Zmaga očeta v boju za stike z otroki na ESČP in 20.000 € vredna zaušnica centrom za socialno delo

POSLUŠAJ ČLANEK
Pretekli teden je bila na Evropskem sodišču za človekove pravice razglašena nova sodba, ki ugotavlja kršitev človekovih pravic v Sloveniji. Tokrat na področju družinskega življenja. Sodniki ESČP so namreč odločali o pritožbi slovenskega očeta, ki zaradi neustreznega in pomanjkljivega dela Centra za socialno delo ni imel stikov s svojimi tremi otroki.

Slovenija bo morala zaradi navedene kršitve očetu plačati 20.000€ odškodnine za nematerialno škodo in 3.700€ sodnih stroškov. Predvsem pa je sodba sodišča razkrila marsikatero nepravilnost delovanja CSD, na katere že dalj časa opozarjajo očetje, ki se znajdejo v ločitvenih postopkih in bojih za skrbništvo nad otroki.

Center za socialno delo, ki stikov in reševanja težav med starši ni podpiral


Po ločitvi leta 2002 sta se pritožnik in njegova bivša žena dogovorila, da bo imela skrbništvo nad tremi otroki mama, oče pa je imel pravico do stika s svojimi otroki. Ti stiki so se tudi dogajali in normalno potekali do julija 2006, ko je prišlo do zavračanja stikov s strani otrok in popolne prekinitve stikov med otroki in njihovim očetom do novembra 2008.

Oče je zaradi neizpolnjevanja dogovora o skrbništvu in stikih z otroki sprožil sodne postopke. Tekom tega postopka je izvedenec psihološke stroke sodišču predstavil, da je otrokom stik z očetom neprijeten in ga zato zavračajo. Kljub temu pa je aprila 2008 Okrajno sodišče Kranj očetu omogočilo redne stike z otroki, takrat starimi 12 let in sicer enkrat na štirinajst dni v prisotnosti šolske psihologinje.

Po pritožbi na Višje sodišče, ki je odločbo spremenilo tako, da so srečanja potekala na CSD v prisotnosti socialne delavke, so se otroci z očetom srečali enajstkrat, srečanja pa so trajala le nekaj minut, saj so se otroci počutili neprijetno in so sobo (po predhodnih besedah socialne delavke, da lahko prostor kadarkoli zapustijo) raje zapustili.

Junija 2011 je sodišče v Kranju odločilo, da stiki med očetom in otroki niso več v njihovem največjem interesu, saj so zanje preveč travmatični. Na podlagi tega so se stiki ponovno prekinili. Sodišče je prav tako odločilo, da družinska terapija med staršema ni primerna. Pritožba ni bila uspešna. Prav tako tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije zadeve ni vzelo v obravnavo.

V tem času pa je tekel tudi postopek inšpekcijskega nadzora CSD. V poročilu iz avgusta 2011 je inšpektor ugotovil vrsto napak, ki jih je zagrešil CSD v reševanju primera in predpisal razne ukrepe, ki so bili implementirani v aprilu 2012.

Nov družinski zakonik
V tem tednu so v veljavo stopile tudi vse novosti na področju družinske zakonodaje. Po novem lahko pari sklenejo preporočne pogodbe in s tem uredijo premoženjsko stanje pred vstopom v zakonsko zvezo za primere ločitve.

Prav tako je nekaj novosti na področju starševske skrbi. Starši lahko po novem (podobno kot v oporoki) določijo osebo, za katero želijo, da bi v slučaju njihove smrti skrbela za njihove otroke.

Ena večjih sprememb pa je tudi odločanje o ukrepih za varstvo otrokovih koristi, ki se iz pristojnosti CSD seli na sodišča. Sodišča so imela za pripravo na prenos pristojnosti dve leti časa, kako bodo spremembe zaživele v praksi, pa bomo lahko videli v prihodnjih mesecih.

Ali odločitev sodišča razkriva hude pomanjkljivosti v ravnanju Centra za socialno delo?


Pritožnik je navajal kršitev 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o pravici do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Pri tem je sodišče v skladu s sodno prakso opozorilo, da dolžnost države ni samo, da ne posega v zasebno in družinsko življenje posameznika, ampak da stori vse, kar je v njeni moči, da je pravico mogoče uresničiti.

Sodišče je v svoji odločitve opozorilo tudi na več kot dvoletno pretrganje stikov med očetom in otroki, ki je imelo pričakovane posledice v odklanjanju stika po poteku tega obdobja. Po mnenju sodnikov, bi moral CSD biti v oporo tako pri določitvi skrbništva in stikov med starši in otroki, še bolj pomembno vlogo pa bi moral odigrati pri implementaciji teh dogovorov. S svojim strokovnim znanjem bi moral CSD predvideti težave po dveh letih pretrganih stikov in ustrezno ukrepati.

Prav tu pa je po mnenju ESČP prišlo do največje kršitve konvencije s strani Slovenije. Poleg sodišča, ki je z odločbo pretrgalo stike med očetom in otroki, nosi veliko odgovornost predvsem CSD, ki je na podlagi napak ugotovljenih v inšpekcijskem nadzoru, pomanjkljivo opravil svoje poslanstvo. Odločitev o stikih, ki jo je sodišče izdalo 2008 je CSD jasno nalagala obveznost, da mora poskrbeti za izvrševanje odločbe in nuditi staršem vso potrebno podporo in pomoč pri tem. Še posebej v luči tega, da so bili kakršnikoli kontakti med očetom in otroki več kot dve leti popolnoma pretrgani.

Bo kdo odgovarjal?


V Društvu za otroke, očetovstvo in resnico Door, ki združuje razvezane očete, ki imajo negativen izkušnje z delovanjem CSD in sodišč v skrbniških postopkih, ves čas opozarjajo, da so primeri kršitev pravic očetov zelo pogosti. Prav zato so tudi sami naslovili pritožbo na ESČP. Zmaga, ki jo je dosegel A.V. v zadnji sodbi sodišča pa je zagotovo en dokaz več, da gre za sistemski problem.

V sodbi sodišča lahko preberemo tudi o neprofesionalnem vedenju strokovnih delavk CSD, ki so skupaj z otroki v joku zapustile sobo, kjer naj bi se srečali z očetom. Kljub očetovi pripravljenosti za sodelovanje niso izvajali družinske terapije, ker je mati otrok to kategorično zavračala in bila v postopku nekooperativna. Poleg tega pa naj bi bila mati otrok v zasebnem življenju povezana z nekaterimi socialnimi delavkami, ki so vodile primer.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike