Kdo laže in manipulira – Janša ali SVIZ?

Foto: Youtube
POSLUŠAJ ČLANEK
Predsednik vlade Janez Janša je v včerajšnjem pogovoru na prvem programu Televizije Slovenija opozoril, da del krivde za sorazmerno hitro zaprtje šol v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami, pa tudi za porast okužb, nosi šolski sindikat in ravnatelji, ki so se vladnim uredbam glede pouka uprli, predvsem na področju nošenja mask.

Šolski sindikat je nad izjavo premierja ogorčen in jo ocenjuje za neresnično, razlog za porast okužb pa vidi v nekonsistentnosti vladnih ukrepov, njihovem hitrem spreminjanju in poznem sporočanju. Kdo ima torej prav?

Septembra ogorčeni nad nošenjem mask, oktobra nad spreminjanjem ukrepa na svojo željo


Septembra, ko je vlada uvedla obvezno nošenje mask tudi v razredu ter za učitelje pri pouku, je generalni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) Branimir Štrukelj v video-nagovoru slovenskemu učiteljstvu dejal, da je »večina ogorčena nad nošenjem mask.« Ocenil je, da se pedagoškega dela na tak način ne da izvajati, še posebej ne v vrtcih.

NIJZ je obtožil prelaganja odgovornosti, češ, da so učiteljem naložili ukrep, ki ga ni mogoče izvajati. V kolikor pa je bilo v pripravo ukrepa vključeno tudi šolsko ministrstvo, to dejanje Štrukelj označi za škandalozno ter zaključil, da si želijo odprte šole, a s človeškimi pogoji za zaposlene. »To se mora končati« je še dejal v izjavi "Ukrepi, pospremljeni z ogorčenjem".


Še 6. oktobra, ko je vlada ukrep nošnje mask razrahljala ter dovolila, da si učenci in dijaki v razredih maske snamejo, so v svoji izjavi v SVIZu zapisali, da je sindikat »ostro nasprotoval zahtevi, da morajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pri delu z otroki v oddelkih obvezno nositi maske, saj je ocenil, da tako z otroki ni mogoče vzpostaviti ustreznega stika in dosegati temeljnih pedagoških smotrov.«

V sindikatu so tedaj zapisali tudi, »da se je gospod Janez Janša pridružil nesramnemu in nevarnemu ščuvanju, ki ogroža življenje otrok, učiteljev, staršev in vseh drugih prebivalcev Slovenije.« Poleg so zapisali, da od Janše pričakujejo opravičilo.

Sprostitev nošenja mask, ki so jo zahtevali sami, so pospremili tudi s pritožbo, da obrat v ravnanju vlade »sicer vnaša precej zmede in povzroča težave učiteljstvu pri utemeljevanju spremembe. Še zlasti, ker se je vlada za omilitev nošenja mask odločila v trenutku, ko se število okužb hitro povečuje.«

SVIZ danes: Maskam nismo nikoli nasprotovali


Včeraj je v pogovoru na RTV Slovenija predsednik vlade Janez Janša dejal, da je bila ena večjih napak pri obvladovanju epidemije telovadba o tem, »ali naj bodo šole odprte ali zaprte, maske v šolah da ali ne. Tisti teden nas je stal 30 % okužb, ki jih imamo danes.« in »Ko smo v šolah uvedli maske, smo sledili izkušnjam iz Italije. Temu je sledil upor ravnateljev in šolskega sindikata.« Janša je opozoril še, da si je Štrukelj pred kamero protestno snel masko, češ, da ne more dihati, protestno pa so si masko sneli tudi nekateri ravnatelji in učitelji.

V sindikatu vzgoje in izobraževanja so nad Janševo izjavo ogorčeni. Trdijo, da premier širi neresnice, ki grobo žalijo učitelje in vzgojitelje. Ti so maske nosili »odgovorno, upoštevali vse predpise, higienske standarde in vladne odloke, četudi so bili nekateri nejasni, pogosto komunicirani podcenjujoče in vedno sporočeni (pre)pozno.«

Še več, zapisali so, da »da sindikat ni nikoli nasprotoval uporabi zaščitnih mask, je pa ob zahtevi po nošnji mask med pedagoškimi urami opozoril na težavnost doseganja izobraževalnih ciljev, denimo pri poučevanju tujih jezikov.«

KOMENTAR: Peter Merše
Ne Janša, SVIZ je v svojih izjavah nekonsistenten in manipulativen
Čeprav drži, da je bilo komuniciranje vlade na šolskem področju včasih zmedeno in zelo pozno, težko rečemo, da je bilo manipulativno. Ob pregledu izjav za javnost, ki jih je od začetka šolskega leta izdal šolski sindikat, pa hitro postane jasno, da je tisti, ki zavaja in manipulira, ravno SVIZ. Pri tem je treba poudariti, da se je večina pedagoških delavcev zelo trudila v težkih razmerah izvajati pouk ter se tudi držala predpisanih ukrepov za omejevanje epidemije. A Janša učiteljev in učiteljic ter vzgojiteljev in vzgojiteljic ni obtoževal, da tega niso počeli. Opozoril je na nesprejemljivo ravnanje nekaterih ravnateljev in pa Branimirja Štruklja, ne pa učiteljev na splošno. Kritika je na mestu. Sindikat se namreč je ogorčeno zgražal nad nošnjo mask, potem pa nad spremenjenimi pravili, ki so bila uveljavljena na njihovo zahtevo. Pa naj danes še tako trdijo, da maskam niso nasprotovali. Očitno je torej, da je sindikat tisti, ki je v tej epidemiji problem, morda so tudi po njegovi krivdi otroci prikrajšani za kakšen teden pouka v živo. Namesto, da se zdaj usaja in obtožuje Janšo, da manipulira, bi bilo zanj najbolje, da se umakne in naredi notranjo refleksijo svojega delovanja, nato pa začne delovati konstruktivno, namesto rušilno, kot smo ga sicer vajeni. Da je skrajni čas, da se tudi učitelji tega zavedo in se takšnemu delovanju svojega sindikata tudi uprejo, smo na Domovini pred kratkim tudi že pisali.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike