Novi emisijski predpisi "Euro 7" bodo zvišali cene avtomobilov. Za koliko vas bodo udarili po žepu?

Vir: pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK
Nova zakonodaja EU za zmanjšanje onesnaževanja z vozili bo povečala proizvodne stroške za 2.000 EUR za avtomobile in 12.000 EUR za tovornjake in avtobuse, kar je precej več od prvotnih ocen Evropske komisije, je pokazala nova študija, ki jo je podprlo združenje proizvajalcev avtomobilov ACEA.

Koalicija osmih držav pod vodstvom Češke se je združila, da bi izrazila kritiko predlaganih emisijskih standardov Euro 7 za avtomobile. Češka, Bolgarija, Francija, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, Slovaška in Madžarska so podpisale neuradni dokument, ki je bil poslan švedskemu predsedstvu Sveta EU in Evropski komisiji.

Evropski komisiji očitajo, da evropske proizvajalce avtomobilov obremenjuje z dodatnimi obveznostmi, ki presegajo predhodno dogovorjene mejne vrednosti emisij in prehod na elektromobilnost.

Nerazumne zahteve


Osnutek standardov Euro 7, ki je bil predstavljen novembra 2022, se namesto na emisije ogljika osredotoča na onesnaževala, škodljiva za zdravje ljudi, kot so trdni delci, dušikov oksid in ogljikov monoksid.

V skladu s predlogom bodo najnižje vrednosti emisij izpušnih plinov, ki so bile možne v skladu s prejšnjo različico uredbe Euro 6, postale obvezne za avtomobile in kombije, za avtobuse in tovornjake pa bodo veljale ločene omejitve.

Prvič bo določena tudi omejitev za delce, ki se izločajo iz zavor in pnevmatik. Sigrid de Vries, generalna direktorica združenja ACEA, je dejala, da bi predlog Euro 7 imel izjemno majhen vpliv na okolje ob izjemno visokih stroških, kar se bo verjetno preneslo na potrošnike v obliki visokih cen vozil. "S prehodom na elektrifikacijo se bodo dosegle večje koristi za okolje in zdravje, hkrati pa se bodo starejša vozila na cestah EU nadomestila z visoko učinkovitimi modeli Euro 6/VI," je dejala.

Različne ocene v dvigu cen


Evropska komisija je pri ocenjevanju učinka novih pravil ocenila, da bi ukrepi prinesli dodatnih 180 do 450 evrov za avtomobile in dostavna vozila ter 2.800 evrov za tovornjake in avtobuse, kar je štiri- do desetkrat manj, kot predlaga študija industrije.

Industrijska študija svetovalnega podjetja Frontier Economics podpira dolgoletne kritike avtomobilskega sektorja, da so pravila za proizvajalce predraga za izvajanje. Avtomobilski proizvajalci trdijo, da bi bilo denar bolje porabiti za povečanje proizvodnje električnih vozil.

Predstavniki industrije so hitro poudarili, da so sedanji standardi Euro 6 najobsežnejši in najstrožji standardi za emisije onesnaževal na svetu. "Emisije izpušnih plinov so zaradi najsodobnejše tehnologije vozil že zdaj na komaj izmerljivi ravni," je zapisano v izjavi, ki jo je objavila ACEA.

Poleg neposrednih stroškov strokovnjaki iz panoge poročajo o povečanju porabe goriva za doseganje predlaganih zahtev Euro 7 (npr. dodatno gorivo za segrevanje katalizatorja po hladnem zagonu) v povprečju za 3,5 %. To pomeni dodatne posredne materialne stroške za potrošnike in logistična podjetja.

Po grobem izračunu bi to pomenilo 17.500 evrov za prevožene kilometre tovornjaka, medtem ko bi to pomenilo približno 700 evrov za osebni avtomobil. Že samo ti posredni stroški, ki so v oceni učinka zanemarjeni, zlahka presežejo skupne stroške, upoštevane v oceni učinka Euro 7.

Predlagani standard Euro 7 povzroča še dodatne stroške, ki niso zajeti v oceni učinka:

  • emisije iz pnevmatik – predpis Euro 7 prvič vključuje emisije zaradi obrabe pnevmatik,

  • omejena izbira za potrošnike – potrošniki cenovno dostopnejših avtomobilov vstopnega razreda se lahko zaradi nesorazmernega povečanja stroškov soočijo z bistveno višjimi cenami kot danes ali celo s prenehanjem proizvodnje nekaterih modelov v tem segmentu vozil po standardu Euro 7,

  • višji stroški za baterijska električna vozila – strokovnjaki iz panoge poročajo o višjih proizvodnih stroških v višini približno 178 evrov na vozilo za avtomobile/avtodome in 750 evrov na vozilo za avtobuse/kmetijska vozila zaradi omejitev emisij brez izpušnih plinov in zahtev glede vzdržljivosti baterij.


Proizvajalci so se prav tako uprli časovnemu načrtu za uveljavitev standarda Euro 7 in trdijo, da je prekratek. Nemški proizvajalec Volkswagen je aprila pozval, naj se izvajanje standardov emisij prestavi s poletja 2025 na jesen 2026. Opozoril je, da bi lahko, če bodo zakonodajalci EU nadaljevali s predvidenim rokom julija 2025, to povzročilo zaustavitev proizvodnje modelov po vsej Evropi.

Po drugi strani pa podjetje Scania, ki slovi po proizvodnji in prodaji tovornjakov, poziva k uveljavitvi vseh idej Evropske komisije na tem področju: "Če bodo standardi CO2, Euro 7 in uredba o infrastrukturi za alternativna goriva (AFIR) dobro zastavljeni in bodo delovali kot celovit paket, bodo prispevali k zmanjšanju emisij CO2, izboljšanju kakovosti zraka in javnega zdravja ter povečali konkurenčnost evropske avtomobilske industrije. Želimo, da bi sedanje delo na področju politike prineslo dva rezultata.

Prvič, zagotoviti dostop do zelene električne energije in infrastrukture za polnjenje. Drugič, vzpostavitev cenovne enakosti med električnim in fosilnim prevozom z uporabo učinkovitih ukrepov za določanje cen ogljika, vključno s cestnimi pristojbinami na podlagi CO2 in izvajanjem sistema trgovanja z emisijami za cestni promet."

Koalicija držav proti spremembam


Skupina držav EU pod vodstvom Češke, ki vključuje Bolgarijo, Francijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko, Romunijo in Slovaško, se je prav tako združila in nasprotuje zakonodaji, pri čemer navaja posledice, ki bi jih pravila lahko imela za delovna mesta in lokalno industrijo.

"Nasprotujemo vsem novim zahtevam glede emisij izpušnih plinov za osebne avtomobile in dostavna vozila, saj bi te preusmerile naložbe sektorja stran od nedavno dogovorjene poti do ničelnih emisij CO2 iz avtomobilov," so navedle v pismu, poslanem švedskemu predsedstvu Evropskega sveta in Evropski komisiji.

Skupina se zavzema za odložitev novih standardov emisij onesnaževal za vsaj tri leta za avtomobile in pet let za tovornjake.

Strah, negotovost, dvom


Vendar pa so borci za zeleno okolje zavrnili študijo Euro 7 kot klasičen strah, negotovost in dvom avtomobilske industrije, kar se nanaša na priljubljeno taktiko odnosov z javnostmi.

"Avtomobilska industrija poskuša prestrašiti ljudi in se znebiti odgovornosti, češ da gre za izbiro med standardom Euro 7 in elektrifikacijo, čeprav ima dovolj sredstev za oboje," je za bruseljski medij EURACTIV povedal Adrian Hiel, tiskovni predstavnik pri mreži lokalnih oblasti Energy Cities.

"ACEA že desetletja vztraja pri emisijah onesnaževal. Nobenega razloga ni, da bi mislili, da je tokrat drugače. Ni učinkovitejšega načina, kako rešiti na tisoče življenj," je dejal.

Medtem ko bo prehod na elektromobilnost odpravil emisije izpušnih plinov, bodo motorji z notranjim izgorevanjem še desetletja ostali na cestah EU. ACEA, ki zastopa proizvajalce avtomobilov, bi dejansko imela koristi od popolne odprave Euro 7, saj bi se zmanjšali stroški, potrebni za preoblikovanje motorjev z notranjim izgorevanjem, da bi postali čistejši.

Ocenjuje se, da bo leta 2050, torej celih 15 let po začetku veljavnosti prepovedi prodaje avtomobilov z bencinskim in dizelskim motorjem, približno 20 % avtomobilov v Evropi še vedno imelo motor z notranjim izgorevanjem.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike