Stara garda si je po 30 letih vendarle zaželela demokratičnega preporoda

Vir foto: wikipedia, youtube
POSLUŠAJ ČLANEK
Potem, ko so februarja Slovence javno svarili pred "grozečo avtoritarno oblastjo", se je skupina levih profesorjev, večinoma iz tako imenovane "stare garde" ponovno podpisala pod skupnim dokumentom.

Odgovorne in demokratične politične sile namreč pozivajo k "opredelitvi skupnih vrednot in temeljnih izhodišč za nujni demokratični preporod ter k povezovanju za uresničitev skupnih ciljev v dobro državljank in državljanov Slovenije". V ta namen so ustanovili Forum za demokracijo, o izhodiščih "zavezništva za demokratično Slovenijo" pa razmišlja delovna skupina v sestavi Keber, Bohinc, Rizman, Splichal, Toš, Strajn, Mencinger, Pejovnik, Svetlik in V. Turk. 

Čeprav je prišlo na njihova stara leta, pa smo nad spoznanjem podpisanih članov družbene elite prejšnjega nedemokratičnega sistema, da je zavračanje avtoritarizma ter demokratični preporod za Slovence zgodovinsko nujna odločitev, lahko navdušeni, pišemo v komentarju uredništva.

Slovenija še trideset let po osamosvojitvi nima jasne vizije, kakšna država želi biti in kaj želi doseči, ugotavlja 137 podpisnikov leve prominence.

"Kaotični, neusklajeni poskusi vseh dosedanjih vlad pod vplivom tujega in nastajajočega domačega kapitala so v skupnem učinkovanju privedli do usmeritve države v neoliberalni kapitalizem in erozijo demokracije in pravne države," ugotavljajo ter dodajajo, da se Slovenija iz najuspešnejše članice pristopnic k EU v 30 letih po vrsti kazalcev uvršča na dno vseh članic.

Staroste nekdanjega komunističnega režima nadalje opažajo, da se v zadnjem času še krepijo avtoritarne tendence in obnavljajo zgodovinsko preseženi državljanski spori, obenem pa naj bi zastali domala vsi nacionalno pomembni projekti.

Podpisniki: "Da bi spodbudili odgovorne in demokratične politične sile k opredelitvi skupnih vrednot in temeljnih izhodišč za nujni demokratični preporod ter k povezovanju za uresničitev skupnih ciljev v dobro državljank in državljanov Slovenije smo predstavniki podpisanih civilnih združenj Slovenije pripravili skupna izhodišča za program zavezništva za demokratično Slovenijo."

Cilji: prenova demokracije, ustvarjanje družbenih in političnih sprememb, sprememba ekonomskega sistema


Kot prvi cilj združenja navajajo "boj za obnovo in prenovo načete demokracije in nasprotovanje avtoritarnemu načinu vladanja, ki se kaže v zmanjševanju državljanskih svoboščin, kršenju človekovih pravic, populizmu, revanšizmu, politični zlorabi sprave, zgodovinskih revizionizmih, izključevalnosti, demagogiji, nepotizmu in korupciji kot metodami brezobzirne borbe za prisvojitev nekdanje družbene lastnine."

Drugi cilj je ustvarjanje družbenih in političnih sprememb kot alternative eroziji in privatizaciji družbenih dejavnosti in premoženja, poglabljanju razlik v bogastvu in družbeni moči med politično-kapitalsko elito in večino prebivalcev, begu možganov, odrivanju ljudi od neposrednega upravljanja, razgrajevanju socialne države, oženju prostora za kulturo in umetnost, krčenju družbene solidarnosti, izčrpavanju naravnih virov, okoljski in klimatski krizi ter migracijah.

Po njihovem prepričanju tudi obstoječi volilni sistem zmanjšuje legitimnost predstavniške demokracije, češ da demokracijo pretvarja v strankokracijo. Povezuje pa jih tudi spoznanje, da "sedanji ekonomski model ni ekosistemsko in socialno vzdržen".

Kot pravijo, so njihove temeljne vrednote človekovo dostojanstvo, svoboda, enakost, solidarnost, pravičnost, ustavnost in zakonitost ter družbena in okoljska odgovornost. "Odločno nasprotujemo reviziji vrednot, na katerih je utemeljena sodobna Evropa, reviziji zgodovine, obujanja fašizma, nacionalizmov in razpihovanju sovraštva," dodajajo.

Prepričani so, da sedanja oblast niti v razmerah nevarnosti za zdravje in življenja ljudi, pretečih socialnih stiskah in gospodarski krizi ni sposobna povezati vseh potencialov naše družbe. Zato po njihovem prepričanju nastale razmere terjajo "povezovalno koalicijo, ki bo zaustavila demokratični razkroj in zastavila gospodarsko in socialno obnovo na skupaj sprejetih vrednotah in izhodiščih."

Med načelom, ki so jim zavezani, pa naštevajo: spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, država kot servis državljanom, javno dobro in enake možnosti za vse, svobodna gospodarska pobuda, spoštovanje načela delitve oblasti in demokratičnega odločanja, utrjevanje javne lastnine, znanje kot temelj razvoja družbe in posameznika, kultura in umetnost kot stebra narodnostne identitete.

V nadaljevanju navajajo še izhodišča za program demokratičnega preporoda Slovenije, kjer govorijo o demokratizaciji družbe, varovanju in krepitvi socialnih pravic, večji družbeni veljavi dela in delitvi ustvarjene vrednosti, zagonu gospodarske dejavnosti za blaginjo vseh, pravičnost sodišč, prepoznavnost Slovenije, okoljsko vzdržen razvoj, avtonomija medijev ter univerzalna dostopnost do informacijskih virov in zaščita zasebnosti in pa globalno sodelovanje kot alternativa tekmovanju.

KOMENTAR: Uredništvo
Od partije preko Foruma21 do Foruma za demokracijo
Da smo nad miselno, oziroma nazorsko preobrazbo nekdaj trdih partijcev med glavnimi podpisniki izhodišč foruma za demokracijo navdušeni, čeprav je prišla vsaj nekaj desetletij po tem, ko bi takšen manifest s svojo aktualnostjo res ujel najboljši mogoč zgodovinski trenutek, smo napisali že v uvodu članka.

Večino tega, kar so pod svoje vrednote navedli v "Izhodiščih zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo," ki, mimogrede, delujejo kot kak posplošen program politične stranke, lahko nemudoma podpiše vsak resnični demokrat. Kaj šele tisti, ki svoja družbeno-politična prepričanja črpa iz vrednot slovenske pomladi! Nazadnje smo se pred 30 leti prav za to borili! In nedvomno je, da v tridesetletju samostojnosti marsičesa od navedenega še nismo uresničili.

Ampak navdušeni smo seveda lahko le, če je njihovo spoznanje iskreno in bodo v prihodnje storili vse, da Slovenija resnično postane neobremenjena z usedlinami avtoritarnega družbenega sistema, ki se mu po tridesetih letih vendarle odpovedujejo.

Da bodo pripomogli k razbitju zakulisnih kapitalskih monopolov, ki se vlečejo iz komunističnega režima in so preko divjih privatizacij olastninili nekdanje družbeno premoženje, iz katerega zdaj svojo moč črpajo mreže "tovarišijskega kapitalizma". Ali pa medijskih monopolov, ki so zadnja desetletja zapirali pluralnost in raznovrstnost domače medijske krajine ter na plano omogočali le eni "pravi" resnici. Da bodo Sloveniji pomagali, ali pa vsaj ne ovirali, razvojno pot na način, kot je to uspevalo državam, ki so se otresle socialistične miselnosti (Češki, Estoniji ...), ki so nas v teh letih po kazalnikih, ki jih omenjajo, razvojno prehitele.

In seveda, da bodo z naklonjenostjo pozdravili menjavo oblasti kot višek izraza delujoče demokracije, še posebej, če se zgodi tako poredko, kot je to praksa v teh odraščajočih letih samostojne demokratične Slovenije.

Zavzemanje za vse to bo izkazalo njihovo iskreno preobrazbo ter vnemo, da vendarle pripomorejo k drugačni, bolj demokratično zreli Sloveniji, torej povsem drugačni kot je bila v času, ko so bili sami na vrhuncu svoje karierne in življenjske moči.

In zato bo razočaranje toliko večje, če bomo na koncu vendarle ugotovili, da je njihovo spoznanje in preobrazba od zagovornikov avtoritarizma do resničnih demokratov zgolj "fake news", meglica v službi zaščite statusa quo, ki se ta trenutek zdi prekinjen. V službi zaščite interesnih ozadij in monopolov, ki to državo v svojem krčevitem grabežu za vrat držijo že več kot pol stoletja.

 Po njih delih jih bomo spoznali, po njih delih jih bomo sodili.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike