Se bodo res vsi Američani do leta 2054 identificirali kot LGBTQ+?

Vir: Pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK

Odstotek odraslih v ZDA, ki se identificirajo kot geji, lezbijke, transseksualci, biseksualci in še kaj drugega kot heteroseksualci, je po Gallupovi raziskavi dosegel najvišjo raven, odkar te podatke merijo. Že v primerjavi z letom 2012 je dvakrat večji.


Zelo velike razlike pa so tudi med generacijami. Predstavniki LGBT skupnosti, ki so rojeni pred leta 1946, predstavljajo manj kot 1 odstotek celotne populacije, rojene v tistem časovnem obdobju, medtem ko je med milenijci (v raziskavi opredeljenih kot rojenih med leti 1997 in 2003) že vsak peti predstavnik pripadnik LGBT skupnosti. Pogledali smo si tudi, kako je s tem v Sloveniji.Zgolj 0,8 ljudi, rojenih pred 1946, se identificira kot LGBT


Gallupovi podatki se sicer nanašajo na leto 2021. Leta 2012 so v anketi ljudi prvič povprašali, če se identificirajo kot lezbijke, geji, transseksualci ali biseksualci. Takrat se je v ZDA za pripadnike LGBT skupnosti označilo 3,5 odstotka anketirah. Številka je z leti sicer rasla, a ne drastično. Še leta 2015 se jih je tako označilo za predstavnike te skupnosti označilo 3,9 odstotka anketiranih.


Leta 2020 je bilo LGBT predstavnikov 5,6 odstotka, leta 2021 pa že 7,1. To je dvakratno povečanje v zgolj devetih letih. Dobrih 86 odstotkov se jih je opredelilo za heteroseksualce, 6,6 odstotka anketiranih pa odgovora na to vprašanje ni želelo podati. Podatki pa seveda niso enaki za različne generacije.


Generacija, rojena pred letom 1946, se opredeljuje 92,2 odstotno za heteroseksualce, za pripadnike LGBT pa v samo 0,8 odstotka. Podobno je za baby boomerje (rojene med leti 1946 in 1964). Slabih 91 odstotkov je heteroseksualnih, že nekoliko več, 2,6 odstotka, pa jih ni. Tudi Generacija X (rojeni med 1965 in 1980) bistveno ne izstopa. 89 odstotkov je heteroseksualnih, 4,2 odstotka pa jih ni.


Dosti večji porast LGBT predstavnikov je viden v zadnjih dveh generacijah. Milenijci (rojeni med 1981 in 1996) se v 82,5 odstotka primerih samoidentificirajo kot heteroseksualci, že 10,5 odstotka pa jih je predstavnikov LGBT. Generacija Z (rojeni med 1997 in 2003) so že v 75,7 odstotka primerih heteroseksualni, delež predstavnikov LGBT je že kar 20,8 odstotka, se pravi je delež že več kot petinski. Ob izidu ankete se je komik Bill Maher v svoji oddaji Real time with Bill Maher pošalil, da bodo, če se bo trend nadaljeval, celotne ZDA identificirale kot LGBT že leta 2054.


Zanimivo je, da je od leta 2012, ko je Gallup začel meriti podatke o identifikaciji LGBT, delež tradicionalistov (rojenih pred 1946), baby boomerjev in pripadnikov generacije X, ki se identificirajo kot LGBT, relativno stabilen. Povečal pa se je ta odstotek že za milenijce (5,8 % leta 2012, 7,8 % leta 2017 in 10,5 % sedaj) in za predstavnike generacije Z (ki v prejšnjih anketah večinoma še niso bili polnoletni – leta 2017 10,5 %, sedaj 20,8 %).


Več kot 57 % predstavnikov LGBT se sicer samoopredeljuje za biseksualce (kar je 4 odstotke vseh odraslih v ZDA), 21 % predstavnikov LGBT je gejev, 14 % lezbijk, 10 % transspolnih, 4 % pa kaj drugega (več kot 100 % je zato, ker se je vsak lahko opredelil za več kategorij).


Raziskave kažejo tudi, da se ženske dosti večkrat opredelijo kot biseksualke kot moški. Ti se bolj pogosto smatrajo za geje kot biseksualce, medtem ko se ženske bolj pogosto opredelijo kot biseksualne v primerjavi z opredelitvijo za lezbijke. Anketarji pričakujejo, da bo v prihodnjih letih delež LGBT predstavnikov presegel 10 odstotkov.


Sicer v anketah ni bilo govora o tem, kakšna je izobrazba oziroma gmotno stanje predstavnikov LGBT. V Pew research centru pa so izvedli raziskavo, ki se je fokusirala na transseksualce. Večina jih trenutno živi v mestnem okolju, približno polovica pa jih je izjavila, da so odraščali v predmestjih.


https://twitter.com/vielned/status/1528028157600841728

Slovenija sicer nekoliko zaostaja, a vendarle ne tako drastično


V Sloveniji so zadnji podatki na tem področju iz raziskave Mladina 2020. Med 1200 anketiranimi so imeli mladi na vprašanje o spolu poleg moškega in ženskega možnost tudi izbrati odgovor »drugo«. Med anketiranimi se nihče ni odločil za to možnost.


V tej anketi so imeli mladi možnost izbrati med tem, ali so popolnoma heteroseksualni (kar so označili z 0) in popolnoma homoseksualni (kar je bilo označeno s 6), nato pa še možnost vmesne izbire po lestvici, se pravi med 1 in 5, s tem da višja kot je številka, bolj se nagibajo k homoseksualnosti.


Popolnoma heteroseksualnih je bilo po raziskavi 58,7 odstotka mladih, popolnoma homoseksualnih pa 4,7 odstotka. 11,1 odstotka je na lestvici izbralo ena, 5 odstotkov dva, 4,4 tri, 4,2 štiri in 1,9 odstotka pet. 2,6 odstotka mladih je zapisalo, da nima spolnih stikov oziroma odzivov, 7,3 odstotka pa na vprašanje ni želelo odgovoriti.


V Veliki Britaniji se npr. za popolnoma heteroseksualne opredeljuje 46 odstotkov mladih, je pa tudi res, da je delež mladih, ki na vprašanje ni želelo odgovoriti, manjši (zgolj 3 odstotke). Slovenija ima za drugimi zahodnimi državami sicer nekoliko manjši delež LGBT populacije med mladimi, a ta vendarle ne zaostaja tako veliko.


Po raziskavi Mladina 2020 se sicer več moških (62,8 odstotka) opredeljuje kot popolnoma heteroseksualnih v primerjavi z ženskami (54 %). V raziskavi so prišli do zanimive ugotovitve, da se za homoseksualce v Sloveniji opredeljuje več ljudi iz revnejših kot pa bogatejših družin. Tako se je npr. med mladimi z nadpovprečnim materialnim položajem za homoseksualne opredelilo 3,6 % anketiranih, med mladimi s podpovprečnim materialnim položajem pa 8,6 %.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

JUL
13
Mohorjevo v Renčah
17:00 - 22:30
JUL
20
16. Festival Arsena
21:00 - 23:59