Še ena zlata jama ministrice Brenčičeve: enormne sejnine za predsedovanje NAKVIS-u

sejnine-brencic2Na Domovini razkrivamo nov vir bogatih izplačil med visokošolsko elito.  Ministrica Maja Makovec Brenčič je od aprila 2010 do aprila 2013 kot predsednica sveta NAKVIS-a za vsako posamezno sejo prejemala 400 € oziroma 300 € sejnine.

Skupaj je v tem času, ob zaposlitvi na ekonomski fakulteti, avtorskem delu in razvpitemu dodatku za stalno pripravljenost, tako prejela še dobrih 26 tisoč evrov bruto prihodkov. 

Po uredbi o sejninah v javnih skladih, agencijah in zavodih je višina sejnine odvisna od zneska bilančne vsote in števila zaposlenih. Večina sejnin se giblje med 50 in 150 €, a v nobenem primeru ne sme presegati 210 € bruto.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport si je tako tri leta izplačevala bistveno višjo sejnino, Po omenjeni uredbi bi ji namreč pripadala sejnina v višini 82,5 €.

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (krajše NAKVIS) je nastala leta 2010 na podlagi novele Zakona o visokem šolstvu. Ustanovljena je bila kot nevladni neposredni proračunski uporabnik in nosilec javnega pooblastila.

S sejninami do 24-ih tisočakov

Predsednica sveta NAKVIS-a je aprila 2010 postala sedanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Po informacijah ministrstva je v času svojega triletnega mandata prejemala samo sejnine, ne pa tudi drugih izplačil. Po njihovih besedah je v letu 2010 prejela 4.405,58€, 2011 8.330,51€, 2012 7.680,10€ in v zadnjem letu mandata 2013 3.603,19€.

Glede na zapisnike sklepov sej, ki so dostopni na spletni strani NAKVIS-a, je bilo v času mandata Makovec Brenčičeve skupno 64 sej. Predsednica sveta je tudi odločala o višini sejnin, kar je razvidno iz Aktov in dopolnitvi poslovnika o delu sveta NAKVIS-a. Do 20.9.2012 si je tako izplačevala 400 € za vsako posamezno sejo, po tem datumu pa 300 €.

Spomnimo: Višina sejnine v javnih inštitucijah je odvisna od več dejavnikov, a po uredbi naj ne bi presegala 210 €.

Zaradi finančne krize in varčevalnih ukrepov je bila uredba s podpisom takratnega premierja Boruta Pahorja spremenjena 29.12.2010 in je določala, da se morajo sejnine znižati. Do takrat so bile običajne sejnine od 100 € do 150 € bruto, kasneje pa od 50 € do 100 € bruto.

Makovec Brenčičeva je reagirala slabi dve leti kasneje in si sejnino znižala s 400 na 300 €.

Pri tem je zanimivo, da se je spomladi 2011 Makovec Brenčičeva omenjala celo kot zamenjava za takratnega premierja Boruta Pahorja.

POPTV danes poroča, da je v letu poleg enormnih sejnin prejemala tudi dvojno plačilo za delo ter dvojno plačilo potnih stroškov. Glede zaslužkov ministrice smo poslali vprašanji na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Odgovorili so nam, da v času vodenja NAKVIS-a razen izplačila sejnin ni prejela nobene nagrade. Vprašanja v zvezi z izplačili tako visokih sejnin smo poslali tudi na NAKVIS. Njihova pojasnila še čakamo …

Vsi zaslužki dr. Maje Makovec Brenčič

Maja Makovec Brenčič je poleg predsednikovanja svetu NAKVIS v tem času prejemala še precej drugih izplačil:

  • Plača redne profesorice na Ekonomski fakulteti v Ljubljani; 50.-55. plačni razred: 2900-3500 € bruto/mesečno (brez dodatkov za naziv, uspešnost, dodatno obremenitev, delovno dobo ipd.)
  • Avtorske in podjemne pogodbe (razna predavanja, raziskovalno delo ipd.): 175.000 € (v letih 2004-2014)
  • Dodatek za stalno pripravljenost, skupaj 26.000 € (pravi, da ga bo vrnila v celoti)
  • Od leta 2008 do februarja 2014 je bila predsednica Društva za marketing Slovenije, do konca leta 2013 podpredsednica Oglaševalskega razsodišča pri SOZ, oktobra 2013 je bila imenovana tudi za prorektorico Univerze v Ljubljani za področje prenosa znanja. Za omenjene funkcije nimamo podatkov o morebitnih izplačilih.

Komentiraj