Državni svet nezadovoljen s proračunom. Kovšca pravi: Poslanci, pričakujte veto!

POSLUŠAJ ČLANEK
Državni svet po včerajšnji burni razpravi ni podprl predlaganih proračunskih dokumentov. Med drugim so izrazili zaskrbljenost, da je v rekordnem proračunu premalo sredstev namenjenih investicijam, opozorili so na neučinkovitost pri črpanju evropskih sredstev, kot neustrezno pa ocenili tudi predvideno financiranje občin.

Državni svetniki, ki so tokrat skoraj enotno podprli negativno mnenje k proračunskim dokumentom, med drugim pogrešajo strateški razmislek o nadaljnjih aktivnostih in ukrepih države, ki bi upoštevali realne potrebe v družbi.

Za Domovino se je glede te teme odzval tudi predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšča, ki je poudaril, da je proračun tehnični akt brez barve in okusa ter da lahko poslanci ob sprejetju proračuna pričakujejo veto Državnega sveta.

V razpravi na včerajšnji seji so vsi svetniki poudarjali, da sta predloga proračunov premalo razvojno naravnana. Kot so zapisali v mnenje, so namreč investicije v infrastrukturo na področju kulture, šolstva (šole in vrtci), sociale (domovi za starejše) ali državnih cest podhranjene.

Občine ne morejo varčevati v nedogled

Opozorili so na prenizka sredstva za financiranje občin. DS tako ne podpira predloga zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021, s katerim se določa višina povprečnine. Menijo, da je določena prenizko in ne zagotavlja financiranja dejanskih stroškov občin.

Kot je bilo slišati na današnji seji, občine ne morejo varčevati v nedogled. Čeprav je povprečnina najvišja v zadnjih letih, pa so tudi stroški občin najvišji doslej. Veljavni sistem financiranja občin pa tudi ne upošteva raznolikosti posameznih skupin občin, kar je bilo še posebej očitno pri dvigu plač v javnem sektorju, saj imajo večje občine z več javnimi zavodi več stroškov kot manjše občine.

Kritični so bili tudi do tega, da se v občinah, še posebej v tistih z izrazitim trendom naraščanja prebivalstva, pojavljajo nove potrebe po gradnji objektov za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje, pri tem pa se občine soočajo s težavami financiranja, saj lastnih sredstev za te namene nimajo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa gradnje tovrstnih objektov že več let ne sofinancira.

Če bo proračun sprejet, pričakujte veto

Svetnik Oskar Komac je proračunski paket ocenil kot "tehnični akt brez barve, vonja in okusa". Zato je predlagal širši strateški posvet v DS o fiskalnem pravilu in njegovi oviralni vlogi pri razvoju.

Svetnik Milan Ozimič je dejal, da se znova obeta neustrezno financiranje občin, ki tako "ostajajo edini proračunski uporabnik, za katerega še kar velja ZUJF. Nedopustno."

Po mnenju svetnikov je neučinkovito tudi črpanje evropskih kohezijskih sredstev aktualne finančne perspektive, nujno pa je zagotoviti dodatna sredstva predvsem kulturnemu sektorju in visokemu šolstvu. Svetniki tudi menijo, da bi morali pripraviti izračune, da bi z ustrezno davčno politiko in posledično večjo konkurenčnostjo slovenskega gospodarstva postopoma povečali proračunske prihodke za razvoj in odplačilo dolga države.

Kot problematično izpostavljajo tudi financiranje državne cestne infrastrukture v občinah, kjer še zdaj ni jasno, ali se bodo projekti, ki so bili pripravljeni in vključeni v načrt razvojnih programov za 2019, a ostajajo nerealizirani zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, v naslednjem letu dejansko izvajali.

Kovšca za Domovino: Ob najvišjem proračunu za investicije namenimo pičlih 11 %

»Državni svetniki smo na zadnji, 22. seji podali negativno mnenje celotnemu proračunskemu svežnju. V svoji odločitvi smo bili soglasni, da gre za premalo razvojno in investicijsko naravnan proračun,« je v komentarju za Domovino povedal predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca in dodal, da Državni svet pri pregledu proračunov za leti 2020 in 2021 pogreša strateški razmislek o nadaljnjih aktivnostih in ukrepih države, ki bi upoštevali realne potrebe v družbi.

»V burni in pestri razpravi smo opozorili zlasti na veliko nesorazmerje med tem, da imamo največji proračun v zgodovini Slovenije, ob tem pa za investicije namenjamo pičlih 11 odstotkov, da gre za tehnični akt brez barve, vonja in okusa, predvsem pa da se nam znova obeta neustrezno financiranje občin. Glede na splošno kritičen odziv državnih svetnikov lahko po vsej verjetnosti pričakujemo veto Državnega sveta,« je napovedal predsednik Državnega sveta.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike