NSi: Povišanje cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov dela naj nosi vlada in ne občine oziroma starši

Vir foto: pixabay

»V Novi Sloveniji smo se odločili za sklic nujne seje odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino predvsem zaradi staršev, ki imajo svoje otroke vključene v predšolsko varstvo – vrtce. Napovedane podražitve vrtcev bodo poleg visokih cen energije in hrane še dodatno prizadele družinske proračune,« je uvodoma opozorila poslanka NSi Iva Dimic na današnji novinarski konferenci.

V Novi Sloveniji menijo, da bi morala Vlada RS pri usklajevanju plačnega sistema za celotni javni sektor in dvigih plač sistemsko poskrbeti tudi za vse posledice predlaganih rešitev. »Če vlada s takojšnjim interventnim odzivom slovenskim občinam, zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavne programe, ter zasebnim vrtcem s koncesijo pri dvigu stroškov dela ne bo pomagala, bo s tem povsem izničila učinek nedavnega povišanja minimalne plače, breme višjih cen pa bo v celoti padlo na ramena staršev otrok.«

Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino v NSi predlagajo, da po končani razpravi sprejme naslednja sklepa:

  1. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Vladi RS, da pripravi celovit paket ukrepov pomoči slovenskim občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavni program, s katerim bi pokrili dvig vseh stroškov dela, ki so nastali po 1. januarju 2023, in z njim v roku enega meseca seznani pristojni odbor državnega zbora.
  2. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Vladi RS, da reprezentativna združenja slovenskih občin vključi v vsa pogajanja in dogovore povezane s spremembo plačnega sistema javnih uslužbencev iz njihove pristojnosti.

Komentiraj