Kako je SDH ob prodaji Bia Separations davkoplačevalcem “zapravil” 15 milijonov evrov

Nemško podjetje Sartorius Stedim Biotech je pridobilo vsa potrebna dovoljenja za prevzem uspešnega ajdovskega podjetja Bie Separations, ki zaposluje 120 ljudi, in v ponedeljek zaključilo prevzemni postopek. Sartorius bo od 360 milijonov evrov visoke kupnine 240 milijonov plačal v gotovini, ostalo pa z delnicami podjetja. Tri tranše dodatne kupnine, ki so vezane na poslovanje podjetja, bo podjetje izplačalo v prihodnjih petih letih.

Ob tem bi lahko mastno zaslužil tudi Slovenski državni holding (SDH), ki bi od prodaje za do nedavnega svoj 5,4-odstotni posredni delež v Bii dobil najmanj 18 milijonov evrov – pa jih ne bo. SDH je namreč le nekaj mesecev pred prevzemom, za katerega so vedeli, da se bo zgodil, svoj 49-odstotni delež v družbi Meta Ingenium, ki ima v lasti 10,8 odstotka Bie Separations prodali v Italiji registrirani družbi Meta Ventures, iz katere sledi vodijo v Slovenijo.

Ta bo tako kot edini delničar še naprej upravljala aktivne naložbe v družbah Apartmaji, DS Meritve, ORPE – in Bia Separations.

Za prodajo Bie Separations so v SDH vedeli, pa so Meto Ingenium vseeno prodali

»SDH je bil v postopku prodaje Mete Ingeniumu seznanjen s postopkom prodaje družbe Bia Separations. Posredno naložbo v družbi Bia Separations je pogodbeno zavaroval s posebno klavzulo, ki omogoča pridobitev dodatne kupnine, če/ko bo prišlo do izstopa Mete Ventures iz lastništva družbe Bie Separations,« so z SDH odgovorili časniku Finance.

Iz poročanja Financ izhaja, da je SDH Meto Ingenium prodal za 1,9 milijona evrov, iz naslova pogodbene klavzule pa bi z osnovno kupnino ob prodaji SDH dobil 3,1 milijona evrov, kar je precej manj od 18 milijonov, ki bi jih dobil, če bi svoj delež prodali le nekaj mesecev kasneje.

Ključni razlog za prodaje družbe naj bi bil, tako SDH, da bi morala Meta Ingenium v likvidacijo. A zakaj bi bil to sploh problem – in hkrati, zakaj ne bi življenjske dobe družbe enostavno podaljšali?

Na SDH niso odgovorili, ali je bil s prodajo deleža Mete Ingenium seznanjen tudi nadzorni svet družbe, neuradno pa se po informacijah Financ s poslom niti niso prav dosti ukvarjali, saj naj bi šlo za majhne številke.

Nadzorni svet se je sestal po prodaji

Kljub temu pa se je v torek na izredni seji sestal nadzorni svet SDH, da bi obravnaval podrobno poročilo uprave in prodajne skupine o izvedenem postopku prodaje deleža v Meti Ingenium. Na spletni strani so posebej poudarili, da SDH za prodajo ni potreboval predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, so pa zapisali, da je bil postopek voden ob ustreznih strokovnih standardih, upoštevaje konkurenčnost in preglednost postopka ter izveden skladno z internimi akti. »Odločitev o prodaji, ki je bila sprejeta v juliju 2020, je upoštevala vse do takrat znane informacije in dokumente,« so navedli. A zakaj bi se moral nadzorni svet sklicati izredno sejo samo zato, da bi pregledal poročilo prodaje, za katero niti ni bilo potrebno soglasje nadzornega sveta?

Pogodbo sta podpisala Igor Kržan, začasni predsednik uprave SDH in član nadzornega sveta, ter Boštjan Koler, član uprave SDH. Kržan je v nasprotju z odgovorom iz SDH za RTV Slovenija zanikal, da bi o prodaji v SDH karkoli vedeli.

Sicer pa iz podjetja, kamor se bo, namesto v državni proračun, stekel velik dobiček s tega posla, sledi vodijo v Slovenijo. Ne le preko deležev v nekaterih slovenskih družbah, temveč tudi preko Jurija Giacomellija, zaposlenega v upravljanju naložb v Meti Ingenium. Giacomelli je nekdanji direktor Financ, nekdanji predsednik uprave Dela in nekdanji generalni sekretar NLB.

4 komentarji

Komentiraj