Zaradi takšnih stvari Slovenci dvomijo v nepristranskost in dobronamernost novinarjev TV Slovenija

Vir zajema slike: Dnevnik TV Slovenija, 6. 5. 2020 (arhiv MMC RTV)

Ob razkrivanju domnevno spornih nabav zaščitne opreme v Sloveniji trenutno poteka glasna javna razprava, ali novinarji TV Slovenija svoje delo opravljajo nepristransko, neodvisno in dobronamerno, kot trdijo sami, prikimava pa jim tudi levi del politike ter civilne družbe. Ali pa je zadaj politična agenda proti desnosredinski vladi, ki se odraža v pristranskem, enosmernem in aktivističnem poročanju, kot trdi del leve sredine, zbrane okrog SMC ter podporniki desnosredinske opcije.

Vprašanje je še posebej občutljivo zato, ker ne gre za zasebni, temveč za davkoplačevalsko financirani nacionalni medij, od katerega se pričakuje objektivno in nepristransko poročanje, ne glede na novinarjevo politično prepričanje ali svetovni nazor. 

Tokrat analiziramo včerajšnji prispevek novinarke Eugenije Carl v TV Dnevniku, ki se na družabnih omrežjih pojavlja kot vzorčen primer manipulativnega novinarskega dela. Z našo analizo bomo skušali ugotoviti, ali je narejen profesionalno, nepristransko in celovito, oziroma po novinarskih standardih, na katere se sklicujejo na RTV Slovenija.

Že naslov prispevka na MMC RTV Slovenija postavi okvir, ki da vedeti, da se bo prispevek ukvarjal z dokazovanjem trditve, da je “minister Počivalšek zavajal z mnenjem”. Tovrsten “dokaz” pa v širši zgodbi predstavlja kamen v mozaiku osrednjega sporočila medijske afere “zaščitna oprema”, kot nam je predstavljena: da so politiki te vlade, domnevno iz koruptivnih razlogov, posle dodeljevali “svojim dobaviteljem”.

Postavljanju tovrstnega okvirja je namenjen tudi uvod v TV prispevek Eugenije Carl v TV Dnevniku, zgoraj napisan s poudarjeno pisavo. Napoved TV prispevka sugerira, da je minister preferiral podjetje GeneEplanet na račun podjetja Labena, ki je ponujalo “ustreznejši medicinski ventilator”.

Povedano drugače, da je GenPlanet dobil posel, čeprav naj bi bilo več boljših izbir (v tem primeru vsaj ena), kar pomeni, da je morala obstajati še druga motivacija kot zgolj zagotavljanje nujne opreme zdravstvenim institucijam v pogojih izrednih razmer (kar je osnovno izhodišče ministra Počivalška).

Ampak ne na tem mestu, ne drugje v prispevku ne izvemo, po kakšni ceni naj bi konkurenčno podjetje ponujalo “bolj ustrezen ventilator”. Prav tako umanjka ključna informacija, ki visi v zraku skozi celoten prispevek in njegova verodostojnost na njem obstoji ali pade: ali in v kakšnem roku je “primernejši ventilator” sploh bil dobavljiv.
K temu vprašanju se bomo vrnili kasneje. 

Počivalšek: “Imamo soglasje dr. Podbregarja za te ventilatorje”

“Tako je minister Zdravko Počivalšek v Tarči manipuliral z mnenjem internista Mateja Podbregarja iz celjske bolnišnice, ko je opravičeval sporen posel z GenEplanetom,” Eugenija Carl komentira naslovne ministrove besede.

Torej novinarka “komentira”, ne pa “poroča”, saj je “manipuliral z mnenjem” vrednostna sodba novinarke in ne objektivno dejstvo. Novinarka torej poda svoje mnenje, da gre za Počivalškovo manipulacijo, in ga z ničemer ne utemelji.

Sicer nadaljuje: “Zamolčal je namreč, da Podbregar ni ocenil samo njihovega ventilatorja Siriusmed R30, ampak tudi ventilator drugega ponudnika in ga ocenil za ustreznejšega.” Slednje novinarka potrdi tudi z elektronskim sporočilom, v katerem zdravnik dejansko ventilator Mindrey SW 300 oceni za naprednejšega, ki omogoča dodatne funkcije.

Iz dikcije bi torej lahko sklepali, da je Počivalšek manipuliral z mnenjem zdravnika tako, da je zamolčal, da je ta ocenil še en ventilator in to bolje. Ampak slednjega Počivalšek ni mogel zamolčati, ker v oddaji Tarča o tem, koliko ventilatorjev je ocenil dr. Podbregar, sploh ni bil vprašan, oziroma to ni bila tema pogovora.

V oddaji so razčiščevali, ali so ventilatorji Siriusmed R30 dobavitelja GenePlanet primerni, manj primerni ali neprimerni za uporabo na pacientih. In Počivalšek je v oddaji z mnenjem dr. Podbregarja utemeljeval svoje stališče, da so tudi ti primerni. In danes je po številnih strokovnih mnenjih jasno, da so, ob določeni dodatni opremi, primerni. Vendar tudi manj primerni od nekaterih drugih ventilatorjev (denimo Hamilton). V tem je stroka glede Siriusmed R30 enotna, kot je pred dnevi na novinarski konferenci dejal vodja strokovne skupine dr. Marko Noč.

Je mnenje strokovne skupine “manj primeren” ali “ni primeren”?

Carlova nadaljuje: “Naslednji dan podpišejo pogodbo z GenEplanetom. Za ventilator, ki ga je strokovna komisija ocenila za:

Pri tem pa odgovora ni navedla, temveč je v TV prispevku predvajana odrezana izjava enega od članov strokovne skupine, dr. Riharda Knaflja iz Tarče, ko reče: “R30 ni bil primeren”.

Ampak objektivno dejstvo je, da strokovna komisija R30 ni označila za neprimernega, temveč, da je ventilator “manj primeren in pride eventualno v poštev kot zadnja izbira.” “Zadnja izbira” se pri tem nanaša na izbiro izmed 13 ventilatorjev, ki jih je strokovna skupina izmed 90 izbrala kot primerne. Vseh ostalih 77 je torej za strokovno skupino neprimernih in med njimi ni ventilatorja Siriusmed R30, ki ga je dobavilo podjetje GenEplanet, katerega naj bi preferiral Počivalšek.   

Knafelj je v kontekstu prispevka R30 označil za neprimeren brez kompresorja in ogrevalne cevi (prvi je sicer zraven, druga je opcijska izbira, ki se da donaročiti). Ventilatorji R30 v SB Celje denimo imajo oboje.

Prav tako je Knafelj v Tarči izražal svoje osebno mnenje in ne mnenje strokovne komisije, kar je razvidno tudi iz e-maila, na katerega se Carlova sklicuje v nadaljevanju:

To e-pošto s 17. marca ob 17. uri Carlova v prispevku tudi pokaže, a prehitro in premalo razločno, da bi zapisano gledalec lahko tudi prebral.

A če naredimo posnetek zaslona in si e-mail pogledamo bližje, vidimo, da v njem ne piše tisto, kar trdi Carlova, torej, da je “strokovna komisija treh internistov ocenila kot “R30 ni primeren””, temveč piše:

Carlova torej s hitrim prikazom e-maila utrjuje trditev, da R30 ni primeren, čeprav v dotičnem elektronskem sporočilu to sploh ne piše. Predvidimo lahko, da Carlova računa, da gledalec vsebine zaradi hitrega in nejasnega prikaza ne bo uspel prebrati, ostal pa bo vtis, da je povedano podkrepljeno s pisnim dokazom. (mimogrede, to zadnje je mnenje, ocena avtorja te analize, ne objektivno dejstvo :)) 

To je mail v celoti, kot so ga prikazali v prispevku:

E-pošta, ki naj bi po besedah Eugenije Carl dokazovala, da sta bila gospodarski minister Zdravko Počivalšek in poslanka SDS Jelka Godec seznanjena, da R30 “ni primeren”, čeprav v besedilu to sploh ne piše (klik za povečavo)

Zadnji stavek Carlove: “A taka ocena je bila, očitno, kot kaže, na poti vnaprej favoriziranemu poslu z GenEplanetom”, je še enkrat več vrednotna sodba oziroma mnenje avtorice prispevka in ne nepristransko poročanje o objektivnih dejstvih in okoliščinah.

“Mnenjski alibi v celjski bolnišnici”

“Treba je bilo poiskati mnenjski alibi”, nas novinarka TV Slovenija nadalje vodi po svoji zgodbi. Gre seveda za še eno njej lastno oceno, vrednostno podajanje mnenja.

In nadaljuje takole:

Gre za eno redkih, če ne celo edino tako eksplicitno poročanje nacionalne RTV hiše, da tudi levosredinske vlade kadrujejo po kriterijih politike in ne (zgolj) stroke. Če si dovolim še eno mnenje, se je, da smo kaj takšnega lahko videli na nacionalni televiziji, morala zgoditi za nekatere nedopustna izdaja z vstopom levoliberalne stranke v desnosredinsko vlado.

Sugestija povedanega pa je ustvarjanje vtisa, da je strokovno mnenje, ki je prišlo iz celjske bolnišnice, politično kontaminirano in zato manj verodostojno (predvsem v širšem kontekstu strokovnega mnenja o ventilatorjih R30, na katerega se sklicuje Počivalšek). S tem pa se posredno ustvarja dvom v strokovni ugled rednega profesorja in predstojnika oddelka za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje, dr. Mateja Podbregarja, češ da je njegovo mnenje o primernosti ventilatorjev Seriusmed R30 prikrojeno interesom politike (to sugestijo smo sicer lahko zaznali že v nekaterih TV prispevkih novinarja Roka Šuligoja).

Objektiven in nepristranski novinar bo sicer povedal, da je direktorica Guček Zakoškova povezana s SMC, a hkrati bo v svojih prispevkih navedel tudi, da je dr. Rihard Knafelj nekdanji Šarčev svetovalec za zdravstvo, ki je sodeloval pri pripravi zdravstvenega programa stranke LMŠ. Novinar lahko tudi izpusti oboje, neprofesionalno in pristransko pa je, da političen kontekst izpostavi za eno, ne pa tudi za drugo stran.  

Ventilator Mindrey SW 300 je po mnenju dr. Podbregarja naprednejši od Siriusmed R30. A …

Carlova sicer pove, da je strokovna ekipa tudi ventilator “Mindray”, tako kot R30 označila za “slabše ustreznega”, kot se tokrat izrazi. A kot je povedal dr. Podbregar: “V primerjavi z R30 je Mindray SV 300 naprednejši ventilator in omogoča dodatne za pacienta vitalne meritve, ima pa tudi vse tisto, kar dodatno kot opcijo ponuja R30. Strokovno bi izbral Mindray.”

Vendar tudi 15 sekund pred koncem triminutnega prispevka še ne dobimo odgovora na ključno vprašanje: je bil ventilator Mindray SW 300 sploh dobavljiv?

Carlova odgovora ne poda tudi v svojih zaključnih besedah. Zakaj ne, saj gre za osrednje vprašanje, ki izhaja iz prispevka, lahko le ugibamo.

Lobist Miloš Čirič, sicer svetovalec ministra Zdravka Počivalška, na Twitterju denimo s polno odgovornostjo trdi, da Mindray SW 300 sploh ni bil dobavljiv.

Kot pravi v nadaljevanju pogovora na Twitterju, je dobavljivost preverjal pri direktorju Labene, Borutu Cehu, ki mu je “tudi razložil, zakaj sploh ni oddal ponudbe”.

V vladnem poročilu o nakupu ventilatorjev podjetje Labena in njegovo ponudbo ventilatorjev Mindray SW 300 vidimo takole:

Podjetje bi jih naj torej, glede na navedbo v vladnem poročilu, 30 dostavilo kot donacijo z neznanim rokom dobavljivosti. Neposredno pod tabelo (celotno najdete v tem članku) lahko preberemo:

“17. 3. 2020 v dopoldanskem času je ZRSBR sprejel odpoved dobave s strani Labena d.o.o., ker ventilatorjev Midray ni bilo več moč dobaviti.”

Pogodba z GenEplanetom za ventilatorje Siriusmed R30 je podpisana naslednji dan, 18. 3. 2020, kar v prispevku pove tudi Carlova.

A v njenem novinarskem izdelku umanjka vse o (ne)dobavljivosti ventilatorjev Midray. Zato lahko objektivno sklepamo, da novinarka TV Slovenija Eugenija Carl dejanske dobavljivosti tega “bolj primernega” ventilatorja sploh ni preverjala niti pri podjetju Labena, niti v vladnem poročilu o nabavi opreme. Ali izrazimo mnenje, da je njihovo “nedobavljivost” zamolčala.  

Zato je lahko potegnila tudi sledeč zaključni sklep: “Več kot očitno je, da je Počivalškov kabinet iskal načine in točno tako strokovno mnenje, ki bi mu ustrezalo, da je lahko izpeljal posel z Geneplanetom, ki je kot prvi rok dobave navedel 23. marec, prvih 22 ventilatorjev pa dobavil šele 6. aprila.”

Novinarka RTV Slovenija Eugenia Carl ima prav, da je gledalcu po ogledu prispevka več kot očitno vse, kar je navedla ter še kaj drugega zraven. A “več kot očitno” mu je lahko samo zato, ker mu je bilo skozi naracijo zgodbe to sugerirano na način, kot smo lahko videli iz te analize. 

Vsaka kritika še ni napad na avtonomnost in neodvisnost RTV Slovenija
RTV Slovenija je na udaru, politika želi posegati v njeno avtonomnost, samostojnost in neodvisnost, poslušamo, odkar je na oblasti Janša.

A vse pogosteje se zdi, da je skrivanje za temi sicer vsebinsko pomembnimi frazami pogosto alibi, bodisi za prikrivanje slabega dela, ali še huje, bolj ali manj prikrite politično-ideološke agende proti nesorodni oblasti. Nikakor ne pri vsemu in vseh! Mnogo novinarjev in drugih delavcev na RTV je izjemno profesionalnih, nazorsko širokih, nepristranskih in tudi neodvisnih. A za vse tega nikakor ne bi mogli reči. Vsaj ne za tiste, ki pripravljajo prispevke, kot je zgornji.

Kaj je poročavalski in kaj komentatorski članek, učijo v prvem letniku novinarskega faksa. Na Domovini oboje ločimo z okvirčkom za uredniški komentar. Kot pa lahko vidimo, se v številnih prispevkih na RTV Slovenija slednje prepleta na zavajajoč način za povprečnega gledalca, ki ne more razbrati med objektivnimi dejstvi in enostransko novinarsko interpretacijo le-teh. To je še posebej nesprejemljivo za javni medij, ki je v lasti vseh državljanov in si nazorske ter politične profilacije ne more privoščiti.

Radiotelevizija Slovenija svoje zavezanosti visokim novinarskim standardom in nepristranskosti ne bo prepričljivo dokazala tako, da se nanju sklicuje ob vsaki kritiki, ki prileti iz civilne družbe ali iz politike. Temveč, najprej, s priznavanjem lastnih napak, nato pa s kvalitetnimi, celovitimi in nepristranskimi novinarskimi izdelki, ki te napake popravljajo. Takšnimi, ki bodo ocenjevalce njenega programa delili po drugačni ločnici kot na “desne”, ki pravijo, da je javna RTV pristranska ter “leve”, ki pravijo, da je “neodvisna in avtonomna”.

Že ob tovrstnem grupiranju mnenj po ideoloških ločnicah bi na poštenem, (celotni) javnosti zavezanem nacionalnem mediju, morali zvoniti vsi alarmi.

44 komentarjev

 1. Jasno in pregledno prikazano.

  Logično je, da smo ljudje besni. Ravno danes sem v nabiralnik prejel račun za 12,75 EUR. S stisnjenimi zobmi bom prispevek na koncu moral plačati. In s tem prispeval za plačo ga. Eugenije Carl. Ona pa mi vrača s takšnim odnosom. Kje je tu morala, čut za osebno odgovornost?

  • Prej ni nabavljalo MGRT ampak Ministrstvo za zdravje saj ni bilo kriznih razmer in bolnišnice so same skrbele za nabavo, kar so rabile. Ministrstvo za zdravje pa je dajalo denar. Sedaj so razmere kot v vojni in nekdo mora prevzeti vajeti Ministrstvo za zdravje je reklo, da zato ni usposobljeno.

 2. Tako se delajo dobri analitični članki ! Bravo !
  Zdaj pa upam, da bo kdo to prebral in si kaj zapomnil in še komu razložil in povedal.
  Lažem na RTV ni ne konca ne kraja…
  Ko pogori cela peterka prestitutk vpokličejo še ta glavno…Razsul jo je že Sebastjan Jeretič, pa to za RTV itak ni nič. Oni lažejo dalje. Sem nocoj po minuto, dve odprl t.im. poročila RTV in POP TV. Negledljivo, pošastno sovražno, norčevanje iz zdrave pameti. Kakšni ksihti dveh žensk in enega moškega….so čisto potolčeni ker jim barabije ne uspevajo ! Malo primerjajte z odgovorno javno Tv, s hrvaško HTV. Jaz gledam enostavno dnevnike in poročila HTV , da na normalen način izvem kaj se dogaja v neki normalni državi in po svetu ! pa tudi Nova 24 ima veliko iz tujine !

  • Res imajo naši sosedje neprimerno boljše NACIONALKE, tako v informativnem programu, kot tudi v kulturnem. Naša ima samo lažno ime Nacionalka, v bistvu pa je Levo-režimska.

   Pri nas je na kulturnem programu revščina, ki družinam ni prijazna (Prešernovo nagrado je dobila fotografija – Ženska doji psa), bolj je naklonjena LGBT.

   Sicer pa naši RTV težko rečemo NACIONALKA, ker se odziva le kot PROPAGANDA, ki dela za Levega delodajalca.
   Plačilo pa zahteva tudi od nas, ki sploh ne dela v naš OBČESLOVENSKI interes.

   • Zanimiv je fenomen, da je od (prej) poraznega skokovito zraslo zaupanje v medije.. verjetno preprosto vračanje k starim (sicer slabim a preizkušenim) navadam ljudi v trenutku, ko si med 4 stenami zaprt s tisto škatlo (tv).

 3. So nepristranski. Čestitam novinarjem za njihovo raziskovalno delo in, da kljub temu, da je Janša premier Slovenije, opravljajo dalje svoje delo.. Čestitam tudi ge. Bobnarjevi, sedaj že bivši direktorici Policije, ki je ostala pokončna in ni “spustila” politike v Policijo. Zavedala se je posledic, ko Mahniču ni hotela izdati imen preiskovalcev, ki preiskujejo SDS finačne malverzacije.
  Na žalost pa je Gorenak iz policije in po prenehanju z aktivnim delom, je ostal predavatelj na policijski fakulteti. Zato si je za naslednjega direktorja izbral Travnerja ( tudi študenta te fakultete), da bi lahko SDS vstopil s svojo politiko v policijo. Torej lahko pričakujemo, politično policijo.

  Prejšnjemu komentatorju…”” Rokc “.. 12 € ni neka številka, pa si napeljite TV Madžarska.

  • Gospod Bulc, za vas levičarje se vidi, da če je iz vaše Leve opciji, je nepolitični. Iz dolgoletne tradicije, ko je vladal komunizem, je bilo res vse a-politično. Ko pa je nastopila DEMOKRACIJA, ste začeli vse blatiti in govoriti, da je politika k…a.

   Zato dragi gospod, vrh policije je bil političen – in tudi Bobnarjeva je bila del Leve politike. Na žalost so pretežno Levi celo na sodiščih. Kaj so delali z Radanom, Novičem ? Ali je bil kak Levičar po NEDOLŽNEM v zaporu?

  • g. Jože, očitno niste prebrali članka ali pa želite samo podpirati eno stran. Meni sicer ni jasno, zakaj morate o tem pisati tukaj.
   Enako lahko na RTV poslušamo o kadrovskem cunamiju sedanje vlade a glede prejšnje ni niti besede.
   Enako velja za sovražni govor. Za naše je to velik problem a ko so grozili dr. Možini, novinarju RTV, so bili vsi tiho.

   g. Jože, če imate kakšen argument, ga bom z veseljem poslušal. Če pa imate v rokavu samo prežvečene floskule, pa nima smisla. Z njimi samo še prepričate zadnje dvomljivce, da je RTV pristranska.

   • Jaz pa podpiram, da se na forumu oglašajo ljudje različnih mnenj in mi forumi, kjer je dovoljen le en način razmišljanja, niso všeč. Menim, da to bogati vsebino foruma in razširja obzorja. In če vam ni jasno, zakaj se nekateri, ki razmišljajo drugače od vas, tu oglašajo, se moramo oglasiti tudi tisti, ki tovrstne razprave cenimo. Dokler so spoštljive, seveda.

  • g. Jože Bulc
   Nikoli nisem bil in nisem član nobene politične oziroma parlamentarne stranke, sem čisto običajen državljan z razumsko kritičnim pogledom. Čeprav me boste zaradi mojega razmišljanja takoj označili za janšista, SDS-ovca, fašista, nacista, klefofašista,… tako kot vedno označite vsakega, ki se ne strinja z bolano-levo zločinsko komunistično ideologijo, ob dejstvu, da so fašizem, nazicem in komunizem izenačeni, je med naštetimi komunizem najbolj sprevržena in zločinska ideologija.

   Za totalitarne režime, kot je primer Slovenija, velja za sovražni govor in nestrpnost vse kar izrečejo domoljubne desne stranke, preganjanje vseh, ki so proti socializmu in komunizmu, skrajne leve stranke pa si lahko poleg ogrožanja lastnih državljanov, privoščijo sovražni govor, žaljenje, manipulacije in norčevanje iz državljanov, tudi preko RTV medija, državljani pa moramo te žalitve celo prisilno plačevati.

   Večino medijev in tudi RTV obvladujejo nedemokratične komunistične strukture oziroma leve politične opcije. V glavnem so vsi mediji levorežimski vsi izhajajoči iz nekdanjega komunističnega totalitarističnega sistema. Žal je po desetletjih prisilne indoktrinacije v koncentracijskem taborišču imenovanem Jugoslavija pustil na nekaterih ali pa kar pri večini novinarjev nepopravljive posledice, na žalosti tudi na državljanih. Novinarji RTV-ja se med službenim časom z denarjem davkoplačevalcev in prisilnim prispevkov še dodatno indoktrinirajo z branjem skrajnega levega tednika MLADINA in drugih predvsem levih medijev. Tako RTV skrbi in poskrbi, da so novinarji primerno ves čaš primerno indoktrinirani s skrajno levo komunistično ideologijo.

   Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) so še do leta 2004 vodile nekdanje komunistične strukture, saj je bil do takrat predsednik sveta RTVS nekdanji komunistični funkcionar Janez Kocijančič. Sam verjamem, da komunistične strukture RTV še vedno vodijo in obladujejo, kar vsakič znova dokazujete.

   K poveličevanju teh bolanih skrajnih levih idej, z gonjo proti demokratičnim desnim strankam in demokraciji, je več kot očitno pristopil tudi RTV Slovenija in novinarji. Kot da ni že dovolj prisilnega plačevanja ektremističnih in totalitarističnih oddaj, ki spadajo glede na vsebino in prepričanje v neko totalitarno nedemokratično in nesvobodno državo. To kar si RTV Slovenija privošči na račun prisilnega plačevanja RTV naročnine državljanom, je značilno le za totalitaristične sisteme, kar Slovenija nedvomno je.
   Kar je preveč je preveč.

   Zakaj sem prisiljen plačevati nekaj, kar nisem naročil, me ne zanima, za mene ni koristno, pa še verjamem ne v to.

   Zato zahtevam, ne ukinitev RTV Slovenija, zahtevam, da Vlada Republike Slovenije kot lastnik RTV Slovenija v postopek vloži zakonodajni predlog, po katerem prisilno plačevanje RTV prispevka ne bo več obvezno. RTV pa kot sami sebe imenujete “javni servis“, “nacionalna televizija“, “neodvisno novinarsto” svoje storitve prodajajte na trgu tistim, ki bodo RTV partijske oddaje, neresnice želeli gledati in plačevati, oziroma tistim posameznikom politične opcije kateri pripadate. Saj če kot sami pravite, da ste edini, ki zagotavlja kulturne, socialne in demokratične potrebe državljanov Republike Slovenije, se vam ni bati za naročnike, če je res tako ko pišete, si bo RTV vsak želel gledati in poslušati in se bo na vaše storitve tudi naročil.

 4. KDOR DVOMI.
  Naj pogleda program in pogleda kakšno oddajo NOv24TV, to je TV stranke SDS Potem naj primerja. Jaz tam pogrešam slovenskegi jezik. Novinar Tomašič uporablja sleng, dalje kot besede “nažigava”,. Takoj se vidi, da tudi nima izobrazbe, uredništvo nima lektorja SLO jezika, pa tudi ostali, ki nastopajo so povsem enostranski, govorijo samo s stališča ene stranke, to je seveda SDS. Nastopajo v 98 odstotkih politiki SDS, podporniki SDS, torej si predstavljajte kakšna mašila za zapolnitev programa imajo…
  Zatorej je z navedenih gledišč, ki so pomembna za nacionalno TV gledati TV Ljubljana, pravi balzam za ušesa in oči.

  • Jože Bulc, koliko pa ti plačaš Novo24, saj je PRIVAT. Gledajo jo tisti, ki jo plačujejo.

   Tudi ta portal Domovina ga ne ti plačuješ, plačujemo ga drugi. Domovina si zasluži SPONZORSTVO, ker ima zelo dobre in strokovne prispevke, Vendar od DRŽAVE ne dobi nič, pa vseeno se trudi, da profesionalno poroča.

   RTV pa ne poroča profesionalni in dela vse, samo v prid LEVICI.
   In to je NEDOPUSTNO. Zakaj je ne plačujete samo Levičarji gospod Bulc?
   Zakaj moramo vsi plačevati položnice, ko jasno vidimo, da ne zastopa vseh državljanov naša RTV?
   Zato gospod Bulc, nimate pravice primerjati Novo24 z RTV Slovenija, ker vas Nova 24 ne stane NIČ.

   • Gospa, pojma nimate kdo koliko plača, zato so vaše besede brez prave podlage. Novi 24 pa se vidi, da ne stane nič in za njihove žaljivke, neresnice in razpihovanje sovraštva, s čimer najbolj škodijo desnici, od mene ne dobijo niti centa. Je pa res, da jih ne spremljam več, ker je njihov način komunikacije pod nivojem minimalnih etičnih standardov.

  • G. Bulc, takoj sem za to, da je to, kot pišete TV Ljubljana.
   Dokler pa bo to RTV SLO, financirana s prisilno naročnino, pa bomo državljani zahtevali korektnost in predvsem RESNICO.
   LAŽ namreč, ostane LAŽ, pa če je izgovorjena v še tako izbranem in knjižnem jeziku.
   Kot pravi pesem, “Med iskrenimi ljudmi so preproste vse stvari, ko jasen dan…”
   Tu na RTV SLO pa očitno prav tekmujejo, kdo jo bo bolj napletel; laž namreč.

  • Očitno tovariš Bulc še vedno ne ve (bo kdaj vedel?), da si zasebna televizija lahko privošči marsikaj, javna RTV pa mora delovati po standardih, ki veljajo za demokratično državo. Zato jo tudi plačujemo!!! Za tovariša 12,75€ na mesec ni visok znesek. On že ve zakaj! Za marsikoga pa je. In Bulc sploh ne razume zakaj. In bo težko razumel.

  • wolf, ste del Levice, ali celo iz RTV, ki producirate LAŽI.
   Novinarska SVOBODA ni LAGANJE in zavajanje.
   Če ste ljubitelj laganja, pa vam to ni v čast.

   Ta prispevek DOMOVINE, ki ga je profesionalno sestavil gospod Čakš, pokaže kaj je objektivno POROČANJE, ker je obelodanil veliko podatkov. In tako bi morali delati tudi novinarji RTV.

  • vam in bulcu lahko vsak natvezi kar se mu zljubi. Saj vsi vemo, da te bedarije tukaj na Domovini pišete ker ste najeti za vaše pisanje!
   Nismo od včeraj, vse nam je jasno. Ko gre za “nevarne” članke, se pojavijo vedno in vedno novi pisuni- kot da ima SLO ene 15 mio ljudi- pa naj gre za članke tukaj ali Časniku ali Demokraciji ali Novi 24. Pač, naloga pride, treba je pisati, nagrada sledi….Kdo piše ? FRDV kadri zagotovo, pisanje je šansa za pogodbo, za službo, za napredovanje….enako kot postavljanje butastih vprašanj na tiskovkah, kar tekmujejo kdo bo kaj bolj idiotskega vprašal, kdo bo bolj maltretiral, kdo bo resne ljudi spravljal v “bes” in jih morda izzval v kako reakcijo proti žurnalistom ! Tu so še podmladki levih strank, pa stotine luftarjev iz nevladnih koritarskih združb ! Po levimi vladami so jih ustanovili tisoče, zmanjkalo jim je že normalnih imen zanje….ali pa več stotin od 2200 zaposlenih na RTV, redno ali honorarno, ki več kot 1 uro dela nimajo na dan, imajo pa čas pisariti po portalih…ja, posebej zdaj ko so bili bifeji zaprti !
   Komunisti so znani po tem, da NIKOLI NE ODSTOPIJO NITI ZA EN MILIMETER IN BRANIJO SVOJ KRIMINAL, SVOJE LJUDI, SVOJE IZPOSTAVE (rtv) do nezavesti….Ni umika, ni priznanja nikoli in za nič !
   Zdaj strašno branijo prestitutko, angažiral se je veliki “športni novinar”, komentirajo sodbo Vrhovnega sodišča, oni ki sicer strašno spoštujejo sodišča toda le kadar obsodijo desničarje ! Takrat ti ne smejo niti črhniti v svojo obrambo. Je pa drugače, če njim ni kaj povšeči. No, leta 42 bi vse sodnike Vrhovnega sodišča po kratkem postopku likvidirali kot izdajalce….Ostro napadajo menjavo na NPU, kar napovedujejo na RTV koga vse bodo zamenjali, že vnaprej šopajo ljudi, da bodo ja vedeli da je treba protestirat proti orbanizaciji SLO !
   Kako ste smešni, bulci in podobni…

  • wolf, še najbolj odlično pa se je RTV izkazala, ko je nazorno pojasnila, da so konkurenčni respiratorji od teh, ki jih je izbral Počivalšek, bili na voljo v enako ugodnem dobavnem roku in po ugodnejši ceni.

   Aja ne, ups, RTV v svojem odličnem prispevku tega ni niti poskušala pojasniti, ampak se je tem vprašanjem skrbno izogibala! In upala, da poslušalec tega ne bo opazil. Vsekakor imaš prav, odličen nivo.

 5. Predstavljena avtorjeva objektivna in strokovna publicistična analiza je preverljivo in prepričljivo pokazala, kako neprofesionalno in vsestransko tendenciozno je bilo obravnavano konkretno in posamično poročanje državne uslužbenke TV Slovenija Eugenije Carl v TV Dnevniku TVS1, ki se je z vso svojo osebno pristranskostjo neprofesionalno politikantske aktivistke priključila organiziranemu ter politično motiviranemu senzacionalističnemu linču Informativnih programov državne TV Slovenija pod uredniškim pokroviteljstvom Manice Janežič Ambrožič.
  Uredništvo in novinarji ter zunanji sodelavci Informativnih programov državne TV Slovenija so se očitno odločili, da ne bodo več le medijsko profesionalni, neodvisni in nevtralni, nevsiljivi in kolikor je mogoče objektivni posredniki novic, sporočil, analiz, komentarjev, neodvisni poročevalci o dogodkih, dogajanjih in njihovih protagonistih ter avtonomni gostitelji in nevsiljivi izpraševalci različnih protagonistov oz. različnih zastopnikov številnih legitimnih interesov v politično pluralni družbeni skupnosti, ampak da bodo z vso svojo osebno in skupinsko politično pristran(kar)sko strastjo in z vsemi svojimi profesionalnimi veščinami in sposobnostmi sugestivnega vplivanja na avditorij ter medijskega manipuliranja dejavno prevzeli vlogo avtoritativnega političnega subjekta v aktualnih družbenih dogajanjih in okoliščinah, dejavnega, vplivnega in sugestivnega predstavnika, oznanjevalca in zagovornika čisto določenih in ekskluzivnih posamičnih političnih interesov skupin državljanov, njihovih ideologij, političnih programov in specialnih praks ter taktik osvajanja oblasti.
  Vrhovno sodišče RS je nedavno zavrnilo očitno pravno neutemeljeno tožbo državne uslužbenke TV Slovenija Mojce Pašek Šetinc proti prvaku največje parlamentarne stranke SDS ter proti demokratično, legalno in legitimno izvoljenemu predsedniku Vlade RS Janezu Janši, a je omenjena politična aktivistka z državne TV Slovenija (z glasno podporo ideološko in politično zalednega Društva novinarjev Slovenije) že napovedala tožbo oz. iskanje poslednjega pravnega zadoščenja na naslednji in najvišji stopnji – na Ustavnem sodišču RS. Kar pomeni, da je znana in medijsko izpostavljena urednica in novinarka TV Slovenija več kot očitno še naprej v osebnem, pravnem, političnem in etičnem sporu z aktualnim premierom in prvakom SDS, zaradi česar v nobenem primeru ne more neodvisno, nevtralno in objektivno ter profesionalno in etično neoporečno poročati o delovanju aktualne Janševe vlade in o vsem, kar je z aktualno izvršilno vejo oblasti v RS povezano. Pa vendar se osebno, politično, pravno in profesionalno kontaminirana urednica in novinarka še vedno pojavlja s pristranskimi in aktivistično tendencioznimi (s)poročili o delovanju vlade in njenih ukrepih ter vseh drugih “rabotah” (kot pravi samo-odstopljeni prejšnji premier Šarec) v informativnih programih TV Slovenija, kar le še dodatno prispeva k splošnemu vtisu neprofesionalne pristranskosti in pristran(kar)ske politične motiviranosti precejšnjega dela tendencioznih in senzacionalističnih aktualnih proizvodov urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev IP državne TV Slovenija.

 6. Ali ni bila dovolj in preveč ena državljanska vojna!? Ljudje božji, ali se zavedamo, da hitimo naproti naslednji? Tole mrzlično sovraštvo in laži levih gredo prav v to smer! Boga ni, greha ni, ergo, delajmo kar nam paše (BITI KAKOR BOG!) Kličete novo tragedijo. Ne delajte tega SVOJIM potomcem!!! Otroci nekdanjih revolucionarjev NISO SREČNI! Revolucionarna dediščina je STRUP! SD pa polaga vence…
  Naš svet je padel s tečajev! Iz globočine kličem k tebi Gospod, sliši moj glas !

 7. Ampak s tole “zgodbo” o Počivalšku in respiratorjih se je pa RTV res konkretno osmešila. Kot da kritični poslušalec ne bo opazil, kot da ne bo kričalo v nebo, da novinarji v vseh svojih Tarčah in Odmevih previdno izpuščajo ključna vprašanja, ki poslušalca najbolj zanimajo. In sicer, kateri konkurenčni izdelek je bil:
  (1) kvalitetnejši, in obenem
  (2) ne bistveno dražji ter
  (3) dobavljiv pod konkurenčnimi pogoji in
  (4) v ustreznem dobavnem roku.
  Nič, pol ure Odmevov, ura Tarče in nešteto drugih prispevkov in intervjujev, o ključnih štirih vprašanjih pa nič. Jaz sem ob poslušanju te farse takoj opazil, da gre za absurdno situacijo, ko novinar/novinarka v 15-minutnem intervjuju ni sposoben ali sposobna postaviti teh edinih umestnih in ključnih vprašanj. Enostavno, celoten pogovor mlatenje prazne slame in pod vsakim nivojem resnega novinarstva. Žal, ta “zgodba” ogromno pove le o RTV in o ničemer drugem. Očitno gre res za vojno med to vlado in mediji, in v tej vojni mediji napadajo z vsem drugim razen z argumenti ne. Vsaj v tem primeru je to očitno.

 8. Čudi me, da RTV ne ukrepa, ko gre za takšne zavajajoče novinarje.

  če ne bi bilo takšnih zavajajočih informacij, gledalci in poslušalci -plačniki prispevka, ne bi imeli pripomb na RTV.

  Kdo je odgovoren, poleg takšnega novinarja, za informiranje laži?!

Komentiraj