Pregled rešitev, ki jih stranke ponujajo pri gospodarstvu in davkih

(vir foto: pixabay)
POSLUŠAJ ČLANEK
Pri oceni predvolilnih soočenj, ki smo jih z Radiem Ognjišče izvedli na Domovini, smo vas v anketi spraševali tudi, kako pomembne so za vas posamezne tematike.

Na prvo mesto ste postavili zdravstvo, na drugo pravosodje, že na tretje pa gospodarstvo in podjetništvo. Med pomembnimi temami ste izpostavljali tudi davčno politiko.

Stališča strank do zdravstvene problematike smo predstavili v prejšnjem prispevku, tokrat pa izpostavljamo njihove programske ideje za področje gospodarstva, davkov in javnega sektorja. Nekatere poglede, tudi nekaterih drugih strank, smo zbrali v preglednici.

Stališča strank na prvem soočenju


SLS (program): Eden ključnih problemov v Sloveniji je, da delo ni več vrednota. Javni sektor se je razširil preko vseh meja in ni normalno, da državne družbe konkurirajo zasebnim. V državni lasti naj ostanejo le infrastrukturna podjetja, ki pa morajo imeti jasne in ambiciozne cilje.

Gospodarsko politiko v Sloveniji je potrebno zastaviti povsem drugače, v smeri povečevanja produktivnosti in dodane vrednosti, tudi z usmerjanjem v digitalne tehnologije.

Čuš in Zeleni (program): Javni sektor je prevelik, a predvsem v javni upravi, ki jo je treba prečistiti. Plačilno nedisciplino je treba urediti s pravilno zakonodajo. Delo je v Sloveniji preobremenjeno in poslovno okolje neprijazno, vključno z zbirokratiziranostjo. Strateška infrastruktura mora ostati v državni lasti.

NSi (program): V javnem sektorju ljudje različno veliko delajo, problem pa je, da so plačani praktično enako, ne glede na učinek. Potrebujemo bolj stimulativen sistem in ponekod več, ponekod pa manj zaposlenih.

V Sloveniji je nujno izboljšati poslovno okolje v smeri, da bodo podjetja lahko dajala večje plače, kar bo možno z znižanjem davkov. Poleg tega je nujna tudi debirokratizacija ter predvidljiva zakonodaja. V državni lasti naj ostanejo avtoceste, železnice, pristanišča in elektodistribucija.

SD (program): Slovenski javni sektor je primerjliv z evropskim povprečjem, v SD se zavzemamo za močen javni sektor. Višina davkov v Sloveniji je pravilna, če ne celo prenizka, sploh na kapital.

Plačilna disciplina v Sloveniji je slaba, ker smo zanemarili strateško vodenje države, ki mora zaščititi najšibkejše in biti močna. Razbremeniti je treba kvečjemu slabo plačane. Kar se tiče podjetij v državni lasti, se večinoma strinjamo z nedavno sprejeto Strategijo upravljanja kapitalskih naložb, ki bi jih bilo treba kvečjemu razširiti, npr. v primeru Telekoma.

Dobra država (program): Problem ni toliko v obsegu javnega sektorja, ampak v njegovi učinkovitosti. Potrebno je biti natančen in spodbujati delavne in efektivne uslužbence. Poslovno okolje je v Sloveniji slabo in odganja investitorje, poleg tega pa omejuje malo podjetništvo.

V državni lasti je potrebno obdržati podjetja, ki zagotavljajo storitve, ki jih privatna neučinkovito ali pa je to zanje predrago. Vse ostalo mora biti zasebno.

Video soočenja predstavnikov DD, SD, NSi, Čuša in Zelenih ter SLS na temo gospodarstva in davkov, 24 minut:

https://vimeo.com/272162932/04ee655fe1

Kaj so povedali predstavniki strank, ki so nastopile na drugem soočenju


LMŠ (program): Sam ne razlikujem med domačim ali tujim lastnikom, ampak med dobrim ali slabim. Večina tujih podjetij v Sloveniji celo dosega višje donose in plače kot domačih. Zgodovina nas poleg tega uči, da je država žal slab gospodar.

SDS (program): Minulo obdobje zaznamuje politika statusa quo z lepotnimi popravki, tudi na gospodarskem področju. V SDS se zavzemamo za sistem, ki bo po meri tistih, ki ustvarjajo največjo dodano vrednost in napredek. Infrastruktura naj podpira in ustvarja pogoje za normalen gospodarski razvoj.

Levica (program): NLB je donosna in sistemska banka, zato je ne smemo prodati. Poleg tega bo privatna banka zasledovala le dobiček in kapitalske interese. Stabilnost države lahko zagotavljajo le banke v državni lasti.

ZD (povezava na listo): Ljudje si predvsem želimo kvalitetne državne uprave, ki se bo zavedala, da živi od delavcev in realnega sektorja. Potrebna je debirokratizacija v najširšem pomenu, tako pri zakonodaji kot pri vsakdanjem delu. Osebno sem sicer nasprotnik razprodaje državnega premoženja, a NLB je že prodana oz. nam v nasprotnem primeru grozi milijardna kazen.

Video soočenja predstavnikov LMŠ, Levice, SDS in ZD na temo gospodarstva in davkov, 22 minut (na soočenje smo sicer povabili tudi predstavnika SMC in DeSUS, a ti dve stranki nista poslali govorcev):


https://vimeo.com/272165376/d6a2c08d35 
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike