KPK pri razbremenitvi Tomaža Vesela povozila lastna pojasnila o tem, kaj se smatra za nepridobitno dejavnost

Vir foto: www.kpk-rs.si

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je, ob opravljanju funkcije predsednika Računskega sodišča, postrani z delom pri FIFA “nepridobitno” zaslužil še milijon dolarjev. 

Z njegovim zaslužkom ni nič narobe, pravijo na Komisiji za preprečevanje korupcije, saj “višina plačila … v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ne predstavlja kriterija presoje,” so v obrazložitvi zapisali v KPK. 

In prav imajo, saj je v zvezi s pojmom pridobitnosti “bistvena narava dejavnosti, ne pa prejemanje plačila,” kot zapišejo v lastnih sistemskih pojasnilih o nezdružljivosti funkcij s pridobitno dejavnostjo iz julija 2011. 

A v njih definirajo tudi “naravo nepridobitne dejavnosti”, ki pa je kriterij. In po istih pojasnilih tista, ki je “ni mogoče izvajati na pridobiten način (predvsem humanitarno, prostovoljno ali drugo družbeno koristno delo)”. Narava dejavnosti  predsednika komisije za revizijo in skladnost v FIFA pa ni nič od tega. 

 “Poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi,” pravi 1. odstavek 26. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o nezdružljivosti opravljanja funkcije.

Nadalje našteva izjeme, ko je pridobitna dejavnost dovoljena ob soglasju (v primerih športne ali publicistične dejavnosti, vodenja kmetije ali upravljanja z lastnim premoženjem pa tudi soglasja ne potrebuje). A to za odločitev KPK ni pomembno, saj v razlagi ovrže, da bi Tomaž Vesel sploh opravljal pridobitno dejavnost.

“ZIntPK sicer poklicnim funkcionarjem prepoveduje opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti, vendar pa izjemoma dovoljuje opravljanje športne pridobitne dejavnosti. V konkretnem primeru ne gre niti za športno niti za pridobitno dejavnost kljub prejetemu plačilu za opravljanje funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri FIFI,” zapišejo v KPK.

Nadalje navedejo že znano trditev, da višina plačila ne predstavlja kriterija presoje ali gre za pridobitno dejavnost. (Ne)pridobitnost narave Veselove dejavnosti pa pri KPK preverjajo po Zakonu o gospodarskih družbah in po Pravilniku o opredelitvi pridobitne dejavnosti, ki pridobitno dejavnost definira kot tisto, ki se opravlja na trgu za pridobivanje dobička. A ti predpisi se nanašajo za pravne osebe, torej podjetja, ki delujejo na trgu, ne pa za fizične osebe, kar je Tomaž Vesel.

Kaj pa velja za fizične osebe, oziroma funkcionarje pa KPK pojasnjuje v lastnih sistemskih pojasnilih iz leta 2011, kjer zapiše: “Funkcionar torej ne sme opravljati dejavnosti, ki je po naravi pridobitna (se pravi po svojih značilnostih in splošnem razumevanju ter načinu izvajanja namenjena pridobivanju dohodka ali druge premoženjske koristi), čeprav za to ne zahteva ali prejema plačila. Brez omejitev pa lahko funkcionar opravlja dejavnost, ki je po naravi nepridobitna in je ni mogoče izvajati na pridobiten način (predvsem humanitarno, prostovoljno ali drugo družbeno koristno delo).”  

KPK v svojih pojasnilih za lažje razumevanje torej našteje humanitarno, prostovoljno in drugo družbeno koristno delo kot primer kaj pomeni nepridobitna dejavnost – predstavljamo si lahko voluntiranje pri Rdečem križu ali Karitasu, v gasilskih društvih in podobno. Za presojo ali v to kategorijo spada tudi predsedovanje odboru FIFA za revizijo in skladnost ter ali je Tomaž Vesel z milijonom dolarjev zaslužka v štirih letih najbolje plačani humanitarni delavec na svetu, ni potreben doktorat iz pravnih znanosti.

Da v humanitarno, oziroma družbeno koristno nepridobitniško naravo svoje dejavnosti ni bil prepričan Vesel sam, navsezadnje nakazuje, da je v začetni argumentaciji trdil, da je KPK povpraševal po dovoljenju za opravljanje dejavnosti, kar pa bi bilo potrebno samo, če se ta smatra za pridobitno. Ko tega dovoljenja niso našli ne na KPK, niti ga ni pokazal sam, je zavzel držo, da ga zaradi nepridobitniške narave (ker ni namenjena pridobivanju dohodka in premoženjske koristi) tako ali tako ne potrebuje.

Kljub temu pa je spremembo premoženja iz tega naslova v skladu s pravili prijavil na KPK.


FIFA je “ustanova”, zato je Vesel izjema

Medtem ko se 26. člen nanaša na neposredno opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti s strani poklicnega funkcionarja, se 27. člen nanaša na članstvo v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja, oziroma določa nezdružljivost s članstvom v organih teh pravnih oseb, nadalje beremo v sistemskih pojasnilih KPK iz leta 2011.

Tudi ta člen ima izjeme in sicer je poklicni funkcionar lahko član politične stranke, prav tako pa lahko “brez omejitev opravlja dejavnost upravljanja, nadzora ali zastopanja v društvih in ustanovah (fundacijah)”, piše v pojasnilih.

Iz sistemskih smernic KPK, julij 2011
Iz sistemskih smernic KPK, julij 2011

In ravno na izjemo “ustanove” se sklicuje KPK pri ugotovitvi, da Tomaž Vesel ne krši člena o “prepovedi članstva in dejavnosti”. In to kljub temu, da v lastnih sistemskih pojasnilih širok pojem ustanov KPK z navedbo v oklepaju dodatno pojasni, da so mišljene “fundacije”.

KPK v obrazložitvi Veselove situacije: “Glede na namen ustanovitve in način delovanja FIFA ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, zato v primeru predsednika računskega sodišča Komisija ni ugotovila nezdružljivosti funkcij, saj ZIntPK poklicnemu funkcionarju ne prepoveduje opravljanja funkcije člana nadzornega odbora v ustanovi.”

FIFA pa nikakor ni fundacija. Pravzaprav se je sodišče EU z dilemo ali je FIFA društvo in je njena dejavnost športna, srečalo že leta 2005, ko je presodilo, da za Fifo velja evropsko pravo, iz obrazložitve sodbe pa izhaja, da je Fifa po evropskem pravu prej podjetniško druženje kot društvo.

Dr. Letnar Črnič: sprašujem se, če je KPK pri odločanju uporabila pravilno pravno podlago

Na še eno manjkajočo dimenzijo presoje KPK glede primera “Vesel” je v pogovoru za Domovino opozoril strokovnjak za državno in upravno pravo z Evropske pravne fakultete, prof. dr. Jernej Letnar Černič.

Kot pravi, se v tej konkretni zadevi sprašuje, “ali je KPK pri odločanju na podlagi 26.-29. členov ZIPK uporabila pravilno pravno podlago.” Sam namreč meni, da se situacija predsednika Računskega sodišča in njegovega dela za FIFO nanaša (tudi) na vprašanje konflikta interesov.

Prof. dr. Letnar Černič: “V slovenski družbi ne razumemo prav dobro, da prepoved navzkrižja interesov prepoveduje tudi navidezno navzkrižje, ki ustvarja zunanji videz medsebojne povezanosti med posamezniki s ciljem uveljavljanja svojih zasebnih interesov. Navzkrižje interesov je nevarno za delovanje vladavine prava tudi v primerih, ko je le navidezno. Državne institucije, vključno s tistimi, ki bi morale poučevati in preprečiti konflikte, pogosto ne razumejo prav dobro, da je pojem navzkrižja interesov povezan s prisotnostjo moči.”

Černič bi si želel, da bi se vodstvo KPK bolj potrudilo, da bi bolj pravno pravilno izpolnjevalo svoje zakonske obveznosti, še posebej tiste iz  37. do 40. člena ZIPK glede prepovedi konflikta interesov. “V tej njihovi konkretni odločbi namreč pogrešam poglobljeno pravno analizo na podlagi členov 37-40 ZPIK ali je v tej zadevi prišlo ali ne do kršitve prepovedi navideznega konflikta interesov.”

Pravniški slalom po luknjah, v katerem je pomembno le, da Vesel prismuča do cilja
Kot vidimo iz zgornje analize, pri vprašanju, ali je hkratno delo predsednika računskega sodišča za FIFA v nasprotju z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni šlo zgolj za osamljeno dilemo – zadeva je pod vprašajem iz več vidikov, po več členih protikorupcijskega zakona.

A kot po čudežu je Tomažu Veselu, po presoji KPK, očitno uspelo preslalomirati mimo vseh količkov, vseh pasti na tej progi in lahko mirno, humanitarno in nepridobitno domov odnese svoj milijonček. Ter z dolgimi nosovi pusti nekatere (lokalne) funkcionarje, ki so v zelo podobnih primerih za te količke “zapeli” zaradi nekaj 100 evrov.

V smučariji je pač od nekdaj bilo pomembno tudi, kdo je tvoj trener in pokrovitelj.

 

20 komentarjev

 1. Čakš tokrat čestitam za odlično stavčno logično analizo obrazložitve PKP, s katero dokazujete, kako prenormirana država omogoča povsem različne interpretacije za zelo podobne oz. enake primere. Odvisno od tega kakšen je svetovni nazor tistega, ki predpis razlaga. Kot sem že večkrat napisal bistvo pravne države je malo a jasnih in nedvoumnih predpisov. Pre-normirana država pa je nasprotje ”pravne države”. Ta primer je eden od mnogih dokazov, da je ena ključnih nalog vlade debirokratizacija.

  • Gotovo ste vi vladi svetovali debirokratizacijo, kenede…Večina predpisov je čisto OK, namen zakonodajalca je jasen, v dvomu se ga razlaga v korist državljanov…in v zaščito države pred korupcijo , predvsem pa izrecno strogo do zlorab položaja !!
   Recimo Vesela. Peter, peter….
   G. Čakš se na nek način po nepotrebme trudi dokazati, da je voda tekoča….
   KPK je od prve sekunde dalje nekredibilna zadeva, ki je nimajo nikjer v normal svetu.
   To je pravni “VOS”….Zato ena od inštitucij ki so za ukinit !!
   Če bodo ljudje pri sebi, bodo volitv epolom rdečih kmerov in potem bodo šče stvari v pravi smeri. Posebej če se še Peter vključi !

   • Se strinjam. KPK je bila ustanovljena kot političen organ za onemogočanje Janše in v tem stilu tudi deluje. Tega organa, sploh pa takšnega, ne potrebujemo. Potrebujemo pa učinkovite in politično nevtralne preiskovalce, organe pregona, tožilce in sodnijo. In tu v Sliveniji škripa, kajti te institucije nikoli niso šle v proces tranzicije in delujejo po nekih starih zavržnih totalitarnih principih, kot branilci partije. Niso v funkciji države in državljanov. Jaz tu druge rešitve kot lustracijo ne vidim. Ob hkratni temeljiti prevetritvi šolskega sistema, kar pa ni stvar ene generacije, se bojim, in tu so ključni problem levičarski profesorji, ki se prav tako vidijo kot branik socializma, tako kot nekoč.

 2. Domovina, ma koliko črnila prelivate za tele LDS-LGTB pajace, za tele Dolanciste. Je zadnji čas, da “otresete prah s sandalov” ter greste naprej.
  Vsakemu vsaj malo inteligentnemu človeku, ki nima opranih možganov, je jasno, da tile pajaci tečejo zadnji krog, krog pogube.
  Vse bedaste sodbe, ki z rimskim pravom nimajo nič skupnega, vse vpitje na pol poblaznelih kvazi novinarjev, vse ovajanje v tujini, vse kolesarjenje in mahanje z rdečimi zvezdami je le en znak, je znak njihove nemoči, je znak, da so opleli, je znak, da prihaja nova generacija slovenskega gospodarstva, ki bo te nazadnjake odpihnila.
  Tokrat nimajo velike SZ in Stalina, ki bi jim pomagal. In nimajo Hitlerja, ki bi jim pomagal. Islamisti pa jim bodo čez Rusijo, Madžarsko ali Hrvaško težko prišli v pomoč.

 3. Tole sprenevedanje SD-jevih udbašev na položajih KPK in Računskega sodišča in na vseh ostalih sodiščih bi moralo biti pa preveč tudi za povprečno enoumno zaplankanega volivca stranke SD, ki je odkrito povozila vse pravne in demokratične norme in z velikimi koraki vstopa na področje zadovarjanja komunistitčnega nasilja in enoumja. To norost na levici pa ni sprožila Fajonka ali Luka Mesec in ne Alenka Bratušek, to norost je sprožil pritlehni mali firer Marjan Šarec, ki se mu je tako odpikalo, da ga postrani gledajo celo njegovi “intelektualci” iz poslanskih vrst LMŠ.

 4. Odlična razčlemba, ki dokazuje, kakšno poneumljanje je izmislil barabon Bavcon in njegovi kolegi tipa Pirnat, ki želijo dokazati, da so v špalirju v jame v kočevskem rogu domobranci sami skakali v brezna oni krvoloki pa so samo gledali.
  Ko postane človek žival mu tudi kravata in diploma pravne fakultete iz Ljubljane in doktorat na isti nič ne pomagata.
  Sedaj pa zares: kdo od tistih ki pravijo da so etični in moralni ter nam trosijo o poštenju, ki so zaposleni na fakulteti bo končno stopil na plano povedal, da ne more več tega prenašati in kot normalen državljan, ki noče biti terorist tipa Bavcon , vstopa na plano in želi prekiniti barabijo ki jo izvajajo moralno sfiženi pravniki.
  Dokler ne bo nekdo stopil na plano in jasno povedal, da se s takimi barabijami, takim utemeljevanjem ne strinja so VSI, pa res prav VSI pravniki v Sloveniji moralni pokvarjenci, krvniki, likvidatorji……. Dovolj je te torture lepih barabinskih besed, zraven pa ne premorejo, normalnih človeških čustev. Ena sama pohlepnost, prilizovanje, ščitenje debelih riti!!!! Do kdaj se bodo še tam kotile bolne osebe, ki ne premorejo normalnega razmisleka. Zakaj so sedaj pravniki označeni kot zločinsko pleme. Zato ker nobeden od njih ne upa stopiti na plano. torej se bojijo lastne sence. Sramota, da sploh upajo stopiti na cesto. Ostanejo naj v bunkerjih zablod in krvi, ki so jo uspešno zakoličili v 70 letih priskutnega delovanja.
  Zato bi morali sistematično gojiti in vzgajati misel, da se pravnikom niti približati nočemo. Tako naj ostanejo osamljeni, bolni z pokvarjenimi mislimi. In tudi njihove družine. naredimo bojkot pokvarjencem toliko časa, dokler ne bodo začeli v javnosti napravili v stroki čistko, preprosto med zrnom in plevelom naj stroka sama počisti. dokler pa tega ne bodo naredili, se naj jih izogibamo kot kužne prekrite s krvjo njihovih žrtev.
  Vprašanje je samo ali smo državljani to selekcijo zmožni uveljaviti.
  Kje je neki Krivec otrok tožilca krvoloka zaradi lepe vile v Ljubljani. Ni ga, ker se ščiti na stara leta sam. Sramota, da taki sploh upajo govoriti o človekovih pravicah, ki so jih njihovi očetje izničili z uboji zaradi navadnega dunajskega zrezka!!!

  • Jasno ste nakazali, da PRAVNIK, ki krši pravo, ni strokovnjak, ampak PRESTOPNIK.
   Pravite, da bi sama stroka morala poskrbeti za OČIŠČENJE,

   To je poskusil sodnik Radonjič, da smo lahko to izvedeli, je to storil JAVNO.
   Pa ga je sedaj SODNI SVET – suspendiral.
   Tako dela “stroka”. In temu rečejo “Pravna država”.

 5. Kar Bog stori vse prav stori.

  Predsednik računskega sodišča in predsednik KPK sta slovenska bog in batina, zato jima lahko verjamemo, da sta na čeku borcev za vladavino prava, o kateri vedo toliko povedati slovenski levičarski evropski poslanci na čelu z glavno promotorko vladavine prava Ljudmilo Novakovo.

  Pri tem pravzaprav ni pomembno, da nihče od omenjenih ne ve, kaj je in kaj pomeni vladavina prava.

 6. KPK se je tudi pod novim vodstvom izkazala kot komaj prepričljiva populistična “pralnica” ugleda “naših” ter kot potencialna populistična preganjalka “njihovih”. Nič novega in nič nepričakovanega.
  Kako je v “vladavini prava po slovensko” mogoče prav vse, nam ne dokazujejo le sedanji in prejšnji predsedniki KPK, ampak tudi profesorji pravnih umetnosti (s PF UL), ki občasno celo pred tv-avditorijem komaj razumljivo in komaj prepričljivo zagovarjajo domnevne prestopke “naših” in nalagajo drva na ogenj pod nogami njihovih “razrednih” političnih nasprotnikov. Eden takih prevrtljivih in nikoli ulovljivih “pesniških” interpretov pravnih umetelnosti je, denimo, tudi prof. dr. Rajko Pirnat, ki se je nazadnje proslavil z zagovarjanjem domnevnih pravic izdajalcev iz političnih strank oz. političnih prebežnikov v samooklicano parlamentarno skupino “neodvisnih poslancev”.
  Ni vse “prav”, kar nam skušajo medijsko “prodajati” univerzitetni profesorji in doktorji “prava”. A na to je opozarjal že profesor, nekdanji ustavni sodnik in sodnik ESČP dr. Boštjan M. Zupančič, ki je tudi v svojem najnovejšem pogovoru za TVS3 brez dlake na jeziku ponovno razkril vso mizerijo “vladavine prava na Slovenskem” ter vso nevzdržno nazadnjaško zadrtost in zarobljenost sodne veje oblasti z Ustavnim sodiščem RS vred.

 7. No, sedaj imamo črno na belem kaj prvorazredni smejo, drugorazredni pa ne. Iz aviona se vidi, kdo vodi sodišča! Pa še sram jih ni!

  Najlažje je loviti kurje tatove, ker veliki veseljaki, pa se elegantno izognejo – prav vsemu! Oni lahko, ker so iz prave politične sredine. Dobro da vemo, mi ostali, kaj nas čaka, če bomo pristali na sodišču. NIČ DOBREGA, o pravici, pa lahko samo SANJAMO!

Komentiraj