Mobilni telefoni v šolah: je čas, da jih prepovemo tudi v Sloveniji?

Vir foto: www.storyblocks.com/

Petina mladostnikov od 11 do 17 let o svojih skrivnostih in občutkih s svojimi prijatelji raje govori preko interneta kot v živo. Taki so podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki že dalj časa opozarja na pasti digitalne tehnologije.

Stroka si je glede uporabe računalnikov, tablic in mobilnih telefonov enotna: tega naj bo čim manj, uporaba pa naj bo nadzorovana. Otroci do drugega leta sploh ne bi smeli preživljati časa pred ekrani, otroci od 2 do 5 let pa največ eno uro na dan.

O problematiki uporabe mobilnih telefonov pri otrocih je za Domovino spregovoril psihoterapevt Miha Kramli. Vabljeni k branju.

Ministrstvo: potrebe po normativnem urejanju področja ni

Kljub trendom v Evropi in splošnemu zavedanju, da so nove tehnologije, če niso uporabljene primerno, za otroke in mlade škodljive, pa se v Sloveniji še nismo odločili za normativno ureditev tega področja. Za dodatna pojasnila v zvezi s prepovedjo uporabe telefonov v šolah, ki bi zavezovala vse osnovne šole v državi, smo se obrnili tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer so nam zagotovili, da s prekomerno rabo mobilnih telefonov v slovenskih šolah ni težav. Na MIZŠ so prepričani, da se pedagoški delavci vprašanja mobilnih telefonov in ostalih naprav lotevajo pravilno in vse podrobnosti urejajo z internimi pravili, prav tako pa tudi inšpekcijski nadzori glede tega ne kažejo posebnih težav.

Na vprašanje, ali bi bila smiselna ureditev, kot jo poznajo v nekaterih državah, kjer so telefoni v šolah povsem prepovedani, odgovarjajo, da “se potreba po tem, da bi v Sloveniji to vprašanje urejali na normativni način, zaenkrat še ni izkazala.” MIZŠ kot bolj pomembno dojema usposabljanje in krepitev kompetenc učiteljev, “da lahko učinkovito in smiselno uporabljajo telefone in aplikacije oz. e-gradiva. Prav tako je ena izmed tem na usposabljanjih tudi varna raba.”

O težavah pouka na daljavo, kjer se je izkazalo, da znamo sodobne tehnološke naprave uporabljati za zabavo, ne pa tudi kot orodje, smo pisali v prvem članku iz seriji o škodljivi uporabi pametnih telefonov pri (pre)mladih otrocih.

NIJZ: ključen je sistemski pristop, ki bo omejil tveganja in okrepil pozitivne plati uporabe digitalnih tehnologij

NIJZ se problematike pretirane uporabe sodobnih tehnologij pri mladostnikih dobro zaveda. Letos so tako organizirali strokovni posvet za pedagoške delavce z naslovom Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu. Na njem so učiteljem predstavili, kako v šolah rokovati s sodobno tehnologijo, prav tako pa šolam svetujejo, da omejijo uporabo mobilnih telefonov na šolskem področju. V okviru tega posveta pa je zrasla tudi vseslovenska akcija En dan brez telefona. V akciji šole spodbujajo, da se za en dan povsem odpovejo uporabi mobilnih telefonov.

»Ker uporaba digitalnih tehnologij in družbenih medijev med otroki in mladostniki narašča, potrebujemo sistemski pristop, ki bo zmanjšal tveganje negativnih posledic uporabe, ne da bi posegel v pozitivne vidike digitalnih tehnologij in družbenih medijev,« so prepričani na NIJZ, kjer so pripravili tudi priporočila za vzgojo in izobraževanje v digitalni dobi. Pomembni sta opolnomočenje in ozaveščanje splošne javnosti, še posebno otrok in mladostnikov ter njihovih staršev, kot tudi stroke glede odgovorne in ustrezne uporabe digitalnih tehnologij in družbenih medijev ter potencialnih tveganj.

Učenci niso več priklopljeni na telefone

Kljub temu, da v Sloveniji nimamo enotne ureditve področja, pa so se nekatere osnovne šole odločile, da bodo več reda na področju mobilnih telefonov v šolah vzpostavile same. S sprejetjem internih aktov so tako deloma ali povsem omejile uporabo mobilnih telefonov. To pa ne pomeni, da se njihovi otroci nikoli ne srečajo in spoznajo s telefoni ter se ne naučijo uporabljati sodobne tehnologije.

Kot je za Domovino povedala ravnateljica OŠ Vojke Šmuc Izola, Irena Sivka Horvat, so se na šoli odločili za prepoved uporabe mobilnih telefonov brez nadzora. “Učence in starše učimo pametne uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, saj sama prepoved nikakor ni smiselna. Pametne telefone tako lahko občasno uporabljajo pri pouku pod nadzorom učiteljev, sicer pa uporabljamo tudi tablice.” Tako ureditev imajo v Izoli že pet let, sprejeli pa so jo s soglasjem staršev, zato pri uresničevanju pravil ni bilo večjih težav, tudi kršitev je iz leta v leto manj.

Horvatova je prepričana, da ima podobno ureditev večina slovenskih šol, saj so v nasprotnem primeru učenci vse odmore priklopljeni na virtualni svet, potrebe po urejanju tega področja s strani MIZŠ pa ne vidi. “Nikakor ne pričakujem, da bi MIZŠ moralo prepovedati uporabo, nasprotno, menim, da naj nam raje pomaga pri razvoju pametne uporabe tehnologije. Ostalo je stvar ureditve, ki jo imamo šole urejene s Pravili šolskega reda.”

Podobno ureditev poznajo tudi na OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani, kjer je učencem dovoljeno mobilne telefone uporabljati za nujna sporočila na točno določenem mestu. Ravnateljica mag. Tanja Grünfeld je za Domovino razložila smisel take ureditev. “Za ukrep smo se odločili, ker so učenci, namesto pogovorov in druženja med odmori, čas namenjali brskanju po telefonu.” Prav tako pa na šoli niso imeli posebnih težav z uveljavljanjem tega pravila. V letošnjem šolskem letu so zaznali pet kršitev. V takem primeru so učencu telefon odvzeli in ga vročili staršem.

V naslednjih člankih iz naše serije o škodljivosti prekomerne in prezgodnje uporabe mobilnih telefonov tudi o tem, kako  se s tem problemom soočajo v tujini.

2 komentarja

  1. Ali se resno čudite da otroci raje klepetajo z ljudmi preko spleta (kot sem tudi jaz, najvrjrtneje vec kot 1000 razlicnimi), ki jih dejansko poslusajo.

    Mogoce ce bi v solah ucili kako pomagati osebi ki ima tezave namesto da samo fokusirate v neke prepovedi ker je ono in tretjo. Namesto da bi sola sla naprej, se zadnjih 150 let ni bistveno spremenila.

Komentiraj