Interpelacija proti Anji Kopač Mrak le o odvzemu otrok, pozablja pa vse ostalo

POSLUŠAJ ČLANEK
Slovenska demokratska stranka je danes vložila napovedano interpelacijo proti ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, katero je v celoti utemeljila na primeru odvzema otrok starim staršem s strani CSD Velenje.

Anjo Kopač Mrak poslanci SDS obtožujejo objektivne in subjektivne odgovornosti za domnevne nepravilnosti pri ravnanju organov v sestavi ministrstva, kamor sodijo tudi centri za socialno delo, ki naj v konkretnem primeru ne bi delovali v korist otrok.  

V interpelaciji, ki jo je predstavila Suzana Lep Šimenko, poslanci največje opozicijske stranke ministrici najprej očitajo, da sta bila vnuka nenadno in na skrivaj, brez vednosti starih staršev, odpeljana iz vrtca na neznano lokacijo. Na tak način bi po njihovem prepričanju otroke lahko odpeljali samo, če bi bilo ogroženo njihovo življenje ali zdravje.

Nato ministrici naprtijo krivdo, da očetu - morilcu matere otrok - ni bila odvzeta roditeljska pravica, oziroma ta postopek s strani CSD Velenje niti ni bil začet, ampak je oče sodeloval kot stranka v postopku.

Naslednji očitek leti na ravnanje CSD Slovenj Gradec, ki naj bi je nezakonito obravnaval vlogo za rejništvo starim staršem, ker je ni poslal v odločanje pristojnemu ministrstvu, ampak je le izdal neobrazloženo mnenje. S tem je bil postopek dodelitve vnukov starim staršem v rejništvo onemogočen, ker o tej pravici ni bilo zakonito odločeno (danes je ministrstvo glede vloge za rejništvo starih staršev izdalo zavrnitveno odločbo).

Po prepričanju SDS CSD Velenje ni imel stvarno utemeljenih razlogov, da ne bi otroka v rejništvo dodelil starim staršem, iz oskrbe starim staršem pa jih je vzel, ker naj bi »stara starša prekinila sodelovanje pri določitvi rejniške družine«, čeprav bi moral biti edini argument »otrokova korist«.

Prav tako otrokoma ni bil dodeljen skrbnik, ki bi moral biti praviloma sorodnik otrok, razen če bi to bilo v nasprotju s koristmi obeh otrok, kar pa v danem primeru po prepričanju poslancev SDS ni bilo. CSD Velenje naj bi postopek vodil samovoljno in starima staršema vsiljeval odločitve ter ju ni informiral o pravnih posledicah odločitev in izjav.

SDS med očitki ministrici navaja še, da CSD Velenje ni sprejel ukrepov za varnost pokojne mame in njenih otrok, čeprav naj bi spremljal dogajanje v družini ter vedel za nasilni odnos partnerja nad Lidijo Škratek.

Ob vsem tem pa pod interpelacijo podpisani poslanci namigujejo še na politizacijo centrov za socialno delo s strani SD ter ministrico obtožujejo, da brani svojega strankarskega kolega, ki vodi CSD Slovenj Gradec.

Interpelaciji proti Anji Kopač Mrak se ni pridružila nobena druga stranka.

KOMENTAR: Uredništvo
Interpelacija vsebinsko razočaranje
Po seriji člankov na Domovini o propadlih projektih Anje Kopač Mrak smo napoved interpelacije proti ministrici socialnih demokratov ocenili kot potezo v pravo smer, za razliko od neplodnega rušenja zunanjega ministra Karla Erjavca, čemur je svojo pozornost in energijo v zadnji vloženi interpelaciji namenila NSi. Prav zato pa današnje besedilo interpelacije, osredotočeno izključno na konkreten primer, predstavlja veliko vsebinsko razočaranje in pomeni še eno zapravljena priložnost za opozorilo na povsem zgrešeno strateško politiko ministrstva na mnogih področjih. Na Domovini jih lahko naštejemo vsaj pet: oglaševalska kampanja za enakost med spoloma,  odpis dolgov, vrednotnice, štipendijska politika, referendumska poraza o istospolnih. Vse to je SDS v svoji interpelaciji spregledala, kar priča, da je bila sestavljena na hitro, površno in na prvo žogo - na v javnosti popularno temo, ki dviguje mnogo prahu in hkrati potencialno prinese največ političnih točk. Odgovornost ministrice za odvzem otrok starim staršem namreč stoji ali pade na enem samem tehtnem argumentu, ki se lahko skriva za oznako varovanja osebnih podatkov in ki je očitno prepričal vse strokovne službe v državi s pravico vpogleda v spis. Ključno bi zato bilo, da SDS doseže razkritje pravih argumentov, na katere se sklicujejo strokovne službe. Interes javnosti v tem razvpitem primeru namreč presega pravico do varstva osebnih podatkov, saj na kocki ni samo ministrski stolček, ampak predvsem javni ugled in zaupanje v strokovno delo pristojnih organov s tega področja. Zloraba tega bi bila krona zgrešenega vodenja družinske in socialne politike SD-ja pod Kopač Mrakovo, z daljnosežnimi škodljivimi posledicami za stanje v slovenski družbi. V primeru, da so bili v konkretnem primeru argumenti stoke tehtni, pa bi bili vsi ostali našteti grehi ministrice kolateralna škoda neuspele interpelacije, ker jih avtorji vanjo niso vključili.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Ekskluzivno za naročnike

sladica, jagode, rikota, krema
Jagode z medeno rikotino kremo
23. 6. 2024 ob 9:01