Bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku - kakšne so cene in pogoji

POSLUŠAJ ČLANEK


Prva skrb vsakega študenta, ki ne živi prav blizu svoje fakultete, je, da poišče streho nad glavo. Pri tem je študentom v pomoč tudi država, ki za študentsko bivanje ponuja subvencijo.

Ta za bivanje v študentskih domovih ostaja enaka kot lani – 19,50 evra mesečno, za bivanje pri zasebnikih pa je mogoče pridobiti subvencijo v višini 32 evrov, ki po skupaj z odvedenih dajatvah po Zakonu o dohodnini znaša 21,5 €.

Postopek od oddaje vloge do stanovanja oz. sobe pa ni tako enostaven. Pogledali smo, kakšni so pogoji za pridobitev subvencije, kakšne so kapacitete in cene študentskega bivanja. 

Pogoji


Za pridobitev subvencije mora biti študent državljan Republike Slovenije, imeti status študenta in se izobraževati po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij ali izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter ne sme biti v delovnem razmerju ali samozaposleni, povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne sme presegati 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju (2333,84 evra), mora imeti stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija in ne sme biti izključen iz študentskega doma.

Študenti, ki želijo v letošnjem študijskem letu bivati v študentskem domu, so se za pridobitev subvencije za bivanje v javnem ali zasebnem študentskem domu ali pri zasebniku morali prijaviti do 16. avgusta.

V študentskem domu, pri zasebniku s subvencijo ali brez?


Na podlagi oddane vloge so študentom dodeljene točke, na podlagi katerih se oblikuje prednostna lista študentov za sprejem v domove. Ta bo na spletnem portalu eVŠ objavljena do 16. septembra.

Študentski domovi pa nimajo prostora za vse študente, zato se študenti, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v študentski dom, lahko odločijo tudi za bivanje pri zasebniku, kjer je običajno več miru, izbira večja, cene pa navadno prav tako.

A subvencionirano študentje pri zasebniku lahko bivajo le, če se je zasebnik, ki jim ponuja bivanje, prej prijavil na javni razpis za zasebnike, ki ga objavijo študentski domovi. Z zasebniki je priporočljivo skleniti najemno pogodbo in se tako že v naprej dogovoriti o višini najemnine, stroškov, odpovednem roku ipd.

Študenti, ki bivanje podaljšujejo, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 14. oktobru.

Koliko postelj je na voljo?


V študijskem letu 2016/17 je v javnih in zasebnih študentskih domovih na voljo 7.767 postelj, pri zasebnikih 900 tako za sprejem novih študentov kot tudi za podaljšanje bivanja starih.

V študentskih domovih v Novem mestu je na voljo 144 mest, v Mariboru prav tako v študentskih domovih 3.088 mest, na primorskem je v študentskih domovih 581 postelj, pri zasebnikih 690, kranjski javni študentski dom ima 211 mest.

Skupaj torej 11.791 postelj v študentskih domovih in 1.590 postelj pri zasebnikih s subvencijo.

Poleg tega je študentom na voljo še nesubvencionirano bivanje, pri katerem se študent z najemodajalcem o vsem dogovarja individualno.

Kakšni so stroški?


Cene mesečnih najemnin študentskih sob v študentskih domovih in pri zasebnikih močno nihajo. Najcenejše sobe so 40 evrov, navzgor pri zasebnikih brez subvencije ni omejitve.

V študentskih domovih so cene odvisne od starosti doma, velikosti sobe, števila oseb in morebitnih dodatno vključenih storitev.

Cene v Študentskem domu Ljubljana za lanski oktober si lahko pogledate na povezavi, gibljejo se med dobrimi 62 in 116 evri s subvencijo, v največjem študentskem domu v Mariboru med 67 in 183 evrov na mesec.

Pri zasebnikih je cena najema dvoposteljne sobe glede na spletne ponudnike brez subvencije v povprečju med 120 in 250 evri na osebo, v neposredni bližini fakultet v Ljubljani. V Mariboru so cene od 80 € pa do 200 €, podobne so tudi okrog fakultet na Primorskem..

V večini primerov je treba k temu prišteti še stroške.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike