NSi s paketom socialne zakonodaje, “ki si je ni upal vložiti nihče”: od daljšega starševskega dopusta do strožje socialne pomoči

Zajem slike Twitter

Poslanska skupina NSi je prejšnji teden v zakonodajni postopek vložila novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o urejanju trga dela, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih, danes pa jih je tudi predstavila javnosti.

Sveženj sprememb po njihovih besedah želi spodbuditi hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela in zmanjšati dolgotrajno brezposelnost ter postopoma ločiti družinsko politiko od socialnega varstva.

Predloga bodo vesele tudi družine, saj bodo starši imeli več možnosti preživljanja časa s svojimi otroki. Za vse otroke, ki neopravičljivo ne obiskujejo pouka, pa se bo socialna pomoč izplačevala le v materialnih sredstvih.

»Nihče si do danes ni upal predlagati rešitev, ki so vsebovane v teh štirih zakonih. Ker pa je NSi stranka, ki je na strani tistih, ki zjutraj zgodaj vstanejo, gredo na delo, skrbijo za svoje družine in za svojo prihodnost ter s tem dajejo zgled vsem, smo dolžni odgovoriti na pozive državljank in državljanov, lokalnih skupnosti in strokovne javnosti, da je potrebno to področje urediti bolj pravično, sistemsko, solidarno in hkrati tudi bolj podporno za družine,« je na novinarski konferenci dejal minister Janez Cigler Kralj in dodal, da imajo na terenu vedno veliko podporo predstavljenim rešitvam v štirih zakonih.

V NSi so prepričani, da bo podpore v državnem zboru dovolj, da se bo zakonodaja tudi spremenila. Zakonodaja bi tako, kot je v navadi, začela veljati 15 dni po objavi v uradnem listu, a je skorajda nemogoče pričakovati, da bo veljavna še v času tega mandata.

Kaj prinašajo 4 zakoni? Več časa za starše, da so doma s svojimi otroki

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih prinaša kar nekaj sprememb. Zagotovo pa je najbolj pomembna 75 neprenosljivih dni dopusta za očeta oziroma dodatnih 45 dni. 15 dni oče lahko izrabi do otrokovega tretjega meseca, 60 dni pa do 8. leta starosti.

Vsak od staršev bi imel po novem predlogu NSi pravico do 160 dni starševskega dopusta (sedaj ima možnost 130 dni), pri čemer lahko vsak na drugega prenese 100 dni, 60 dni pa je neprenosljivih (sedaj se lahko prenese 75 dni). Neprenosljivih 60 dni se lahko izrabi najpozneje do osmega leta starosti otroka (po veljavni zakonodaji jih je treba izkoristiti do prvega razreda).

Pravico do krajšega delovnega časa lahko po novem koristita oba starša hkrati v skupnem obsegu 20 ur na teden. Vse to v NSi po besedah poslanca Aleksandra Reberška želijo uvesti, ker si želijo, da bi starši preživljali več časa s svojimi otroki.

Če otrok ne hodi v šolo, se otroški dodatek lahko izplača le v naravi

Naslednje spremembe zakona se nanašajo na otroke s posebnimi potrebami. Če tak otrok, ki ima sicer v zavodu celodnevno brezplačno oskrbo, vsaj 180 dni v letu biva doma, ima eden od staršev pravico do delnega plačila za 20 ur tedensko; če pa doma biva vsaj 270 dni, pa za 30 ur tedensko.

Uvaja se tudi avtomatizem, da se otroški dodatek namesto v denarju dodeli v naravi (plačilo položnic, nakup obleke ali prehrane ipd.), če šola sproži prekrškovni postopek proti staršem učenca, ki iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka. Če pa otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli, se znesek otroškega dodatka zniža za 33 odstotkov, torej za del, ki je namenjen izobraževanju.

Ločitev socialne od družinske politike

Pri spremembah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v NSi želijo urediti postopno ločitev družinske politike od socialnega varstva, tako da se pri letnih pravicah (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila) pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva le še dohodek, ne pa tudi premoženje.

Uvajajo tudi dva nova dohodkovna razreda pri državni štipendiji, zaradi česar bo več otrok dobilo državno štipendijo.

Otroški dodatek se ne bo več upošteval kot dohodek pri priznanju državne štipendije in subvencije najemnine. Kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo se v celoti ne upoštevata kot dohodek družine pri priznanju vseh pravic (otroški dodatek, državna štipendija, denarna socialna pomoč …)

O podaljšanju pravice do varstvenega dodatka bodo morali CSD- ji odločati po uradni dolžnosti, če je nekdo upravičen do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, bo hkrati upravičen tudi do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. S spremembami zakona pa bo omogočeno tudi elektronsko vročanje odločb in informativnih izračunov.

Če je nekdo obsojen na zaporno kazen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, izgubi socialno pomoč

Predlog NSi v spremembah zakona o socialnovarstvenih prejemkih prinaša obvezno izplačilo denarne socialne pomoči v naravi, če obstaja dolg do javnih služb ali vzgojno izobraževalnih zavodov.

Celovito obravnavo posameznika oziroma družine, ki je v obravnavi na CSD, pa želijo doseči z izmenjavo osebnih podatkov oseb med CSD in Zavodom za zaposlovanje ter humanitarnimi organizacijami oz. izvajalci socialnovarstvenih programov.

V primeru pogojne obsodbe na kazen zapora, izrečene za naklepno kaznivo dejanje, oseba po predlogu NSi ne bo več upravičena do denarne socialne pomoči.

Po šestih mesecih na dve stopnji nižjo ponudbo za delo

Najpomembnejša sprememba Zakona o urejanju trga dela daje Zavodu za zaposlovanje možnost, da po šestih mesecih brezposelno osebo napoti na delovno mesto, za katero se zahteva do dve stopnji nižja izobrazba, ne glede na vrsto pridobljene izobrazbe. Za dolgotrajno brezposelne osebe se na štiri leta podaljšuje obdobje, ko so lahko vključene v program javnih del pri istem izvajalcu (trenutno največ dve leti).

Ukinja se tudi dvostopenjsko sankcioniranje kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve. Trenutno se namreč oseba preneha voditi v evidenci brezposelnih šele po drugi kršitvi ene izmed navedenih obveznosti, zaradi česar se ugotovi zelo malo kršitev. Pritožba zoper odločbo pa bi po predlogu NSi po novem ne zadržala izvršitve.

Bo pogum za sprejetje paketa?
Paket sprememb štirih zakonov so na Ciglerjevem Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedovali že daljši čas, a kar nekako ni prišel na mizo. Najbrž  je razlog v zadržanem odnosu tudi koalicijskih partnerjev do sprememb, kar nakazuje dejstvo, da jih ne vlaga vlada, temveč poslanska skupina Nove Slovenije. Krščanski demokrati so se zdaj očitno opogumili in se ga odločili potisniti v ogenj.

Ali bodo spremembe tudi sprejete, bo seveda odvisno od podpore parlamentarne večine, ki je za zdaj nejasna. Več bo o podpori posameznih strank znanega po obravnavi na pristojnem odboru, ki bi lahko bila konec marca.

8 komentarjev

 1. B r a v o !

  Lenuhom, ki šepetajo skozi zaprta okna “iščem službo” – bo odklenkalo. Socialno pomoč lahko prejemajo samo retadirana in invalidni, ostali pa delat! Konec je brezveznega blebetanja, ranljivi, ne morejo, ne znajo, ne najdejo, ne gre…Konec brezplačnih počitnic za vse lenuhe!
  Tudi javna dela – so delo!

 2. Ko gledaš vse te limuzine, v katerih se vozijo razni brezvezniki, ko po trgovinah vidiš s kupčkom napolnjene vozičke vsega mogočega, ko so povsod naokoli razkošne nove hiše, in ko hodijo po izletih in dopustih po vsem svetu, je res najpametneje, da diplomiranca, ki so ga vrgli iz službe in je ves uničen ter se prebija s par stotaki na mesec, naženete nosit kakšne škatle. Pristno krščansko. Bič in palica. Pa naš dragi papež Frančišek in njegova židovska falanga.

  • Vsako delo je častno, Vane.
   Vsekakor bolj spoštujem tiste, ki si kruh služijo s prekladanjem škatel in garanjem za tekočim trakom, kot pa kričeče našminkane frajle, ki živijo na račun teh ljudi in razgrajajo po Ljubljani.
   Mogoče zato, ker sem ob kmečkem delu tudi sama skusila delo za tekočim trakom.
   Če se diplomiranec ne zna izkazati svoji izobrazbi primerno, je zanj še zmeraj bolj častno, da nosi škatle kot pa da živi na plečih drugih. Počasi bo že napredoval – če ne z neko nezaposljivo diplomo, pa v kakšni drugem poklicu.

 3. Končno si je en politik upal glasno povedati, da je treba preprečiti zlorabe socialnih transferjem. Še bolje bi bilo, če bi vse transferje poenostavili, naredili bolj univerzalne, z manj vlogami in prošnjami. To bi zmanjšalo delo na CSD-jih in pocenilo sistem. Socialne delavka namreč ogromno časa porabijo, da neukim prisljencem izpolnjujejo obrazce, mnogi državljani pa teh pravic ne izkoristijo, ker zanje sploh ne vedo.

Komentiraj