Bo popravljena “zgodovinska napaka” in bo judovska vila, ki jo naseljujejo Socialni demokrati, postala Judovski center?

Je mogoče, da bi Moskovičeva vila v Ljubljani postala last judovske skupnosti? Za to se je v pismu, namenjenem evropski poslanki in predsednici stranke SD Tanji Fajon zavzel predsednik Evropske judovske skupnosti Rabbi Menachem Margolin. Kot pravi, bi bila s tem popravljena zgodovinska napaka. 

Tudi v Evropski judovski skupnosti so namreč opazili prizadevanje Judovske skupnosti Slovenije, ki si že več kot dve desetletji želi, da bi skupnost za zaplenjeno premoženje Judov med drugo svetovno vojno dobila vsaj simbolično odškodnino. Vendar kot kaže prave politične volje za to ni.

Lastništvo s krvjo umazane hiše pa se očitno ne zdi breme niti za stranko SD.

Nedvomno gre za eno izmed imenitnejših ljubljanskih nepremičnin. Nastala je po načrtih arhitekta Josipa Costaperaria in leta 1931 prešla v last trgovske družine Moskovič. Podjetje Brata Moskovič, ki ga je po smrti brata Roberta vodil edini lastnik Feliks je bilo še leta 1939 eno največjih trgovskih podjetij z usnjem, strojarskimi maščobami, strojili in uvoženimi kožami v tedanji Dravski banovini.

Po začetku druge svetovne vojne so za družino prišli težki časi in kot številne druge ljubljanske Judovske družine je bila deportirana v koncentracijsko taborišče Auschwitz, kjer so v letih 1944 in 1945 umrli vsi člani družine. Njihovo premoženje pa je najprej zaplenila nemška, nato pa še jugoslovanska oblast. Ta je to storila leta 1946 na podlagi očitkov, da je Feliks Moskovič sodeloval z gestapom, vendar je sodišče kljub temu priznalo Ignata Lajtnerja, brata pokojne Klare Moskovič, kot zakonitega dediča in mu hišo leta 1947 vrnilo. Lajtner pa je hišo takoj po obravnavi prodal Dani Kos. Z izgovorom, da ta ni želela vlagati v adaptacijo hiše, ki jo je tedaj uporabljal Izvršni svet Skupščine LRS, je sodišče lastnico Dano Kos “v splošno korist” razlastilo.

Zvezno sodišče v Beogradu je maja 1954 razlastitveni postopek prekinilo in odredilo izbris zaznambe razlastitve ter vrnitev nepremičnine Dani Kos. Ta jo je maja 1961 za slabih 13 milijonov dinarjev vilo prodala splošnemu ljudskemu premoženju.

Hiša je v last stranke SD prišla kmalu po osamosvojitvi Slovenije, ko se je z menjalno pogodbo odpovedala prostorom na območju tedanje skupščine – del stavbe današnjega parlamenta, oziroma za poslopje nekdanjega CK Zveze komunistov Slovenije.

Zakaj bi bilo prav, da se vila vrne v Judovske roke

S pravnega stališča zgodba o Moskovičevi vili niti ni posebej problematična. Kot zagotavljajo pravniki, je namreč zadeva glede na tedanjo zakonodajo čista. Kljub temu pa ni bilo tako z vsem judovskim premoženjem.

V letih po vojni so jugoslovanske oblasti namreč zaplenile približno 250 stavb in tovarn, ki so pripadale Judom, ki se nikoli niso vrnili iz koncentracijskih taborišč. Med njimi so bili tudi Pivovarna Union, Sladkogorska tovarna lepenke in papirja, Trboveljska premogovna družba, Predilnica v Litiji, tkalnica in tiskarna v Preboldu, Indus, tovarna usnja, Združene papirnice Vevče in Medvode … Še dodatne nepremičnine je država pridobila tako, da je 52 Judom dovolila preselitev v Izrael le pod pogojem, da državi zapustijo vse svoje premoženje.

Leta 1954 je država kljub protestom porušila sinagogo v Murski Soboti, na njenem mestu pa zgradila stanovanjski blok.

V posmeh vsem tem zgodovinskim okoliščinam ima judovska skupnost v lasti le skromne prostore na Tržaški cesti v Ljubljani.

Čas za poravnavo krivic

Pomen vrnitve Moskovičeve vile tako ni, da bi bil to najbolj v nebo vpijoč primer kraje, temveč da preprosto ni pošteno, da skupnost po osamosvojitvi Slovenije še vedno ni prišla do ustreznih prostorov.

Kot je razumeti iz dosedanjih odzivov Judovske skupnosti, vrnitev nepremičnin ni njihov pogoj. Je pa ena od njihovih želja pridobiti hišo, ki bi jim služila kot sinagoga in judovski center. Moskovičeva vila pa bi bila glede tega idealna.

Za to, da se z vrnitvijo Moskovičeve vile odpravi ta zgodovinska krivica, se je v pismu, naslovljenem na predsednico stranke SD zavzel tudi predsednik Evropske judovske skupnosti Rabbi Menachem Margolin.

V pismu je tako med drugim zapisal, da bi bil čas, da se popravi zgodovinska napaka ter hišo vrne Judovski skupnosti Slovenije. S tem bi bila po njegovem mnenju ustrezno odpravljena krivica, ko se je država po vojni polastila umorjenih Judov.

Judovska skupnost Slovenije: pravno legalno, vendar po načelih revolucionarnega prava

Za komentar smo poprosili tudi Judovsko skupnost Slovenije. Zapisali so, da je bil prevzem vile Moskovič izvršen sicer pravno legalno vendar po načelih revolucionarnega prava povojne Jugoslavije, ker ne ustreza današnjem videnju pravičnosti.

“Vrnitev premoženja Judov, ki so umrli v holokavstu in niso imeli dedičev je razrešeno v večini evropskih držav razen na Poljskem in v Sloveniji. Republika Slovenija se uspešno izmika tem vprašanju dobrih 20 let.” 

V Skupnosti upajo, da bodo z državo dosegli pravičen dogovor o tem premoženju, vključno z zemljiščem in porušeno sinagogo v Murski Soboti.

“Razumemo, da se vodstvo stranke SD počuti neprijetno v tej stavbi in smo jim pripravljeni stopiti nasproti v okviru celovite rešitve restitucije judovskega premoženja,” še dodajajo v Judovski skupnosti Slovenije

Vendar pa zaenkrat ne kaže, da bi se tako država kot stranka SD aktivno lotila tega vprašanja, zato bo vsaj še nekaj časa tako, da bo naslednica politične stranke, ki Judom ni prizanašala, bivala v hiši umorjenih Judov.

Socialni demokrati: glede vile je vse jasno

Za komentar situacije smo prosili tudi Socialne demokrate. V sporočilu za javnost so zapisali, da je zgodovina prenosov lastništva nad nepremičnino sedeža stranke SD na Levstikovi 15 v Ljubljani je povsem jasna, da so zakoniti lastniki hiše ter da imajo z Judovsko skupnostjo Slovenije v zvezi s tem urejene odnose.

V odgovoru predsedniku Evropske judovske organizacije pa so razložili pravne postopke in podlago, po katerih so prišli do hiše ter mu zagotovili, da so “upravičeni in zakoniti lastniki vile na Levstikovi 15.” 

V nadaljevanju so še zapisali, da so Socialni demokrati ustanovljeni na anti-fašistični in anti-nacistični tradiciji upora med 2. svetovno vojno in da gojijo globoko spoštovanje do žrtev holokavstva, oziroma fašizma in nacizma. V odgovoru pa so se v SD izognili temi zaplemb, razlastninjen in drugih krivic, ki so jih do judov v povojnem času storili njihovi zakoniti in ideološki predhodniki v Zvezi komunistov Slovenije.

19 komentarjev

 1. Kolikor vem, je bila ukradena tudi stavba, v kateri je imela partija sedež, dokler je niso zamenjali za Moskovičevo vilo.

  Čas je že, da si nekaj tudi sami kupijo ali pa gredo v najemniško razmerje in plačujejo ekonomsko najemnino, da ne bodo samo govorili o poštenju.

  • S. kremeniti
   Tako razmišljam tudi jaz.
   Če SD te stavbe ni kupil, je še vedno DRŽAVNA. Saj druge stranke Slovenskega parlamenta, nimajo nič PODARJENEGA.
   Sedaj ima Fajonova priliko pokazati, ali se razlikuje od Nacistov in Fašistov, če bo vilo vrnila Judovski skupnosti.
   Sicer ženska leporeči, z dejanji pa podpira komunistične kraje in poboje.

   Ali ni tudi Komunist Stalin preganjal Jude, tako, kot Hitler?
   SD je naslednica Stalinovih in Titovih Komunistov in so na njenem HRBTU vse zločini, ki so jih ti naredili. Sicer pa se Fajonova še sedaj klanja ZLOČINCEM.

 2. Judje so pač iznajdljivi, kadar se gre za denar. Znajo pristaviti svoj piskrček.

  Če bi zaplenjeno Moskovičevo vilo vračali judovski skupnosti, bi potemtakem morali lastnino, ki so jo zaplenili kristjanom vračati slovenski rimokatoliški cerkvi? Lastnino, ki so jo zaplenili ateistom, pa bi potem vrnili komu? Društvu za zaščito živali?

  Če ni pravnega naslednika, pač lastnina pripade državi. Judovska skupnost pa ne more biti pravni naslednik družine Moskovič. To je nesmisel.

  Se Slovenci res moramo ukvarjati s finančnim stanjem judovske skupnosti v Sloveniji? Naj judje prosijo kakšnega ruskega oligarha judovskih korenin (jih je kar nekaj) za majhno donacijo. Ali pa kakšnega juda na Forbesovi listi najbogatejših zemljanov. Med prvimi 100 najbogatejšimi zemljani je namreč kar 30 judov:

  https://forward.com/schmooze/131574/jews-dominate-forbes-rich-list/

  • Ozaveščen, in še eno vprašanje: do kod seže poprava krivic. V Evropi lahko popravljamo krivice za 2000 let nazaj. Kaj vse ni bilo krivično in kaj vse je bilo krivično? Zemljo smo kradli drug drugemu : Azacija in Lorena sta bili zdaj francoski, zdaj nemšk, Konigsnberg je danes ruski Kaliningrad, Turki so imeli v lasti Balkan 400 let, arabci Španijo 600 let….Črnci v ZDA zahtevajo odškodnino, ker so bili njihovi predniki pred 200 leti sužnji. Rusi so pred kratkim popravili krivico in si vrnili Krim….
   Na prostoru današnjega Gospodarskega razstavišča je stala srednjeveška cerkev sv. Krištofa. Za potrebe izgradnje kongresnega centra za 5. kongresa ZKJ, so jo podrli in razorali pokopališče za njo.
   In tako dalje. To je neskončno početje. Perpetum mobile, ko ena poprava rodi drugo.
   Seveda so bile svinjarije. Ni jih mogoče zanikati. A mene zanima, kje so meje opravičevanja in popravljanja?

  • Načeloma imaš prav. Načeloma…
   A pri Judih je drugače.
   Njihova nacija je že prek 4000 let kompaktno zlita z religijo.
   Dobro, nekateri so bogati, a to je v osnovi narod preganjanih. V zgodovini so preživel zgolj zaradi verovanja in sodelovanja znotraj naroda. Pa še holokavst zraven…
   Zato jih razumem, ko pričakujejo vrnitev nepremičnin brez dedičev v roke skupnosti .

 3. Znamenita Moskovičeva vila v Ljubljani je le ena elitna in zaradi izvornega judovskega lastništva mednarodno razvpita luksuzna nepremičnina, ki si jo je samoumevno po zaslugi “vladavine revolucionarnega in post-revolucionarnega prava” v RS prilastila vladajoča/opozicijska parlamentarna stranka SD kot neposredna ideološka, politična in premoženjska dedinja in naslednica nekdanje totalitarne KPS/ZKS.
  Edina dovoljena in vsemogočna Titova KPJ/ZKJ (z zvesto slovensko podružnico KPS/ZKS) si je v desetletjih povojnega komunističnega terorja in diktature prilastila še mnogo drugih nasilno nacionaliziranih in prisvojenih nepremičnin po vsej RS, a tudi brezštevilnih dragocenih predmetov, ki bi v normalni, pravični in pošteni državi sodili v javne sklade nacionalne premične kulturne in umetniške dediščine ter ki bi morali biti državljanom in tujim gostom vsaj občasno dostopni v nacionalnih muzejskih ustanovah, galerijah, javno dostopnih zbirkah.
  Paradoksalno je, da so se tisti, ki so vedno na zunaj in v politični frazeologiji javno ter bučno razglašali in oznanjali skupne, nacionalne in državne interese ter so se vedno znova dejavno izkazovali kot zadrti javni omejevalci in preganjalci zasebnih interesov in zasebne lastnine, sami izkazali za nenasitne pohlepneže po privatizaciji tuje lastnine, za brezsramne bahače “s tujim perjem” ter za brezvestne zle navdihovalce in pospeševalce tujih – nikdar prepoznanih in nikdar popravljenih – krivic.

  • Imate prav – ZKS, si je prilastila (verjetno protipravno) premoženje Jugoslovanske PARTIJE – ZKS.
   Seveda Jugoslavija je imela samo ENO PARTIJO. Toda, ko so bile po osamosvojitvi večstrankarske volitve, bi moralo biti takoj tedaj premoženje Komunistične stranke, pač razdeljeno na VSE.

   Fajonova širokousti o vladavini prava. Noče pa PRAVILNO deliti državnega premoženja.
   Levica razume tako, da nji vse, ostalim malo ali NIČ.
   Tako vladavino “prava” izvaža Fajonova v Bruselj – Levim vse, Desne stranke, pa bi izgnali iz Bruslja in ali pa jim odvzeli glasovanje, tako, kot Fidezu.

   V čem se Orban razlikuje od Fajonove?

 4. Tole meni zaudarja po janšistično-netanjahujevski spletki, ker logike, da bi Judje napadali stranko, ki svoj ideološki izvor vidi v antifašizmu, ni. To so moral dobiti navodila izraelskega državnega vrha. Gre torej za “nesebično” pomoč sionističnih nacionalistov slovenskim nacionalistom. Je pa tako početje zelo kratkovidno od Judov.

 5. Če ima Judovska skupnost interes, naj se z zakonito lastnino SD dogovori o tržnem odkupu predmetne nepremičnine. JSS nima nobene pravne povezave z Moskoviči, ki so ga deportirali predhodniki NSi, in ubili ideološki predhodniki SDSS. Škandalozno izisiljevanje Judov.

Komentiraj