"Revizija projekta C0 je nujna," pravijo strokovnjaki. Katere so največje nevarnosti projekta C0 za okolje in ljudi?

Vir foto: Twitter @C0Kanal_LJ
POSLUŠAJ ČLANEK

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 je danes izvedla sejo, na kateri so nastopili predstavniki stroke, tako hidrogeološke kot tudi geografske in vodarske.

Po mnenju komunalnega inženirja Franca Maleinerja trenutno obstoječe ljubljanske čistilne naprave lahko odstranijo le slabih 40 % celotnega letnega onesnaženja, s tem, ko se bodo priključile še Medvode in Vodice, pa se bo ta odstotek nedvomno še poslabšal. Nujno bi bila potrebna tudi revizija projekta C0.

Nujna bi bila revizija projekta, ne glede na izgovore, da zanjo "ni denarja"

Danes je potekala že 4. seja preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja. Tokrat so bili kot priče zaslišani Franc Maleiner, komunalni inženir, mag. Joerg Prestor z Geološkega zavoda Slovenije ter geograf dr. Damir Josipovič z Inštituta za narodnostna vprašanja.

Franc Maleiner je bil eden izmed ustanoviteljev Društva za zaščito voda. Kot je povedal na seji, se komunalne odpadne vode praviloma pri nas ekološko in ekonomsko optimalno zbirajo in odvajajo na čistilne naprave v mešanih kanalizacijskih omrežjih. Voda je lahko transportno sredstvo, ki pa poleg različnih raztopin odvaja tudi organske in anorganske sestavine odtokov. Tako imenovani sušni odtoki, kamor spadajo npr. hišni odtoki, kot tudi padavinski odtoki, večinoma odvajajo v skupnih, t. i. mešanih kanalih.

V Veliki Britaniji so že sredi 60. let prejšnjega stoletja ugotavljali, da sušni odtoki zaradi zmanjšane vlečne sile pretokov med sušnimi obdobji, predvsem na dnu položnih kanalov, odlagajo precejšnje količine organskih in anorganskih sestavin, ki jih prvi padavinski pretoki dvignejo in transportirajo z različnimi pretočnimi hitrostmi. Pred dobrimi 50 leti so ta dognanja v Avstriji, Nemčiji in Švici popolnoma spremenila nekdanji način dimenzioniranja, konstruiranja in nameščanja razbremenilnih naprav, saj se morajo te visoke koncentracije onesnaženja čistilnih valov v celoti zadržati v omrežjih in se ne smejo preko vzvodnih razbremenilnikov pred čistilnimi napravami prelivati v vodotoke, zgolj če gre za relativno čiste mešane odtoke, je dodal Maleiner.

Žal pa teh dognanj, ki so del tudi evropskih norm, naši projektanti strokovno ne obvladujejo in jih zato ob tihi podpori uradnikov spregledajo ali samo deloma uporabljajo. Zaradi neupoštevanja evropskih in državnih gradbenih predpisov pri načrtovanju, dimenzioniranju, konstruiranju in obratovanju kanalizacijskih omrežij, razbremenilnih naprav, kakor tudi zaradi pomanjkanja hidravličnih in drugih izračunov ter namernega nedopustnega prikrivanja podatkov dejanskega obratovanja čistilnih naprav Maleiner ocenjuje, da na področju ljubljanske kotline odteka in se nedopustno razbremenjuje kar dobrih 60 % celotnega letnega onesnaženja iz komunalnih odpadnih voda, in to neočiščeno, direktno v vodotoke.

Trenutno obstoječe ljubljanske čistilne naprave lahko odstranijo dejansko le slabih 40 % celotnega letnega onesnaženja. S predvidenim priključkom Medvod in Vodic pa se bo ta odstotek nedvomno še poslabšal, opozarja Maleiner. Na podlagi nestrokovnega in pomanjkljivega projekta se nepotrebno gradi kanal C0 z neustreznim sarkofagom in napačno izbrano vrsto zadrževalnega bazena, brez predhodno predpisane izdelave študije vplivov na okolje. Ta projekt življenjsko in zdravstveno ogroža celotno prebivalstvo Ljubljane, njene okolice in nizvodnega porečja.

Maleiner je povedal tudi, da je bila največja napaka, ki je bila storjena pri osamosvojitvi, ukinitev strokovnega pregleda pri takih projektih. Strokovni zagovor se prepušča projektantskemu biroju samemu, ni pa več nadzora na vodni skupnosti. V preteklosti je moral projektant dokazati in opredeliti vse, kar je bilo potrebno. Maleiner je še povedal, da je treba narediti revizijo projekta C0. Prihaja ravno do nasprotnih mnenj, hkrati pa gre tudi za zaničevanje stroke, saj se za revizijo »ne najde denarja«.

Projekt bi se moral načrtovati na "končno stanje"

Hidrogeolog mag. Joerg Prestor je bil pobudnik deklaracije, v kateri je bilo izraženo stališče, da se moramo zavedati, da je C0 zgolj eden izmed potencialno spornih projektov, ki so predvideni na tem prostoru. Najbolj primerno bi bilo, da bi se tak projekt (C0) načrtoval na »končno stanje«. Kanal C0 je bil že narisan nekaj časa, preden je bil projektiran, kot stroka pa so se pritoževali, da so bili o tem projektu prepozno obveščeni. Radi bi vplivali na projekte, ko so ti v fazi študije variant, ne pa, ko je varianta že dokončna.

Hidrogeološka stroka ponavadi sodeluje v projektu, ko se zbira projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Takrat nastopajo s strokovnimi mnenji, predlogi za ukrepe, kar se je zgodilo tudi v primeru C0. Dobili so nalogo, da pripravijo zaščitne ukrepe za potek trase, kar so tudi naredili.

Projektantu in javnemu podjetju vodovod kanalizacija Snaga so predlagali, da bi ustrezne podatke dobili iz svojega dela, a jih niso upoštevali, so pa vzeli sami v stroki literaturne podatke, na koliko časa se bodo dogajale poškodbe kanala in na kakšen način. Hidrogeologi so svarili pristojne, da če bi zgolj uhajala količina, ki je ne moremo zaznati, bo to že preveč. V primeru C0 sicer ni prišlo do tega, da bi bili zapisani zaščitni ukrepi, ki ne bi bili izvedljivi, je še dodal Prestor.

Na vprašanje, katere so največje nevarnosti s tem, ko bomo imeli kanal C0, za okolje in ljudi, je Prestor odgovoril, da gre za dodatno obremenitev, vse potencialne nevarnosti pa se seštevajo, kot so npr. bodoča železnica in transformatorska postaja. Potencialnih nevarnosti ne moremo gledati zgolj posamično, ker so trenutno aktualne – pobuda stroke je bila, da je treba gledati stvari na končno stanje in se na vsak način izogniti vsem posegom, je dodal Prestor.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike