Program Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja: priložnost ali diskriminacija?

POSLUŠAJ ČLANEK

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 9. in 16. oktobra organiziralo javni posvet, na katerem so predstavili nov program Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Ta naj bi zamenjal trenutna plačana pripravništva v šolstvu, medtem ko se neplačana pripravništva v celoti ukinejo.

Na razpis se po novem ne bodo prijavljali posamezniki, ampak se bodo prijavljali javni zavodi, torej šole, vrtci, dijaški domovi in zavodi za otroke s posebnimi potrebami, ki zaposlujejo "izkušenega učitelja", ki je pred tem, da se naslednje leto, natančneje v roku desetih mesecev, upokoji. Ta bo nato prejemal plačo do izteka pogodbenega razmerja ob polovičnem delavnem času, poleg njega pa bo njegov pripravnik prav tako prejemal polno plačo za polovični delavni čas pod mentorstvom izkušenega učitelja. Ob koncu pripravništva in opravljenem strokovnem izpitu naj bi potem mladi učitelj  začetnik oz. vzgojitelj dobil zaposlitev za nedoločen čas.

Pogodba o zaposlitvi učitelja začetnika naj bi predvidoma trajala od 1. 1. 2016 do 1. 10. 2016.

Skupaj je program razpisan za 300 mest. Razpis predvideva 42 %, torej 126, zaposlitev v vzhodni kohezijski regiji in 58 %, kar je 174 zaposlitev, v zahodni kohezijski regij.


Na razpisu bodo prednost pri izboru imeli javni zavodi, ki so na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti, pa tudi tisti zavodi, ki bodo imeli ustrezen predlog načrta za usposabljanje učiteljev začetnikov. Vsak zavod bo lahko zaposlil le enega mladega iskalca zaposlitve.


Kandidati za učitelja začetnika na dan zaposlitve (1. 1. 2016) ne smejo biti starejši od 29 let, imeti mora ustrezno izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto izkušenega učitelja, prav tako pa je tudi pogoj, da ima manj delovnih izkušenj, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.


Podatki o tem, kateri zavodi in ustanove so kandidati na tem razpisu javno ne bodo znani. Mladi učitelji si jih bodo morali poiskati sami, tako da se povežejo z ustanovami, ki bi morda bile pripravljene sodelovati na razpisu.


Na ministrstvu predvidevajo odpiranje predloženih prijav na razpis glede na to, kako hitro bo organ upravljanja izdal soglasje za objavo razpisa. Pravijo, da je možno, da bo to še pred 10. 11. 2017, morda že v zadnjih dneh oktobra.


KOMENTAR: Uredništvo
Razpis dober samo za tiste, ki še niso delali
Razpis sam na sebi zgleda dobro. Z njim Slovenija črpa sredstva EU. Ravno zato, da se za razpis dobijo potrebna sredstva, je starost omejena na 29 let, dodana je kohezijska politika ter zahteva, da na koncu učitelja začetnika zaposlijo za nedoločen čas.

Sloveniji se pogosto očita, da ne zna črpati evropskih sredstev, tako da ni slabo, da se je tega sedaj ponovno lotila na področju zaposlovanja mladih (ta velja za enega večjih problemov v EU).

Poleg tega je videti tudi kot precej elegantna rešitev: Starejše učitelje se razbremeni, mladi dobijo izkušnje in polno zaposlitev, oboji dobijo plačo. Neplačanega pripravništva, ki ga nekateri označujejo za suženjstvo, ni več. Vse lepo in prav.

Vendar, ali je dobro, da tak razpis nadomesti pripravništva, tako plačana kot neplačana? 300 mest se mogoče sliši veliko, vendar se delijo na množico brezposelnih mladih pedagoških delavcev, tako da bodo verjetno razgrabljena v trenutku.

Poleg tega pa ostaja vprašanje: Kaj pa tisti mladi, ki so že pridno opravljali volontersko ali plačano pripravništvo in tako ne ustrezajo razpisu?

In kaj naj učitelji in vzgojitelji, ki so starejši od 30 let, pa ne dobijo zaposlitve za nedoločen čas, ker je ta trenutno v šolstvu izjema kot pravilo?

In vsi tisti mladi, ki sicer ustrezajo pogojem razpisa, ampak jim do njega ne bo uspelo priti?

Zdi se, da bodo zaradi tega razpisa pri zaposlitvenih možnostih diskriminirane generacije diplomantov minulih let.

Je na vse te država pozabila ali se dela, da ne obstajajo, ker jim to bolj ustreza?

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike