle,ki bodo “pokrili” tisto “fino umazanijo”,ki bo še vedno ostala. Posebna zgodba pa so žrtve. Danes se da z metodami,ki so na razpolago natančno razjasniti vsaj 95% primerov.To pomeni,da se da potrditi,da je šlo za zločin ali pa,da ni šlo.Vendar se tega ne pove.Predvsem se ne povedo niti imena niti primeri,ko so bile obtožbe izmišljene,lažne,netočne ali pa da ni šlo za pedofilijo. In prav primer pedofilije je tisto področje kršenja zakona,ki je mnogo širše od pojavov v Cerkvi. Zato trdim,da je “soliranje” raznih zagretih predanih vernikov brez prvovrstnega sodelovanja državnega represivnega aparata škodovanje nam vsem,vernikom,kleru in Cerkvi.Poleg tega pa odvračajo pozornost s civilnega področja (družbe kot celote),kjer je gotovo mnogo več pedofilije,na ” dvorišče Cerkve”.In prav zadnji primer “vrtec in vzgojitelj” je lep primer,kaj se v resnici dogaja.
   Nikoli nisem trdil in pisal,da je potrebno “pometati pod preprogo”.Prav obratno! Trdim,da je potrebno čistit in razčistit : VSE ! Vendar je to potrebno ZNATI !
   Za Cerkev izjemno pomembno področje pa vseeno ostaja v senci.In točno se ve za kaj.Problem homoseksualnosti,ki je izjemno pereč,zaradi “elit”,ki se delajo in navznoter ovirajo Cerkev.O tem pa “junaki”,ki natančno vedo mnogo več,vse ne povedo.Homoseksualnost ni problem družbe,to je notranji problem Cerkve.Upam,da je to jasno !
   Zakaj pa na notranji jasni problem Cerkve homoseksualnost “vežejo” mnogi “celibat”, je pa tudi jasno.Razlog ni “celibat”,razlogi so povsem drugje. Celibat ima smisel in razloge,ki so pomembni tako za vero kot Cerkev.Odprava “celibata” ne bo zmanjšala homoseksualnosti,posebno ne,ker se homoseksualnost v družbi spodbuja in podpira. Odprava “celibata” je samo način,kako skrivati probleme in sredstvo-orožje za ateistično napadanje na Cerkev.
   Na koncu: hvala,da si me opozoril,da gre za spolne napade na otroke . Jaz dodam,to je potrebno TAKOJ preprečiti s HLADNO GLAVO in ODLOČNOSTJO brez IZJEME ! In še v javnost morajo iti tisti podatki,ki so tudi potrebni : tisti iz zgodovine in tisti iz REALNEGA ČASA ! Zdaj pa je vse to ,verjetno,namerno pomešano!

 8. Oglejti si sinočni TEDNIK ( ob dvajsetih na prve programu RTV). Na primeru župnika Žnidaršiča, lahko vidite , da je pedofilija v RKC, prav za prav nekaj normalnega , ali le mali prekršek duhovnika ???!!!
  CI. DOVOLJ,JE imama še kako prav, ker je začela objavljati imena pedofilov, saj bo le tako prisilila odgovorne ( škofe in red, predstojnike ), da bodo učinkovito ukrepali.

  • planinka,večkrat sem si ogledal Tednik in ta prispevek.Duhovnik je bil kaznovan s pet let in pol zapora.Odslužil je tri leta.Odslužil je kazen.Tako pravi zakon.Tako kot te razumem, bi ga morali sedaj še “ustreliti”.Dobro,možno je tudi to. Je to metoda “linča” ? Seveda ni,gre za pošteno dejanje pravičnih in poštenih. In kaj zdaj ? “Tednik” in ti pričakujete še dodatno kazen.Bil je tudi že kaznovan v svojem Križniškem redu. Očitno te kazni niso dovolj.
   Zanimivo pa je,da je pred Državo ta duhovnik državljansko “čist”.Pred določenimi ljudmi pa ne.Moja razlaga je,ker je duhovnik. Torej,Cerkev ima resen problem,kaj narediti z duhovniki,ki so odslužili kazni v zaporu ?
   Drugo,kaj narediti z duhovniki,ki so izpostavljeni in krivo obdolženi.Tretjič,kaj narediti z duhovniki,ki jih Država ne bo preganjala,ker se je zgodilo zastaranje .V tem primeru,mislim,da predstavnik Civilne inciative Dovolj.je pričakuje od Cerkve ustrezno preganjanje in rešitev. Skratka,kup vprašanj brez pravih predlogov rešitev predvsem strani Civilne inciative Dovolj.je.Po mojem mnenju zato,ker se ne upajo prevzet odgovornost za posledice. Če so sprožili aktivnosti,bi morali iti do konca. Najhuje pa je,da v resnici trpijo resnične žrtve. Resnično se premalo misli na njih,čeprav se poiskuša ustvariti vtis,kot,da je vsem resnično mar za žrtve. Ta moj vtis sem si potrdil ,ko sem do konca pogledal objavljeni prispevek v Tedniku. V celoti je prispevek tendenciozen,površen,netočen in nič kaj ne pomaga žrtvam.
   Planinka,če bi bil jaz “župnik Žnidaršič” bi te tožil,ker si uporabila moje ime za nekaj,kar nisem storil niti bil kaznovan.Zato je zelo pomembno,da dobro pogledamo,kar zapišemo.Posebno pri imenih in priimkih.
   V drugem komentarju sem jasno in glasno zapisal : pedofilija (hebefilija,efebofilija) je bolezen (glej študije).Če je to res,potem je potrebno poleg kazni,najmanj zdraviti ljudi.In še,kultura,ki postaja pri nas manjšina ima “pedofilijo” za normalen in sprejet pojav.Kaj pa v tem primeru ?
   Osebno sem proti spolnim zlorabam,najbolj proti pedofiliji,kot tudi homoseksualnosti v Cerkvi.
   Planinka,kaj storiti s spolnimi zlorabami v obliki mobinga in korupcije v “civilni” družbi ? A ga preganjamo ? Recimo,odmevni primer v Ljubljani !

   • Slovenski štor;
    1) Res je k pedofiliji nagnjeni ljudje so bolniki in jim je treba pomagati z zdravljenjem.
    2) Za homoseksualce velja celibat, enako kot za heteroseksualne.
    3) Duhovnik je Bogu posvečen človek, prostovoljno se je zato odločil, zato zanj veljajo drugačna merila kot navadne ljudi.
    Cerkev bi morala;
    1) Bolnike zdraviti, predvsem jim pa onemogočila, da bi škodovali drugim.
    2) Dokler velja celibat iz vrst duhovnikov odslovila vse tiste, ki se ga ne držijo.
    IN KAJ OD TEGA JE STORILA????????????????

    PS. pri svojem prejšnje komentarju sem res narobe napisala primek duhovnika , pravilno je ŽNIDARIČ, se opravičujem.

  • Hribarjev Rafko,zadnji odstavek rešuje vse in se z njim strinjam skoraj v celoti.Morda pa le ne veš vsega.
   Predlagam pa ti,če imaš le to možnost,mislim,da jo imaš : zaprosi oba duhovnika,ki si ju zapisal,naj ti povesta vse,kar vesta na to temo. In potem ti,če imaš “jajca” to objavi.Vendar naj povesta vse !
   In potem se lotimo še civilne sfere,ki je izjemno bogata s tovrstnimi “ogabami”.Po mojem mišljenju je mnogo bolj bogata in “pikantna” na temo,ki se pripisuje kleru v Cerkvi.
   To bi bile šele zgodbe !

   P.S.
   Zanimivost : leta 2o12 je bila povprečna starost slovenskih duhovnikov okoli 57 let. Danes bi bilo v Sloveniji okoli 1100 duhovnikov (celo nekaj manj!). To sem zapisal namerno ! Pametnemu dovolj!

 9. Slovenski štor 28. maja 2019 ob 18:30 at 18:30
  Igor, ne ti meni o tem. Tisti,ki so ti blizu,so bolj izvežbani za “pospravljanje” in tudi za ono “drugo”. A je potrebna hinavska dvoličnost ?

  Meni noben, ki je hitro pospravljal ni blizu!!! Cenim pridobitve NOB, poboji so druga plat zgodovine, morda neizbežna ali pač ne!!! O tem naj sodijo bodoči, neobremenjeni rodovi!

Komentiraj