NSi: Slovenija potrebuje višje plače z nižanjem davkov, urejeno poslovno okolje, zdravstvo ter več otrok!

Vir foto: Nsi.si
POSLUŠAJ ČLANEK
V katero smer gre Nova Slovenija pod vodstvom mag. Mateja Tonina in njegove ekipe? Odgovore smo dobili na današnji programski konferenci stranke, kjer so diagnosticirali ključne probleme Slovenije ter izpostavili svoje rešitve. 

Toninov program je posodobljena nadgradnja dosedanjih prizadevanj NSi. Ob ureditvi zdravstva, okornega poslovnega okolja in pravičnosti v pravosodju kot ključnega izpostavljajo demografski izziv, iz katerega izvira večina slovenskih problemov.

Posledice staranja družbe bi blažili predvsem z vzpostavitvijo družinam prijaznega okolja, ki bi vzpodbujalo odločanje za več otrok.

Slovenija je po lestvici kakovosti življenja trenutno na 36. mestu na svetu in Nova Slovenija, če ji bodo volivci omogočili to priložnost, želi našo državo pripeljati med  petnajsterico.

Slednjega se ne bodo lotili na način, kot to počnejo naši neosocialisti, pa tudi ne tako, kot v svetu to počnejo neoliberalci; to besedo Matej Tonin vidi kot psovko, ki jo proti njim uporabljajo politični nasprotniki. Kot pravi, bodo sami s krščansko-demokratsko politiko, ki temelji na socialno-tržnem gospodarstvu, ubrali srednjo pot med skrajnostma.

"Če nekdo nasprotuje dogovorni ekonomiji v Sloveniji, še ni neoliberalec" (Matej Tonin na današnji programski konferenci stranke) 

Začne se pri demografiji ...


Programska konferenca NSi (vir foto: nsi.si)


Katastrofalne posledice od vseh pozabljene demografske politike, ki je izvirni greh večine težav, ki bodo slovensko družbo udarile v naslednjih letih, NSi pod Matejem Toninom postavlja na pomembno mesto ključnih izzivov, ki čakajo Slovenijo.

Slovenska populacija se stara, je med najstarejšimi v Evropi in v naslednjih desetih letih se bo dodatno upokojilo 100.000 Slovencev, opozarja Tonin. Staranje prebivalstva bo izjemen pritisk na zdravstveno in pokojninsko blagajno, obenem pa se v Sloveniji letno rodi približno 10 tisoč otrok manj, kot bi bilo potrebno za naravno obnavljanje prebivalstva.

Bomo to nadomeščali z migranti ali bomo raje poskrbeli za ugodno družinsko okolje, v katerem bodo družina in otroci vrednota, mladi pa bodo imeli stanovanja in službo? Matej Tonin je prepričan, da njihov program rešuje tovrstne temeljne dileme.

Zaradi okorelega poslovnega okolja in davčne preobremenjenosti plač mladi, izobraženi ljudje sedaj bežijo v tujino, zato je po mnenju NSi nujna davčna razbremenitev, ki bo prinesla višje NETO plače za vse. Izgubljena proračunska sredstva pa se bodo v državno blagajno vrnila preko višje potrošnje, ki pomeni več prihodkov iz trošarin in davka na dodano vrednost.

Tonina prav tako skrbi visok javni dolg, zmanjšanje katerega bo pomemben izziv pred novo vlado.

Na podlagi naštetih izzivov je NSi sestavila 10 programskih prioritet za prihodnja 4 leta:

- povišajmo plače vsem, ne zgolj v javnem sektorju, z znižanjem obdavčitve plač

- hitreje do zdravljenja. NSi ni za privatizacijo zdravstva, je pa za možnost izbire: kje se bomo zdravstveno zavarovali in kje se bomo zdravili - v državni bolnišnici, pri koncesionarju ali pri zasebniku

- Kriminalce v zapore. Ljudje imajo občutek dvojnih standardov

- Višje pokojnine. Bistven element je, da se del sredstev nalaga v pokojninski sklad, kjer se plemeniti in obrača, da pridemo do večje vsote denarja. Prag tveganja revščine - 617 evrov - bi moral biti tudi prag najnižje pokojnine

- Varnejše zaposlitve. Odpravi se bistvena razlika med generacijami v zaposlitvah za nedoločen čas, določen čas in s.p.  Omogoči se lažje odpuščanje, kar bo hkrati generiralo tudi večjo izbiro pri novem zaposlovanju. Sistem je treba postaviti tako, da se bo splačalo delati, zaposlitev mladih pa zagotoviti preko štipendij in oprostitve plačevanja prispevkov za prvo leto.

- Nove investicije. Gradbeno dovoljenje je treba izdati v 30 dneh, občinski prostorski načrt pa sprejeti v šestih mesecih. Zgled so avstrijski modeli

- Učinkovita adimistracija. V javnem sektorju imamo izjemno pridne in delovne ljudi, imamo tiste, ki naredijo kolikor pač morajo in imamo tudi lenuhe, ni pa pošteno, da imamo vse te ljudi enako plačane. Več odgovornosti in manj birokracije, digitalizacija upravnih postopkov

- Več otrok. Ustvariti okolje, ki bo vzpodbujalo mlade k odločanju za več otrok. Dolžnost politike je, da ustvarja pozitiven odnos do velikih družin in otrok. Zagotoviti jim je potrebno službe in stanovanja. Ločili bodo socialno in družinsko politiko. Univerzalni temeljni dohodek za vsakega otroka do 18. leta starosti

- Uporabno znanje: V družbi je potrebno ustvariti občutek, da je vsak poklic cenjen in da mladi sledijo svojim interesom, željam. Šolski sistem čim bolj povezati z gospodarstvom, obenem pa preiti od večje kvantitete (poudarka na pomnenju podatkov) k večji kvaliteti - uporabnem znanju.

- Mir in varnost. Obnova obrambnega resorja, ustreznejša zunanja politika, predvsem pa vzpostavitev družbenega sistema, ki ne temelji na izkoriščanju, temveč da država posamezniku zagotovi varnost na podlagi osebnih okoliščin: ob bolezni, izgubi službe, invalidnosti ...Na programski konferenci Nove Slovenije so z daljšimi referati nastopili gostje, strokovnjaki s posameznih področij, ki jih stranka postavlja v ospredje: O izzivih pravosodja je spregovoril dr. Matej Avbelj, o zdravstvu specialist klinične mikrobiologije Alojz Ihan in o izzivih poslovnega okolja predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh ter izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković.

KOMENTAR: Uredništvo
Imajo program in vedo kaj želijo. Ampak - jim bodo ljudje verjeli, da lahko to tudi izvedejo?
 "Nove stranke obstajajo na parolah, mi pa gremo v globino," je dejal Matej Tonin in 150 strani njihovega programa, ki dejansko nagovarja ključne probleme Slovenije, mu pritrjuje. Res je, v Sloveniji poznamo dva pristopa k nagovarjanju volivcev: s parolami in s programom. A praksa minulega desetletja kaže, da je pristop s parolami s strani prepričevanja volivcev učinkovitejši. Seveda pa tudi ne koristnejši za državo, kar Slovenci prav tako vedno znova izvemo iz prakse, a se žal s tega ničesar ne naučimo. Krščanski demokrati so od nekdaj veljali za programsko močno politično skupino, ki ve, kaj hoče. Njihove rešitve za izzive Slovenije že več let hvalijo gospodarski, zdravstveni in drugi družbeni krogi. A njihov problem je vedno bil, da volivci enostavno niso verjeli, da se bo NSi znašla v poziciji, ko bi svoj program lahko tudi uresničevala v praksi. To je svojevrsten paradoks, saj prav ta nejevera vzpostavlja zanko samouresničujoče se prerokbe: ker ljudje dvomijo, raje volijo tiste, za katere vedno znova ocenijo, da bodo morda vendarle imeli možnost spreminjati Slovenijo. In čeprav so vedno znova razočarani, to svoje vedenje ponavljajo. Največji izziv za mag. Mateja Tonina torej je, da preseka ta dvom. Da ljudi prepriča, da je v NSi vredno vložiti svoj glas. Četudi ne za to, da bodo oblast osvojili junija 2018, temveč za to, da se gradijo kot močna, samostojna stranka, ki bi se k odstotkom, ki jih je nekoč združena SLS+SKD že imela, povzpeli do leta 2022. Zgodba, ki jo piše Tonin z ekipo, bo torej uspela ali padla na zaupanju ljudi, da je on, mag. Matej Tonin, svoje besede sposoben prenesti v prakso. Če bo to zaupanje v ljudeh vzbudil, mu bodo dali časa tudi do leta 2022, ali do naslednjih predčasnih volitev. Do takrat pa nedvomno tudi velja, kot je vodja NSi dejal v intervjuju za Domovino: boljši kot bo volilni rezultat NSi, večja je možnost za desnosredinsko vlado.  
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike