Jožef Horvat pisal Robertu Golobu zaradi omalovažujočega odnosa državnega sekretarja Dana Juvana do osamosvojitve in demokracije

Uredništvo

POSLUŠAJ ČLANEK
Pismo, ki ga je poslanec NSi poslal predsedniku vlade dr. Robertu Golobu v zvezi z nedopustnim nastopom državnega sekretarja na 2. redni seji odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v celoti objavljamo spodaj.

 

Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob,

V Preambuli Ustave Republike Slovenije je zapisano, da je Skupščina
Republike Slovenije sprejela Ustavo republike Slovenije »izhajajoč iz Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije,
temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega
naroda do samoodločbe in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v
večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno
samobitnost in uveljavili svojo državnost«.

Prvi člen Ustave Republike Slovenije kot najvišji pravni akt v naši državi določa:
»Slovenija je demokratična republika.« Prepričan sem, da bi iz tega moralo
izhajati tudi delovanje vseh, ki zasedamo kakršne koli politične funkcije v naši
državi. Še več, ker na teh položajih služimo domovini, bi pričakoval, da smo na
samostojno, demokratično Republiko Slovenijo ponosni in da jo imamo radi. To po
mojem trdnem prepričanju vključuje tudi spoštovanje do procesa osamosvajanja, ki se
je odvil pred dobrimi tridesetimi leti. Kdor tega ne premore, ni vreden niti sposoben dela
za skupno dobro vseh državljanov v okviru demokratične, samostojne Republike
Slovenije.

S tem pismom vas želim, spoštovani gospod predsednik vlade, opozoriti na dogajanje
v Državnem zboru, ki se je odvijalo na 2. redni seji Odbora za delo, družino, socialne
zadeve in invalide dne 14. septembra 2022 ob obravnavi Predloga zakona o dopolnitvi
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu
zboru v obravnavo predložil Državni svet.

V njem je predlagal nov državni praznik – dan slovenske demokracije, ki bi se
obeleževal 12. maja in ne bi bil dela prost dan. 12. maja 1988 je namreč v Unionski
dvorani nastalo prvo demokratično politično gibanje od začetka druge svetovne vojne
na Slovenskem. S tem se je začel proces, ki je privedel do prvih demokratičnih volitev
in odločitve slovenskega naroda za samostojno in demokratično slovensko državo.
Zaradi simbolnosti tega datuma je tudi starosta slovenske osamosvojitve Ivan Oman
nekoč dejal, da bi 12. maj moral biti državni praznik. S to pobudo se osebno strinjam in
tudi poslanska skupina NSi je predlog na omenjeni seji odbora podprla.

15. slovenska vlada, ki ji predsedujete, se je odločila, da zakona ne podpre in to v
dopisu, poslanem v Državni zbor 13. septembra 2022, utemeljila z besedami: »Vlada
Republike Slovenije se ne strinja, da gre pri predlaganem prazniku, ki se veže na
nastanek Slovenske kmečke zveze, za tako pomemben dogodek, ki bi ga bilo potrebno
opredeliti kot državni praznik in ponovno poudarja, da mora ureditev praznikov in dela
prostih dni vsekakor ustrezati dejanskemu odnosu naših državljanov glede
pomembnosti določenih datumov, ki jim je treba dati posebno obeležje.« To stališče
vlade v duhu demokracije, v kateri živimo, sprejemam, čeprav se z njim ne strinjam.

Naravnost zgrožen pa sem bil ob tem, kar si je v imenu 15. vlade, ki ji predsedujete, na
2. redni seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide dovolil uprizoriti
državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Dan Juvan, v tandemu s predsednikom omenjenega odbora, Mihom Kordišem. Državni
sekretar je na seji odbora predstavljal vlado. Po mojem mnenju gre za nedržavotvorno,
zavržno omalovaževanje procesa demokratizacije, ki je pripeljal do samostojne
Republike Slovenije, in demokratičnega sistema naše države kot take. Ocenjujem, da
je državni sekretar grobo zlorabil visoko politično funkcijo, ki jo (nevredno) zaseda za
ideološka sporočila stranke Levica, nikakor pa ni verodostojno predstavil stališča vlade.
V prilogi vam pošiljam izsek magnetograma, da si lahko o dogajanju sami ustvarite
mnenje. (Ta je dostopen tukaj.)

Takšni prizori v Državnem zboru me globoko žalostijo, saj imam naš skupni dom, našo
Slovenijo rad, kljub zavedanju raznih kriz, ki smo jih v preteklosti morali prebroditi –
marsikatero pa bomo gotovo še morali, ravno tako kot druge države po svetu.
Verjamem, da imate Slovenijo radi tudi vi, gospod predsednik vlade. Zato me zanima,
ali odobravate, da državni sekretar v Državnem zboru na takšen način zastopa 15.
Vlado Republike Slovenije in s tem tudi vas kot njenega predsednika. Kakšen je vaš
odnos do omalovaževanja demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, ki jo je kot
predstavnik vlade pred slovensko javnostjo uprizoril vaš državni sekretar na 2. redni
seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide? Ali boste v skladu s svojimi
pristojnostmi ukrepali, da se takšna zavržna dejanja ne bodo ponovila?
Za vaše odgovore se vam vnaprej zahvaljujem in vas pozdravljam,

Jožef Horvat, vodja poslanske skupine NSi
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike