Zdravko Počivalšek: Zmaga sredine pomeni zmago razuma in prihodnosti (1. del)

Foto: Andraž Kobe, Združenje Manager
POSLUŠAJ ČLANEK
Zdravko Počivalšek je aktualni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter podpredsednik slovenske vlade. Vodi stranko Konkretno, ki je nastala po združitvi Stranke modernega centra in Gospodarsko aktivne Slovenije, stranka Konkretno pa je vstopila v koalicijo strank, ki na tokratnih državnozborskih volitvah nastopajo z listo Povežimo Slovenijo. Poleg Konkretno na listi nastopajo še Slovenska ljudska stranka, Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka, Zeleni Slovenije in Nova socialdemokracija.

Z Zdravkom Počivalškom smo se pogovarjali o obetih za volitve, načrtih za prihodnost, programu liste Povežimo Slovenijo in mu dali priložnost da odgovori na dileme volivcev, ki se pojavljajo v zvezi z listo Povežimo Slovenijo.

Do volitev sta še dva tedna. Kaj je tisto, kar bo po vašem mnenju odločilo tokratne volitve?

Prepričan sem, da bo volitve odločil rezultat liste Povežimo Slovenijo. Zmaga sredine na prihajajočih volitvah pomeni zmago razuma in prihodnosti. Na žalost nekaterih se te volitve ne bodo odločale na Madžarskem ali v Srbiji, ampak je potrebno volivcem pokazati, kakšno Slovenijo si želimo leta 2026 in kako bomo prišli do tja.

Po tridesetih letih demokracije je čas, da zastarelim pristopom delitve enkrat za vselej rečemo ne. V Povežimo Slovenijo dnevno dajemo zgled. Želimo povezovati in o tem ne le govoriti, ampak to tudi delamo. Nobenemu od polov v Sloveniji to ne diši, zato se bodo proti temu borili.

Ne glede na vse, volitve bo odločila vsebina in to, kar se dogaja v Sloveniji in ne to, kar je izven nje.

Omenjate vsebino. Za katere teme bi lahko rekli, da ste kot koalicija močni? Katere so tiste teme, za katere verjamete, da boste volivce z njimi prepričali, da bodo glasovali za vas?

Naša moč je v osebnem stiku, v ljudeh. Tudi kampanjo vodimo na osebnem stiku. Verjamemo v konkretne rezultate v odnosih ena na ena. Namesto s floskulami prepričujemo s sadovi našega konkretnega dela. Veliko lahko pokažemo. Tako rezultate gospodarstva kot to, da smo pomagali, kjerkoli smo lahko. To je bilo še posebej aktualno zadnji dve leti.

Medtem ko nekateri govorijo kaj ni dobro in kaj bodo naredili, mi vsakodnevno delamo na tem, da ukrepamo skladno s potrebami ljudi.

Kakšni so odzivi na terenu? So ljudje odprti, pristopajo, ali se držijo stran od politikov?

V komunikaciji še nikoli nisem imel težav. Pogovarjam se z vsemi, ki si pogovora želijo. Tako hitro pridemo do rešitev, idej, kako kaj izboljšati tako, da bo bolj pomagalo ljudem. Vedno sem imel možnost govoriti z ljudmi in tudi zdaj govorim z njimi, oni pa se pozitivno odzivajo na konkretne predloge, vprašanja in rešitve. Ne marajo pa nekih splošnih diskusij.

Ob podpisu pogodbe o sodelovanju na skupni listi ste napovedali skupnega mandatarskega kandidata liste Povežimo Slovenijo. Kje se je izgubil?

Ni se izgubil. Še vedno je med nami. Imamo 87 najboljših kandidatov – samo eden kandidira v dveh okrajih. Naši kandidati so primerni za vse pomembne funkcije, ampak ni poanta v tem. Nas zanima, kaj bomo naredili, ne kdo bo zasedel kateri položaj.

V Sloveniji smo zaradi tega že izgubljali pomembna leta razvoja. Želimo iti postopoma, po korakih. Naš prvi cilj je dvomestni rezultat na volitvah, da bo naslednja vlada odvisna od nas. O tem, kdo bo mandatar, pa bodo s svojimi glasovi odločili ljudje.

Foto: Osebni arhiv

Naš prvi cilj je dvomestni rezultat na volitvah, da bo naslednja vlada odvisna od nas. O tem, kdo bo mandatar, pa bodo s svojimi glasovi odločili ljudje.

Ste se o sodelovanju v vladi pripravljeni pogovarjati tako z Janezom Janšo kot z Robertom Golobom in koalicijo KUL, v kolikor oni zberejo največ glasov?

Odklanjam kakršnokoli poosebljanje prihodnjih vlad. Že zdaj smo v koalicijski vladi in nikoli nismo bili del vlade, ki bi jo nekdo poosebljal, čeprav kdo v javnosti to tako prikazuje.

Že večkrat smo povedali, pa bom še enkrat: V gibanju Povežimo Slovenijo se pogovarjamo z vsemi in se bomo pogovarjali z vsemi, ki bodo izvoljeni v parlament, ker je to del politične kulture. Dogovorili pa se bomo s tistimi, ki so s pogledi, mislimi in dejanji pripravljeni gledati naprej. Skozi dober rezultat na sredini bomo mi tisti, ki bomo k sodelovanju vabili leve in desne, v kolikor bodo skupaj z nami želeli iti naprej.

Lista Povežimo Slovenijo je tudi lista zelo raznorodnih strank. V tem so nekatere prednosti, pa tudi slabosti. Kaj je ključna stvar, ki vas povezuje in je središče vašega programa?

V tem gibanju smo se zbrali različni, ki pa smo hkrati popolnoma enotni, da nam je dovolj te bolestne razdeljenosti Slovenije na ene in druge, da ne imenujem barv ali strani. Strinjamo se, da gradimo na treh centrih: liberalno-gospodarskem, ljudsko-socialnem in zelenem. Naša dejanja morajo biti dobra za gospodarstvo, ljudi in naravo.

O ključnih zadevah se dogovarjamo soglasno. Čeprav gre za pet različnih strank, to zmoremo, tudi na podlagi izkušenj iz Evropske unije, kjer je potrebno usklajevati različna stališča 27 članic. In to v pozitivnem smislu prenašamo v gibanje Povežimo Slovenijo. To je temelj našega delovanja. O povezovanju ne govorimo, ampak ga delamo.

Vse stranke, ki sestavljajo gibanje, so vse ključne odločitve sprejela na organih strank in se zavestno odločile, da gremo v prihodnost skupaj z namenom povezovanja bolestno razdeljene Slovenije.

Vendarle, ko smo na Domovini listam poslali vprašalnik v zvezi z njihovimi stališči, se vaša lista ni zmogla opredeliti do nekaterih vprašanj, ker imate znotraj liste različna stališča glede teh odgovorov. Kako naj volivec ve, da ne bo kupil mačka v žaklju, če imate tako različna stališča pri različnih temah?

Verjamem, da volivci že danes vedo, da ne kupujejo mačka v žaklju, ker imamo kaj pokazati v strankah, ki to gibanje sestavljajo. To smo pokazali že z dosedanjim povezovanjem. O ključnih zadevah imamo enotna stališča, na veliko področjih pa dopuščamo različne poglede in ocenjujemo, da to niso življenjsko pomembna vprašanja za prihodnost Slovenije, da bi se morali poenotiti za vsako malenkost.

V glavnih točkah programa smo popolnoma enotni. To pa je, da je ključno uspešno gospodarstvo, vključno s kmetijstvom. Da si želimo več gospodarske logike in višjo dodano vrednost. Uspešno gospodarstvo generira uspešno socialno državo za tiste, ki potrebujejo pomoč in uspešen javni sektor. Slovenija je lahko močna toliko, kolikor je močno njeno gospodarstvo.

Strinjamo se tudi o potrebnosti debirokratizacije Slovenije. Za seboj še vedno vlečemo obleko starega sistema, kjer je bilo vse predpisano. To hromi gospodarsko dejavnost in druga področja javnega življenja.

Naslednja točka je digitalni in zeleni prehod, ki ni neka floskula, ampak nuja. Časi izvažanja smeti in uvažanja poceni energije so se končali. Preiti moramo v krožno gospodarstvo, kar pa ni nič drugega kot to, da vse kar pridelamo tudi uporabimo in nismo potrošni pri materialih in energiji. Združuje nas tudi enakopraven in skladen regionalni razvoj. Po vsej Sloveniji želimo ljudem omogočiti približno enako dobro življenje, da bodo lahko prišli do delovnih mest z dostojnim plačilom in gradnjo kariere, ki bo omogočila tudi ustvarjanje družine.

S tem je povezano tudi vprašanje demografije in stanovanjske problematike. V tem mandatu želimo zgraditi 15.000 neprofitnih najemnih stanovanj na treh temeljih: javnega-zasebnega partnerstva, preko stanovanjskega sklada in po modelu našega kandidata Marka Matajurca, župana občine Kobarid, ki mladim zagotavlja 700 m2 velike, popolnoma komunalno opremljena zemljišča za 20 evrov na kvadratni meter. Tako želimo zagotoviti, da bodo mladi lažje in konkretno v praksi rešili stanovanjski problem.

To so stebri našega programa, ki združuje vseh pet strank in o tem ni dileme. O ostalem pa smo se pripravljeni pogovarjati.

Foto: Osebni arhiv


Ste bolj naklonjeni lastništvu stanovanj mladih, ali ideji najemnih neprofitnih stanovanj?

Oboje. V vsakem primeru je potrebno reševati stanovanjsko problematiko in omogočiti, da bodo mladi lahko ostajali tukaj. Potrebujemo najemna stanovanja. Del mladih se ne želi vezati ampak samo potrebuje pogoje, da nekje stanuje, nekateri pa smo zgodovinsko gledano bolj vezani na lastnino, zato v naši zgodbi najdemo prostor za oba modela, tako lastniškega kot najemniškega.
Obračunati je treba z demagogijo, ki jo slišimo iz enega pola politike, da dajemo tistim, ki že itak imajo več in da potrebujemo uravnilovko. Sploh ne gre za to, ampak gre za prehod od komercializacije mišic h komercializaciji možganov.

Ste v koaliciji enotni tudi glede obdavčitev in obremenitev dela recimo bolje izobraženih mladih, ki odhajajo v tujino? Je rešitev v smeri nižanja davčne obremenitve višje izobraženih ali vsaj ohranjanja in preprečevanja da to naraste? So tej logiki zavezani vsi kandidati, ki bodo na vaši listi izvoljeni v Državni zbor?

Absolutno. Tu smo si enotni. To je eden ključnih temeljev za uspešnejše gospodarstvo. Prvi korak je z zakonom o dohodnini že narejen. Država je danes v takšni kondiciji, da si lahko privošči manjšo davčno obremenitev, da lahko delodajalci pri istem strošku zaposlenemu izplačajo višjo plačo.

To pa je šele prvi korak in še ni dovolj. Naše plače so v primerjavi s sosednjimi državami konkurenčne samo pri nižjih plačah. Pri prehodu v višje plačana delovna mesta pa se pri nas strahovito poveča obdavčitev in zato se taka delovna mesta trenutno selijo iz Slovenije. Razlog pa ni v tem, da bi bilo drugje lepše, ampak podjetja s podružnicami v sosednjih državah delovna mesta rajši selijo tja, kjer mladi za isti strošek delodajalca dobijo več. Sprememba je tukaj nujna.

Čisto vseeno mi je, če se temu reče socialna kapica ali manj progresivna obdavčitev, pomemben je prehod od plačevanja mišic do plačevanja možganov. Brez tega se bodo mladi še naprej iz Slovenije izseljevali tja, kjer dobijo več za svoje znanje. V gibanju Povežimo Slovenijo smo glede tega enotni.

Obračunati je treba z demagogijo, ki jo slišimo iz enega pola politike, da dajemo tistim, ki že itak imajo več in da potrebujemo uravnilovko. Sploh ne gre za to, ampak gre za prehod od komercializacije mišic h komercializaciji možganov. Zato je potreben tako že sprejet zakon o dohodnini kot tudi manj progresiven pristop k obdavčitvi višjih plač.

Foto: Osebni arhiv


Teme, o katerih sva govorila do sedaj so pomembne za razvoj Slovenije, naše bralce pa vendarle zanima tudi stališče do družbeno-kulturnih tem, ki smo jih vključili v naš vodnik po volilni izbiri. Pri odnosu do družinske zakonodaje, evtanazije, nadomestnega materinstva, posvojitev otrok s strani istospolnih parov pri vaši listi vidimo različna stališča. Boste odgovore na ta vprašanja dorekli in jih v parlamentu zagovarjali enotno, ali bodo o teh temah vaši poslanci glasovali po svoji vesti?

Tudi v zdajšnji koalicijski vladi velja, da kar smo zapisali v koalicijsko pogodbo, vsi skupaj zagovarjamo. Imamo precej zgodb, ki niso koalicijsko dogovorjene in vsak pelje svojo zgodbo po poti, po kateri misli, da je prava. V Povežimo Slovenijo bomo za večino zadev imeli poenotena stališča. Tam, kjer bodo med nami razlike, ne bomo iskali poenotenja. Naše ključno načelo je, da bomo vse ključne zadeve sprejemali s konsenzom.

To pomeni, da te teme, kjer se razhajate, ne bodo del koalicijske pogodbe?

V koalicijski pogodbi bo vse, kar je pomembno, da bo Slovenija uspešno korakala naprej, do leta 2026 in imela temelje za še naprej v prihodnost, 2030 in pozneje.

V drugem delu pogovora s predstavnikom Povežimo Slovenijo, predsednikom stranke Konkretno Zdravkom Počivalškom o tem, kaj je prava liberalna stranka, v čem se v Konkretno in PoS razlikujejo od obeh drugih koalicijskih strank, kako so zadovoljni z odnosom medijev do njihovega projekta in zakaj bi nekdo volil njih, ne pa raje stranke Roberta Goloba.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike